Patenty so značkou «aparátov»

Zapojenie aparátov na výrobu N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278843

Dátum: 04.03.1998

Autori: Ježek Marián, Berková Květuše, Šilhár Žigmund, Fratrič Ján, Marko Vladimír, Duba Lucián

MPK: C07D 209/48

Značky: výrobu, aparátov, n-cyklohexyltioftalimidu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je riešené tak, že cirkulačný obvod výroby cyklohexylsulfenylchloridu je predradený cirkulačnému okruhu kondenzačného reaktora tvoreného cirkulačným čerpadlom, výmenníkom tepla a samotným kondenzačným reaktorom, ktorý je zároveň opatrený vstupmi roztoku cyklohexylsulfenylchloridu, roztoku hydroxidu draselného, ftalimidu, roztoku chloridu draselného, vody a čistého organického rozpúšťadla, a zároveň cirkulačný okruh kondenzačného...

Prostriedok na identifikáciu snímacích dentálnych náhrad a snímacích ortodontických aparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1055

Dátum: 10.01.1996

Autor: Vidner Petr

MPK: G09F 3/00, A61C 13/00

Značky: snímacích, ortodontických, identifikáciu, aparátov, náhrad, prostriedok, dentálnych

Text:

...nákladoch, lebo cena identiřikačnej značky nepresahuje svojou výškou jedno percento z celkovej ceny zubnej náhrady.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je znázornené na pripojených výkresoch,kde je zobrazená na obr. 1 identifikačné značka vytvorená v jednom vyhotovení, na obr. 2 identiřikačná značka v dvoch vyhotoveniach, na obr. 3 identifikačné značka v troch vyhotoveniach, na obr. 4 celková zubná náhrada a umiestnenie...

Zapojenie aparátov pre výrobu kvapalného sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263599

Dátum: 11.04.1989

Autori: Uhlárik Viktor, Maleček Václav, Klučovský Pavol, Džugan Ivan, Duba Lucián, Černý Jan, Ježek Marián

MPK: C01B 17/16

Značky: kvapalného, zapojenie, výrobu, aparátov, sírovodíka

Text:

...je možné .alternatívne vrnaoať trasou 70 recyklovaný sírovodík z výroby, naqpr. tiolu. Skondenzovana síra steká z kondenzátora 5 trasou 32 do reakt-ora 4 sírovodika. Sírovodik z kondenzátora 5 p-ostupuje trasou 36 do výmenníka B, z ktorého ďalej postupuje trasou 37 do výmenníka 10 a z neho postupuje trasou 39-do výmennĺka 12. Z výmenníłça 12 postupuje trasou 41 a ďalej trasou 43 do filtra s dreveným uhlím 14 a/alebo 15. Pri...

Spôsob automatického riadenia protikoróznej ochrany výrobných aparátov proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224154

Dátum: 01.07.1984

Autori: Beran Jaroslav, Hečko Jozef, Podhradský Milan

Značky: korózii, proti, automatického, ochrany, riadenia, aparátov, protikoróznej, výrobných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatického riadenia ochrany výrobných aparátov proti korózii vo vodných roztokoch s použitím systému pre sledovanie korózie elektrochemickými metódami a systému ovládania regulačných orgánov vyznačený tým, že systém pre kontrolu prerušovane, podľa nastaveného programu signalizuje, či odchylka, potenciálu indikačnej elektródy, ustálená alebo neustálená, vyvolaná po nemennej, trvale nastavenej dobe katodickej polarizácie, vykonanej...

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217463

Dátum: 15.05.1984

Autori: Beran Jaroslav, Podhradský Milan

Značky: technológie, chemickej, korózie, kontroly, aparátov, spôsob, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie vyznačujúci sa tým, že sa meria priebežne korózny potenciál kontrolovaného aparátu voči porovnávacím elektródam, ktoré sú vyrobené z takého istého materiálu ako aparát, pričom sa indikuje, či sa elektródy nachádzajú v korózií aktívnom alebo pasívnom stave, pričom aspoň jedna porovnávaná elektróda sa bez ohľadu na kolísanie prevádzkových parametrov media nachádza v určitom...