Patenty so značkou «antikorozní»

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260488

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/38, C01F 11/00...

Značky: termicky, stabilní, pigment, antikorozní

Text:

...navrhované k použití jako antikorozní pigmenty cyklo-tetraďosíorečnany některých dvojmocných kovů (m. j. i vápníkuj odstraňují většinu nedostatků uv.edených pro jednoduché fosľorečnany i pro vyšší lineární fosforečnany. jsou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání vápenatý produkt do 900 CL Nad touto teplotou se však rozkládají.Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, -s velmi malou rozpustností ve vodných...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260487

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01F 5/00, C01B 25/38, C09D 5/08...

Značky: antikorozní, termicky, pigment, stabilní

Text:

...do präšk-ové - pigmentové podoby i dispergace do nátěrové či jiné hmoty.Nejnověji navrhované k použití jako aantikorozní pigmenty cyklo-tetrafosforečnany některých .dvojmocných kovů (mj. i hořčíku odstraňují většinu nedostatků uvedených pro jednoducbé fosforečneny i pro vyšší lineární fosforečnany. sou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání hořečnatý .produkt do 1160 °C. Nad .toutoteplotou se však rozkladají....

Anorganický reaktivní antikorozní a tepelně odolný základní nátěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260462

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bartoň Karel, Kňourek Jaroslav, Kušnierik Ondrej, Kyselý Jaroslav

MPK: C09D 5/12

Značky: základní, nátěr, reaktivní, odolný, anorganický, antikorozní, tepelně

Text:

...- hopeit. Podobný účinek vykazují i sloučeniny uvolňující ionty Mnt, Ca, sr, Ba, Mg,manganu, vápníku, stroncia, barya, hořčíku a další. Důležitou složkou soustavy je voda, a to nejenom jako rozpouštědlo či dispergující fáze, ale též jako látka účastníci se reakcí, které přispívaji k dosažení užitnýolí vlastností povlaku. Voda též zabezpečuje další reaktivitu kapalného systému s podkladovým kovem, která je podmíněna aktivitou iontů H 30. Tato...

Ochranný antikorozní vosk

Načítavanie...

Číslo patentu: 275269

Dátum: 19.02.1992

Autori: Řepka Jan, Nikl Stanislav

MPK: C23F 15/00

Značky: antikorozní, ochranný

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 267970

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svoboda Bohumil, Zahradník Lubomír, Ambrož Vladimír, Zajíček Karel, Klos Karel, Vondra Svatopluk

MPK: C09D 3/733, C09D 5/08

Značky: nátěrová, antikorozní, hmota

Text:

...hmota podle vynálezu má kromě antikorozních účinků, doaahovaných i bez vytvrzení případně vytvrzením při tcplotě do 90 °C, i účinnost proti krátkodobému zatížení tepelnému, a to do teplot 3 500 °C a proti trvalému zatížení teplotami do 250 OC,přičemž produkty hoření nevytvářejí v okolním prostředí inkrustu.Vynález je v dalším vysvětlen a jeho účinky prokázány na příkladcch jeho možného konkrětního provedení.Na očištěný a odmaštěný ocelový...

Kompozice pro antikorozní povlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266231

Dátum: 13.12.1989

Autori: Goldade Viktor, Pinčuk Leonid, Neverov Alexandr, Zolotovickij Jakov

MPK: C09D 5/20, C09D 3/727, C09D 5/08...

Značky: antikorozní, povlaky, kompozice

Text:

...29 1 .1,3 ZOO ~ 6 oöpasnm 40 30 30. 0,55 230 a 7 HpóToTHn. 40 o eo 0,8 5 8 60 0 40 1,2 10 5 aaae. 1 WP Cnópogfš K 6 pp 03 HHcTanLHoñ(ćT.2) nhàcTnHu, npuxaroň ~ n/n nanneHHeM 1 r/cM K nnenke na nccnenyemoro Mawepnana5 KoMnoHeHToBno TeMHeDaTYDH-HHHBHBHHH-H mopuymw Hsvpacnnasa nneuoq 266231Hccnéyah Mewo Hccne- Pesynbwawu Hsmepennü YcnonnxnpoBeneMNŘ na- HOBEHHH, L-F~-~ ~ 4 L HHH 3 KchepHMeHTa paMeTp, o 6 opynonaHue Hpórowún Komnoauunn no ...

Zařízení pro průběžné nanášení antikorozní vrstvy na ocelové pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264551

Dátum: 14.08.1989

Autori: Šváb Roman, Krabec Miroslav, Matyáš Vladimír, Štulc Václav, Vach Vladimír

MPK: C23F 15/00

Značky: nanášení, pásy, průběžné, ocelové, vrstvy, antikorozní, zařízení

Text:

...je ke stojanu upevněna přítlečnou pružinou a přes regulační ventil, čerpadlo,nepojene na zásobní nádobu opetřenou topným telesom.Dle výhodného provedení je čep horního válce ve stojanu uložen na vačceaVýhodou zařízení podle vynálezu je, že umožňuje průběžné nenášení protikorozní vrtsvy na ocelové pásy, např. olejové ochranné vrstvy, přičemž výsledný nanesený povlak je spojitý, rov- noměrný a v žádaně regulovetelné tlouštce. Použitím...

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263431

Dátum: 11.04.1989

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C09D 3/80, C09D 5/08

Značky: hmota, nátěrová, antikorozní

Text:

...pojivo kombinaci disperze termoplastíckého akrylového polymeru nebo kopolymeru s hydroxidem vápenatým nebo hořečnatým, ínhibitor koroze ve formě dusitanu sodného, odpěäovač, mikrobicidní a fungicidni přísadu, reologicky účinné přisady a inertni nebo korozně účinnú plniva.Její podstata spočíva v tom, že obsahuje 12 až20 hmotnostnich disperze termoplastíckého polymeruči kopolymeru na bázi akrylátü nebo styrenakrylátu o sušině 35 až 60 ...

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263422

Dátum: 11.04.1989

Autori: Donát Fedor, Braun Stanislav, Svoboda Miroslav, Kubátová Hana, Antl Ladislav, Knápek Bernard, Holub Luděk

MPK: C09D 5/10

Značky: hmota, nátěrová, antikorozní

Text:

...vápenatý.Jádrový olovnatý pigment je eubstrát, tvořený částicemi inertního pigmentu, například uhličitanu vápenatého, oxidu vápenatého, oxidu křemičitého, břidlice apod., opatřenými na svém povrchu tenkou vrstvou olova, popřípadě suříku - orthoolovičítanu olovnntého nebo orthoolovičitanu vápenatého.Nátěrové hmoty podle vynálezu umožní ušetřit při výroběnátěrových hmot značné množství olova, nabnš snrovínou pro výróbu jádrového olovnatého...

Antikorozní termicky stabilní pigmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262501

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44, C09D 5/08

Značky: termicky, antikorozní, pigmenty, stabilní

Text:

...uvedených pro jednoduché fosforečnany a pro vyšší linearní fosforečnany a zmírñují nedostatok uvedený pro difosforečnany. cyklo-tetrafosforečnany jsou termicky velmi stabilní látky, až do teplot svého tání (např. zinečnatý produkt do 800 °C, vápenatý dokonce do 900 °C). Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, s velmi malou rozpustností ve vodných i na zcela neutrálních prostředcích,takže jejich antikorozní působení má...

Netoxický antikorozní molybdenanový pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 262306

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hájek Bohumil, Pálffy Alexander, Svoboda Miloslav, Šrank Zlatko, Jiráková Dagmar, Trnka Jiří, Charvát Ivo Ing

MPK: C09C 1/00

Značky: antikorozní, netoxický, pigment, molybdenanový

Text:

...pro který je charakteristické dosažení shodných inhibičních účinků při podstatné nižším obsahu molybdenu, než je tomu u stávajících antikorozních molybdenanových pigmentü.Této výhody bylo dosaženo použitím pouze tzv. reaktivních nosičů (uhličitan vápenatý,hořečnatý, hořečnato-vápenatý, oxid hořečnatý, zinečnatý a jejich směsi) a jejich preparací určitým množstvím fosforečnanů za účelem úpravy reaktivity povrchu nosiče před vyloučením výhodné...

Anorganické neutrální pigmenty na bázi oxidu železitého, oxidu titaničitého nebo antikorozní fosforečnanové pigmenty s oxidem železitým a oxidem titaničitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 262263

Dátum: 14.03.1989

Autori: Knápek Bernard, Jiráková Dagmar, Donát Fedor, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava, Svoboda Miroslav, Antl Ladislav, Kubátová Hana, Sládeček Linhard, Nedorost Miroslav, Braun Stanislav

MPK: C09C 1/22, C09C 1/36

Značky: pigmenty, neutrální, titaničitého, železitého, anorganické, antikorozní, oxidů, fosforečnanové, oxidem, železitým, bázi, titaničitým

Text:

...nebo práškovém stavu za micháni, při teplotě 10 až 60 °C do vymyté suspenze neutrálního nebo antíkorozniho pigmentu o koncentraci 100 až 600 g/1, následuje filtrace, sušení a mleti. Vápenaté i hořečnaté sloučeniny je možné také přidávat po filtraci do suspenze o koncentrací 100 až 600 g/l, následuje sušení a mletíproduktu, nebo se vápenaté i hořečnaté sloučeniny přidávají až do vysušeného produktu a pak se pomelou.Pokrok dosažený vynálezem...

Způsob tepelného zpracování antikorozní vytvrditelné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 260070

Dátum: 15.11.1988

Autor: Machek Václav

MPK: C21D 9/02

Značky: zpracování, oceli, antikorozní, tepelného, způsob, vytvrditelné

Text:

...přistupuje nevýhoda sice malého, ale přece jenom existujícího nerovnoměrného ohřevu v průřezu svitku, jehož důsledkem je nerovnoměrnost mechanických parametrů. K tomu je nutno přičíst i skutečnost, že precipitační žíhání je prováděno V oblasti teplot, při nichž může docházet ke vzniku křehkosti materiálu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob tepelného zpracování antikorozní vytvrditelné oceli o hmotnostním složení stopy až 0,08 uhlíku, 0,3...

Antikorozní termicky stabilní pigmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259926

Dátum: 15.11.1988

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44, C09D 5/08

Značky: antikorozní, termicky, stabilní, pigmenty

Text:

...fosforečnanů lze označit cyklo-tetrafosforečnany některých dvojmocných kovů, mj. i manganu (čsl. AO 248 S 40) a vápníku(čsl. A 0 247 844). Odstraňují většinu nedostatku uvedených pro jednoduché.fosforečnany a pro vyšší lineárni fosforečnany a zmírňují nedostatek uvedený pro difosforečnany. Cyk 1 o-tetrafosforečnany jsou termicky velmi stabilní látky, až do teplot svého táni (např. manqanatý produkt do 1 060 OC, vápenatý do 900...

Modrofialový termický vysoce stabilní antikorozní pigment difosforečnan dikobaltnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 259906

Dátum: 15.11.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01G 51/00, C01B 25/38...

Značky: pigment, vysoce, dikobaltnatý, stabilní, difosforečnan, termicky, antikorozní, modrofialový

Text:

...může být jejich nevýhodou, nebot tehdy je třeba rychlejšího uvolňování fosforečných pasívujících aniontů.Cyklo-tetrafosforečnany mají oproti jednoduchým Eosforečnanům vyšší podíl fosforečné složky a jejich příprava není tak technologicky náročná. Oproti vyšším lineárním fosforečnanům není jejich příprava tak náročná energeticky a konstrukčně. Také většina cyklo-tetrafosforečnanů je bílá či bezbarvá. Barevný v modrofialovémodstínuje dříve...

Antikorozní termicky vysoce stabilní žlutozelený pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 259344

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01G 53/00, C01B 25/38...

Značky: stabilní, pigment, termicky, antikorozní, žlutozelený, vysoce

Text:

...a jejich rozpustnost ve vodných i v ne zcela neutrálních prostředcích je velmi malá,takže jejich antikorozní působení má dlouhodobý charakter.To však může být V některých případech jejích použití, zejména do vlhkých agresivních prostředí, kde je třeba rychlejäího uvolñovaní fosforečných pasivujících aniontů, rovněž určitou nevýhodou. Cyklo-tetrafosforečnany mají vysoký podíl fosforečné složky, který je 2 až 3 krát vyšší než u jednoduchých...

Antikorozní termicky stabilní pigmnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 259341

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/38, C01G 3/00...

Značky: stabilní, termicky, antikorozní, pigmnet

Text:

...Připravují se totiž z tavenin při vysokých teplotách (B 0 až 1 300 °Cš, ješ jsou značné agresívní a z nichž částečně již těkají rovněž ašresívní fosťorečně zplodiny. Produkty mají sklovitý charakter a tak jsou také poměrně náročnézávěrečné operace jejich úpravy do práškové - pigmentové podoby i. dispergace do natěmvé čí jiné knoty.V poslední době navrhované řada cyklo-tetrafosforečnanů dvejmooných kovů (mj. i nědi) odstraňuje většinu...

Jádrový antikorozní olovnatý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258947

Dátum: 16.09.1988

Autori: Holub Luděk, Kubátová Hana, Svoboda Miroslav, Braun Stanislav, Knápek Bernard, Antl Ladislav

MPK: C09C 1/14

Značky: jadrový, způsob, antikorozní, přípravy, pigment, olovnatý

Text:

...Dosáhne se tak objemového plnění nátěrové hmoty při podstatné menší spotřebě olova, než je tomu v případě použití práškového orthoolovičitanu olovnatého nebo vápenatého. Z hlediska životnosti a ochranné funkce nátěrů těchto nátěrových hmot je účinnost jâdrového antikorozního olovnatého pigmentu s orthoolovičitanem olovnatým případně vápenatým plně srovnatelná s práškovým orthoolovičitanem.vynález je dále podrobněji vysvětlen na...

Jádrové antikorozní pigmenty na bázi oxalanů vápníku, zinku, manganu, dvojmocného železa a olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 244782

Dátum: 01.06.1988

Autori: Boor Ján, Diviacka Nová Ves, Balák Jioa, Grúo Peter, Hrivnák Ivan, Peprnak Martin, Uhlár Ladislav, Polievka Milan

MPK: C09C 1/00, C09C 3/06

Značky: manganu, bázi, železa, olova, pigmenty, vápníku, zinku, dvojmocného, jádrové, antikorozní, oxalanů

Text:

...která neovlivňuje negativně vysrážené produkty. Jako kovové soli se mohou použit všechny ve vodě rozpustné soli. Výhodné Jgou zvláště chloridy a sirany. V případě železa je zvláště vhodný FeSü 4.7 H 20.Pokrok dosažený vynálezem spočivú v tom, že byly vyvinutynová typy jádrových antikoroznich pigmentů z dostupných a levnýchsurovín s velmi dobrými ínhibičnimi vlastnostmi.95 5 oxidu železitého se rozplavi v odsolené vodě na objem 500 ml za...

Jádrový antikorozní olovnatý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257625

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kubátová Hana, Svoboda Miloslav, Knápek Bernard, Braun Stanislav, Antl Ladislav, Holub Luděk

MPK: C09C 1/62

Značky: způsob, olovnatý, antikorozní, jadrový, pigment, přípravy

Text:

...filmu chovaji stejně jako kompaktní částice přáškového olova. Dosáhne se tak obejmového plnění nátěrové hmoty při značné menší spotřebě olova,než je tomu v případě použití práškového olověného pigmentu. Z hlediska životnosti a ochranné funkce nátěrů těchto nátěrových hmot je účinnost jadrového antikorozniho olovnatého pigmentu srovnatelná s práškovým olověným piqmentem.Vynález je dále podrobněji vysvětlen na přikladech jeho možného...

Způsob tepelného zpracování odlitků z nízkouhlíkové antikorozní oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 257321

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pechman Václav

MPK: C21D 1/78

Značky: odlitků, zpracování, způsob, antikorozní, tepelného, oceli, nízkouhlíkové

Text:

...až do nezdůvoděně nízkých teplot, čímž je snižována propustnost licího pole a k pálení nálitků je odlitek ohříván dodatečně na 620 °c s poklesem na 350 °C, kdy se hrubozrnná primární struktura nalézá v heteroqenní oblasti gamma alfa karbidy a v místech pálení nálitků mohou vzniknout extrémne hrubá zrna, která přetrvávají přes celý další režim tepelného zpracování a mohou být místem iniciace lomu.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob...

Způsob tepelného zpracování odlitků z nízkouhlíkové antikorozní oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 257320

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pechman Václav

MPK: C21D 1/78

Značky: zpracování, nízkouhlíkové, tepelného, odlitků, antikorozní, oceli, způsob

Text:

...efekt. Dalším nedostatkem této technologie je to, že v této fázi vzniklé hrubé zrno zůstává zachovánc v celém objemu odlitku až do finálního stavu, protože po pálení nálitků neni dochlazováno na dostatečně nízkou teplotu, aby mohla proběhnout transformace gamma na alfa.Další nevýhodou stávajícího způsobu je okolnost, že při pálení nálitků mohou vzniknout extrémně hrubá zrna, která přetrvávají přes celý režim tepelného...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 256621

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C09D 5/08, C01G 9/00...

Značky: pigment, stabilní, antikorozní, termicky

Text:

...jsou-li v práškově - pigmentové podobě. Pigmentové částice vyšších lineárních fosforečnanů aplikované v ochranných vrstvách totiž působením vlhkosti mohou snadno přecházet až na dihydro~ genfosforečnany. Ty jsou snadno rozpustnâ, vymývají se, čímž se rozrušují ochranné povlaky. Z hlediska jejich dlouhodobého antikorozního působení to je nevýhodné, nebot se vrstvy stávají propustnými pro plynná a kapalná média působící korozi. Při...

Antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 256138

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 3/00, C01B 25/40, C09D 5/08...

Značky: pigment, antikorozní

Text:

...případech použití, do vlhkých a více agresivních prostředí může být naopak výhodnější poněkud vyšší rozpustnost pigmentu a tím i rychlejší uvolñování fosforečnanových inhibujících iontů. Z navrhovaných cyklo-tetrafosforečnanů uvedených výše je poněkud více rozpustný c-Ca 2 P 4012, což je v některých případech navíc výhodné i tím, že se tak z něho uvolňují i vápenatě ionty, které zvyšují alkalitu prostředí. Příprava...

Antikorozní obalový materiál k ochraně stříbra, mědi a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242677

Dátum: 01.04.1988

Autori: Reinprecht Ladislav, Sýkora Jozef, Ostrý Grúo

MPK: C23F 11/00

Značky: materiál, ochraně, stříbra, slitin, jejich, antikorozní, obalový, mědi

Text:

...v důsledku irreverzibilní chemické reakce ionty sulfidové a sulfhydrylové z ovzduší,zajiščujo nolekula polyeacharidu vazbu fyzikálni. V uvedených poměrech ae doeáhne vyššiho účinku. než jaky akýtal obalový materiál upravený například Nacuchlororylinen.Odpadni vody a ostatni odpadové materiály z výroby antikorozniho obalovóho materiálu podle vynálezu jsou z ekologického hlediska naprosto nezávadné.Vynáloz je dále podrobněji vysvětlen pomoci...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 255126

Dátum: 15.02.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/16, C01G 45/00, C09D 5/08...

Značky: antikorozní, pigment, stabilní, termicky

Text:

...fosforečnanů je energetická, materiá 1 ově~konstrukční A také technologická nároćnost jejich prípravy. 2Je třeba je získávat cestou přes taveninu, při vysokých teplotách 800 až 1 300 °C,která je značně agresívní a z níž už do určité míry i vytěkává fosforečná složka. Oproti druhým typúm fosforečnanovýoh pigmentů jsou navíc vyšší lineární fosforečnany vzhledem ke svému sklovitému charakteru, náročnější na závěrečné operace jejich úpravy do...

Elektroizolační, antikorozní tavidlo pro měkké pájení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254269

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jeník Jan

MPK: B23K 35/365, B23K 35/34

Značky: antikorozní, výroby, elektroizolační, měkké, způsob, tavidlo, pájení

Text:

...Vysoké rozpětí dosahované viskozity je přímo ideální pro plnění do tub a jiných vytlačovacích zásobníku jako je například injekční stříkačka.Není náročné na kvalitu surovín a jeho vlastnosti lze během výroby snadno měnit podle požadavků uživatele. Předností je jednodušší a dokonalejší technologie. Použije-li se aktivátor hydrohalogenid cyklohexylaminu má nízkou toxicitu. Tím, že plastifikátor vytěkává, snižuje se možnost poškození...

Disperzní pojivo pro antikorozní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246778

Dátum: 15.12.1987

Autori: Knizek Martin, Jäger Jaroslav

MPK: C09D 3/80, C09D 5/08

Značky: antikorozní, pojivo, hmoty, disperzní

Text:

...častíc pod 30 nm ve vzniklých komplexních sloučeninach zvyšuje přídržnost směsi s podklady, zvyšuje odolnost proti mechanickému namáháni, odolnost vůči zvýšeným teplotám a agresívnímu prostředí. Soli kyseliny metaľosforečné upravují reololgické vlastnosti směsi.ą současně působí pasivačně na povrchy kovů.Disperzní pojivo podl-e vynálezuv má dobrou mechanickou stabilitu, entikorozíií vlastnosti, je ekologicky a hygienicky nezávadné,nehořlavé...

Jádrový antikorozní pigment na bázi suříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246318

Dátum: 15.12.1987

Autori: Huemer Franz Xaver, Böhner Beat, Gass Karl, Demeter Vince, Baschang Gerhard, Meyer Willy, Szikszai Imre, Ozsvári Ferenc, Hartmann Albert, Tarcsay Lajos, Wacker Oskar, Föry Werner, Chambon Jean-pierre, Hougen Everett Douglas

MPK: C01G 21/10

Značky: suříku, pigment, antikorozní, jadrový, bázi

Text:

...rozpustnou olovjnatou solí je octan olovnatý a dusičnan olovnatý. Ze zkoušenýich nosných látek se nejlépe Osvědčily mikronizovaný väpenec, magneziit, dolomiit, oxid křemičitý, křemičitamy hlinité,ialkalických zemin a hořčíku, oxid železitý a tituaničitý.Pokrok dosažený vvynállezeni spočíva v tom, že byl vyvinut nový typ jadrového antikorozního pigmentu na bázi suříku s dobrými inhibičn-imi vlastnostmi za současnélio snížení...

Antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 245071

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kraus Josef, Blažek Vítizslav

MPK: C09D 5/08, C01G 9/00

Značky: antikorozní, pigment

Text:

...po cementacich zinkovym prachem a také méně kvalitní a zředěnou kyselinu fosforečnou. Cyklo-tetrafosforečnan dizinečnatý je téměř nerozpustný ve vodných prostředcich, takže při jeho použití nevzniká nebezpečí vy mývání fosforečné a zinečnaté složky z nátěrů. je také tepelné velmi stabilní látkou až do teploty 800 °C, což umožňuje jeho výhodnou aplikaci i do antikoroznich nátěrů. vykazuje oproti Zn 5 PO 42.2 H 2 O příznivějši hodnoty...

Béžový antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 253192

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 49/00, C09D 5/28

Značky: béžový, antikorozní, pigment

Text:

...cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého jako béžového antikorozního pigmentu. Tato látka má pro použití do nátěrových hmot příznivé základní pigmentové vlastnosti - hustotu, měrný povrch a spotřebu oleježjejí odstín je béžový a je snadno dispergovatelná do nátěrových hmot.Příprava cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého není oproti přípravě fosforečnanových skel energeticky ani technologicky náročná a nevyžaduje přesné dodržení podmínek reakcíani...

Antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 253098

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/34

Značky: pigment, antikorozní

Text:

...pigmentu, může být v některých případech jeho další menší nevýhodou jeho poněkud vyšší rozpustnost než u druhých cyklo-tetrafosforečnanů. Pouze však v některých případech použití, nebcč jednak je jeho rozpustnost podstatné nižší než jednoduchých fosforečnanů i fosforečnanových skel a dále ve většině případů je naopak příznivé, že vápenaté ionty zvyšují alkalitu prostředí. V případě cyklo-tetrafosforečnanu divápenatého je určitým problémem...

Základní antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 243402

Dátum: 14.08.1987

Autori: Matula Vladimír, Vrána Drahomír, Eddyáš Antonín, Špila Josef, Scheuter Karel, Matula Petr, Dvooák Jan

MPK: C09D 5/08

Značky: základní, nátěrová, hmota, antikorozní

Text:

...Jano noindho konkrdtniho pmvodoni. Jako roapoltłdlo jo noha poulit lakový bonain. ioluon. nylon, butylalkohol,ostat kysoling ootovd nobo Ioaiob uni, upłtpadn i vodu, ako aditiva amen nabo oktodty kobaltu, olova, aanganu, vdpoiku, povrchovo aktivní nuz a dalli pro tyto úěoly poultvano latky. rPro svýlani oohronnd účinnosti nltěru ao do názorov( noty podla vyndlasu pf-iddvoji dalsi alouñanirv Io akupiny aditiv saidy nutných kyoolin,...

Antikorózní pigment s ftalanem vápenatým nebo ftalanem olovnatým nebo ftalanem hlinitým na bázi anorganických pigmentů a plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239461

Dátum: 15.04.1987

Autori: Halámek Emil, Veverka Václav, Kalásková Olga, Kremlieka Antonín, Kellner Josef, Soueek Jan, Tesárek Jioí

MPK: C09C 1/14, C09C 1/02, C09C 1/40...

Značky: ftalanem, anorganických, bázi, vápenatým, pigmentů, plniv, antikorozní, olovnatým, hlinitým, pigment

Text:

...do pH 7 až 7,5. Uprevexąý produkt se jeň zfiltruje, nepz-omývá e, vysuěí se při teplote do 160 °C a pomele. Tento způsob je zvláště výhodný, protože neprodukuje rozpustná soli, čímž se uäetří promývací vody a nedocháziPři přípravě ftalanu aodného se nejvýhodněji vychází z arüąydridu kyseliny ftalové,ktorý se zneutralizuje při teplote 50 až 70 QC ve vodné euepenzi o koncentraci 50 až 1003/1 ekvivalentním množstvím hydroxid eodnáho o koncentraci...

Jádrový antikorozní pigment a jeho způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235887

Dátum: 01.03.1987

Autori: Svoboda Miroslav, Nedorost Miroslav, Chaloupka Vladimír, Braun Stanislav, Koutník Vilém, Jiráková Dagmar, Pálffy Alexander, Knápek Bernard, Halamová Květoslava, Donát Teodor

MPK: C09C 3/06, C09C 3/00

Značky: pigment, výroby, antikorozní, jadrový, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment na bázi anorganických pigmentů a plniv, sestávající hmotnostně ze 70 až 92,5 % jádra titanové běloby, železitých pigmentů, křemičitanů hliníku a alkalických zemin, síranu barnatého, oxidu křemičitého, slídy, zinkové běloby, litoponu, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku, mastku, lístkového hematitu a z 2,5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnany zinku, vápníku, hořčíku, manganu a hliníku. Povlak se vysráží na povrch...