Patenty so značkou «anorganické»

Kompozície obsahujúce anorganické častice emitujúce pozitróny a ich použitie v medicíne, najmä pre diagnostické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14466

Dátum: 20.06.2008

Autor: Schilling Kristian

MPK: A61K 51/12

Značky: pozitróny, postupy, kompozície, částice, obsahujúce, medicině, anorganické, použitie, diagnostické, najmä, emitujúce

Text:

...PET nuklidy sa integrujú pomocou kovalentnej väzby do rádiofarmaka.0014 Na to je potrebná chemická syntéza, ktorá sa v tomto ohľade neodlišuje od doterajších reakcií preparatívnej chémie, ked rádioaktívne pn/ky a substancie majúrovnaké chemické vlastnosti ako ich nerádioaktivne analógy.0015 Pretože zo štartovacích aktivít vyplývajúce dávka žiarenia sa ale spravidla nachádza ďaleko nad dovolené hraničné hodnoty, nevyrábajú sa takmer všetky...

Označené anorganické prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5678

Dátum: 06.07.2006

Autori: Eickschen Ralf, Hocken Jörg, Kastner Jürgen

MPK: C01F 11/00, C01G 23/00, A61K 8/19...

Značky: anorganické, označené, přísady

Text:

...problém sa podľa vynálezu rieši význakovou časťou hlavného patentového nároku. Výhodné uskutočnenia sa nachádzajú v závislých nárokoch.0012 Aby sa pri výrobe finálneho produktu značenie nemenilo alebo nestratilo, musí byť trvale, respektíve pevne zabudované vchemickej zlúčenine prísady. Pokiaľ sa napríklad anorganická prísada, ako napríklad TiOg, ktorá môže byť použitá napríklad ako biely pigment,pred použitím len zvlhčí vodou označenou...

Použitie špecifickej kombinácie kopulačného činidla a povlakového činidla ako kopulačného systému (biele plnivo – elastomér) v kaučukových kompozíciách obsahujúcich anorganické plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17764

Dátum: 19.05.2006

Autori: Fernandez Michel, Guy Laurent, Sterin Sébastien

MPK: C07F 7/18, C08K 5/548

Značky: činidla, elastomér, povlakového, použitie, systému, kompozíciách, kombinácie, plnivo, anorganické, obsahujúcich, biele, špecifickej, kaučukových, kopulačného

Text:

...V súčasnosti týka kaučukových matríc na báze izoprénových elastomérov, pri ktorých je, ako je to známe, omnoho obtiažnejšie dosiahnut účinnú väzbu s elastomérom V porovnaní s použitím sadzí.Takto V prípade, že je známe znížiť hysteréziu a teda najmä znížiť vnútomé zahrievanie izoprénových elastomémych výrobkov V priebehu ich použitia anorganickým plnivom, akým je napríklad oxid kremičitý, potom sa to deje na úkor vystuženia kaučukovej...

Tvarovacia hmota a tvarovacie teleso z termoplastickej syntetickej hmoty obsahujúcej anorganické nanočastice, spôsob výroby tvarovacej hmoty a tvarovaného telesa, ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4261

Dátum: 11.04.2006

Autori: Höss Werner, Sado Krzysztof, Häger Harald, Albrecht Klaus

MPK: C08K 9/00, C08J 3/00

Značky: tvarovaného, syntetickej, anorganické, termoplastickej, těleso, hmoty, spôsob, obsahujúcej, tvarovacej, hmota, nanočastice, tvarovacia, tvarovacie, tělesa, výroby, použitie

Text:

...spracovania. Vývinu jemného prachu je potrebné všeobecne zabrániť pre možné zdravotné riziká pre človeka. Pri doštičkovítých časticiach, ako napríklad vrstevnatých silikátov, sa môže pri zapracovaní do zmesi na sucho tak, jak je tomu v US 6 753 360 B 2,už vyskytovať určitý vývin prachu. V zosílnenej miere ale tento problém existuje ked sa majú používať anorganické nanočastice s maximálnym pomerom dlžok primárnych častíc najviac 5,pretože...

Spôsob výroby pigmentových častíc, ktoré sú samoväzbové, suché alebo vo vodnej suspenzii alebo disperzii, a obsahujú anorganické materiály a spojivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17113

Dátum: 12.07.2005

Autori: Schoelkopf Joachim, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, C09C 3/04, C09C 3/00...

Značky: suspenzií, spôsob, disperzií, samoväzbové, pigmentových, materiály, suché, částic, obsahujú, vodnej, anorganické, spojiva, výroby

Text:

...(met)ak 1 ylovej alebo jej soli. Autori predpokladajú,že dispergačné činidlo pigmentu nepokrýva celý povrch anorganického materiálu, a že aspoňjedna časť z uvedeného povrchu je k dispozicii pre adsorpciu polymémych latexových častíc.0012 Z dokumentu W 0 03/074786 je známe, že opisuje spôsob miešania plnív a spojív, ktorých výsledkom je suspenzia obsahujúca zmes plnív a spojív. Dokument teda neopisuje aninenavrhuje spôsob spoločného...

Použitie polykyselín obsahujúcich inhibítor nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív, upravené anorganické hnojivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283942

Dátum: 03.05.2004

Autori: Rieber Norbert, Leibold Edgar, Horchler Von Locquengh Klaus, Rittinger Stefan, Barth Thomas, Erhardt Klaus, Dressel Jürgen, Gold Randall Evan

MPK: C05G 3/08, C05G 3/00

Značky: upravené, hnojivo, hnojiv, použitie, polykyselin, nitrifikácie, přípravy, obsahujúcich, anorganické, inhibitor, anorganických, spôsob, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie anorganických alebo organických polykyselín na úpravu anorganických hnojív, predovšetkým použitie polykyselín vo forme zmesí s najmenej jedným inhibítorom nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív. Ďalej je opísané anorganické hnojivo v práškovej forme vo forme granúl s obsahom inhibítora nitrifikácie a spôsob jeho prípravy.

Anorganické neutrální pigmenty na bázi oxidu železitého, oxidu titaničitého nebo antikorozní fosforečnanové pigmenty s oxidem železitým a oxidem titaničitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 262263

Dátum: 14.03.1989

Autori: Antl Ladislav, Donát Fedor, Svoboda Miroslav, Jiráková Dagmar, Halamová Květoslava, Sládeček Linhard, Nedorost Miroslav, Kubátová Hana, Braun Stanislav, Pálffy Alexander, Knápek Bernard

MPK: C09C 1/22, C09C 1/36

Značky: anorganické, antikorozní, pigmenty, železitým, titaničitého, fosforečnanové, bázi, oxidů, železitého, oxidem, titaničitým, neutrální

Text:

...nebo práškovém stavu za micháni, při teplotě 10 až 60 °C do vymyté suspenze neutrálního nebo antíkorozniho pigmentu o koncentraci 100 až 600 g/1, následuje filtrace, sušení a mleti. Vápenaté i hořečnaté sloučeniny je možné také přidávat po filtraci do suspenze o koncentrací 100 až 600 g/l, následuje sušení a mletíproduktu, nebo se vápenaté i hořečnaté sloučeniny přidávají až do vysušeného produktu a pak se pomelou.Pokrok dosažený vynálezem...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými komplexonovými seskupeními

Načítavanie...

Číslo patentu: 257525

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kahovec Jaroslav, Porsch Bedřich

MPK: C01B 33/113, C01E 7/02, C01G 23/04...

Značky: vázanými, modifikované, chemicky, anorganické, komplexonovými, materiály, seskupeními

Text:

...vynálezu jsou anorganické materiály s povrchem modifikovaným chemicky vázanými komplexonovými seskupeními vyznačené tím, že sestávají z anorganického porézního nebo neporézního materiálu vybraného ze skupiny sestávající z kysličníku křemičitého, kysličníku hlinitého, kysličníku titaničitého a skla, jejichž povrch je modifikován chemicky vázanými komplexonovými seskupeními obecného vzorce I a II-Si-CH ca CH NHCOCH CH COOH CH CONHCH -CH -CH Sl l...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými (1-fenyletyl)aminopropyl skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257226

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čapka Martin

MPK: C07F 7/18

Značky: vázanými, modifikované, anorganické, 1-fenyletyl)aminopropyl, výroby, chemicky, jejich, způsob, materiály, skupinami

Text:

...1)aminopropy 1 skupinami. V případě, že organokřemičité činidlo je opticky aktivní, je touto interakoi na povrch nosiče zavedeno chirálni centrum, čehožlze např. využít ke chromatografickému dělení racemátů neho přípravě katalyzátorů pro enantioselektivní syntézu.vlastní interakci lze provádět v rozpouštědlech i bez rozpouštědla (což však vede ke zbytečně vysoké spotřebě-organokřemičitého činidla). Jako rozpouštědla jsou vhodná...

Anorganické nosiče modifikované (3-fenoxypropyl)silyl-skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236317

Dátum: 01.01.1988

Autori: Rosenberg Ivan, Vozka Stanislav, Čapka Martin

MPK: C01B 33/113, C01F 7/02, C01G 23/04...

Značky: 3-fenoxypropyl)silyl-skupinou, nosiče, anorganické, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Anorganické nosiče modifikované (3-fenoxypropyl)silyl-skupinou vzniklé interakcí anorganického poresního nebo neporesního materiálu A, kde A představuje SiO2, TiO2, AL2O3 nebo sklo s organokřemičitým činidlem obecného vzorce R21 (R2)Si(CH2) 3OC6H5 kde představuje R21 chlor nebo alkoxyskupinu o jednom až čtyřech atomech uhlíku a R2 je R1 nebo methyl. Takto připravené anorganické materiály jsou vhodné především ke chromatografickému dělení látek...

Anorganické materiály modifikované cyklopentadienylsilylskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240634

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vászovics Györgyi, Deák Gyula

MPK: C01F 7/02, C01G 23/04, C01B 33/113...

Značky: cyklopentadienylsilylskupinou, materiály, modifikované, anorganické

Text:

...nezreagovaný akceptor chlorovodíku, produkt jeho reakce s chlorovodíkem a vedlejší produkty. Velmi často bývá účelne modifikovaný materiál sušit.Takto připravené materiály obsahují chemicky vázané cyklopentadienylové skupiny a mohou se uplatnit jako sorbenty v chromatografii. nosiče heteroqenizovaných homogenních katalyzátorů a jako plniva makromolekulárnich látek.Dále uvedené příklady charakterizují látky podle vynálezu, aniž by jej...

Anorganické materiály modifikované 3-(trimethylamonio)propylsilylovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234939

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čapka Martin, Porsch Bedřich, Rosenberg Ivan

MPK: C01F 7/02, C01B 33/113, C01G 23/04...

Značky: skupinou, modifikované, anorganické, 3-(trimethylamonio)propylsilylovou, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká anorganických materiálů modifikovaných 3-(trimethylamonio)propylsilylovou skupinou, která je k jejich povrchu vázána chemickou vazbou. Podstatou vynálezu jsou anorganické materiály modifikované 3-(trimethylamonio)propylsilylovou skupinou, která je k jejich povrchu vázána chemickou vazbou, vzniklé interakcí anorganického porézního nebo neporézního materiálu vybraného ze skupiny sestávající z kysličníku křemičitého, kysličníku...

Způsob čištění průmyslových odpadních vod obsahujících oxidovatelné nečistoty, jak organické, tak anorganické a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222653

Dátum: 15.09.1985

Autor: Fiala Bohuslav

Značky: čištění, oxidovatelné, anorganické, obsahujících, zařízení, organické, provádění, způsob, odpadních, nečistoty, průmyslových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění průmyslových odpadních vod, obsahujících oxidovatelné nečistoty jak organické, tak anorganické katalytickou oxidací vzduchem za současného usazování vzniklého kalu v prvním stupni, vyznačující se tím, že se odpadní vody nejprve souproudně oxidují ozónem, popřípadě se tato oxidace opakuje zbylým ozónem v dalších stupních stejného druhu, a teprve pak se odpadní vody podrobí vločkování.

Způsob výroby anorganické amorfní nebo polykrystalické tenké vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217241

Dátum: 15.03.1985

Autori: Stuchlík Jiří, Kočka Jan, Vaněček Milan

Značky: tenké, vrstvy, anorganické, polykrystalické, způsob, výroby, amorfní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby anorganické amorfní nebo polykrystalické tenké vrstvy o tloušťce 0,001 až 50 mikrometrů nebo soustavy takových vrstev působením doutnavého výboje v uzavřeném prostoru za sníženého tlaku na plynné nebo kapalné výchozí látky vyznačující se tím, že na výchozí látku obecného složení A + B, A + C nebo A + B + C, v němž symbol A představuje látku obecného vzorce XYm kde symbol X značí atom antimonu, molybdenu, niobu, tantalu, thalia,...