Patenty so značkou «antény»

Súčasť na upevnenie antény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17149

Dátum: 27.07.2011

Autori: Salin Natalino, Spagnolo Gioele, Rotondi Vito, Calearo Ciman Massimo, Zamberlan Daniel, Karcher Torsten

MPK: H01Q 1/12, H01Q 1/32

Značky: upevnenie, antény, súčasť

Text:

...u vozidla nevyhnutný.0013 Cieľom súčasného vynálezu je odstrániť všetky vyššie0014 Konkrétne je prvým cieľom súčasného vynálezu poskytnutiesúčasti na upevnenie antény k doskovitému podpornému telesu, ktorá bude obsahovať nižší počet komponent než upevňovacie súčasti známev stave techniky a súčasne bude zaisťovať rovnako účinné0015 Cieľom súčasného vynálezu je tiež prevencia spontánneho0016 Vyššie uvedených cieľov je dosiahnuté pomocou...

Spôsob, systém riadenia antény a program pre optimalizáciu vysielacích charakteristík antény a spôsob pre určenie fyzických parametrov antény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16256

Dátum: 10.12.2010

Autor: Lehser Frank

MPK: H04W 24/02, H04W 88/08, H04W 24/08...

Značky: vysielacích, charakteristik, antény, fyzických, parametrov, optimalizáciu, určenie, spôsob, riadenia, systém, program

Text:

...v odbore je zjavné, že fyzické parametre sapreferovane vzťahujú na každý parameter ovplyvňujúci smer a geometriu elektromagnetických poli vyžarovaných anténou. Podľa predstaveného vynálezu je história rádiových meraní bunkových parametrov, fyzických parametrov a/alebo nastavení antény uložená regulátorom antény a braná do úvahy pri určovaní najmenej jedného fyzického parametra antény. Toto napomáha zvýšiť presnosť určenia fyzických a/alebo...

Nadstavec mikrovlnnej antény

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5218

Dátum: 06.08.2009

Autor: Štourač Petr

MPK: H01Q 21/24, H01Q 3/00, H01Q 25/00...

Značky: nadstavec, antény, mikrovlnnej

Text:

...antény v rade vnútri lievikovej antény tvorenej pozdĺžnymi a priečnymi lichobežníkovými stenami z vodivého materiálu.Vo výhodnom uskutočnení nástavca ernitujúce konce dielektrických antén prečnievajú lievikovou anténou. Oba konce dielektrických antén môžu byť ukotvené v dielektrickej fólii tvoriacej prednú a zadnú stenu nástavca.Dielektrickými anténami sú výhodne antény kolíkové. V zadnej stene nástavca môže byt výhodne vytvorené lôžko...

Antény pozostávajúce z vodivého polymérového kompozitu a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15721

Dátum: 29.05.2009

Autori: Dias Sampath, Curran Seamus, Talla Jamal

MPK: H01Q 1/38, H01B 1/24

Značky: kompozitů, spôsoby, polymérového, antény, výroby, pozostávajúce, vodivého

Text:

...špecifických podrobných údajov. Vmnohých prípadoch neuvádzame podrobné údaje napriklad o koncentráciách a podobne, pretože dané údaje nie sú potrebné nato, aby čitateľ mohol V plnej miere pochopiť predmetný vynález. Zároveň dané hodnoty dokáže určiť každá osoba, ktorá má v danej oblasti štandardne znalosti.0020 Čo sa týka obrázkov, vo všeobecnosti platí, že obrázky slúžia na opísanie konkrétnych uskutočnení predmetného vynálezu, pričom...

Škridla na umiestnenie antény

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1046

Dátum: 10.01.1996

Autor: Kiss Peter

MPK: E04D 1/08, E04D 1/04, E04D 1/02...

Značky: antény, škridla, umiestnenie

Text:

...antény sa môžu použiť podľa potreby priamo pri robeni nových striech alebo môžu nahradiť už skôr urobenú montáž antényvymenenim dvojdrážkovej betónovej Škridle s rovným povrchom soŠkridlou na umiestnenie antény.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je znázornená škridla na umiestnenie antény s kuželovitým výstupkom.Na obr č.1 je znázornená Škridla na umiestnenie antény v pôdorysnom pohľade, na obr.č.2 je znázornenýbočný...

Polárny záves antény pre satelitný príjem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 920

Dátum: 09.08.1995

Autori: Michlíček Josef, Kubíček Dušan

MPK: H01Q 1/12

Značky: příjem, satelitný, antény, závěs, polárny

Text:

...závesu a výkonu servomotora.Tým, že os otáčania kĺbu smeruje do ťažiska antény uloženej na polárnom závese je oáčanie veľmiľahké a je ho možné vykonávať zvýšenou rýchlosťou.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad vyhotovenia technického riešenia je znázornený schematicky na výkresoch, kde na obr. 1 je nárysný pohľad na polárny záves antény pre satelitný príjem, na obr. 2 je pohľadPríklad uskutočnenia technického riešeniaPolárny záves podľa obr....

Zariadenie na nasmerovávanie satelitnej antény

Načítavanie...

Číslo patentu: U 438

Dátum: 11.05.1994

Autori: Lengál Antonín, Kozák Radek

MPK: H01Q 3/02

Značky: nasmerovávanie, antény, zariadenie, satelitnej

Text:

...pri doterajších riešeniach, odstraňuje aenie na nasmerovavanie GFÍÉE 5, kt. -c podstata spočíva v tom, že stĺpik satelitného reflektora je rozpojiteľne pripevnený K rúrke, nasadenej na otočnom uložení na nosnom čape,umiestnenom na konci spojovacieho rámu, pričom na jeho opačnom konci je pripevnená konzola s osadenou hnacoujedňotkou,umíestnenou v kryte a okrem toho je k rámu pripevnený držiak s objimkou na stožiar antény, pričom z krytu...

Sdružovací zařízení pro provoz lichého počtu vysílačů do jedné antény

Načítavanie...

Číslo patentu: 268424

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jindra Zdeněk

MPK: H04B 3/00

Značky: jedné, antény, lichého, zařízení, sdružovací, počtu, vysílačů, provoz

Text:

...zařízení podle vynálezu pro provoz pěti krátkovlnných vysílačů do jedné antény.První vysílač 1 je připojen k druhé vstupní svorce 1 druhého sdružovače 2, k jehož výstupní svorce 1 ztrátového výkonu je přípojen druhý absorber łł. Druhý vysílač lg je připojen k druhé vstupní svorce 1 prvního sdružovače łg, k jehož výstupní svorce 1 ztrátového výkonu je připojen první absorber lg. Třetí vysílač łg je připojen k první vstupní svorce g...

Zapojení kosočtverečné antény se zpětným vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242053

Dátum: 01.02.1988

Autor: Macho Vendelan

MPK: H01Q 11/06

Značky: zpětným, vedením, kosočtverečné, antény, zapojení

Text:

...Opětným vyzářením výkonu přivedeného z výstupu na vstup anténgpřes skokqyě a plynule regulovatelné fázovače a přesinpodanňní trensfornátory dochází ke zvýšení intenzity pole při zachování původního výkon vysílače a při původním uspořádání vlastního kosočtverečnáho zářiÉe.0 pětné využití nnvyzářenáho výkonnçjo významná zvláště u velkých vstupníoh výkonu, kdý u jednoduchá kosočtvoreöné antény se jinak v jejím zakonňovacím odporu zťráoí velký...

Zapojení širokopásmové základové antény s vertikální polarizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242351

Dátum: 01.12.1987

Autor: Herold Ervín

MPK: H01Q 9/04

Značky: polarizací, vertikální, širokopásmové, základové, zapojení, antény

Text:

...ráhnu ve stále větších vzdélenostech od izolačního krytu.Takťü vytvorená anténa má velmi dobré širokopásmové vlastnosti. Tak například při celkové délce antényoAn 1 omR, kde 1 celková délka antény H vlnová délkaje šířka pásma 15 pro napětový činitel stojatých vln 11,5. Vyzařovací vlastnosti vykazují ještě mnohem větší širokopásmovost. Anténa při velmi dobrých elektrických vlastnostech má jednoduchou konstrukcí beznároků na hutní materiály....

Zařízení pro horizontální a vertikální nastavení směrové antény

Načítavanie...

Číslo patentu: 252427

Dátum: 17.09.1987

Autor: Nešpor Miroslav

MPK: H01Q 3/02

Značky: smerove, zařízení, vertikální, nastavení, horizontální, antény

Text:

...signálu pro individuální účastnícke stanice a podNa připojených výkresech je znázorněno zařízení pro horià.zontální a vertikální nastavení směrové antény menších rozměrů,kde na obr 1 je v axonometrickém pohledu znázorněno oříslušné zařízení S nosným členem antény tvořeným samostatným námem pro uchycení tělesa antény a na obr. 2 je v axonometrickém pohledu znázorněno zařízení s nosným členem tvořeným obŕubou antény, c.přičemž prodloužené...

Nástavce trychtýřové antény radiovýškoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240063

Dátum: 01.07.1987

Autori: Ambrož František, Filip Bohumil

MPK: H01Q 13/02

Značky: antény, trychtýřové, radiovýškoměru, nástavce

Text:

...podmínka se velmi těžko plní, mají-li být na letounu podvěšena břemena.. Uvedený problémřeší nástavec trychtýřové antény radiovýškoměru podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nástavec je tvořen kovovým pláštěm ve tvaru komolého kužele, jehož vrcholový úhel je shodný s vrcholovým úhlem tryohtýřové antény a jehož průměr menší základný, upevněné k anténě, se rovná průměru ústí antény, přičemž výška nástavce je v rozsahu 0,1 ~ 0,5...

Zapojení pro korekci mechanické úhlové chyby antény radiolokátoru při jejím přetočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234395

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sklenář Stanislav, Kožený Josef

MPK: H01Q 1/27

Značky: chyby, úhlové, zapojení, antény, mechanické, přetočení, korekcí, radiolokátoru, jejím

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro korekci mechanické úhlové chyby antény radiolokátoru při jejím přetočení spočívá v tom, že pro korekci úhlové chyby se používá číslicová elektronická technika.

Kotevní izolátor, zejména pro rozhlasové vysílací antény

Načítavanie...

Číslo patentu: 215342

Dátum: 31.05.1984

Autori: Gregor Jan, Zadníček Stanislav

Značky: rozhlasové, zejména, izolátor, antény, kotevní, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevní izolátor, zejména pro rozhlasové vysílací antény má armaturní díly opatřeny kovovými tyčemi s hroty, ze kterých srší nahromaděný elektrický náboj do okolního ovzduší. Tak je zamezeno nežádoucím přeskokům elektrického náboje mezi jednotlivými úseky kotevního lana. Princip vynálezu je zobrazen na obrázku 2.

Širokopásmové napájení a ladění samonosné vysílací antény pro středovlnné pásmo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215333

Dátum: 31.05.1984

Autor: Hauška Milan

Značky: napájení, pásmo, ladění, antény, širokopásmové, samonosné, vysílací, středovlnné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká širokopásmového napájení a ladění samonosné vysílací antény pro středovlnné pásmo s nosnou věží, u kterého je ve spodní části věže zavěšena proti stěnám věže soustava drátových harf, nahoře i dole izolovaná izolátory a v podstatě v polovině délky vodivě propojená spojkami s věží tak, že jsou vytvořeny horní dutina a dolní dutina pro úpravu napájení a ladění. Tak se vytváří dvě nezávislé dutiny, horní a dolní, z nichž horní...