Patenty so značkou «anténní»

Anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 276584

Dátum: 15.07.1992

Autor: Frazita Richard

MPK: H01Q 21/00

Značky: soustava, anténní

Koaxiální anténní volič

Načítavanie...

Číslo patentu: 275731

Dátum: 18.03.1992

Autor: Davcev Stojan

MPK: H01Q 21/28

Značky: koaxiální, volič, anténní

Vysílací anténní soustava, zejména pro velmi krátké vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269128

Dátum: 11.04.1990

Autori: Neiman Tomáš, Holý Daniel, Šimíček Bohumil, Vrba Jan, Michálek Karel, Kliner Jiří, Jech Zdeněk

MPK: H01Q 15/14

Značky: anténní, zejména, soustava, krátké, velmi, vysílací

Text:

...uvnitř prostoru mezi anténníl nosiče se zářiči a vnější dielektrickýn kryten.Dale je výhodné, když soustawxxvodičů je vytvořena ploche o horizontálne alespoň trojúhelníkovén průřezu nebo válcová plocha o hořizontálně libovolnéo průřezu.Rovnčž je výhodné, když soustava vodičů jj tvořeno jednotlivýni horizontálne orientovanýoi pratenci vodičů, uspořádanýni kolem společné vertikální středové osy, totožné s osou antênní souscavy, nebo jedním...

Vysílací směrová krátkovlnná anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 266406

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jindra Zdeněk

MPK: H01Q 21/29

Značky: krátkovlnná, vysílací, anténní, soustava, smerová

Text:

...doladovacích prvků s jednoduchým napájecím rozvodem, minimálního-vyzařování ve zpětném směru, menší šířky vertikálního vyzařovacího diagramn a vyššího zisku, přd konstrukč 266 406ní jednoduchosti zářičů aktivní stěny, menší výšce anténních nosičů a menší zabrané ploěe. S oübdem na velikost horizontálních rozměrů je zvláště výhodné, že na spodním okraji provozního kmitočtového pásma lze dosáhnout optimálních hodnot vstupní impedance již při...

Krátkovlnná směrová vysílací anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 265844

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jindra Zdeněk

MPK: H01Q 21/29

Značky: anténní, vysílací, krátkovlnná, soustava, smerová

Text:

...výhodné, že na spodním okraji provcrzního kmitočtového pásma lze dosáhnout optimálníoh hodnot vstupní impedance již při poměrně délce ramene plošného zářiče 1 Š 0,16 A . Pro rozhlasovou službu lze anténní soustavuu podle vynálezuíobsáhnout nspř. rozhlasové kanály 6, 7, 9, 11 s 13 M 2. Pro dosežení uvedeýoh předností je zvláätě výhodné použití anténních nosičů z elektricky nevodivého materiálu.Na připojených výkresech je na obr. 1 ve dvou...

Zpevněný, kompenzovaný dielektrický anténní kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 262706

Dátum: 14.03.1989

Autor: Ismail Faisal

MPK: H01Q 3/44

Značky: anténní, dielektrický, kompenzovaný, zpevněný

Text:

...pro centimetrové vlny jednoduché, na výrobní tolerance málo citlivé a mechanicky odolnější dielektrické anténní kryty s příznivými radioelektrickými vlastnostmi a že šetří použitým dielektrickým materiálem. Další výhoda řešení podle vynálezu je v tom, že umožňuje zkvalitnit mechanickou odolnost daného dielektrického anténního krytu.Vynález je dálevysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí. Obr. 1 znážorňuje podstatu...

Antistatická anténní kotevní soustava 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 256767

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hauška Milan, Svoboda Marek

MPK: H01Q 1/12

Značky: kotevní, soustava, anténní, antistatická

Text:

...vysokorrekvenčniho vedení zkratovaným na konstrukcí etožáru.Hlavni výhody tohoto řešení spočivaji v tom, že petyi kotev jsou zazemněny na zemní paprskovou sit bez jakých koliv nastawovacích a ladícich prvků a dále že celá kotva je rozdělena pouze na dva úseky, což vyžaduje minimum zalévaných a kritických koncovek. Řešení šetři počet kotev~ nich izolátorů na kotvą navíc je uplatnitelné po jednoduohé úpravě 1 u antén s klasickou kotevni...

Kompenzovaný dielektrický anténní kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246479

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eásenský Bohuslav, Hautke Poemysl

MPK: H01Q 1/42

Značky: dielektrický, kompenzovaný, anténní

Text:

...dielektrický kryt je tvořen alespoň jednou xdielektrick-ou deskou 1 ve tvaru uzavřené plochy a opatřen alespoň jednou induktivní vrstvou, opatřenou vodičem 2 nebo 3 ve tvaru šroubovice. Podle konkrětního řešení kompenzace odrazů elektroínagnetíckých vln mohou být induktivní vrstvy umistěny několika různými způsoby vzhledem k .dielektrické desce 1, případně vzhledem ke složitější dielektrické struktuře. Použité vodiče 2, 3 mohou mít...

Vysílací anténní soustava, zejména pro čtvrté a páté televizní pásmo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243222

Dátum: 15.11.1987

Autor: Dohnal Jioí

MPK: H01Q 3/44

Značky: anténní, vysílací, zejména, soustava, televizní, páté, čtvrté, pásmo

Text:

...podrobnějl vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na připojenêm obr. 1 je v půdorysném pohledu schematicky znázorněno dosud známé uspořádání anténní soustavy a na obr. 2 jsou graficky znázornený dobře pokryté ašpatné pokryté oblasi. Na připojeném obr. 3 je v půdorysnem pohledu schematicky znázorněna Vysilací anténní soustava podle vynálezu a na obr. 4 jsou graficky znázornený oblasti dobře a špatné pokryté signálom z...

Dielektrický anténní kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252058

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vrba Jan, Ismail Faisal

MPK: H01Q 1/42

Značky: anténní, dielektrický

Text:

...vrstvy dielektrická nebo obě vnější vrstvy induktivni n vnitřní vrstva dielektická. Dále je známo podobná využití jedná nebo dvou induktiv 252058- 3 ních vretev ke zlepšení vlastností dielektriokých eemdvičů. Tyto eložitäjěí možnosti jsou ovšem výrobnä náročná a nákladná. u .Uvedené nevýhody ee zcela nebo do značne míry odetraní díelektrickým antdnnín krytom tvořeným rovinnou nebo zakřivenou dielektrickou deekou, tenkou vzhledem k...

Antistatická rezonanční anténní kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 232384

Dátum: 01.01.1987

Autor: Hauška Milan

MPK: H01Q 1/12

Značky: anténní, kotva, rezonanční, antistatická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antistatických rezonančních kotev pro vysílací anténní stožáry pásma dlouhých a středních vln, vhodných jak pro klasické antény s izolovanou patou, tak i antény s regulací proudového obložení. Podstata řešení spočívá v tom, že anténní kotva nesoucí hlavní stabilizační tah kotevního patra je nedělená a je vodivě připojena ke kotevnímu věnci stožáru a v patě zazemněna na paprskový zemní systém antény. Je doplněna dalším paralelně...

Zapojení směrové antenní soustavy pro přepínání směru záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 227484

Dátum: 15.04.1986

Autor: Svoboda Marek

Značky: přepínání, soustavy, směru, zapojení, smerove, záření, anténní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení směrové anténní soustavy pro přepínání směru záření, zejména pro výkonné rozhlasové vysílače, vyznačené tím, že k výstupům (A, B) vnějšího křížového přepínače (1) jsou připojeny zářiče anténní soustavy, přičemž ke vstupům vnějšího křížového přepínače (1) jsou připojeny napájecí trakty obou zářičů, v nichž jsou zapojeny kompenzační obvody (4, 5), připojené k výstupům vnitřního křížového přepínače (7), a v jednom z napájecích traktů je...

Horizontální vysílací anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 228738

Dátum: 15.04.1986

Autor: Svoboda Marek

MPK: H01Q 9/00

Značky: anténní, horizontální, soustava, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká horizontální vysílací anténní soustavy, tvořené napájenými dipóly. Účelem vynálezu je umožnit co nejnižší umístění dipólů, kterého se dosahuje tím, že přední skládaný dipól a zadní skládaný dipól jsou uspořádány navzájem rovnoběžně, rovnoběžně se zemí a ve stejné výšce nad zemí, a že ke přednímu skládanému dipólu je připojen přední zdroj vysokofrekvenčního napětí a k zadnímu skládanému dipólu zadní zdroj vysokofrekvenčního...

Směrová horizontální anténní soustava pro reverzaci hlavního směru záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 229024

Dátum: 15.03.1986

Autori: Aunický Vladimír, Svoboda Marek

MPK: H01Q 9/00

Značky: anténní, reverzaci, hlavního, horizontální, soustava, záření, směru, smerová

Zhrnutie / Anotácia:

Směrová horizontální anténní soustava pro reverzaci hlavního směru záření, zejména pro výkonné rozhlasové vysílače, u kterého jsou k výstupům vnějšího křížového přepínače připojeny zářiče anténní soustavy a k jeho vstupům kompenzační obvody připojené k výstupům vnitřního křížového přepínače, zatímco ke vstupům vnitřního křížového přepínače je přes dělič výkonu připojen přizpůsobovací obvod spojený s napáječem, vyznačené tím, že přední dipól (1)...

Koaxiální napájecí zařízení anténní soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223278

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kadlec Josef

Značky: napájecí, koaxiální, anténní, soustavy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Koaxiální napájecí zařízení anténní soustavy, která je složena z anténních jednotek uložených v šesti patrech nad sebou je zkonstruováno tak, aby napájecí vedení k jednotlivým anténním jednotkám v případě soufázového napájení bylo shodné a v případě nesoufázového napájení bylo shodné pouze ke dvojicím anténních jednotek, přičemž délkové rozdíly vedení ke dvojicím anténních jednotek jsou menší než polovina provozní vlnové délky.

Zapojení přizpůsobovacího obvodu anténní soustavy s vazebním členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218122

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kostohryz Václav, Plecitý Jindřich, Kozlík Miroslav

Značky: členem, soustavy, zapojení, anténní, obvodů, přizpůsobovacího, vazebním

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přizpůsobovacího obvodu anténní soustavy s vazebním členem. Přizpůsobovací obvod je určen k přizpůsobení anténní soustavy ke zdroji vysokofrekvenčního signálu. Přizpůsobovací obvod sestává z vazebního členu se čtyřmi vstupy, ke kterým je vhodným způsobem připojena první a druhá skupina antén anténní soustavy, zdroj vysokofrekvenčního signálu a posuvný zkrat. Pomocí přizpůsobovacího obvodu se téměř dokonale využije energie ze zdroje...

Anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 229603

Dátum: 01.11.1984

Autori: Giannini Richard, Hazeltine Corporation

MPK: H01Q 13/16

Značky: anténní, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vytvoření anténního systému pro vyzařování vlnové energie v žádaném diagramu záření za použití buzení účinné plochy, která je superposicí dílčích buzení účinné plochy. Amplituda vlnové energie připojené k uvedeným prvkům má rovnoměrnější rozložení na tyto prvky, což mohlo být dosud dosaženo. Daný problém je vynálezem vyřešen tím, že napájecí obvod vlnové energie má přenosovou linku pro každý příslušný anténní prvek a má...

Antistatická anténní kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 224233

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hauška Milan

Značky: kotva, antistatická, anténní

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatická anténní kotva, vyznačená tím, že je vytvořená ze dvou průběžných kotevních lan (1, 2) o konstantní osové rozteči, z nichž jedno je v patě anténní kotvy na kotevním bloku (3) uzeměno na zemní síť (4) anténní soustavy, zatímco druhé je dole izolováno dolním izolátorem (5) a nahoře jsou obě lana navzájem vodivě propojena spojkou (6) a jsou připojena přes horní izolátor (7) na kotevní věnec (8) anténního stožáru (9).

Anténní soustava pro rozměrné anténní nosiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 217775

Dátum: 15.08.1984

Autori: Plecitý Jindřich, Kozlík Miroslav, Kadlec Josef, Veselá Anna, Kostohryz Václav

Značky: nosiče, soustava, rozměrné, anténní

Zhrnutie / Anotácia:

Anténní soustava pro rozměrné anténní nosiče řeší problém umístění vysílací soustavy pro rozměrné anténní nosiče. Podstata vynálezu spočívá v tom, že anténní jednotky známé konstrukce jsou uspořádány kolem nárožníků po obvodu čtverců nebo obdélníků, jak je zobrazeno na obrázku 2.