Patenty so značkou «antistaticky»

Kompozícia obsahujúca antistaticky upravený polymérny substrát, spôsob jeho prípravy, antistatická zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284540

Dátum: 16.05.2005

Autori: Hilti Bruno, Pfeiffer Jürgen, Grob Markus, Minder Ernst

MPK: C08L 101/00

Značky: upravený, použitie, přípravy, polymérny, antistatická, obsahujúca, spôsob, antistaticky, kompozícia, substrát

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje termoplastický alebo elastomérny polymérny substrát (A) a antistatickú zmes (B) vo forme dotýkajúcich sa vlákien, obsahujúcu (b1) organický polymérny materiál, ktorý je vo forme vlákien alebo pri miešaní tvorí vlákna, a nie je rozpustný v termoplastickom alebo elastomérnom substráte (A), (b2) polymér alebo kopolymér schopný iónového vedenia, ktorý obsahuje komplexotvorné alebo solvatujúce bloky pre soľ anorganickej alebo...

Antistatický papier a panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5474

Dátum: 18.08.2004

Autor: Schitter Leonhard

MPK: D21H 27/18, D21H 17/00, E04F 15/024...

Značky: papier, panel, antistaticky

Text:

...2 kVa vyššom. Taký výboj môze byt pri vyš ích napätiachTieto Výboje môžu tiež poškodiť elektronickéústrojenstvá, ako sú počítače a elektronické obvody.0009 Za účelom odstránenia tohto problému saPodľa EN 1815 môže byt panel označený ako astatický, pokiaľ0010 Poskytovanie určitých potlačených papierovs kvartérnymi zlúčeninami amónia na dosiahnutieantistatických vlastností na dekoratívne účely je známe.0011 Napríklad V patentovom spise...

Spôsob výroby antistaticky potiahnutého tvarovaného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4879

Dátum: 06.08.2004

Autori: Hasskerl Thomas, Neeb Rolf, Becker Patrick, Seyoum Ghirmay

MPK: C09D 5/24, C08J 7/00

Značky: spôsob, antistaticky, potiahnutého, tělesa, tvarovaného, výroby

Text:

...tvarovaných telies z umelej hmoty s elektricky vodivým povlakomtým, že sa tvarované teleso z jednej, dvoch alebo viacerých strán známym spôsobom potiahnelakovým systémom zloženého za) spojiva alebo zmesi spojív,b) prípadne rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel ad) zahusťovadlá alebo zmesi zahusťovadiel, e) 5 až 500 hmotnostných dielov (vzhľadom na zložku a elektricky vodivého oxidu kovu alebo tiež sólu oxidov kovov so strednou veľkosťou...

Nehorlavý antistatický gumotextilný dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 260339

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mosorjak Štefan

MPK: B29D 29/06

Značky: dopravný, nehořlavý, antistaticky, gumotextilný

Text:

...102.a kaolín, retardéry horeniaw oxid antimonitý Sbzos, hydratovaný oxid hlinitý Al(OH 5,chlôrparafin a prostriedok znižujúci trenie nízkomole-kulárny polyetylén, pričom zmes na kryciu vrstvu čiastočne plnená elektrovodivými sadzami obsahuje retardéry horeni-.a oxid antimonitý Sbzoa, hydratovaný oxid hlinitý AlOH 5 a chlórparafín a prostriedok znižujúci trenie nízkomolekulárny polyetylén. Kostra pásu je tvorená z textilu polyamidověho,...

Antistatický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277717

Dátum: 14.10.1992

Autori: Ruchař Robert, Ruffer Jan

MPK: C09K 3/16

Značky: prípravok, antistaticky

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatický prípravok na báze silikónových olejov určený na stabilizáciu povrchov výrobkov z nenasiakavých materiálov pozostáva z 1 až 30 % hmotn. dialkylpolysiloxánov a/alebo diarylpolysiloxánov, 70 až 99 % hmotn. alifatických a/alebo aromatických alkoholov s počtom atómov uhlíka C1 až C7 a 0,1 až 1 % hmotn. anorganických kyselín.

Zařízení pro výrobu antistaticky účinné látky na bázi mastných kyselin, epichlorhydrinu a dietanomilaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263620

Dátum: 11.04.1989

Autori: Furmanová Jana, Koropecký Igor, Keprt Milan, Furman Jaroslav, Horák František, Hrabák Petr

MPK: C09K 3/16

Značky: látky, zařízení, dietanomilaminu, antistaticky, účinné, bázi, mastných, epichlorhydrinu, výrobu, kyselin

Text:

...dle vynálezu přes odměrky lg, Q a A, které jsou napojený na svých vstupech ovládacím potrubím lg, lg, ll a lg na centrální zásobníky příslušných surovín. Na vstup odměrky g je kromě toho přes ovládací potrubí gg připojen výstup zásobníku lg nadbytečného epichlorhydrinu. Reaktor É je na vstupu napojen ovládacím potrubím 3 na výstup odměrky l, ovládacím potrubím gg na výstup odměrky g, ovládacím potrubím gg na výstup dávkovače á katalyzátoru...

Antistatický a mäkčiaci prostriedok na polyester a jeho zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263161

Dátum: 11.04.1989

Autori: Patro Vojtech, Fabo Jozef, Hudek Jozef

MPK: D06M 13/30, D06M 13/20

Značky: antistaticky, zmesí, prostriedok, mäkčiací, polyester

Text:

...47,5 až 52,5 dielov kyselín obsiahnutých v kokosovom oleji, 9,8 až 10,2 dielov sodná soli kyselin~získaných sulňmáciou minerálného oleja, 9,8 až 10,2 dielov syntetických voskov a z 30 dielovvody.Antistatickým a mäkčiacim prostriedkom na polyester a jeho zmesi sa docieli okrem dobrej účinnosti v prevádzke pri splnení náročných parametrov toho, že je podstatne lacnejší,pretože pozostáva z lacných, lahko dostupných chemikálií a z ekologického...

Antistatický a mäkčiací prostriedok na vlnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262614

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hudek Jozef, Patro Vojtech, Fabo Jozef

MPK: D06M 13/10, D06M 13/16, D06M 13/20...

Značky: prostriedok, antistaticky, mäkčiací

Text:

...v prevádzke pri splnení náročných parametrov toho, že je podstatne lacnejší, vychádza z lacných a lahšie dostupných chemikálií a má priaznivejšie dopady z hladiska ekologického.Prikladné zloženie 100 dielov objemových antistatickáho a mäkčiaceho prostriedku na vlnu je nasledovné 10 dielov kondenzačného produktu mastnej kyseliny s etylenoxidom čo je, kondenzačný produkt kyseliny stearovej s vyšším počtom etylénových zvyškov, dläkou...

Antistatický přípravek pro výrobu antistatických utěrek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242363

Dátum: 01.12.1987

Autori: Metyš Jan, Protiva Miroslav

MPK: C09K 3/16

Značky: přípravek, antistaticky, utěrek, výrobu, antistatických

Text:

...benzimidazolovaný derivát.US pat. spis 4 265 772 popisuje antistatické detergenční aditivum změkčující textilií na bázi anionaktivní kompou nenty, tvořené například mýdly a kvarterní amonné sloučeniny.e změkčovací proetředek pro textílie produkt obsahující kon donzát stearové kyseliny a dietanolaminu kvarternizovaného dimetylsulfátem ve směsiĚlithiumchloridem v hmotnostním poměru 1,0/10 až 10/1,0.Podle GB pat. spisu 1 483 627 antistatické a...

Antistaticky modifikovaný polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 242256

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hála Slavoj, Havlas Jan

MPK: D01F 1/10, C09K 3/16, C08L 23/12...

Značky: polypropylén, modifikovaný, antistaticky

Text:

...šneko-vým dávkovacím zariadením pridaná tavenina modifikátora ipripraveného polykondernzáciou tl-kiap-rolaktamu v množstve 20 hm. 0/0 polyesterovým produlktom, ktorý vznilká reakciou polyetylénglykorlu molárnej hmotnosti 1600 a kyseliny jantárovej v molárnom .pomere 0,7 ku 1 tak, aby výsledná koncentracia vo vlákna bola 2,5 hm. 0/0. Súčasne bolo pripravené sreterenrčné vlákno emnosti 110 dtex bez rnodifikátorwa. Obidve vlákna,každé zvlášť boli...

Antistatický a avivážní prostředek s kombinovaným omakovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241685

Dátum: 15.09.1987

Autori: Markl Jaroslav, Vencl Zbynik, Vobooil Miroslav, Tesao Václav

MPK: C11D 1/86

Značky: antistaticky, účinkem, omakovým, kombinovaným, avivážní, prostředek

Text:

...charakteru. sou to například alkylfosfáty,alkylpolyglykolethersulfáty, imidazolinovéli různého složení, triethanolaminově estery mastných kyselín nebo kyseliny ftalove, polyethylenglykoly, oxethylované mastné alkoholy, oxethylované ,mastné kysellnyalkylfenoly, alkylaminy, alkanolamidy mastných kyselín atd.Nyní jsme nalezli, že vhodnou kombinací některých povrchově aktivních látek podle vynálezu .Antistatický a avivážní prostředek s...

Antistatický a avivážní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241684

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chadima Jaroslav, Šafaoak Stanislav, Rybáo Oldoich, Mánek Aleš

MPK: C11D 1/86

Značky: avivážní, antistaticky, prostředek

Text:

...atd.Nyní jsme nalezli, že vhodnou kombinací některých povrchové aktivních látek podle vynalezu je6 až 30 dílů N-2-hydroxy-4-oxa-C 1 o až Ciaalkyl-N,N-dimethy 1-N-Z-hydroxyethyljamonium chloridu, 1 až 12 dílů cetyl-oleylalkoholu oxethylovanélío 15 až 22 moly ethylenoxidu, 3 až 15 dílů diethanolamidů kyselín kokosového oleje, 0,5 až 3 dílů kyseliny citrónová, 0,1 až 0,5 dílů silikonového regulatoru pěny a30 až 85 dílů Vody,lze připravit...

Antistatický polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 236037

Dátum: 01.02.1987

Autori: Freund Lubomír, Svoboda Jiří, Klimešová Jitka, Hrdý Miloslav

Značky: antistaticky, polypropylén

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatický polypropylen obsahující jako vnitřní antistatikum produkt reakce glycerinu a mastných kyselin z loje s obsahem minimálně 60 % hmotnostních monoglyceridů mastných kyselin z loje. Obsah užitných koncentrací antistatického činidla ve směsi se pohybuje v rozmezí 0,1 až 1,0 % hmotnostních, s výhodou 0,2 až 0,6 % hmotnostních.

Antistaticky modifikované polyamidy, hlavne vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 231794

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šanda Karel, Macho Vendelín, Drobný Michal, Švoňavec Pavel, Polievka Milan

MPK: D01F 6/90, C08L 77/00, D01F 6/60...

Značky: polyamidy, hlavne, antistaticky, modifikované, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatický polyamid, najmä vlákna pozostávajú z 90 až 99,5 % hm. polyamidu (A), z 0,5 až 10 % hm. látky (B), obsahujúcej polyéterové, polyesterové a/alebo polyamidové skupiny, pripravenej z C4 až C12 dikarboxylovej kyseliny (I), alfa, omega-dihydroxypolyalkylénoxidu (II) o mol. hmotnosti 300 až 7000 s molárnym pomerom (I) ku (II) 1 ku 0,6 až 0,6 ku 1 a zo 6-kaprolaktámu (III) v množstve 20 až 80 % hmot. počítané na hmotnosť (B).

Spôsob prípravy trvale antistaticky modifikovaných polyamidových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 215442

Dátum: 01.01.1985

Autori: Diačik Ivan, Džubas František, Benický Milan, Šimo Rudolf, Drobný Michal, Kovalčík Ondrej

Značky: polyamidových, antistaticky, trvale, vláken, přípravy, spôsob, modifikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy trvale antistaticky modifikovaných polyamidových vláken zjednodušený použitím tekutých koncentrátov antistatických modifikátorov, ktoré sú polykondenzačnými produktami zmesi diamínopolyetylénglykolu, dikarboxylových kyselín so 4 až 12 uhlíkovými atómami alebo ich esterov a ďalších zložiek, ako sú kaprolaktám alebo kyselina aminokapronová, stabilizátory a i., činidlá spôsobujúce vetvenie molekúl. Na povrch vlákna sa nanáša film...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215441

Dátum: 01.01.1985

Autori: Varga Tibor, Finka Kamil, Dubeň Ján, Drobný Michal, Kovalčík Ondrej, Benický Milan

Značky: antistaticky, polyamidu-6, přípravy, modifikovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamídu-6 a najmä vláken uľahčujúci zvládnutie prípravy tak, že pre modifikáciu sa použije nízkotaviteľný polyéteramid s teplotou tavenia pod 120 °C vytvorený polykondenzátom zmesi s podielom 85 až 97 % hm. alfa-omega diamínopolyetylénglykolu s priemernou mol. hmotnostou 800 až 4000 a dikarboxylovou kyselinou so 4 až 12 atomami uhlíka alebo jej esteru v množstve 1 až 1,2 ekvivalenta na použitý...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215440

Dátum: 01.01.1985

Autori: Drobný Michal, Lukáč Alfonz, Valčák Ladislav, Benický Milan, Varga Tibor

Značky: antistaticky, spôsob, modifikovaného, polyamidu-6, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamidu-6 tak, že ku epsilon-kaprolaktámu pred jeho hydrolytickou polymerizáciou sa pridá tekutý koncentrát polyéteramidu v množstve zodpovedajúcom prídavku 1 až 5 % hm. jeho hlavnej reakčnej zložky, t.j. diaminopolyetylénglykolu na hmotnosť monoméru, pričom tekutý koncentrát polyéteramidu je disperznou zmesou 30 až 60 % hm. polyéteramidu a 40 až 70 % hm. polárnych rozpúšťadiel s výhodou vody,...