Patenty so značkou «antibakteriálně»

Heterocyklické zlúčeniny, ich príprava a použitie ako liečiva, najmä ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 287597

Dátum: 07.03.2011

Autori: Lampilas Maxime, Rowlands David Alan, Aszódi József, Fromentin Claude

MPK: A61K 31/4188, A61K 31/535, A61K 31/529...

Značky: použitie, príprava, heterocyklické, antibakteriálně, najmä, činidla, zlúčeniny, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa heterocyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich soli s bázou alebo kyselinou. Ďalej je opísaný spôsob prípravy týchto zlúčenín a rovnako tak ich použitie ako liečiva, najmä ako antibakteriálne činidlá.

N-pripojené deriváty kyseliny hydroxámovej použiteľné ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17800

Dátum: 06.12.2010

Autori: Montgomery Justin Ian, Reilly Usa, Marfat Anthony, Brown Matthew Frank, Melnick Michael Joseph, Che Ye

MPK: A61K 31/4412, A61K 31/4427, A61K 31/4418...

Značky: n-pripojené, antibakteriálně, deriváty, použitelné, kyseliny, hydroxámovej, činidla

Text:

...T chýba alebo je predstavované -S-(CH 2)z-O-(CH 2), -O-(CH 2)z-S-(CH 2),-(CH 2)q-. -(CH 2)n-C(0)-(CH 2)p-, -(CH 2)n-0-(CH 2)p- -(CH 2)n-S-(CH 2). -0-(CH 2)pC(O)-(CH 2)-, -(CH 2)pC(O)-(CH 2)qO-(CH 2)n, -O-(CH 2)z-O-(CH 2)-, -O-Cl-Ce alkylénom prípadne substituovaným, SC 1 C 6 alkylénom prípadne substituovaným, O(CH 2)zO(CH 2)zO(CH 2)n, S(CH 2)zS(CH 2)n, -(CH 2)SH alebo -(CHg)-OH aG chýba alebo je predstavované substituentom vybraným...

Nové antibakteriálne činidlá na liečenie grampozitívnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15599

Dátum: 18.12.2009

Autori: Metcalf Chester Iii, Pearson Andre Lee, Li Jing

MPK: C07K 7/08

Značky: infekcii, nové, činidla, grampozitívnych, liečenie, antibakteriálně

Text:

...sú iba príkladné a názomé a nie sú obmedzujúce pre vynález, ako je nárokovaný.0011 Keď sú použité v tejto príhláške, majú molekuláme termíny svoje obvykle významy,pokial nie je uvedené inak.0012 Termín acyl je definovaný ako karbonylový zvyšok naviazaný na alkylovú,alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú, heterocyklylovú, arylovú alebo heteroarylovú skupinu, medzi príklady patria, bez obmedzenia, tak zvyšky ako acetyl a benzoyl.0013 Termín...

Antibakteriálne zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18712

Dátum: 01.12.2009

Autori: Vickers Richard, De Moor Olivier, Wynne Graham Michael, Davis Paul James, Storer Richard, Johnson Peter David, Roach Alan Geoffrey, Dorgan Colin Richard, Wilson Francis Xavier

MPK: A61K 31/4184, C07D 235/18, A61P 31/04...

Značky: antibakteriálně, zlúčeniny

Text:

...C. perfŕíngens, C. tetani, C. botulínium, C. sordellíi a C. dijýžcile. Clostridia sú spojené s rôznymi ľudskými chorobami vrátane tetanu, plynovej sneti, botulízmu apseudomembra nóznej kolitídy, a môžu vyvolávať otravu jedlom.Zvláštnu pozornosť zasluhuje ochorenie, spôsobené Clostrídium dgýicile. U ochorení,súvisiacich s Clostridium dijfícíle (CDAD), bol v priebehu posledných 10 rokov zaznamenaný desaťnásobný vzrast prípadov,...

3-Kyanopyrolidinylfenyloxazolidinóny ako antibakteriálne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11644

Dátum: 29.06.2009

Autori: Palomer Albert, Cano Montserrat, Guglietta Antonio

MPK: A61K 31/422, A61P 31/04, C07D 413/08...

Značky: prostriedky, antibakteriálně, 3-kyanopyrolidinylfenyloxazolidinóny

Text:

...rezistentnými kmeňmi, napríklad kmeňmi rezistentnými na linezolid.Medzinárodná patentová prihláška WO 96/13502 uvádza fenyloxazoiidinóny sviacnásobne substituovanou azetidinylovou alebo pyrolidinylovou časťou. Tieto zlúčeniny sú užitočnými antimikrobiálnymi prostriedkami, ktoré sú účinné proti niekoľkým ľudským aveterinárnym patogénom, najmä aeróbnym grampozitivnym baktériám vrátane určitej aktivity proti viacnásobne rezistentným...

Hydrolyzáty pripravené z rastlinných extraktov a antibakteriálne činidlo obsahujúce tieto hydrolyzáty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11581

Dátum: 30.10.2008

Autori: Mayer Robert, Popp Michael, Stecher Günther, Bonn Günther

MPK: A61K 36/51, A61K 36/35, A61K 36/185...

Značky: obsahujúce, hydrolyzáty, tieto, činidlo, antibakteriálně, pripravené, extraktov, rastlinných

Text:

...ďalej plne ñlnkčné.0014 Vírusy, ako sú rinovírusy, adenovírusy alebo koronavírusy, spúšťajú zápalové reakcie slizníc, čím spôsobujú opuch slizníc a produkciu zvýšeného množstva hlienu. Výsledkom je výtok hlienu, spočiatku vodnatého, neskôr viskózneho. V priebehu zápalu nosnej sliznice môže dôjsť ku zdureniu a uzavretiu ostií dutín a znemožnenie odtoku hlienu do nosa. Dôsledkom je Zahltenie dutín. Vo viskóznom hliene nie je možný pohyb...

Tricyklické dusíkaté zlúčeniny ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8771

Dátum: 16.04.2008

Autori: Hennessy Alan Joseph, Davies David Thomas, Giordano Ilaria, Davies David Evan, Pearson Neil David

MPK: A61P 31/00, A61K 31/4985, C07D 471/16...

Značky: činidla, dusíkaté, tricyklické, antibakteriálně, zlúčeniny

Text:

...skupinou a aminokarbonylovú skupinu, v ktorej je aminoskupina prípadne substituovaná (C 14)alkylovou skupinou s výhradou, že pokiaľ Z 2 je atóm dusíka, potom R je atóm vodíka a pokial Z je atóm dusíka, potom Rlbje atóm vodíkaR 2 je atóm vodíka alebo (C.4)alkylová skupina alebo tvoria spoločne s R 6 ďalej uvedený Yv ktorej R 3 je definovaný pre R a RH alebo je R 3 atóm kyslíka a n je celé číslo l alebo 2 alebo A je skupina (ii)V ktorej...

Antibakteriálne peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18348

Dátum: 28.01.2008

Autor: O'neil Deborah

MPK: A61K 38/06, A61K 38/16, A61K 38/07...

Značky: peptidy, antibakteriálně

Text:

...alebo viacero bázických aminokyselinových zvyškov sú známe zdoterajšieho stavu techniky, pozrite napríklad W 0 2005/068645, WO 2004/005339 alebo Strom et al., (2002), Journal of Peptide Science 8 (8) 431 - 437.Stále existuje naliehavá potreba ďalších antimikrobiálnych účinných látok,ktoré možno používat pri liečbe bakteriálnych infekcií, ako sú infekcie spôsobenéPredložený vynález čiastočne vychádza zo zistenia, že homopolyméry arginínu alebo...

Antibakteriálne deriváty chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9762

Dátum: 04.12.2007

Autori: Guillemont Jérome Emile Georges, Koul Anil, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel

MPK: C07D 215/14, A61P 31/04, A61K 31/496...

Značky: antibakteriálně, deriváty, chinolinu

Text:

...epidémie ľB pod kontrolou je problém latentnej TB. Napriek desaťročizun trvania programov na potláčaitie tuberkulózy (TB) sú asi 2 miliardy ľudí mikazenć M. tuberculosis, aj ked asymptoiríaticky. U asi 10 týchto osôb je riziko, že sa uruch pUČdS ich života rozvinie aktívna TB. Globálna epidémia TB je živená infekcioupacientov s HIV TB a nárastom kmeňov TB odolných voči viacerým liekom (MDR-TB). Reaktivácia latentnej TB je pre vývoj...

Antibakteriálne chinolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8537

Dátum: 04.12.2007

Autori: Simonnet Yvan René Ferdinand, Guillemont Jérome Emile Georges, Motte Magali Madeleine Simone, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Dorange Ismet, Lançois David Francis Alain, Koul Anil, Villalgordo-soto José Manuel

MPK: A61K 31/551, A61K 31/4995, A61K 31/47...

Značky: chinolínové, deriváty, antibakteriálně

Text:

...odolnosti k aspoň izoniazidu a rifampicínu (s alebo bez odolnosti k iným liečivám), ktoré sú v súčasnosti najsilnejšími anti-TB liečivami. Kdekoľvek sa vyššie alebo ďalej použije výraz odolný voči liečivu, potom tento výraz zahŕňa odolný voči viacerým0007 Ďalším faktorom pri regulácii epidemickej TB je problém latentnej TB. Napriek dekádam regulačných programov tuberkulózy (TB), okolo 2 miliárd ľudí je infikovaných M tuberczzlasis, aj keď...

Antibakteriálne chinolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7672

Dátum: 04.12.2007

Autori: Dorange Ismet, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Koul Anil, Guillemont Jérome Emile Georges

MPK: A61P 31/00, C07D 215/00, A61K 31/00...

Značky: antibakteriálně, deriváty, chinolínové

Text:

...alebo bez odolnosti k iným liekom), ktorí sú V súčasnej dobe najsilnejšími anti-TB liekmi. Kedykoľvek sa použije vyššie alebo ďalej výrazodolný Voči lieku, potom tento Výraz zahŕňa odolný voči viacerým liekom.Ďalší faktor pri regulácii epidemickej TB spočíva V probléme latentnej TB. Napriek dekáde regulačných programov tuberkulózy (TB), okolo 2 miliardy ľudí je infikovaných M.tuberculosis, hoci asymptomaticky. Okolo 10 týchto jednotlivcov je...

Antibakteriálne deriváty chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7540

Dátum: 04.12.2007

Autori: Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Koul Anil, Guillemont Jérome Emile Georges, Motte Magali Madeleine Simone

MPK: C07D 215/00, A61K 31/465, A61P 31/00...

Značky: antibakteriálně, deriváty, chinolinu

Text:

...sú V súčasnosti dvomi najúčinnejšími anti-TB liečivami. Teda, pokiaľ sa kdekoľvekvyššie alebo nižšie použije termín odolný voči liečivu zahrnuje odolnosť voči viacerým0007 Ďalším faktorom pri kontrole epidémie TB je problém latentnej TB. Napriek desaťročiam kontrolných programov tuberkulózy (TB) sú asi 2 bilióny ľudí nakazených M. tuberkulózou, teda bez príznakov. Asi 10 týchto jednotlivcov je V priebehu svojho života ohrozených vývojom...

Antibakteriálne chinolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14280

Dátum: 04.12.2007

Autori: Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Motte Magali Madeleine Simone, Guillemont Jérome Emile Georges, Koul Anil, Dorange Ismet

MPK: A61P 31/00, C07D 215/22, A61K 31/435...

Značky: antibakteriálně, chinolínové, deriváty

Text:

...lieči vám.Ďalší faktor pri regulácii nákazlivej TB spočíva v probléme latentnej TB. Napriek desaťročiam regulačných programov tuberkulózy (TB) je okolo 2 miliárd ľudí infikovaných M tuberculosis,aj ked asymptomaticky. Okolo l 0 týchto jedincov je v priebehu ich strednej dĺžky životaohrozených vývojom aktívnej TB. Globálna epidémia TB je podporovaná infekciou HIV pacientov TB a rozšírením kmeňov TB rezistentných voči viacerým liečivám...

Aminotiazolové deriváty a ich použitie ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15742

Dátum: 30.05.2007

Autori: Lamarche Matthew, Patane Michael, Whitehead Lewis, Bushell Simon

MPK: A61K 38/00, C07K 5/06, A61P 31/00...

Značky: deriváty, aminotiazolové, činidla, použitie, antibakteriálně

Text:

...september, 33 Suppl. 3, 108115) rovnako ako Staphylococcus, Streptococcus, Mycobacterium, Enterococcus, Corynebacterium, Borrelía, Bacillus, Chlamydia, Mycoplasma a podobne.Problémom podobného významu je zvyšujúca sa incidencia virulentnejšieho,meticilin-rezistentného Staphylococcus aureus (MRSA) z klinických izolátov a to celosvetovo. Rovnako ako pri organizmoch rezistentnýeh na vankomycín, je mnoho kmeňov MRSA rezistentnýeh voči mnohým...

Perikondenzované tricyklické zlúčeniny ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7443

Dátum: 17.10.2006

Autori: Esken Joel Michael, Davies David Thomas, Hennessy Alan Joseph, Markwell Roger Edward, Cailleau Nathalie, Kusalakumari Sukumar Senthil Kumar, Pearson Neil David, Miles Timothy James

MPK: A61P 31/00, A61K 31/495, A61K 31/4353...

Značky: antibakteriálně, tricyklické, perikondenzované, zlúčeniny, činidla

Text:

...väzbu medzi W 3 a Njeden R 4 má význam uvedený pre R a RH a zvyšok a R 8 sú atómy vodíka alebo jeden R 4 a R 8 sú spoločne oxoskupina a zvyšok sú atómy vodíkaR je atóm vodíka alebo (C,)alkylová skupina alebo spoločne s R 2 tvoria YR 7 je atóm vodíka, atóm halogénu, hydroxyskupina prípadne substituovaná (CM)alkylovou skupinou alebo (Clłąalkylová skupinaY je skupina CR 4 R 8 CHZ, skupina CH 2 CR 4 R 8, skupina (C-O) skupina CR 4 RX,...

Deriváty chinolínu ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13150

Dátum: 31.07.2006

Autori: Pasquier Elisabeth Thérése Jeanne, Guillemont Jérome Emile Georges, Koul Anil, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel

MPK: A61K 31/4709, A61P 31/04, C07D 413/06...

Značky: činidla, chinolinu, antibakteriálně, deriváty

Text:

...Het alebo Het-alkylová skupina R 4 je vodík, alkylová skupina alebo benzylová skupinadva susedné zvyšky R 5 spoločne môžu tvoriť spolu s fenylovým kruhom, na ktorý sú pripojené, nañylovú skupinur je celé číslo, ktoré sa rovná l, 2, 3, 4 alebo 5 a R 6 je vodík, alkylová skupina, Ar alebo HetR 7 je vodík alebo alkylová skupinaR 7 a R 8 spolu tvoria zvyšok -CHCH-NZ je CH alebo C(O)alkylová skupina je priamy alebo rozvetvený nasýtený...

Chinolínové deriváty ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15356

Dátum: 31.07.2006

Autori: Koul Anil, Guillemont Jérome Emile Georges, Lançois David Francis Alain, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Pasquier Elisabeth Thérése Jeanne

MPK: A61P 31/04, A61K 31/47, C07D 215/22...

Značky: činidla, chinolínové, deriváty, antibakteriálně

Text:

...alkyloxy prípadne substituovaný skupinoukde Z znamená CHz, CH-Ru), O, S, N-Rw a t znamená celé číslo rovné l alebo 2 abodkovaná čiara znamená prípadnú väzbualkyloxyalkyloxy alkyltio mono- alebo di(alkyl)an 1 ino, kde alkyl môže byť prípadne substítuovaný jedným alebo dvoma substituentami, z ktorých každý je nezávisle zvolený zo súboru zahŕňajúceho alkyloxy alebo Ar alebo Het alebo morfolinyl alebo2-oxopyrolidínyl Ar Het alebo zvyšok...

Chinolínové deriváty ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14826

Dátum: 31.07.2006

Autori: Pasquier, Backx Leo Jacobus Jozef, Guillemont, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Meerpoel Lieven, Lançois David Francis Alain, Koul Anil

MPK: A61P 31/04, C07D 215/18, A61K 31/47...

Značky: antibakteriálně, chinolínové, činidla, deriváty

Text:

...ktorom Z je CHg, CH-Rg, O, S, N-Rs tje celé číslo rovnajúce sa l alebo 2 a bodkovaná čiara predstavuje prípadnú väzbu alkyloxyalkyloxyskupina alkyltioskupina mono- alebo di(alkyl)aminoskupina, v ktorých alkyl môže byť prípadne substituovaný jedným alebo dvoma substituentml, pričom každý substituent je nezávisle vybraný zo súboru zahŕňajúcehoalkyloxyskupinu alebo Ar alebo Het alebo morfolinyl alebo 2-oxopyrolidinyl Ar Het alebov ktorom Z je...

Antibakteriálne chinolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19863

Dátum: 26.07.2006

Autori: Lançois, Andries, Guillemont, Pasquier, Koul Anil

MPK: C07D 215/12, A61K 31/47, A61P 31/00...

Značky: chinolínové, deriváty, antibakteriálně

Text:

...medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2007/014885(73) Majiteľ Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE615, 27106 Val de Reuil Cedex, FRLANCOIS D.F.A., Johnson Johnsson Pharm. RD, Div. Janssen-Cilag, Campus de Maigremont, BP 615,27106 Val de Reuil Cedex, FRPASQUIER E.T.J., Johnson Johnsson Pharm. RD, Div. Janssen-Cilag, Campus de Maigremont, BP 615,27106 Val de Reuil Cedex, FRKOUL Anil, clo Janssen Pharmaceutica N.V.,...

Deriváty chinolínu ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12809

Dátum: 26.06.2006

Autori: Guillemont Jérôme, Koul Anil, Johnson Pharmaceutical Research And Development A Division Of Janssen-cilag Campus, Lançois David, Meerpoel Lieven, Andries Koenraad, Backx Leo, Motte Magali, Dorange Ismet

MPK: A61K 31/47, C07D 215/22, A61P 31/04...

Značky: činidla, antibakteriálně, deriváty, chinolinu

Text:

...R 5 navzájom nezávisle predstavujú vodík, alkylovú skupinu alebo benzylovú skupinuR 4 a R 5 spolu s N, ku ktorému sa viažu, môžu tvoriť zvyšok zvolený zo súboru, ktorý tvorípyrolidinylová skupina, 2-pyrolinylová skupina, 3-pyrolinylová skupina, pyrolylová skupina, imidazolidinylová skupina, pyrazolidinylová skupina, 2-imidazolinylová skupina, Z-pyrazolinylová skupina, imidazolylová skupina, pyrazolylová skupina,triazolylová skupina,...

Chinolínové deriváty ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15929

Dátum: 06.06.2006

Autori: Pasquier Elisabeth Thérése Jeanne, Koul Anil, Lançois David Francis Alain, Guillemont Jérome Emile Georges, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel

MPK: A61P 31/04, A61K 31/4709, A61K 31/47...

Značky: činidla, deriváty, antibakteriálně, chinolínové

Text:

...alebo pyrimidinylomdva susedné zvyšky R 6 sa môžu uvažovať spoločne, čím sa vytvorí dvojväzbový zvyšok vzorca-CHCH-CHCH r je celé číslo rovné l alebo 2 R 7 je vodík, Cmalkyl, Ar, Het alebo HetlAr je homocyklus vybraný zo skupiny zahŕňajúcej fenyl, naftyl, acenaftyl, 1,2-dihydroacenaftyl, tetrahydronaftyl každý homocyklus môže byť prípadne substituovaný l, 2 alebo 3 substituentmi, pričom každý substituent je nezávisle vybraný zo...

Nové benzotiazínové deriváty a ich použitie ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7937

Dátum: 24.05.2006

Autori: Cole Stewart, Makarov Vadim, Möllmann Ute

MPK: A61P 31/00, C07D 417/00, A61K 31/00...

Značky: použitie, deriváty, benzotiazínové, nové, činidla, antibakteriálně

Text:

...lineárny a vetvený radikál, ktorý má 1-8 členov reťazce alebo R 5 a R 5 spolu reprezentujú bivalentny radikál -(CRĚ)m- alebo R 5 a R 5 spolu reprezentujú bivalentnýR 7, RB a R 9 sú nezávisle H alebo lineárny alebo vetvený alifatický radikál obsahujúci 1-7 členov reťazca alebo fenyl. 0007 Výhodné uskutočnenie vynálezu opisuje zlúčeniny všeobecného Vzorca (I) vybrané zo skupiny zahŕňajúcej 2-(4-OR 5-4-OR...

Antibakteriálne prostriedky obsahujúce N-oxidy nasýtených dusík obsahujúcich heterocyklov substituovaných chinolónkarboxylovými alebo naftyridónkarboxylovými kyselinami, účiné látky, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283994

Dátum: 21.06.2004

Autori: Hallenbach Werner, Rast Hubert, Scheer Martin

MPK: C07D 215/56, A61K 31/495, A61K 31/47...

Značky: dusík, substituovaných, chinolónkarboxylovými, látky, n-oxidy, obsahujúcich, výroby, spôsob, prostriedky, heterocyklov, účiné, nasýtených, antibakteriálně, naftyridónkarboxylovými, použitie, obsahujúce, kyselinami

Zhrnutie / Anotácia:

Antibakteriálne prostriedky, najmä orálne aplikovateľné prostriedky, na báze N-oxidov nasýtených dusík obsahujúcich heterocyklov, ktoré sú substituované chinolónkarboxylovými kyselinami alebo naftyridónkarboxylovými kyselinami všeobecných vzorcov (I) a (II)
N-oxidy nasýtených dusík obsahujúcich heterocyklov
spôsob ich výroby a ich použitie.

Antibakteriálne účinné deriváty guanidínu na báze diamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3317

Dátum: 17.03.2004

Autor: Georgopoulos Apostolos

MPK: A61P 31/00, A61K 31/155

Značky: deriváty, báze, guanidinu, diamínu, účinné, antibakteriálně

Text:

...1000 D .0010 Účinná látka poly-2-(2-etoxy-etoxyetyl)guanidíniumhydrochlorid má pri nízkej toxicite a dobrej znášanlivosti z farmakologického hľadiska výhodné farmakodynamické vlastnosti,a je preto možne ju použiť ako liek v antimikrobiálnej terapii. Predovšetkým má účinná látka výborný antimikrobiálny účinok, ktorý sa demonštroval výskumom na nmožstve mikroorganizmov, akomultirezistentné baktérie (ktoré sú rezistentné voči bežným...

Katiónové porfyrínové deriváty používané ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3049

Dátum: 23.12.2003

Autori: Feng Xiangdong, Love William, Brundish Derek, Pugin Benoit, Rhys-williams William

MPK: C07D 487/00

Značky: činidla, katiónové, deriváty, používané, antibakteriálně, porfyrínové

Text:

...stratu životaschopnosti bunky (pozri publikácia Merchat a kol., 1996,J. Photochem. Photobiol. B. Biol. 35. 149-157).0006 V publikáciách podľa doterajšieho stavu techniky je uvádzané, že baktéria Escherichia coli je účinným spôsobom inaktivovaná viditelným svetlom po inkubácii za použitia katiónového 5,10,15,20-tetrakis-(4-N-mety|pyridyl)porfínu (T 4 MPyP) (pozri publikácia Valduga a kol., 1999, Bíochem. Bíophys. Res. Commun. 256 84-88)....

Tricyklické tetrahydrochinolínové antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8054

Dátum: 03.10.2003

Autori: Palmer John Raymond, Barbachyn, Bundy Gordon, Dobrowolski, Toogood, Thomasco, Romero, Sherry, Martin Gary, Romero Donna, Ruble James Craig, Mcnamara, Hurd

MPK: A61P 31/04, C07D 498/10, C07D 471/20...

Značky: antibakteriálně, činidla, tricyklické, tetrahydrochinolínové

Text:

...DNA gyrázy, ktoré dopĺňajú aktivitu chínolónov ínhibícíou podjednotky GyrB. Kumaríny, ktorých príkladom je novobiocin a coumermycín A 1 a cyklotialidíny sú typickými predstaviteľmi inhibitorov GyrB. ktoré sa viažu kmiestu podjednotky rozpoznávajúcemu ATP. Nanešťastie novobiocin má obmedzenú terapeutickú hodnotu, pretože bol pozorovaný rýchly vznik rezistencie počas liečenia a ďalšie obmedzenia (Kim, O. K. a kol. Exp. Opin. Ther. Patents...

Látka na ošetrenie očí, ktorá má antialergénne a antibakteriálne účinky a účinky proti začervenaniu očí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5363

Dátum: 04.04.2003

Autor: Bonabello Elvio

MPK: A61K 31/726, A61K 31/711, A61K 36/185...

Značky: ošetrenie, antialergénne, antibakteriálně, proti, látka, ktorá, začervenaniu, účinky, očí

Text:

...0015 Predovšetkým sú pridávané účinné látky, ktoré majú hlienovitévlastnosti, ako je hydroxypropylmetylcelulóza, ktorá slúži na to, aby látka dostatočne priľnula k rohovke, a tým vytvorila jemný ochranný povlak.0016 Tým je zabezpečené, že sa výrazne zníži odparovanie vody a zvýši sa doba pôsobenia účinných látok.0017 Vyššie uvedené účinky látky sú obsiahnuté v pomere od 0,01 do 5 °/o. 0018 Táto látka ďalej obsahuje ďalšiu účinnú látku,...

N-aryl-2-oxazolidinón-5-karboxamidy a ich deriváty a ich použitie ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1442

Dátum: 24.02.2003

Autori: Poel Toni-jo, Singh Upinder, Luehr Gary, Barbachyn Michael, Thomas Richard, Renslo Adam, Gordeev Mikhail

MPK: A61P 31/00, A61K 31/422, A61K 31/421...

Značky: n-aryl-2-oxazolidinón-5-karboxamidy, antibakteriálně, použitie, deriváty, činidla

Text:

...CM cykloalkyl, Cl alkoxyskupina alebo C 2 alkenyl, kedy alkyl, alkoxyskupina a alkenyl sú prípadne subslituované jedným alebo viac halogénmi, -OH, -CN, R. je H, -OH, -CH 2-CHCH, metyl, etyl, propyl. -CHZCH 2 F, ~CH 2-CH 2 OH alebo metoxyskupina. B je het alebo substituovaný het, ako je morfolinyl, piperazinyl, pyridyl, tiomorfolinyl, 3,6 rdihydro-2 H~liopyranyl,(etrahydro-ZH-liopyranyl, 3,6 ~dihydro-2 H-pyranyl, telrahydro-ZH-pyranyl,...

Oxazolidínové a/alebo izoxalínové deriváty ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 238

Dátum: 09.09.2002

Autori: Hales Neil James, Mills Stuart Dennett, Hauck Sheila Irene, Swain Michael Lingard, Gravestock Michael Barry

MPK: A61P 31/04, A61K 31/422, C07D 263/24...

Značky: oxazolidínové, činidla, izoxalínové, deriváty, antibakteriálně

Text:

...1990, 33, 2569-2578 a 1989, 32(8), 1673-81 Chung-Ho Park et al, J. Med.Chem. 1992, 35, 1156-1165). Bakteriálne kmene rezistentné na známe antibakteriálne látky sa môžu vyvinúť (i) evolúciou aktívnych väzbových miest u baktérií, ktoré spôsobujú,že predtým farmakologický aktívna látka je menej účinná a/alebo(ii) evolúciou metabolických ciest, ktoré vedú k chemickej deaktivácii danej farmakologický aktívnej látky, a/alebo (iii) evolúciou...

(Z)-2-Acylamino-3-monosubstituované propenoáty, spôsoby ich výroby a antibakteriálne prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 278319

Dátum: 02.10.1996

Autori: Kahan Frederick, Graham Donald, Rogers Edward

MPK: A61K 31/16, C07C 233/18, C07C 233/36...

Značky: antibakteriálně, z)-2-acylamino-3-monosubstituované, spôsoby, obsahujú, přípravky, propenoáty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

(Z)-2-Acylamino-3-monosubstituované propenoáty vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise, sú inhibítory dipeptidázy, ktoré je možné použiť v antibakteriálnych prípravkoch na báze antibiotika zo skupiny tienamycínu. Opísané sú aj spôsoby výroby týchto zlúčenín.

lmúnne antivírusové a antibakteriálne sérum

Načítavanie...

Číslo patentu: 242158

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zikmund Zdenik, Vodák Zdenik, Stanieek Zdenko, Janota Jaroslav, Hanzlík Vladimír, Hvazdal Zdenik, Vodáková Olga, Rožanský Zbynik, Rakus Jaroslav

MPK: A61K 39/42, A61K 39/40

Značky: sérum, lmúnne, antibakteriálně, antivírusové

Text:

...- 978, 1973.Pre produkciu imúnnych sér sa dobytok,ustajnený v objektoch výrobného podniku,hyperimunizuje živými virulentnými vírusami a bakterínmi vybraných mikrobiálnychdruhov a následne sa opakovane krvaca. Hyperímunizácia zvierat v laboratórnych podmienkach poskytuje síce všetky predpoklady pre výrobu imúnnych sér vysokej kvality, je Však technicky, časove aj finančne značne náročná, čomu odpovedá aj vysoká cena výrobkov. Objem výroby je...

Způsob výroby antibakteriálně účinných 1,1-alkandiol-dikarboxylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236895

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jasys Vytautas John, Kellogg Michael Stephen

MPK: C07D 499/00, C07D 499/32, C07D 499/55...

Značky: způsob, účinných, 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, antibakteriálně, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby nových chemických sloučenin cenných jako antibakteriální činidla. Vynález se zejména týká způsobu výroby monoesterů a diesterů určitých 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, v nichž karboxylová skupina penicilinu nebo/a karboxylová skupina určitých přítomných inhibitorů ?-laktamasy je esterifikována. Z amerického patentního spisu číslo 4 234 579 je známo, že 1,1-dioxid penicilanové kyseliny (sulbactam) je účinným...

Způsob výroby antibakteriálně účinných 1,1-alkandiol-dikarboxylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236867

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kellogg Michael Stephen, Jasys Vytautas John

MPK: C07D 499/32, C07D 499/00, C07D 499/55...

Značky: výroby, 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, antibakteriálně, způsob, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby nových chemických sloučenin cenných jako antibakteriální činidla. Vynález se zejména týká způsobu výroby monoesterů a diesterů určitých 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, v nichž karboxylová skupina penicilinu nebo/a karboxylová skupina určitých přítomných inhibitorů ?-laktamasy je esterifikována. Z amerického patentového spisu 4 234 579 je známo, že 1,1-dioxid penicilanové kyseliny (sulbactam) je účinným inhibitorem...

Způsob stabilizace lyofilizovaného preparátu antibakteriálně účinné soli 7ß-(a-karboxy-a-arylacetamido)-a-methoxy-3-heterocyklylthiomethyl-1- dethia-1-oxa-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221835

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hirai Eizo, Shima Kazuhiro

Značky: kyseliny, preparátu, antibakteriálně, způsob, 7ß-(a-karboxy-a-arylacetamido)-a-methoxy-3-heterocyklylthiomethyl-1, účinné, stabilizace, lyofilizovaného, dethia-1-oxa-3-cefem-4-karboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace lyofilizovaného preparátu antibakteriálně účinné soli 7beta(alfa-karboxy-alfa-arylacetamido)-7alfa-metoxy-3- heterocyklylthiometyl-1-dethia-1-oxa-3-cefem-4-karboxylové kyseliny s alkalickým kovem, obecného vzorce I ve kterém Ar znamená p-hydroxyfenylovou nebo fluor-p-hydroxyfenylovou skupinu, Het představuje alkyltetrazolylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku v alkylové části, thiadiazolylovou skupinu nebo alkylthiadiazolylovou...