Patenty so značkou «anorganickými»

Spôsob spájania anorganických tvarovaných výrobkov vyrobených vstrekovaním z práškových vstrekovacích hmôt s inými anorganickými tvarovanými výrobkami vyrobenými inými spôsobmi ako je vstrekovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2024

Dátum: 10.02.2005

Autori: Ter Maat Johan, Blömacher Martin, Thom Arnd, Wohlfromm Hans

MPK: B22F 3/22, B22F 7/00

Značky: tvarovanými, spôsobmi, hmot, tvarovaných, vyrobených, inými, vstrekovacích, práškových, vstrekovanie, výrobkami, spôsob, vstrekovaním, anorganickými, spájania, vyrobenými, výrobkov, anorganických

Text:

...spojivami, najmä voskami. Tieto sa z prvého anorganického tvarovaného výrobku odstraňujú termickými spôsobmi (vytavením alebo rozkladom v plynnej fáze). Inou možnosťou odstránenia rozpúšťadla je extrahovanie rozpúšťadlom, pri ktorom sa spojivo odstráni s rozpúšťadlami ako je voda alebo acetón.Najrozšírenejším spôsobom je katalytické odstraňovanie spojiva, ktoré umožňuje krátke časy odstraňovania spojiva. Napriklad práškové...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov iniciovanou anorganickými zlúčeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245543

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koevký Jaromar, Kocman Karel

MPK: C07C 11/02, C07C 11/12

Značky: zlúčeninami, výroby, olefínov, iniciovanou, uhľovodíkov, pyrolýzou, spôsob, anorganickými

Text:

...skupiny periodickej tabulky a sirnik fosforečný.Vynálezom sa dosahuje pokrok V tom, že sa pôsobením kovových dusitanov a dusičnanoV vo väčšom rozsahu zhodnocuje uhľovodíkový nástrek. Zvýši sa rýchlosť a selek 4tivita premeny. Ďalším prínosom vynálezu je využitie účinku sirníka fosforečného, ktorý efektívne zabraňuje konverzii uhľovodíkov na pyrouhlík, takže sa neukladá vo forme koksu na vnútornom povrchu pyrolýzneho zariadenia. Tým sa...

Způsob úpravy a čištění vod anorganickými koagulanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251732

Dátum: 16.07.1987

Autori: Juračka František, Vostrčil Josef

MPK: C02F 1/56

Značky: anorganickými, koagulanty, způsob, čištění, úpravy

Text:

...rychlé rozpuštěni na homo genní roztok, bez tvorby zvolna se rozpouštějících zbobtnalých malých shluků polymerů.Emulzni kopolymerace je technika polymerační, která zabezpečuje vznik polymerů nebo kopolymerů a vysokou molekulovou hmotnost, což je pro úspěšný proces mostění a flokulace suspena dovanych částic v upravované vodě podmiňujícim faktorem.Účinnost organických emulzních kopölymerů kyseliny akrylové a/-nebo metakrylové se styrenem...

Forma pro polymerační odlévání kruhových pouzder z poly-6-kapralaktamu plněného anorganickými i organickými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218678

Dátum: 15.04.1985

Autori: Horský Jaroslav, Holý Ladislav

Značky: forma, odlévání, organickými, kruhových, polymerační, pouzder, plnivy, anorganickými, poly-6-kapralaktamu, plněného

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro polymerační odlévání kruhových pouzder z poly-6-kaprolaktamu plněného anorganickými i organickými plnivy, vyznačená tím, že vlastní forma je tvořena vytápěnou válcovitou nádobou (1), opatřenou vytápěným víkem (2), kotoučovým míchadlem umístěným v ose nádoby (4) a posuvným jádrem uspořádaným souose na hřídeli míchadla (3).