Patenty so značkou «anebo»

Způsob výroby kopolymerů polyalkenů s polymery obsahujícími esterové anebo karboxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269107

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera Miloslav, Majerová Karla, Kimmer Dušan

MPK: C08F 299/00, C08G 81/02

Značky: polyméry, polyalkenů, kopolymerů, anebo, esterové, obsahujícími, skupiny, karboxylové, výroby, způsob

Text:

...nebo pobočném řetězci a karboxylové nebo anhydridové skupiny V pobočném řetězcí.Příprava kopolymerů se uskutečňuje dvěma kroky ve vysokovakuové aparatuře, která maximálně omezuje možnost kontaminace iontových center. Nejprve dochází k interakci iniciátoxu s vysušeným polyalkenem, při které se na povrchu polymerní matrice vytvářejí kationtová aktivní centra. Interakce probíhá při teplotách 253 až 295 K po dobu 1 dne. Ve druhém stupni dochází...

Zařízení k dělení anebo děrování polouzavřených tenkostěnných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242135

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eapka Martin, Czaková Marie

MPK: B21D 28/34

Značky: anebo, dělení, děrování, zařízení, profilů, polouzavřených, tenkostenných

Text:

...8 o. vodící deskou 6.i Mezi vodící deskou 6 a střižnicí ll. je dálena vodioích A sloupcích E uložena suvně nosné deska 1. Na straně ke střišnici l je nosné deska 2 opatřena pomocí příložky g k nosné desoe 1 letmo upevněným nosníkem ž, jehož průřez odpovídá průřezu dutiny děleného děrovaného profilu. Nosné deska. 2 je pomocí epodníoh distenčníoh ěrbubů ale spodních tlačnýoh pružin 2 uložených mezi nosnou deskou 2 na jedné straně a....

Elektronický časovací automat pro pravidelné anebo nepravidelné spínání časů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243501

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mácha Antonín

MPK: G04G 15/00

Značky: času, časovací, elektronický, nepravidelné, spínání, pravidelně, automat, anebo

Text:

...blokovém zapojení jednotlivých prvků.Elektronický časovací automat pro pravidelné anebo nepravidelné spínání časů sestává ze dvou časovacích obvodů ł, 3 opatřených regulátory 1, Q času. Časovací.obvody ł, 3 jsou paralelné přes pojistku 5 připojeny na síč, spojovanou přepínačem A a vypínačem 3.K přepínači 5 je zapojena samostatná zásuvka Q připojení k zemnicí svorce lg. K časovacímobvodům l, 3 jsou zapojeny rel鳧, il, přičemž jeden z...

Způsob výroby vložky pro opravu opotřebených vnitřních anebo vnějších válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 238022

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kuchár Ján

MPK: B23P 6/00

Značky: vnitřních, válcových, opotřebených, způsob, vložky, opravu, výroby, ploch, vnějších, anebo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění oprav ložiskových uložení v oboru strojírenské a opravárenské technologie, neboť vytváří nový způsob renovace otvorů a povrchů na původní rozměr. Uvedeného účelu se dosáhne zhotovením vložky k jejíž výrobě se použije pásek z přesně válcovaného materiálu se zúženou úchylkou tloušťky. Po ustřižení pásku na rozměr s původní tolerancí se vložka umístí na plochu, načež může následovat lisování ložiska, které utváří...

Vodná lázeň na elektrolytické vylučování povlaků železa anebo jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250473

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svobodný Zdeněk, Šílová Alena, Klapka Vladimír

MPK: C25D 3/20

Značky: povlaků, elektrolytické, lázeň, slitin, vodná, anebo, železa, vylučování

Text:

...aminopolykarboxyłovou skupinu-N-lCHcOOOH 2 ,přičemž tato skupina může být jediná nebo tyto skupiny mohou být dvě až čtyři. V lázni může být jedna nebo dvě organické kyseliny a množství železitých solí -organických .kyselin je 0,1 až 20 g/l.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména v tom, že lázeň umožňuje pracovat při středních teplotách, při nichž povlaky vykazují jen velmi male nebo nulová p-nutí. Nebezpečí roztrhaní a .odlupování...

Zařízení k průběžnému impulsnímu počítání pneumatik anebo jiných kruhových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248198

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pallay Ján

MPK: G06M 7/04

Značky: počítání, kruhových, předmětů, anebo, impulsnímu, pneumatik, zařízení, jiných, průběžnému

Text:

...umístěný na ovládacím pultě.Zařízení k průběžnému impulsnímu počítání pneumatik nebo jiných kruhových předmětů v příkladném provedení sestává z kopírovacího kola l neseného přes otočný čep teleskopickou vidlicí g, která je regulovatelně vsuvně uložena v matrici 1 a jištěna šroubem 3. Matrice 3 je pevně spojena s deskou otočného segmentu §,.který je přes svůj náboj otočně uložen na svislém čepu lg stabilního segmentu ll.Otočný segment je přes...

Zařízení k navíjení trubek, drátů a pásů na bubny metodou nekonečného lisování anebo tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227869

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bláha Vladislav, Pintíř Josef, Doležal Ladislav

Značky: trubek, bubny, tažení, metodou, zařízení, lisování, drátu, navíjení, anebo, nekonečného, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k navíjení trubek, drátů a pasů na bubny metodou nekonečného lisování anebo tažení, vybavené stejnosměrným elektrickým pohonem a tahovou a rychlostní regulací, opatřené bubnem s hřídelem, reverzační skříní a variátorem k rovnoměrnému ukládání výrobku na buben, vyznačující se tím, že hřídel (12) bubnu (1) je na jedné straně opatřen ozubeným kolem a lze jej vyjmout současně s bubnem (1) z rámu stroje (2) a reverzační skříň je opatřena...

Keramická hmota pro výrobu dlaždic anebo hutných obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 223019

Dátum: 15.03.1986

Autor: Brotánek Stanislav

Značky: keramická, hmota, výrobu, obkládaček, anebo, hutných, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická hmota pro výrobu dlaždic anebo hutných obkládaček se sníženou nasákavostí pod 1 %, sníženým smrštěním výpalem do konstantních 7 % a se zvýšenou bělostí a možností zabarvování keramickými barvítky, vyznačená tím, že hmotu tvoří hmotnostně 40 až 60 dílů surového kaolinu, 20 až 30 dílů plaveného kaolinu, 30 až 40 dílů pórového jílu, 1 až 2 díly žáru vzdorného jílu a nad 100 dílů přísada 1 až 5 dílů dolomitu. Vynález se uplatní ve výrobë...

Způsob spojování kaučukových vulkanizovatelných směsí se zinkem, pozinkovanými anebo zinek obsahujícími povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222737

Dátum: 15.03.1986

Autori: Skalský Jiří, Postava Miroslav

Značky: povrchy, kaučukových, zinek, pozinkovanými, obsahujícími, vulkanizovatelných, způsob, anebo, spojování, zinkem, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování kaučukové vulkanizovatelné směsi se zinkem, pozinkovanými anebo zinek obsahujícími povrchy, při kterém se do kaučukové směsi, obsahující obvyklé přísady, vmíchá produkt adsorpce koloidního kysličníku křemičitého a 2-etylhexanátu nebo naftenátu kobaltnatého a takto připravená směs se navulkanizuje za zvýšené teploty a tlaku na kovový povrch. Vynález je možno použít při výrobě dopravních pásů s pozinkovanými ocelovými lany, anebo...

Způsob indukčního ohřevu, zejména mezikruhových desek, z nemagnetického materiálu anebo ohřev desek z magnetického materiálu nad Curieho bod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219230

Dátum: 15.08.1985

Autori: Schäferling Jiří, Brouček Oldřich

Značky: ohrev, zařízení, mezikruhových, způsob, indukčního, anebo, nemagnetického, materiálů, ohřevu, tohoto, zejména, způsobu, magnetického, curieho, desek, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob indukčního ohřevu, zejména mezikruhových desek z nemagnetického materiálu nebo ohřev desek z magnetického materiálu nad Curieho bod, vyznačující se tím, že do elektromagnetického pole vytvořeného indukční cívkou se vloží mezikruhová deska s rovinou ve směru toku magnetických silokřivek, načež se mezikruhové desce udělí rotace kolem osy, kolmé na směr magnetického toku.

Způsob přípravy zplyňovací směsi pro tlakové zplyňování tuhých anebo kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224736

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Žufníček Jiří

Značky: směsi, anebo, zplyňování, přípravy, palív, tuhých, způsob, tlakově, zplyňovací, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy zplyňovací směsi pro tlakové zplyňování tuhých nebo kapalných paliv s obsahem vodní páry a/nebo vzduchu a/nebo kyslíku a/nebo kysličníku uhličitého, vyznačený tím, že příprava zplyňovací směsi probíhá v reaktoru, kam se přivádí vzduch a/nebo kyslík a/nebo kysličník uhličitý a voda, nebo vodní pára a voda, přičemž se do reaktoru, ve kterém je tlak nižší než tlak vyráběného surového plynu, přivádí předehřátá voda o teplotě nejméně...

Zařízení pro výkyv anebo ohyb žací lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218944

Dátum: 15.06.1985

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

Značky: výkyv, žací, lišty, anebo, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výkyv anebo ohyb žací lišty. K rámu jsou uchyceny dvě dvojice nosných ramen, nesoucích žací lištu. Na jedné straně sou nosná ramena uchycena k rámu kulovými klouby, případně křížovými, na druhé straně pak jednoduchými klouby, například válcovými čepy. Zařízení je určeno pro dokonalé přizpůsobení se žací lišty profilu terénu.

Způsob barvení anebo potiskování textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 214180

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Socha Jaromír

Značky: obsahujících, textilních, anebo, potiskování, vlákna, způsob, materiálů, barvení, celulózová

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení anebo potiskování textilních materiálů, obsahujících celulózová vlákna, zejména směsí celulózových a polyesterových vláken, při kterém se celulózová vlákna vybarvují aniontovými barvivy za použití vysokotepelné fixace, vyznačující se tím, že před nebo při barvení se na textilní materiál působí látkou, odštěpující amoniak během tepelného zpracování při teplotě 180 až 230 °C, a kvarterní amoniovou sloučeninou obecného vzorce kde R...

Způsob izostatického lisování keramického plochého nádobí anebo podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228711

Dátum: 25.10.1984

Autori: Pfütze Rudi, Hiller Wolfgang, Schneider Frank, Widra Wolf-dietrich, Voigtländer Ulf

MPK: B28B 3/00

Značky: keramického, lisování, výrobků, podobných, anebo, plochého, způsob, nádobí, izostatického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu lisování keramické hmoty. Cílem vynálezu je vytvoření způsobu lisováni plochého nádobí libovolného tvaru a libovolného profilu, dobré kvality a s vysokou produktivitou. Toho se dosáhne tím, že mezi dolním lisovníkem a horním lisovníkem předlisování působením vibrace anebo volného pádu obdrží granulát tekutost, v prostoru mezi oběma lisovníky uvede se do určeného tvaru a potom se předlisuje nanejvíše do nástupu opačné...

Zařízení pro flotační oddělování suspenze anebo emulze z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216048

Dátum: 01.09.1984

Autori: Novotný Miloš, Mackrle Svatopluk

Značky: kapalin, suspenze, flotační, zařízení, emulze, anebo, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je vhodné pro čištění odpadních vod zejména potravinářského a petrochemického průmyslu. Flotační nádrž s pláštěm 1 a s přívodem 18 zpracovávané kapaliny má dělící stěnu 2 vymezující flotační prostor, který se ve spodní části rozšiřuje směrem nahoru a v místě největšího rozšíření přechází do horní částí, která se zužuje do vrcholové části s odvodem 10 vyflotované pěny. Plášť flotační nádrže 1, dělící stěna flotačního prostoru, ústí...

Způsob fermentační přípravy kyseliny L-asparagové anebo L-glutamové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216029

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pírko Jaromír, Novák Ludvík, Smékal František

Značky: kyseliny, přípravy, způsob, l-glutamové, fermentační, l-asparagové, anebo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fermentační přípravy kyseliny L-asparagové anebo L-glutamové za běžných podmínek, ale s tím rozdílem, že se do živné půdy v průběhu růstové fáze produkčního mikroorganismu přidává antibiotikum peptidového charakteru typu penicilinu G nebo jeho polosyntetický derivát typu cefalexinu. Kyselina L-asparagová a L-glutamová jsou součástí léčiv a významné výchozí produkty syntézy peptidů.

Způsob tlakového anebo odstředivého lití zubních náhrad v zatmelovací hmotě a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217080

Dátum: 01.07.1984

Autor: Klička Jan

Značky: anebo, zatmelovací, hmotě, odstředivého, způsob, lití, náhrad, provádění, zubních, zařízení, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tlakového anebo odstředivého lití zubních náhrad v zatmelovací hmotě pomocí vyformované licí prohlubně, v které se roztaví kov, který po změně skupenství odteče centrálním vtokem do odlévacího kanálu a přes vtokové kanálky do modelových dutin, vyznačující se tím, že do vyformované licí prohlubně (3) se vloží odlévací kuželová vložka (7), na jejíž podstavu se umístí nastříhaný kovový materiál, který re dostupným tepelným zdrojem roztaví,...