Patenty so značkou «aplikačné»

Systémové aplikačné formy s kontrolovaným uvoľňovaním a so zlepšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19985

Dátum: 04.01.2013

Autori: Greve Harald, Miething Holger

MPK: A61K 31/015, A61K 31/125, A61K 31/045...

Značky: zlepšenou, stabilitou, systémové, uvoľňovaním, aplikačné, kontrolovaným, formy

Text:

...ktoré sú zodpovedné za zužovaniea prieduškovej astme sa može funkcia pľúc zlepšiť podaním čistého 1,8-cineolu. Na základe účinku kortikosteroidných hormónov sa používa V prípade závažných ochorení dýchacích ciest ako náhrada za kortikosteroidy alebo V komedikácii s kortikosteroidmi pri systémovej aplikácii. 1,8-cineol sa V zásade môže požívať ako miestne, napríklad inhalačne, alebo aj systémovo, napríklad vo forme kapsúl.0013 Ako...

Nové aplikačné formy pre cineol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18191

Dátum: 14.04.2011

Autori: Greve Harald, Duchatsch Walter

MPK: A61K 9/16, A61K 31/352, A61K 9/48...

Značky: cineol, formy, aplikačné, nové

Text:

...tak, aby v súčte - eventuálne za zohľadnenia ďalších zložiek pripadne obsahových látok prípadne prisad prípadne zložiek, predovšetkým ako budú definované nižšie - výsledkom bolo vždy 100 prípadne 100 hmotn. Toto je ale pre odborníka0028 V ostatnom plati, že sa odborník môže - predovšetkým s ohľadom na aplikáciu alebo v dôsledku podmieneného jednotlivým prípadom - odchýliť od nižšie uvedených kvantitatlvnych údajov bez toho, aby opustil...

Puzdro s časovým záznamom na lieky a/alebo aplikačné pomôcky, spôsob zaznamenávania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5534

Dátum: 07.10.2010

Autor: Stahlbrandt Bo Gustav

MPK: G09F 11/00, A61J 7/00, A61J 3/00...

Značky: zaznamenávania, spôsob, aplikačné, záznamom, puzdro, lieky, pomôcky, časovým

Text:

...na vnútomej strane chlopne. Následne užívateľ užije liek z puzdra alebo použije aplikačnú pomôcku z puzdra. Pred zatvorením puzdra s liekom alebo s aplikačnou pomôckou vloží užívateľ indikátor do kapsy príslušnej pre aktuálny časový údaj. Týmto postupom sa indikátor pri každom užití lieku alebo použití aplikačnej pomôcky presunie o jednu polohu ďalej. Výhodou tohto postupu je spoľahlivosť zaznamenania. Práve opísaná postupnosť jasných a...

Montážny rám pre aplikačné moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11414

Dátum: 04.09.2007

Autor: Tas Johan Helena Alice

MPK: H02G 3/12, A61G 12/00

Značky: aplikačné, moduly, montážny

Text:

...na udržanie montážnych rámov pre aplikačné moduly. V skutočnosti rám, ktorého šírka je menšia ako vzdialenosť medzi dvoma vzdialenými koncami drážok v tvare písmena L, ak je vhodne pridržaný môže byť ľahko vložený cez vonkajšiu čiastočnú štrbinu ktorá má relatívne malé rozmery do vnútornej čiastočnej štrbiny s relatívne veľkými rozmermi a môže tu byť otočený z prvej pozície na druhú pozíciu, umožňujúc tak upevnenievo svojej konečnej pozícii...

Pevné, orálne aplikovateľné farmaceutické aplikačné formy s modifikovaným uvoľňovaním, obsahujúce Rivaroxaban

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7176

Dátum: 13.12.2005

Autori: Henck Jan-olav, Benke Klaus

MPK: A61K 9/28, A61K 9/20, A61K 31/5375...

Značky: pevně, obsahujúce, aplikačné, uvoľňovaním, modifikovaným, farmaceutické, rivaroxaban, formy, aplikovatelné, orálne

Text:

...a biologické vlastnosti účinnej látky (l), napríklad relatívne nepatrná rozpustnosť vo vode (cca 7 mg/l 25 °C), relatívne vysoká teplota topenia účinnej látky (l) v kryštalickej modifikácii asi 230 °C, v ktorej sa účinná látka (l) získa pri výrobe spôsobom opísaným vo WO 01/47919 v príklade 44 a ktorá je ďalej označované ako modífikácla l, a polčas vplazme asi 7 hodín. Pre žiadúcu aplikáciu raz denne sú teda nutné špeciálne galenické...

Injikovateľné aplikačné formy flupirtínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11743

Dátum: 16.06.2004

Autori: Blume Henning, Thoma Rudy, Pieroth Michael, Stang Norbert

MPK: C07D 213/75

Značky: formy, flupirtínu, injikovateľné, aplikačné

Text:

...alebo solubilizačné látky. Adičné soli flupirtinu s kyselinami podľa vynálezu, ked tieto sú v podobe lyoñlizátu, okrem toho majútú výhodu, že pri rozpúšťani lyofilizátu nieje potrebné zahrievanie, pretože adičnć soli flupirtinus kyselinami podľa vynálezu, keď tieto sú V podobe lyoñlizátu, veľmi rýchlo prechádzajú do roztoku už pri teplote miestnosti.0010 Ďalšia výhoda spočíva V tom, že sa adičné soli llupirtínu s kyselinami podľa...

Spôsob a aplikačné formy na riadený transport paliperidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3288

Dátum: 28.07.2003

Autori: Ayer Atul, Reyes Iran, Yam Noymi, Davar Nipun, Lee Julie

MPK: A61K 9/24, A61K 31/506, A61P 25/00...

Značky: aplikačné, transport, riadený, spôsob, formy, paliperidónu

Text:

...tým menej za použitia systému perorálneho podávania.V doterajšom stave techniky perorálneho podávania nie je problém riadenéhopredĺženého uvoľňovania paliperidónu riešený.Ako perorálne aplikačné formy s riadeným uvoľňovanírn je možné uviesť formy opísané v US patente č. 5 536 507. V tomto patente sú opísané trojzložkove farmaceutické formulácia, ktoré o.i. využívajú polymér citlivý na pH a prípadne osmotické činidlo, ktoré...

Autentizácia pre IP aplikačné protokoly založené na 3GPP IMS postupoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13223

Dátum: 31.03.2003

Autori: Viitanen Tommi, Haukka Tao, Niemi Valtteri, Lansisalmi Atte, Costa-requena Jose, Niemi Aki, Isomäki Markus, Bajko Gabor

MPK: H04L 29/06, H04L 29/08, H04W 12/06...

Značky: protokoly, autentizácia, aplikačné, postupoch, založené

Text:

...pomocou SIP sa prenáša z riadiacej funkcie sprostredkovacieho serveru volania (P-CSCF) najmenej jedného proxy serveru do serveru riadiacej funkcie obsluhujúceho serveru volania (S-CSCF) domovskej siete a najmenej jeden dodatočný protokol môže byť hypertextový prenosový protokol (HTTP) a požiadavka na dátové služby pomocou HTTP sa môže prenášať z proxy hypertextového prenosového protokolu (HTTP) najmenej jedného proxy serveru do HTTP...

Aplikačné zariadenie a patróna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14763

Dátum: 26.03.2003

Autori: Hunter Gregory, Bates Mark, Lanzilotti Michael, Lawter James

MPK: A61C 5/04

Značky: aplikačné, patrona, zariadenie

Text:

...skonštantným vnútomým rozmerom. Tento materiál teda v podstate nie je ovplyvňovaný strižný mi silami, takže účinok strižných síl nemení nežiaducim spôsobom vlastnosti plniaceho materiálu. Vonkajší po lomer oblasti, do ktorej sa materiál dodáva, sa môže zúžiť kvôli zmenšeniu hrúb ky steny, vnútomý polomer však pri použití zostáva v podstate konštantný.US 5,947,728 zverejňuje dentálny aplikátor, ktorý sa môže používat opakovane...