Patenty so značkou «aplikace»

Zalévací hmota pro elektrotechnické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 265944

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vilím Jindřich, Svobodová Alena, Dvořák Vlastimil, Hetflejš Jiří, Czaková Marie, Čapka Martin

MPK: C08L 83/05, C08G 77/12

Značky: hmota, zalévací, elektrotechnické, aplikace

Text:

...A, B obsahují 0 až 50 hmot. plnivaa 0 až 25 hmot. pigmentu. Plnivem je oxid křemičitý, pigmentem je látka ze skupiny oxidUvedené složení přináší výhody jak výrobci, tak uživateli, a to zejména v tom, že přítomnost vinylsiloxanu ve složce A vhodně stabilizuje katalyzátor a V nepřítomnosti sloučenin obsahujících si-H vazbu je tato složka skladovatelná po řadu měsíců, stejnětak jako složka B, nebot Si~H vazba není adována na Vinyl...

Emulgátorový systém pro textilní aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262708

Dátum: 14.03.1989

Autori: Přikryl Josef, Růžička Karel

MPK: D06M 13/20, B01F 17/00

Značky: textilní, emulgátorový, aplikace, systém

Text:

...a 1,5 dilu oxyetylované k 2 Ž 70 Bseliny olejové s 20-ti etylenoxidovymi jednotkami a směs se při teplotě cca 50 °C dokonale zhomogenizuje. Vzniklý emulgátorovy systém lze použit pro připravu například přenššeče pro barvení PES disperzními barvivy snísenim 13 dilů hm. technického xylenu,5,7 dílu naftalenu, 8,3 dilů bifenylu a 9 dílů emulgátorové ho systému připraveného vyše uvedeným postupem. Takto připraveny přenášeč vytváří Ve vodném...

Stabilizátor pro polymery na bázi vinylchloridu pro venkovní aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246381

Dátum: 01.08.1988

Autori: Žitoanský Marcel, Dohnal Jioí, Potoeek Jaroslav, Hamáeek Ludik

MPK: C08L 27/06, C08K 13/00

Značky: bázi, aplikace, stabilizátor, venkovní, vinylchloridu, polyméry

Text:

...i kombinace výše uvedených sloučenin. Je samozřejmě, že směs polymeru stabilisovaná stsbilisátorem podle vynálezu může obsahovat i další přísady, jako jsou například sntioxidanty, změkčovedla, plniva,modifikátory, retardery hoření, pigmenty, nadouvadla, aítovací čínidla a podobné.Učinek stabilisátoru se projevuje významným zlepšením barevné stálosti polyvinylchloridu při aplikaci, snížením obsahu karbonylových skupin v řetězci polymeru,...

Způsob aplikace měničů iontů při odstraňování dusičnanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 253132

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kohn Karel

MPK: B01J 47/12, C02F 1/42

Značky: způsob, odstraňování, aplikace, dusičnanu, měničů, iontů

Text:

...demine ralizace a reverzní osmőza, jejichž nevýhodou je nákladnost a neselektivnost.Dále je známa denitrifikace vody silně bázickým anexem v chloridové, hydrogenuhliěitanově a síranové formě, upraveným do filtrů.Všechny uvedené způsoby jsou určeny pro velkoobjemovou výrobu pitné vody v úpravnách vody, nejsou však vhodné pro zajištování potrebného množství denitrifikované vody pro kojence V domácnostech, které jsou zásobovány pitnou...

Plochý vodič cívky, zvláště pro výkonové aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 241190

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kolaoík Vladimír, Florián Miroslav

MPK: H01F 5/00

Značky: aplikace, výkonové, plochy, zvláště, vodič, cívky

Text:

...vcelku z plochého materiálu např. lisováním. Chladicí křídla tvoří i vývody, případně odbočky vinutí cívky, Plochý vodič cívky podle vynalezu zajišťuje přímý odvod teplo i z vnitřních závitů vinutí clvky a tím i mož 4nost optimälniho návrhu vinutí z hlediska jeho váhy, úspory materiálu a provozních vlastností. Toto provedení je zvláště výhodné u cívek transformátorů pracujících na vyšších kmitočtech, kde lze dosáhnout vysoké proudové hustoty...

Způsob výroby kopolymerů na bázi akrylátů a methakrylátů vhodných zejména pro farmaceutické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250962

Dátum: 14.05.1987

Autori: Borovička Miloš, Vacík Jiří, Líkařová Eva, Pavlovská Eliška, Bouchal Karel, Sajvera Jiří, Chromík Jindřich, Koblas Karel, Lukáč Juraj, Obereigner Blahoslav, Žůrková Eva, Kálal Jaroslav

MPK: C08F 220/28, C08F 220/12, C08F 220/20...

Značky: vhodných, aplikace, farmaceutické, kopolymerů, akrylátu, výroby, bázi, methakrylátů, způsob, zejména

Text:

...polymerováno V přítomnosti 10 g etylbromidu analogicky příkladu 1.Směs 151,5 g metylmetakrylátu, 51,2 g 2-hydroxyetylmetakrylátu, 20,9 g 2-(metakry 1 oy 1 oxyetyltrimetylamoniumchloridu, Z g azo-bis-isobutyronitrilu byla polymerována analogicky přikladu 1 z roztoku vzniklého kopolymeru byl po přidání 10 m 1 20 alkoholického roztoku hydroxidu draselného vytvořen film, který po 10 minutách zahřátí na 100 °c omezeně botná130 g butylmetakrylátu,...

Způsob aplikace doplňků biofaktorů pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237510

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bastl Vladimír, Lakota Vladimír

MPK: A23K 1/16

Značky: biofaktorů, aplikace, účely, doplňku, způsob, krmné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odbourává dosavadní praxi výroby doplňků biofaktorů v jejich pevném stavu sledujícím možnost jejich skladování jenom proto, aby se daly později aplikovat v krmných směsích či jejich přísadách. Podle vynálezu je výhodnější vyrábět a případně skladovat premixy těchto doplňků biofaktorů nástřikem jejich roztoků do organických složek krmiva, zejména za jejich fluidního stavu, čímž se dosáhne dokonalého smíšení i velmi malých podílů těchto...

Způsob ochrany kovových předmětů, zejména předmětů určených pro tepelně a mechanicky náročné aplikace, proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233973

Dátum: 01.12.1986

Autori: Klos Karel, Svoboda Bohumil, Zahradník Lubomír, Hájková Bohuslava, Zajíček Karel, Vondra Svatopluk, Ambrož Vladimír

MPK: C23F 15/00

Značky: způsob, proti, zejména, náročné, kovových, určených, aplikace, předmětů, tepelně, mechanicky, ochrany, korozi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší povrchovou ochranu zejména předmětů tepelně a mechanicky vysoce namáhaných, a to pomocí dvouvrstvého povlakového systému. Základ ní nátěrovou vrstvu tvoří roztok akrylátového kopolymeru, obsahující inhibitory koroze a s vodou mísitelná organická rozpouštědla, na niž se nanese další vrstva, tvořená oxidovaným nízkomolekulárním butadienstyrenovým kopolymerem rozpuštěným ve směsi organických rozpouštědel.

Způsob výroby útlumové hmoty zejména pro mikrovlnné aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 223237

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hoffmann Karel, Zehentner Ján

Značky: aplikace, hmoty, útlumové, zejména, způsob, výroby, mikrovlnné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby útlumové hmoty pro mikrovlnné aplikace, který umožňuje ze zadaných výchozích složek získat hmotu s optimálními útlumovými vlastnostmi v určitém frekvenčním pásmu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na zhomogenizovanou směs prášku vodivého nebo polovodivého materiálu a pojiva působí v průběhu tuhnutí pojiva tlakem, jehož hodnota se v průběhu tuhnutí reguluje v závislosti na specifickém odporu směsi. Útlumovou...

Termoplastická fólie pro kryotechnické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 227064

Dátum: 01.01.1985

Autor: Prušák Jan

Značky: kryotechnické, aplikace, termoplastická, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Použití termoplastické fólie z lineárního vysokomolekulárního polyethylénu s absorbovanou dávkou ionizujícího záření větší než 20 kGy pro kryotechnické aplikace.