Patenty so značkou «aparátu»

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284825

Dátum: 21.11.2005

Autori: Mikler Claude, Rossi Carole, Esteve Daniel, Millot Philippe, Teillaud Eric

MPK: A61M 37/00, F15C 5/00

Značky: plnenie, lieku, miniatúrny, napájacieho, transdermálnu, aparátu, ventil, zásobníka, aplikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku obsahuje: a) substrát (1) b) nálož (5) zápalného materiálu účelne umiestnenú na substráte (1) a v navzájom protiľahlom usporiadaní vzhľadom na kráterovité vybranie (6) substrátu a c) elektrický odpor (2) usporiadaný vo vzájomnom kontakte s náložou (5) zápalného materiálu a napájaný vopred stanoveným množstvom elektrickej energie, zaisťujúcej spaľovanie...

Prípravok flupirtínu na liečenie neurodegeneratívnych ochorení zrakového aparátu a diebetes mellitus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9086

Dátum: 22.06.2004

Autor: Schmidt Karl-georg

MPK: A61P 3/10, A61P 27/06, A61K 31/44...

Značky: neurodegeneratívnych, mellitus, diebetes, ochorení, liečenie, zrakového, prípravok, aparátu, flupirtínu

Text:

...neurodegeneratívnych ochoreniach zrakového aparátu, ako je glaukóm (mechanizmus odumretia buniek pri glaukóme) alebo diabetes mellitus a makulopatia, najmä vekom podmienená makulopatia, avšak aj u geneticky podmienených makulopatíí, retinitis0010 Jedno uskutočnenie vynálezu sa tak týka farmaceutického prípravku obsahujúceho Ílupirtín na aplikáciu v terapii a/alebo profylaxii diabetes mellitus, diabetickej retinopatie,diabetickej makulopatie,...

Vanový vozík pro osoby s chorobami pohybového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 18

Dátum: 11.08.1993

Autor: Strašil František

MPK: A61G 7/10

Značky: chorobami, osoby, pohybového, aparátu, vanový, vozík

Text:

...nadzvednutím páčky palce ll zaveze se do vany. Vysedne a vanový vozík s protigávsžím přes otočné rameno zavěsí mimo vanu. Nazpět vanový vožík založí do vany, posadí se a postupně v předklonu tlakem hýždě dozadu snadno vyjíždí z vany. Intervaly vyjíždění a proti pohybu zpět automaticky zajištuje hřeben lg s otočným pàäcem ll. Při použití v nemocnících a pod. postižený usedne na sedačku obr. 3 a zdrav. sestra po odklopení palce rohatky l§ a...

Úchyt přetáčecího mechanizmu aparátu na klopce brousicího stroje na výrobu bižuterních kamenů a ověsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269815

Dátum: 14.05.1990

Autor: Florián Zdeněk

MPK: B24B 9/06

Značky: stroje, přetáčecího, mechanizmu, bižuterních, brousicího, aparátu, kamenů, ověsů, klopce, úchyt, výrobu

Text:

...vedená výstupky V protileh~ lých drážkách a na dutém náboji je připevněn doraz.Výhody úchytu přetáčeciho mechenismu aparátu na klopce jsou zejména v tom, že umožňuje rychlou a snadnou seřiditelnost polohy výstupniho hřidele přetáčeciho mechanismu ve všech osách v potřebném rozsahu a tim je zajištěna požadovaná souosost výstupniho hřidele a šroubu aparátu. Zabezpečuje nutnou pevnost a stabilitu polohy bočniho dorazu aparátu, přičemž profil...

Regulátor pracovního vakua chemických aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269711

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: B01J 3/02

Značky: pracovního, regulátor, aparátu, chemických, vakua

Text:

...že jejich pneumatické odpory nahradí škrtící č 1 áneká, může být tento článek vypuštěn.Funkce regulátoru vakua je následující vývěvag, která je dimenzována na mírně větší výkon,než vakuované zařízení vyžaduje, vytváří v sacím potrubí lg, vakuovanám zařízenílJ vyrovnávací nádržce 3 a čidle 4 velikosti vakua vakuum. To se zvětšuje tak dlouho, dokud hladina rtuti V rameni Židle ivelikoeti vakua nekleene pod zatavený první kontakt 31 čídla. Je-li...

Zapojení strojně technologických aparátů při výrobě kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267710

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jankovec Jan, Poživil Jaroslav, Čermák František, Bartel Vlastimil, Forejt Antonín, Lukeš Jaroslav

MPK: C01B 17/80

Značky: aparátu, výrobe, sírové, strojně, kyseliny, technologických, zapojení

Text:

...ohřívenou vodu a třetí spotřebíč s potrubím pro třetí ohřívenou vodu. První ohřívená voda má nejvyšší teplotu, a proto je určena zejména k vytápění města e popřípadě podniku. Druhá a třetí ohřívená vode s teplotou nižší se použije například pro zemědělskéúčely (vytápění skleníků), ve výrobě střiže apod.Další zdroj tepla tvorený koncovým absorbérem a směšovečem koncového ebsorběru ve kterých se uvolňuje méně teple než ve vloženém absorbéru...

Nosný rošt výplňových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263753

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holeček Jan, Nožička Břetislav, Plášil Vladimír

MPK: B01J 19/24

Značky: nosný, výplňových, aparátu, rošt

Text:

...kazet, zpravidla o vleikosti jež lze snadno demontovat vně aparátu prulezem či hrdlom. Protože rozměry kazet jsou malé ve srovnání s průměrem aparátu, jejich hmotnost 1 pro velká zatížení je malá. Tepelná dilatace je kompenzována vůlí mezi kazetamí a tka lze toto řešení použít1 do velml vysokých teplot.Príklad provedení nosného roštu výplñowäw reaktoru je sohsmaticky znázorněn na obrázcích č. 1 a č. Z, kde obraz č. 1 představuje...

Trubka trubkových aparátů s pasivním viřičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259417

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hron Jiří

MPK: F28F 1/40

Značky: viřičem, trubka, aparátu, pasivním, trubkových

Text:

...periodicky mění a úměrně tomu se spojitě a periodicky mění i rychlostní profil trubkou proudícího prostředí. V jednotlivých průřezech trubky dochází takto k pulzacím střední rychlosti, které příznivě ovlivní hodnotu součínitele přestupu tepla.Příkladné provedení pasivního vířiče podle vynálezu je dále znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje podélný řez částí trubky s vířičem, jehož v 1 ny jsou tvořeny částmí kruhových...

Zařízení pro přenos vyzývacího napětí telefonnímu aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258430

Dátum: 16.08.1988

Autori: Stoev Ilija, Lazasarov Boris, Ivanov Emil

MPK: H04M 3/06

Značky: vyzývacího, prenos, zařízení, aparátu, telefonnímu, napětí

Text:

...6 coennennz önoxa nepexnmqeunn Bm 3 mBHOPO~HaHpHmeHHH 1u onoro as npocceneü Mocra nnranna 7, KoTopmň nonxnmuen K onnomy us a Hneňcrnne ycrpoůcwsa cneymmee. Komana nonxnmqenna nmamnnoro Hanpameunn K Us aöonenrcxoň nunnn nepeaeTcn BTODOMY Bxoy 32 ônoxa ynpasneunn 3, npnqeu nepBoMy nxony 31 uepenaewcn oömecmanuuonum cwpoőnpymmuň cnruan STP,npuseneanmü aHnsyBpeMeHHoů nnarpamm na mnrype 2. Bnox ynpannenna 3 Bupaöąwmnaew aaa BuxoHmxynpannnmmHx...

Pasivní viřič pro trubky trubkových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257974

Dátum: 15.07.1988

Autori: Němčanský Jan, Král Dalibor

MPK: F28F 1/40

Značky: aparátu, pasivní, trubkových, trubky, viřič

Text:

...středový prvek l vytvořen jako zkroucený úzký pásek, s nímž jsou bezprostŕedně spojeny obvodové prvky g ve tvaru částí kruhových výsečí,natočené kolem své podélné osy, resp. podle osy souměrnosti tak, aby vytvořily přerušovanou šroubovicovou plochu. Jak v uspořádání podle obr. 1 a 2, tak i v provedeních podle obr. 4 a 5 jsou vždy použity čtyři obvodové prvky 3 pro jedno stoupání šroubovice. Celkové uspořádání obvodových prvků g na jednom...

Navaděč aparátů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257886

Dátum: 15.06.1988

Autor: Medek Zbyněk

MPK: B24B 9/08

Značky: broušení, navaděč, kamenů, aparátu, leštění, bižuterních

Text:

...vůle mezi funkčním profilem nosiče a ohrysem aparátu a snižujese odpor při nasouvání aparátu do nosiče. Tím je podstatné sníženo poškozování korespondujících ploch nosiče aparátu a zcela zamezeno zasunutí aparátu mimo nosič nebo nezasunutí aparátu do nosiče v důsledku jeho opření o čelo nosiče, čímž je odstraněna prostojovost a poruchovost zařízení.Čepy naváděcích kladek jednotlivě osově i příčně ustavitelné umožňují přesné seřízení...

Zařízení pro jemné rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257711

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kautský Otakar, Werner Dietrich

MPK: B01D 3/00

Značky: aparátu, kapaliny, zařízení, vodorovném, jemné, rozdělování, průřezu, kolonového

Text:

...takže kapalina střídavě teče po jednom prvku zleva doprava a po dalším prvku zprava doleva.Zlepšenĺ zařízení podle vynálezu proti základnímu řešení spočívá dále v tom, že konstrukce zařízení je tužší a výrobné jednodušší, protože počet prvků žebrovité struktury je menší a na každý prvek žebrovíté struktury je připcvněno několik nátokových destiček. Konstrukcezařízení podle vynálozu a jeho detaily jsou znázorněny na priložených výkresech....

Přepážky pro svazky trubek trubkových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257572

Dátum: 16.05.1988

Autori: Němčanský Jan, Král Dalibor, Šlapal Ivan, Prchal Jozef

MPK: F28F 9/00

Značky: svazky, trubkových, přepážky, trubek, aparátu

Text:

...trubek, je možno provést přepážky tak, aby po sestavení vytvořily šroubové plochy dvou- či vícechodé.Funkci šroubovýoh přepážek v provedení podle autorského osvědčení č. 209 126 je možno dále zdokonalit s využitím poznatku, že konvektivní součinitel přestupu tepla vně trubky, obtékanéltekutinou, která se pohybuje po šroubovicové trajektorii, jejíž osa je souběžná s osou trubky, vzrüstá při zvětšování úhlu stoupání šroubovice v rozmezí...

Scezovací zařízení dvoukomorových aparátů pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257528

Dátum: 16.05.1988

Autori: Fáměra Jiří, Hűbner Pavel, Kittler Jiří, Kadlec Václav

MPK: B01D 25/06

Značky: scezovací, zařízení, aparátu, dvoukomorových, úpravu

Text:

...desku a upravenou vodu vyvést z aparátu válcovým pláštěm a účinně rozvést vodu pro dolní komoru. Tím je dosaženo minimální možné stavební výšky aparátu, relativně nízké výrobní pracnosti a spotřeby konstrukčního materiálu.Příklad provedení scezovacího zařízení podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkresu.Do válcového pláště ł dvoukomorového ionexového filtru je vestavěna rovinná oddělovací deska łg, rozdělující vnitřní prostor...

Scezovací zařízení jednokomorových aparátů pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 256858

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kadlec Václav, Kittler Jiří, Fáměra Jiří, Hűbner Pavel

MPK: B01D 23/02

Značky: scezovací, úpravu, jednokomorových, aparátu, zařízení

Text:

...sběrač vede take k nutnosti centrálního vývodu upravené vody z pod klenutého dna, což rovněž vyžaduje stavební výšku aparátu.Tyto nevýhody řeší soezovací zařízení podle vynálezu, které je tvořeno rovinným drenážním roětem s radiálním truhkovým sběračem uloženým na rovinné oddělovací desce, vyztužené z opačné strany centrálním prstencem a radiálními žebry. oddělovací deska vytváří u jednokomorového aparátu dno.Provedení podle vynálezu...

Spôsob a zariadenie na hodnotenie biomechanických vlastnostní závesného aparátu zubov na živom objekte

Načítavanie...

Číslo patentu: 256699

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubiš Miroslav, Chromý Milan

MPK: A61C 5/00

Značky: objekte, zubov, biomechanických, spôsob, závěsného, živom, vlastnostní, zariadenie, aparátu, hodnotenie

Text:

...o stavu paradontu. K hodnocení biomeohanických vlastností závěsného aparátu zubu Ve směru jeho přirozeného funkčního zatížení odpovídá i stavební struktura jednotlivých tkání a tím i maximální odolnost tkání, at už je podmíněna vnějšími či vnitřními faktory. Další výhody zařízení podle vnyálezu spočívají v dosažení podstatné vyšší přesností vyhodnocování, V možnosti použití jediného zařízení pro současné měření a grafické zaznamenávání...

Zařízení k upínání aparátů ve strojích pro výrobu bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256409

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valapka Ján, Zobal Jiří

MPK: B24B 9/08

Značky: výrobu, zařízení, strojích, aparátu, upínání, kamenů, bižuterních

Text:

...na upínací čep, který se opírá o spodní pracovní plochu klínu.Horní pracovní plocha klínu se opírá o vybrání v nosné desce. Čep se pak opírá o upínací plochu aparátu a tím ho tlačí do prizmatického vybrání v nosné desce a aparát je upnut. Aparát je tedy v klidowhwstavu zařízení upnut. Díky tomu, že klín mávrcholový úhel menší nebo blízký úhlu samosvornosti, nelze ho siloukpůsobící od aparátu na čep vysunout zpět proti tlaku pružiny. Takto...

Vinutý parciální kondenzátor s odlučovacím zařízením v jednom aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256316

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štryncl Vladimír, Prokop Bohumír, Cvejn Miloslav, Ullmann Pavel

MPK: F28D 7/02

Značky: aparátu, odlučovacím, vinutý, jednom, zařízením, kondenzátor, parciální

Text:

...vedeno centrální příváděcí trubkou až ke spodnímu vyztuženému dnu aparátu, kde je ukotveno a s centrální přivâděcí trubkou je spojene výztužnýmí žebry.Podle předloženého řešení je hmotnost vínutého parciálního kondenzàtoru přenášena jádrem do vyztuženého dna aparátu a přes podstavu do základu, takže i při zvýšené hmotnostikondenzàtoru není zatěžovàn plášt aparátu.Na výkrese je znàzorněn příklad provedení vínutého parcíàlního kondenzàtoru s...

Trubkový svazek trubkových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256123

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ťok Pavel, Šimáček Ladislav

MPK: F28F 1/00

Značky: svazek, trubkových, aparátu, trubkový

Text:

...v trubkovém svazku se docílí lepšího obtákání jednotlivých trubek, které je důsledkem změny hybnosti média. Při střídavém průtoku média těsnými a širšími kanály totiž dochází k dokonalejšímu usměrnění proudu média mezi žebry trubek. Tyto skutečnosti pak mají příznivý gliv na hodnotu součinitele přestupu tepla.Příkladné uspořádání trubkového svazku podle vynálezu je dále blíže objasněno na připojeném výkrese, na němžobr. 1 představuje příčný...

Zařízení k rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255963

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dietrich Werner, Kautský Otakar

MPK: B01J 10/00

Značky: aparátu, kolonového, vodorovném, kapaliny, průřezu, zařízení, rozdělování

Text:

...výkonné vestavby kolonového aparátu, sestavené např. ze svislých rovnoběžných desek bud z plného plechu nebo ze sítoviny, např. z tahokovu. Bylo zjištěno, že při použití dosud známých rozdělovačů, např. korýtek s výřezy po stranách, jsou právě uvedené vestavby ze svislých desek ve výkonu omezovány tím, že dochází k zahlcení rozdělovače při nižším výkonu, např.o 40 a více procent, než je maximálně možný výkon samotných vestaveb. Při...

Zařízení kompresně distrakčního aparátu zevní fixace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253969

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pleva Leopold

MPK: A61F 5/00

Značky: zařízení, fixace, distrakčního, aparátu, zevní, kompresné

Text:

...- slitiny hliníku.Nového účinku je dosaženo zejména tim, že je umožněno provedeni stabilní kompresivni osteosynthesy i s přičně bočnoukompresi s nutnosti včasné zátěže končatiny váhou těla. Je dosaženo napětí Kirechnerových drátů do hodnoty 120 kp oproti aparátu Ilizarevove s pouhými 100 kpaa je umožněno prováděti dodatečnou korakci postavení zlomeniny v podélné ose končetiny včetně rotační úchylky k periferii.Podstata vynálezu epočivá...

Polohovací a zvedací zařízení na výrobu velkorozměrných aparátů, zejména na navíjení trubkových svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241184

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hybler Jioí, Vanieek Václav, Koros Bedoich

MPK: B21D 53/06, B65H 75/14

Značky: zvedací, svazků, zařízení, velkorozměrných, navíjení, zejména, polohovací, trubkových, aparátu, výrobu

Text:

...9 je Umístěno výsuvné nakläpěcí rameno 10 s navíjecí hlavou 11. Na konci tohoto podélného nosníku 1 je regulovaný pohon 12, opatřený nekonečným tažným řetězem 13. Nekonečný tažný řetěz13 prochází podél podélného nosníku 1, obepíná napínací kladku 14, která je uložena na opačném konci podélného nosníku 1,než je regulovaný pohon 12 a obě jeho větve jsou V cele délce podepřeny. Pro umožnění přístupu obsluhy je polohovací a zvedací zařízení...

Nosič upínek aparátů strojů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252170

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pilař Karel

MPK: B24B 9/06

Značky: nosič, upínek, strojů, leštění, broušení, aparátu, bižuterních, kamenů

Text:

...bižuterních kamenů. Působením brušného odpadu vznikajícího do válců kolem nekryté pístnice vedené pouzdrem zašroubovaným v závitovém otvoru tělesa nosiče upinek dochází ke snížení jejich životnosti.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněnynosičem upínek s pístnici vedenou vodicím pouzdrem upevněným v tělese nosiče upínek podle vynálezu, jehož podstatou je takové provedení vodiciho pouzdra, že jeopatřeno nákružkem a souosým vybráním s...

Drenážní rošt, zejména pro scezovací zařízení aparátů pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251360

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fáměra Jiří, Kittler Jiří, Kadlec Václav, Hűbner Pavel

MPK: B01D 23/02, B01D 29/10

Značky: zařízení, drenážní, zejména, úpravu, scezovací, aparátu, rošt

Text:

...zaslepen a nezaslepený konec vyvaden pláětěm aparátu. Radiální sběrač n-bokého průřezu může být Vytvořen svaí-ením hutních profilů U, I nebo L.Provedením drenážního roštu podle vynálezu se dosahuje rovnomenného průtoku upravované vody zrnitou náplní aparátu, což vede ke zlepšení účinnosti technologického procesu,zvyšuje se provozní spolehlivost, enižují se náklady nevýrobu i opravy a zmenluje se stavební výška aparátu.Na připojeněm výkresu je...

Průchod termočlánku pláštěm tlakového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243691

Dátum: 15.07.1987

Autori: Zajíeek Josef, Barák Jaroslav

MPK: F28F 9/00

Značky: termočlánku, tlakového, aparátu, pláštěm, průchod

Text:

...mohou být. středěny pomocí trubky z izolsčního materiálu navléknuyé ne äroub spojující pŕírubu e záslepkou.Výhoda průchodu termočlánku podle vynálezu spočívá v dokonsľłéąrořěsłněni a použrtel- A nosti pro aparúĺvpracující s vyšším tlakem. ~, - .~°. vh. 4 v n N , . -, . . u , Na vykresu jeznúzbřnąěnpříklad provedení průĺžłiíýdiĺ .dvou termočgľlánkü pl-áštěm tlakovéhoV tlakověm pláěti zije vytvořen návsrek, vrěÍ dl-os přírubou 4, ns...

Zařízení pro stanovení polarizačního potenciálu vnitřních povrchů nádrží a aparátů obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 250281

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hašlarová Marie, Polák Josef

MPK: C23F 13/00

Značky: povrchu, vnitřních, stanovení, aparátu, elektrolyt, polarizačního, zařízení, nádrží, potenciálu, obsahujících

Text:

...použije kovové měřicí elektrody,která je součástí měřicí sondy. současně sev měřicím objektu měří proud vstupujici na povrch pomocné elektrody a stanoví se závislost polarizačního posunu potenciálu na hustotě ochranného proudu v průběhu času. Takto lze s vyšší přesností než tomu bylo dosud, stanovit efektivnost katodickě ochrany.Na pripojených výkresech jsou znázorněny dva příklady prvedełní zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslen...

Zařízení na přesouvání aparátu na broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250159

Dátum: 15.04.1987

Autor: Florián Zdeněk

MPK: B24B 9/08

Značky: broušení, přesouvání, leštění, kamenů, zařízení, aparátu, bižuterních

Text:

...rámu na pásnici je připevněn ventil pro rozvod tiskového vzduchu. Povely k ventílu jsou přivedeny z řídícího programu. Zařízení podle vynálezu zaručuje tuhost přesouvací vidlice ve všech směrech po celé dráze presuvu.Umožňuje rychlé e jednoduché seřízení vidlice vůči aparátu e jeho vedení v sousedních dopravních zařízeních. Zejišĺuje podstatné vyšší spolehlívost a životnost. vodící dráhy. Na přípojených výkresoch je znázorněno na obr. 1...

Uzávěr kolony filtračního aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249680

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mainer Petr, Zejda Jiří, Fiala Josef

MPK: F16J 13/16

Značky: kolony, filtračního, aparátu, uzáver

Text:

...může být řešeno tím, že horní část pomooného rámu,opatřená hřídelem a exoentrem,je upevněna v pomocném rámu otočně.Výhodou uvedeného řešení dle vynálezu je především defi-í novaná upínací sila na víko kolony filtraěního aparátu, která může být v jistých mezích regulována otáčaním vymezovacího šroubu. Je to dáno tím, že ovládací páka exoentru jeév uzavře-. ném stavu vždy ve stejné poloze. Další výhodou jsou vhodné pákové poměry mezi...

Zariadenie na opravu poruchy kyslíkového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248972

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: E02D 5/46

Značky: zariadenie, kyslíkového, opravu, poruchy, aparátu

Text:

...čo však súčasný spôsob neumožňuje.Uvedené nevýhody odstraňuje a problém rieši zariadenie na opravu poruchy kyslíkového aparátu podľa vynálezu, ktorého pod 4stata spočíva v tom, že pozostáva z podávača alkalického kremičitjanu s posuvnou rúrkou, zavedenou cez otvor na plášti kyslikového aparátu do práškového expandevaného perlitmpričom posuvná rúrka je vy bavená otvormi výtoku alkalického kremi čitanu do priestoru spevňovaného...

Zariadenie na identifikáciu miesta poruchy kyslíkového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248468

Dátum: 12.02.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: G01N 1/24

Značky: miesta, kyslíkového, poruchy, identifikáciu, aparátu, zariadenie

Text:

...Doterajšie spôsoby identifikácie miesta porchy sú namáhavé a málo presné, pričom zisťovanie netesnosti sluchom vyžaduje odstránenie hluku z ostatných zdrojov, čo v prevádzko 4vých podmienkach prakticky .nemožno zabezpečit.Uvedené nevýhody odstraňuje a problém rieši zariadenie na identifikáciu miesta poruchy kyslíkového aparátu podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo sondy s hrotom posúvanej cez otvor na kryte...

Zásobník aparátů pro broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247601

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pilař Karel, Medek Zbyněk

MPK: B24B 9/08

Značky: broušení, zásobník, bižuterních, kamenů, leštění, aparátu

Text:

...svěrné objímce, umožňují snížení fyzické námahy při seřizování předepsané polohy nosičů aparátů na daný poloměr a zajištění seřízené polohy.Přichycením nosičů aparátů přes levé a pravé držáky, které jsou natáčitelně upevněny na osazené konce nosných tyčí, se docílí možnosti dodatečného seřízení rovnoběžnosti nosičůaparátu po montáži zásobníku.Na připojených výkresech je znázorněno příkladné provedení zásobníku aparátů s otočným nábojem podle...

Zařízení pro mechanický poklep násypky aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů, zejména granulovaných výbušnin nebo pyrotechnických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235839

Dátum: 01.12.1986

Autor: Adamec Josef

MPK: C06B 21/00

Značky: poklep, výbušnin, granulovaných, aparátu, dávkování, hromadné, zařízení, pyrotechnických, mechanicky, násypky, objemové, materiálů, zejména, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů zejména výbušnin nebo pyrotechnických směsí. Při objemovém dávkování, používaném při hromadné výrobě součástí, jako například zpožďovacích válečků časových průmyslových rozbušek, je rozhodujícím faktorem funkční kvality výrobku rovnoměrnost dávek tvořících například výbušninu nebo pyrotechnickou směs náplně těchto součástí. U granulovaných materiálů, jako výbušnin...

Zařízení pro přivádění tekutého média do aparátů zejména cukroviny do krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231297

Dátum: 01.03.1986

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: krystalizátoru, media, tekutého, aparátu, zařízení, přivádění, zejména, cukroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrný přívod tekutého media do velkokapacitních aparátů a s tím související dokonalejší homogenizaci při průchodu media aparátem. Přívodní trubka (6) je zaústěna do rozváděcího zařízení (5) tvořeného žlabovým prstencem (8) rotačního tvaru, pevně spojeným s míchadlem. Žlabový prstenec (8) je opatřen nejméně jedním otvorem (10) pro přívod tekutého media do aparátu. Zařízení podle vynálezu je určeno pro...

Tyčové přepážky a jejich uspořádání v trubkovém aparátu se svazkem trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220207

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pěnčík Karel, Šolc Jaroslav, Němčanský Jan, Mojžíš Vratislav

Značky: aparátu, jejich, trubkovém, svazkem, uspořádání, trubek, tyčové, přepážky

Zhrnutie / Anotácia:

Tyčové přepážky a jejich uspořádání v trubkovém aparátu se svazkem trubek. Pro jedno podepření se používá buď jedna úplná, nebo dvě dílčí tyčové přepážky. Přitom úplná i dílčí tyčová přepážka k podepření trubkového svazku sestává vždy z nosného prstence a z tyčí,které jsou k nosnému prstenci uchyceny po jeho obou stranách. Uspořádání tyčí je dáno směrem mezer mezi trubkami trubkového svazku. Tyče jsou k nosnému prstenci uchyceny střídavě....

Upínač aparátu brousicích a lešticích strojů na opracování bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220000

Dátum: 15.10.1985

Autor: Florián Zdeněk

Značky: opracování, strojů, bižuterních, upínač, brousicích, lešticích, kamenů, aparátu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení rezervy upínací síly, která působí na brousicí aparát zasunutý do klopky brousicího nebo lešticího stroje v době jeho upnutí při procesu broušení a leštění bižuterních kamenů. Docílí se tím upnutí aparátu s dostatečnou rezervou síly při zachování stávajících válců a stávajícího tlaku vzduchu, kterým jsou válce plněny. Upínač má velkou životnost a není jej třeba seřizovat. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do vybrání...