Patenty so značkou «anoda»

Pece na elektrolytické získavanie hliníka s uvoľňovaním kyslíka na anódach, spôsob výroby hliníka a bezuhlíková anóda

Načítavanie...

Číslo patentu: 286563

Dátum: 15.12.2008

Autor: De Nora Vittorio

MPK: C25C 3/00, C25C 7/00

Značky: uvoľňovaním, bezuhlíková, hliníka, získavanie, anoda, spôsob, výroby, anódach, kyslíka, elektrolytické

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na elektrolytické získavanie hliníka pozostáva z najmenej jednej bezuhlíkovej anódy na báze kovu (10) s elektricky vodivou kovovou konštrukciou (12, 13, 15), ktorá je ponorená v podstate paralelne k protiľahlej katóde (20, 21, 22). Takáto kovová konštrukcia (12, 13, 15) obsahuje sériu paralelných horizontálnych anódových členov (15), z ktorých každý má elektrochemicky aktívny povrch (16), na ktorom sa počas elektrolýzy anodicky uvoľňuje...

Nerozpustná anóda pre získavanie medi zo síranových elektrolytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246421

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adam Valér, Kavala Miroslav, Jureeeková Emília, Jureeek 1udovat

MPK: C25C 1/12

Značky: získavanie, elektrolytov, síranových, anoda, nerozpustná

Text:

...10 pre vyťahovanie anódy 1 z elektrolytu a vspodným hákom 7 opatreným sklopnou podložkou B z elektricky nevodivého materiálu na preruše 4vanie prívodu elektrického prúdu spodnýin hákom 7. K hornej časti anódy je pripevnený zásobník 2 medených okovín, ktorý je tvarovo prispôsobený tak, aby kyslík vzni-kajúci pri elektrolýze, mohol. účinne reagovat s náplňou 11 t. j. s medenými oxidmi v ňom umiestnenýimi, najmä s (kysličníkom medným a meďou....

Anoda pro článek na fotoelektrolytickou konversi sluneční energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231294

Dátum: 01.03.1987

Autori: Nevřiva Miloš, Hejtmánek Jiří, Pollert Emil

MPK: H01L 31/04, C25B 11/00

Značky: fotoelektrolytickou, anoda, sluneční, energie, konversi, článek

Zhrnutie / Anotácia:

Anoda n-typu pro článek na fotoelektrolytickou konversi sluneční energie, která je tvořena nejméně dvěma vrstvami s rozdílnou koncentrací donorů, a to jednak povrchovou, na světlo citlivou vrstvou o tloušťce 0,05 až 10 /um, která obsahuje donory o koncentraci v rozmezí 1014 až 1018 cm-3, a jednak elektricky vodivým substrátem o koncentraci donorů v rozmezí l017 až l022 cm-3.

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227288

Dátum: 15.06.1986

Autori: Polák Josef, Nechvátal Stanislav, Hašlarová Marie

Značky: katodické, elektrolytický, anoda, ochrany, staveb, kovových, rozpustná, zařízení, pomocná, vodních

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb, vyznačená tím, že je tvořena podélnou elektrodou (4) z elektrolyticky rozpustného kovu, k níž jsou mechanicky i elektricky vodivě připojeny jednak nejméně dvě nosné konstrukce (5) z téhož materiálu jako podélná elektroda (4), spojená s přívodem elektrického proudu (7) a jednak nezávisle na nosné konstrukci (5) nejméně dvě tyče (6) ze stejného materiálu...

Nerozpustná anoda pro galvanické vylučování kovových povlaků, zejména z drahých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223319

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mráz Rudolf, Srb Miloslav

Značky: drahých, kovových, anoda, kovů, nerozpustná, zejména, povlaků, galvanické, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení anody pro vylučování povlaků z drahých kovů. Anoda podle vynálezu je tvořena kovovým základem opatřeným polovodivým povlakem, sestávajícím z nejméně dvou vrstev odlišných vlastností, tvořených směsí oxidů kovů, náležejících do IV., V. a VIII. skupiny periodického systému prvků. Kovový základ anody je s výhodou tvořen kovem ze skupiny zahrnující titan a tantal a polovodivý...

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 214438

Dátum: 01.07.1984

Autori: Piller Květoslav, Polák Josef, Svoboda Emil

Značky: obsahujících, ochrany, elektrochemické, elektrolyt, anoda, zařízení, kovových, pomocná

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt, vyznačená tím, že elektrolyticky inertní nebo poloinertní elektroda (l) protáhlého tvaru o délce aktivní části elektrody L a průměru d, je pomocí nejméně dvou dielektrických přídržných sloupků (2) připevněna ke kovovému připevňovacímu prvku (3) ve vzdálenosti b/d›3 d, s výhodou b = 5 až 20 d, kde b je nejbližší kolmá vzdálenost povrchu elektrody (l) od kovového...