Patenty so značkou «anti-ige»

Apoptotické anti-IGE protilátky viažuce sa na membránovo viazaný IGE

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16636

Dátum: 21.03.2008

Autori: Chan Andrew, Wu Lawren, Chen Yvonne, Wong Terence, Brightbill Hans, Dennis Mark, Balazs Mercedesz, Chuntharapai Anan

MPK: A61P 37/06, C07K 16/42, A01K 67/027...

Značky: membránovo, viažúce, viazaný, protilátky, apoptotické, anti-ige

Text:

...antagonistu, ako je definované v nárokoch. V konkrétnej podobe kompozícia ďalej obsahuje najmenej jeden farrnaceuticky prijateľný nosič.0019 V zase inom uskutočnení vynálezu sa poskytuje izolovaná nukleová kyselina kódujúca ťažký reťazec HVR protilátky anti-IgE/M 1, ako je zobrazené na každom zObr. 6 A-6 F. ako je definované vnárokoch. V konkrétnej podobe obsahuje izolovaná nukleová kyselina dalej nukleovú kyselinu kódujúcu ľahký reťazec HVR...