Patenty so značkou «antibiotik»

Farmaceutická kompozícia na prevenciu dysbiózy spojenej s enterálnym podávaním antibiotík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19174

Dátum: 18.03.2008

Autori: Rudoi Boris Anatolievich, Dorozhko Oleg Valentinovich

MPK: A61K 31/702, A61K 31/715, A61K 45/06...

Značky: enterálnym, prevenciu, dysbiózy, antibiotik, spojenej, farmaceutická, podávaním, kompozícia

Text:

...kompozícia, spôsob jej prípravy a spôsob jej použitia, ktorá obsahuje prebiotickú laktulózu a antibiotikum zo skupiny zahrnujúcej penicilíny,cefalosporíny, tetracyklíny, linkosamidy, makrolidy (RU č 2284832, publ. 10.10.2006,doterajší stav techniky).Nevýhodou tejto kompozície je to, že bežne používané laktulózové preparáty obsahujú značne množstvo prímesí (laktóza, galaktóza, fruktóza), ktoré môžu stimulovať rast patogénnych...

Liečenie ochorení spôsobených užívaním antibiotík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20951

Dátum: 13.05.2005

Autori: Walsh Robert Brian, Miller-shangle Starr Louise, Shue Youe-kong, Okumu Franklin, Sears Pamela Suzanne, Babakhani Farah Kondori

MPK: A61K 31/7048, A61K 31/365, A61K 31/335...

Značky: liečenie, spôsobených, užívaním, ochorení, antibiotik

Text:

...sú dve hlavné terapie CDAD vankomycín a metronidazol. Vankomycín sa neodporúča používať na prvotnú liečbu CDAD, hlavne preto, že je jediným aktívnym antibiotikom proti niektorým závažným život ohrozujúcim multirezistentným baktériám. Preto V snahe minimalizovať vznik vankomycín rezistentných Enterokokov (VRE), alebo vankomycín rezistentných Staphylococcus aureus (VRSA), medicinska komunita odrádza odpoužívania tohto liečiva, okrem...

Spôsob syntézy karbapenémových antibiotík

Načítavanie...

Číslo patentu: 283298

Dátum: 22.04.2003

Autori: Williams John, Jobson Ronald

MPK: C07D 477/08

Značky: karbapenemových, syntézy, antibiotik, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob syntézy karbapenémových antibiotík vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľných solí alebo esterov, kde každé P nezávisle znamená H alebo ochrannú skupinu vybranú z hydroxylových skupín ako terc-butylmetoxyfenylsilyl, terc-butoxydifenylsilyl, trimetylsilyl, trietylsilyl, o-nitrobenzyloxykarbonyl, p-nitrobenzyloxykarbonyl, benzyloxykarbonyl, terc-butyloxykarbonyl, 2,2,2-trichlóretyloxykarbonyl a alyloxykarbonyl, alebo...

Heteroaroylové deriváty monocyklických beta-laktamových antibiotík, spôsob ich prípravy a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282124

Dátum: 17.09.2001

Autori: Treuner Uwe, Sundeen Joseph, Koster William, Straub Henner, Ermann Peter Hans

MPK: A61K 31/495, C07C 217/86, C07C 271/66...

Značky: medziprodukty, beta.-laktamových, spôsob, deriváty, monocyklických, heteroaroylové, přípravy, antibiotik

Zhrnutie / Anotácia:

Heteroarylové deriváty monocyklických beta-laktámových antibiotík so všeobecným vzorcom (1), v ktorom R1 a R2 majú rovnaký alebo rôzny význam a obidva znamenajú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 10 atómov uhlíka. X znamená skupinu (CH2)n, v ktorej n znamená číslo 0, 1, 2, 3 alebo 4, alebo skupinu CR3R4, v ktorej R3 a R4 majú rovnaký alebo rôzny význam a znamenajú obidva atóm vodíka, skupinu CH3, alebo C2H5, M znamená atóm...

N-Acylderiváty antibiotík LL-E33288, spôsoby ich prípravy a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 281179

Dátum: 11.12.2000

Autor: Lee May Dean-ming

MPK: A61K 31/70, C07H 15/203

Značky: výrobu, spôsoby, n-acylderiváty, ll-e33288, liečiv, přípravy, antibiotik, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

N-Acylderiváty antibiotík LL-E33288 so všeobecným vzorcom (I), v ktorom W znamená skupinu so všeobecným vzorcom (II), v ktorom R1 znamená atóm vodíka alebo skupinu so vzorcom (III), R4 znamená hydroxylovú skupinu, keď R5 znamená atóm vodíka, alebo R4 a R5 dokopy tvoria karbonylovú skupinu a X znamená atóm jódu alebo atóm brómu, R znamená atóm vodíka alebo rozvetvenú alebo nerozvetvenú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 10 uhlíkových atómov, ktorá...

Spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281321

Dátum: 04.03.1998

Autori: Sýkora Miroslav, Jeníček Pavel, Dohányos Michal, Bošanská Monika, Krempa Peter, Zábranská Jana

MPK: C02F 11/02, C12P 35/00, C12P 13/04...

Značky: spracovania, výroby, biomasy, anaeróbneho, aminokyselin, spôsob, antibiotik

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín, ktorý spočíva v tom, že k substrátu sa následne pridáva aktivovaný zahustený kal z čistiarne odpadových vôd na dosiahnutie výslednej sušiny substrátu 5 až 15 %, substrát sa potom podrobí anaeróbnej mikrobiálnej fermentácii za vzniku bioplynu, kvapalnej zložky a zvyškov organickej hmoty.

Spôsob enzymatického stanovenia antibiotík s ß-laktámovým jadrom a súprava pre stanovenie antibiotík

Načítavanie...

Číslo patentu: 279176

Dátum: 12.11.1991

Autori: Frere Jean-marie, Degelaen Jaques

MPK: C12Q 1/37

Značky: spôsob, súprava, stanovenie, jadrom, stanovenia, enzymatického, antibiotik, ß-laktámovým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob enzymatického stanovenia antibiotík s beta-laktámovým jadrom v biologickej tekutine zahŕňa 1. inkubáciu uvedenej biologickej tekutiny s rozpustnostnou D-alanyl-D-alanínkarboxypeptidázou, produkovanou mikroorganizmom Actinomadura R39, pričom sa táto inkubácia uskutočňuje pri podmienkach, umožňujúcich reakciu antibiotika s beta-laktámovým kruhom, prípadne prítomného v uvedenej biologickej tekutine, s enzýmom pri vzniku inaktívneho a v...

Spôsob inaktivácie a využitia odpadového mycélia po výrobe betalaktámových antibiotík

Načítavanie...

Číslo patentu: 264173

Dátum: 13.06.1989

Autori: Fifka Peter, Welward Ladislav, Apalovič Rudolf

MPK: C12P 37/00

Značky: odpadového, mycelia, betalaktámových, antibiotik, inaktivácie, výrobe, využitia, spôsob

Text:

...je, že sa jednoduchým postupom inaktivuje a využije veľké množstvo odpadovéh-o mycélia pri výrobe organických hnojív. Takýmto postupom vyrobené organické hnojivá majú vysoký obsah organických látok, priaznivý obsah stopových prvkov a majú priaznivý vplyv na zvyšovanie úrodnosti pôdy a sú plnohodnotnou náhradou rašeliny. Popísaný spôsob využitia odpadového mycelia rieši závažné ekologické problémy, ktoré vznikajú pri deponovani odpadového...

Způsob výroby krmných směsí s obsahem antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 259012

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gräfe Udo, Menner Michael, Linde Helmut, Härtel Albert, Thrum Heinz, Müller Peter-jürgen, Junne Wolf, Bocker Harald, Forberg Wolfgang, Grosse Hans-helmut, Lüdke Helmut, Fricke Heinz, Hoffman Herbert, Loehnert Hans-jürgen, Plonka Günter, Meixner Bernhard

MPK: A23K 1/17

Značky: krmných, výroby, způsob, antibiotik, směsi, obsahem

Text:

...ocrawxu HOYPSEOTpHHHH 00 őpa 30 BaTeHH.Bprowponnoe eücrane Hoypseorpuunna ómno ycranoaneno B peaynbrawe nposeneuHHX B npaxrnuecknx ycnonuax onmroB,KopMneHua pasnuquux cenacxoxosnňcrnenuononesnux mnaoruux. KoM 6 nKopMano 3 npymr raxun oőpasoh, qroőuoöannnenąůuoypseorpuuuu cocraannn 5 ~ 100 Mr Ha Kr cyxoro Bemecrea KoM 6 HKopMa.B nsyx onurax no orxopmy ópoňnepoa B ycnoBHnx 6 arapeůHoro conepmannx n coorBGTCTBEHHO Ha rnyóokoň noncrunxe basnuqnue...

Způsob výroby beta-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 242018

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slávik Pavol, Pajonk Ján

MPK: C07D 501/06, C07D 499/12

Značky: výroby, způsob, beta.-laktamových, antibiotik

Text:

...sírove. Reakční směs se zahřívá po dobu 6 hodin k varu pod zpětným chladičem, opatřeným chlorkalciovým uzávěrem. Vzniklý kalný roztok se přefiltruje přes křemelinu. K filtrátu se přidá 6,0 g dimethylanilinu a ochladí se na ~ 30 °C. Přidá se 12,5 g syn-formy hydrochloridu Z-methokyimino-Z- 2-amino-LS-thiaziol-é-yl acetylchloridu a reakční směs se bez chlazení míchä 20 minut. Nejprve vznikne čirý roztok, ze kterého začne krystalovat...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalyzátoru pro enzymovou přeměnu .beta.-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241730

Dátum: 15.09.1987

Autori: Husár Štefan, Hauskrecht Peter, Šlegr Josef, Faneovie Karol, Violová Anna, Pohanka Josef, Weissová Vira

MPK: C12N 11/02

Značky: antibiotik, způsob, biokatalyzátoru, enzýmovou, přeměnu, zpevňování, částic, beta.-laktamových, stabilizace

Text:

...modifikací podle Balasínghama a sp. Biochím. Biophys. Acta, 276, 250, 1972. Jednotka enzymové aktivity je takové množství penicilin amídásy. které katalysuje vznik jed noho mikromolu G-APK V jednom mílílitruza hodinu, při teplote 42 °C a pH 7,6 V ohlasti enzymové reakční kinetíky nultého řádu v míchaném reaktoru, při použití K nebo Na-soli benzylpenícilinu jako substrátu.Jednorázová a mnohonásobná opakovaná hydrolýza benzylpenicilinu na...

Způsob izolace beta-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 250561

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novál Ludvík, Mandel Martin

MPK: C07D 499/18, C07D 501/12

Značky: způsob, antibiotik, izolace, beta.-laktamových

Text:

...rovněž snadno a dokonale z reakčního prostředí odstraní fyziologicky nepříjemný, velmi twoxický dimethylanilin. Z vodného prostředí, zbaveného extrakcí nežádoucíclí příměsí, se po vyčištění aktivním uhlím získá okvseleníin žádané krystalioké polosylrtetické antibiotikum ve vysokém výtěžku a ve velmi čisté,snadno filtrovatelné formě, která se dobře zpracovává až na finální produkt, Způsob izolace podle vynálezu byl vyzkoušen při přípravě...

Způsob fermentační přípravy antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 239474

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ahmpl Petr, Skoenek Jan, Gazdoš Miroslav, Frundl Zdenik, Štrbík Pavel, Krejeí Václav, Schejbal Miroslav, Frundl Lubomír, Theiner Robert

MPK: C12N 1/00

Značky: fermentační, způsob, přípravy, antibiotik

Text:

...médiu se 3 hmot. psofokarpová mouky činí produkce penicilinu 19 100 j./ml média.Kmenam Penioillium chrysogenum COM F-679 se zaočkuje 500 m 1 varná banka, která obsahuje 60 m 1 inokulačního média o tomto složení glukőaa 30 g, laktőza 10 g, kukuŕičný extrakt 22,5 g, eíran amonný 2 5, 0 a 003 5 g, diłwdrogenfostoračnan draslený 0,5 s, voda ad 1 000 m 1 pH média 5,2. Kultivace probíhú při teplote 25 °G na rotační třepačce po dobu 48 hodin...

Způsob přípravy 3′-deaminovaných analogů glykosidových anthracyklinových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 236682

Dátum: 15.02.1987

Autori: Cassinelli Giuseppe, Casazza Anna Maria, Arcamone Federico

MPK: C07D 309/06, C07D 309/30

Značky: antibiotik, způsob, analogů, anthracyklinových, 3'-deaminovaných, glykosidových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Anthracyklinové glykosidy obecného vzorce I, ve kterém znamená R1 vodík nebo hydroxyskupinu a R2 je ?-L-pyranoxylový zbytek obecného vzorce II nebo III se připraví deaminací anthracyklinových glykosidů obecného vzorce IV.

Způsob výroby makrolidových antibiotik 20-dihydro-20-deoxy-23-demycinosyltylosinu a 20-dihydro-20-deoxy-5-O-mycaminosyltylonolidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236663

Dátum: 15.02.1987

Autori: Wild Gene Muriel, Kirst Herbert Andrew, Seno Eugene Thomas, Baltz Richard Henry

MPK: C12P 19/62

Značky: 20-dihydro-20-deoxy-23-demycinosyltylosinu, makrolidových, výroby, 20-dihydro-20-deoxy-5-o-mycaminosyltylonolidu, způsob, antibiotik

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby makrolidových antibiotik 20-dihydro-20-deoxy-23-demycinosyltylosinu a 20-dihydro-20-deoxy-5-O-mycaminosyltylonolidu obecného vzorce I, kde Q znamená atom vodíku nebo kultivaci kmene Streptomyces fradiae v živném prostředí s obsahem využitelných zdrojů uhlíku, dusíku a anorganických solí v submerzní kultuře za aerobních podmínek při teplotě 10 až 40 °C.

Způsob výroby bicyklických 1-oxa-ß-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 226441

Dátum: 15.05.1986

Autor: Katner Allen Samuel

Značky: způsob, 1-oxa-ß-laktamových, antibiotik, výroby, bicyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bicyklických 1-oxa-ß-laktanových antibiotik obecného vzorce I ve kterém R znamená atom vodíku nebo chránicí skupinu hydroxylové funkce, jako tetrahyd-ropyranylovou skupinu, R1 představuje atom vodíku nebo chránicí skupinu karboxylové funkce, jako difenyl-methylovou skupinu a R2 znamená atom vodíku nebo chránicí skupinu karboxylové funkce, jako p-metho-xybenzylovou skupinu, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II v...

Způsob izolace antibiotik penicilinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 231652

Dátum: 01.05.1986

Autori: Okánik Boris, Čulík Karel, Benda Antonín, Bulla Ján, Žemla Dušan

MPK: C12P 37/00

Značky: antibiotik, izolace, penicilinové, řady, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace antibiotik penicilinové řady z fermentačních půd po ukončení kultivaci produkčního mikroorganismu, zejména Penicillium chrysogenum. Působením sodné soli kyseliny dibutylnaftalensulfonové se z půdy vyloučí balastní látky, které se při hodnotách pH 4,0 až 5,0 a po přídavku aktivního uhlí odstraní filtrací. Z filtrátu se při teplotách - 10 až + 10 °C úpravou pH na hodnotu 1,0 až 2,0 vyloučí antibiotikum ve formě...

Způsob výroby nových stálých neutrálních ve vodě rozpustných komplexů antibiotik tetracyklinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 226153

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hammer Helga, Béládi Ilona, Kahán Ilona

Značky: způsob, řady, výroby, nových, tetracyklinové, vodě, neutrálních, stálých, komplexu, rozpustných, antibiotik

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových stálých neutrálních ve vodě rozpustných komplexů antibiotik tetracyklinové řady, s výhodou komplexů tetracyklinu, oxytetracyklinu, doxycyklinu, metacyklinu nebo chlortetracyklinu, vyznačený tím, že se na antibiotikum tetracyklinové řady působí tris(hydroxymetyl)aminometanem v inertním rozpouštědle.

Způsob výroby tetracyklinových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 226837

Dátum: 01.09.1985

Autori: Ettler Petr, Hilbert Otakar

Značky: způsob, tetracyklinových, výroby, antibiotik

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tetracyklinových antibiotik kultivací produkčních mikroorganismů Streptomyces rimosus a Streptomyces aureofaciens v tekuté živné půdě obsahující zdroje asimilovatelného uhlíku a dusíku a minerální živné soli, popřípadě prekursory, stimulátory a bio faktory, za aerobních podmínek, vyznačující se tím, že kultivace se provádí za jednorázové nebo opakované přísady vyškvařeného hovězího loje v množství 0,1 až 5 % objemových, vztaženo...

Způsob výroby .beta.-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244146

Dátum: 31.08.1985

Autori: Rezl Vlastimil, Wiesner Ivo, Kudláeek Jan, Novák Jioí, Berhard Miloslav, Tesao Miroslav, Böhm Bohumil

MPK: C07D 205/08, A61K 31/40

Značky: beta.-laktamových, antibiotik, způsob, výroby

Text:

...sku pinu, alkylovou skupinu a 1 až 4 atomy uhlíka, slkoxyskupinu a 1 až 4 stany uhlíka nebo aninonetylovou skupinu aR, ząamenň aminoakupinu, hgdroxylovou skupinu, karboxylovou skupinu ve formě non, chránönou karboxylovou skupinu, formyloxyakupinu, syzlfoakupinu ve form non, aulfoanínoskupím ve formě soli, azidoákupinn, atom halogenu, hydrazimakupinu, alkylhydrazinoakupinu, fenylhydrazinoskupínu nebo nalkyltionioxonetyl tioakupinu.Mezi...