Patenty so značkou «anti-ige»

Apoptotické anti-IGE protilátky viažuce sa na membránovo viazaný IGE

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16636

Dátum: 21.03.2008

Autori: Wong Terence, Chen Yvonne, Wu Lawren, Chan Andrew, Balazs Mercedesz, Chuntharapai Anan, Brightbill Hans, Dennis Mark

MPK: A61P 37/06, C07K 16/42, A01K 67/027...

Značky: protilátky, apoptotické, viažúce, membránovo, viazaný, anti-ige

Text:

...antagonistu, ako je definované v nárokoch. V konkrétnej podobe kompozícia ďalej obsahuje najmenej jeden farrnaceuticky prijateľný nosič.0019 V zase inom uskutočnení vynálezu sa poskytuje izolovaná nukleová kyselina kódujúca ťažký reťazec HVR protilátky anti-IgE/M 1, ako je zobrazené na každom zObr. 6 A-6 F. ako je definované vnárokoch. V konkrétnej podobe obsahuje izolovaná nukleová kyselina dalej nukleovú kyselinu kódujúcu ľahký reťazec HVR...