Patenty so značkou «analyzátor»

Kybernetický analyzátor parametrov vnútorného prostredia krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4960

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/02

Značky: kybernetický, vnútorného, parametrov, analyzátor, prostredia

Text:

...riešenie je formou nekrvavej metódy vyšetrenia rýchlejšie, kontinuálne a pri lôžku pacienta, v čom spočívajú jeho výhody voči doteraj ším analyzátorom.Pre nastavenie presnosti merania slúži klávesnica počítača, kde sa robi empirická korekcia hodnoty hemoglobínu u vyšetrovaného pacienta ako aj jeho teploty. Tieto nadväznosti sú zahrnuté do matematického modelu programu analyzátora.Prehľad obrázkov na výkresePriložený výkres obsahuje...

Analyzátor fajčiarskych spôsobov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1632

Dátum: 26.11.2003

Autor: Frost Barrie Edward

MPK: A24C 5/32

Značky: analyzátor, spôsobov, fajčiarskych

Text:

...spôsoby pokiaľ ide o vdychovanie dymu, ale tiež poskytuje meranie aspoň jednej zložky dymuv reálnom čase so zlepšenou presnosťou a pritom odstraňuje po trebu použitia zariadenia na duplikáciu fajčenia. Poskytnutietakého zariadenia je predmetom predloženého vynálezu.0007 Cieľom vynálezu bolo tiež poskytnúť vizuálne zobrazenie rôznych meraní fajčiarskych spôsobov v reálnom čase, ako touskutočňuje zariadenie podľa vynálezu.0008 Ďalej bolo...

Izotachoforetický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 283373

Dátum: 26.05.2003

Autor: Kozma Emilián

MPK: G01N 27/447, G01N 27/26

Značky: analyzátor, izotachoforeticky

Zhrnutie / Anotácia:

Izotachoforetický analyzátor je tvorený dvoma kapilárnymi systémami (2) s rezervoármi (1, 1') na súčasnú analýzu katiónov a aniónov, ktoré sú vybavené spoločným posuvným dávkovačom (4) a spoločným detektorovým systémom (10) s rozšírenou kombináciou detektorov, pričom obidva kapilárne systémy, spoločný posuvný dávkovač a jednotlivé detektory so spoločnými zdrojmi žiarenia, sú napojené na riadiacu jednotku (18). Posuvný dávkovač má posuvný hranol...

Izotachoforetický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1977

Dátum: 07.10.1998

Autor: Kozma Emilán

MPK: G01N 27/26, G01N 27/447

Značky: analyzátor, izotachoforeticky

Text:

...priehehových osi prvých kapilár telesa posuvného dávkovače je totožna so vzdialenosťou vertikálnych priebehových osí prvých kapilár hranola posuvného dávkovača od tretích kapilár hranola posuvného dávkovača. Vertikálne priebehové osí druhých kapilár hranola posuvného dávkovača prebiehajú medzi vertikálnymi priebehovými osami prvých a tretích kapilár hranola posuvného dávkovača, pričom všetky vertikálne priebehové osi kapilár telesa ako aj...

Kontinuální kapalinový analyzátor stopových koncentrací chloridových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269643

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolář Milan, Doležal Bohuslav, Horejš Jan, Jedináková Věra, Veselý Vladimír, Volf Radko

MPK: G01N 21/01

Značky: analyzátor, iontů, stopových, kontinuální, chloridových, kapalinový, koncentrací

Text:

...druhého směšovacího T-kusu łł, který je rovněž propojen s prvním směšovacím T-kusem Z. výstup druhého směšovacího T-kusu Ai je spojen s průtočnou kyvetou łg, jejíž jeden výstup je spojen s odpodem łg a která je dále.napojeno na ovládací a vyhodnocovocí zařízení 51. výstupy ovládacího a vyhodnocovacího zařízení łz jsou elektrickými vodiči propojeny s třetím elektronicky řiditelným kapalinovým kohoutem łg, s druhým elektronicky řiditelným...

Štatistický analyzátor impulzového rušenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266953

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pšenák Silvester

MPK: G01R 19/257, G01R 19/165

Značky: rušenia, impulzového, statisticky, analyzátor

Text:

...počítača a spracovať s podstatne menšou pracnosťou ako doteraz. Ďalšou výhodou je malý príkon zariadenia umožňujúci jeho napájenie z nezávislej batérie.Na obrázku je schéma časti analyzátora určeného na zistenie počtu rušivých impulzov,ktorých hodnota presiahne napätie definované deličom Q napätia a doba trvania je väčšie ako 25 ns vo prvej vetvi lg, 1 mikrosekunda vo druhej vetvi lg a 10 mikrcsekúnd vo tretej vetvi 15.Zapojenie štatistického...

Automatický průtokový analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265728

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vozka Stanislav, Kovářová Hana, Knapp Stanislav, Horálek Jiří

MPK: G01N 30/60

Značky: průtokový, analyzátor, automatický

Text:

...čerpadla Q nasaje určitý objem nusnő kapaliny A pak su postupně v kapiláře tvoří přepínáním vstupů ventílu vhodnásokvence vzorku a rnaqonrů. Na závňr se opět nasaje určitý objem nosné kapaliny tak, ahyww pu 4 JuvnJ wnLvnn 4 u pIJVŇ dunlaln An dñvknvnvl nmyñky. Tylnky unžllů nnkvunuv nnu Luhrzr/vny n obr. J. Hávkovncf smyčka se přK-pno. dn proudu 110511(- kapaliny a požadované sckvence ja doprnvovánn do detektoru. Po zpětnćm přepnuti...

Analyzátor energií elementárních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263117

Dátum: 11.04.1989

Autor: Fišer Jan

MPK: H01J 37/252

Značky: energií, částic, analyzátor, elementárních

Text:

...vhodnou volbou materiálu, ze kterého je analyzátor vyroben, je možné dosáhnout účinné stínění prinárního svazku proti vnějším ru šivým polím.vynález blíže objasní přiložený výkres, na kterém jeznázorněn ve zjednodušeném náčrtku enalyzátor v osovém řezu. Analyzátor podle přiloženáho obr. sestává ze základního tělesa 1 rotačně symetríekého, které v příčném řezu vytváří vrchlík, opatřený středovým otvorem. Pod základním tělesem 1 je izolovaně s...

Radionuklidový analyzátor celkové síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262474

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čechák Tomáš, Šimon Liboslav, Koč Lumír, Hally Jan

MPK: G01N 23/02

Značky: uhlí, síry, radionuklidový, celkové, analyzátor

Text:

...enalyrátorem § ve dvou stejně ěirokých sousedících energetických oblastech,jejichž hraniční energie je shodná s charakteristíckou energií etalonu g, vztaženo ke kalibracispektrometrickěho anelyzátoru§ predpokladané pro žádnou činnost vyhodnocovací a řídící jednotky Q pro správne stanovení celkového obsahu síry v měřeněm vzorku uhlí. Na základě těchto dílčích měření postupně koriguje řídící a vyhodnocovací jednotka 3 energetickou...

Důlní chromatografický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 261555

Dátum: 10.02.1989

Autori: Oboda Oldřich, Smékal Martin, Kahle Vladislav, Keclík Ladislav, Krejčí Miloš, Štikarovský Jiří, Rusek Miroslav

MPK: G01N 30/00

Značky: analyzátor, chromatografický, důlní

Text:

...32 je opatřena výstupní kapilárou 32 vyústěnou do skříně 32, Ve které senachází pneumatické část důlního chromatografického analyzátoru. Vzduchotěsná Skříň 3 § je se sk ní 32 pneumatické části analyzátoru- 3 261 555 Důlní chromatografický analyzátorpod 1 e vynálezu pracuje tak, že tok nosného plynu ze zdroje l nosného plynu se nastaví pomocí regulátoru 2 tlaku, regulátorů Š a 11 průtoku nosného plynu tak, aby indikátor § tlaku připojený k...

Automatický terénny analyzátor koncentrácie ionov v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 260761

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schwarzkopf Milan, Marhefka Ján, Bjel Dušan, Pridala Lubomír, Kudličková Jana

MPK: G01N 33/18

Značky: koncentrácie, kvapalinách, iónov, analyzátor, automatický, terénny

Text:

...zaködovaný pľBľuŠ-OVIBIIÝ chod sa uvádzajú vzorkovnice 34 do pohybu a v mieste sklopného bodu 52 dopravsníka 35 sla postupne v naprogramovaných intervaloch vyprázdňujú do prívodu 53 vzoriek ústiaceho do elektródo-vého meraciehwo bloku 45. Do tohoto prívodu 53 zasahuje prívod dávkovača 54 napojený nia zásobník 55 opravného roztoku., ktorým je do prívodu 53 privádzané odmerné množstvo úprav-ného roztoku. vzorka kvapaliny zmiešaná s predom...

Laboratorní magnetický analyzátor se stálými magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 258908

Dátum: 16.09.1988

Autori: Klega Václav, Stříšovský Miroslav

MPK: G01R 33/12

Značky: laboratorní, analyzátor, magnetický, stálými, magnety

Text:

...jsou odstraněny laboratornim magnetickým analyzátorem se stálými magnety dle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že jeho magnetické póly, uchycené v závěsu,jąou tvoženy stálými magnety a jsou otočné kolem os.Výhodou laboratorniho magnetického analyzátoru se stálými magnety podle vynálezu je to, že magnetické pöly jsou vyklápěci, čímž je umožněno kdykoli přetušit působení uzavřeného magnetického pole.Na připojeném výkresu je schematicky...

Analyzátor energií elementárních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 258565

Dátum: 16.08.1988

Autor: Fišer Jan

MPK: G01N 23/08, G01R 31/26, H01L 21/66...

Značky: částic, analyzátor, energií, elementárních

Text:

...výhodou analyzátoru je zvýšení jeho rozlišovací schopnosti, zadrží pozadí signálu vytvořeného částicemi prošlými otvorem analyzační mřížky. Značně se omezí Vliv extrakčních polí na primární svazek elementárních částic a sníží se vliv terciálních částic.Vynález blíže qpjasní přiložený výkres, na kterém je znázorněn ve zjednodušeném náčrtku analyzátor v osovém řezu.Analyzátor tvoří jednak extrakční prostor 2 a jednak brzdné pole lg...

Válcový elektrostatický analyzátor s referenčním výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246395

Dátum: 01.08.1988

Autori: Drahoš Martin, Florovie Stanislav

MPK: H01J 37/252, H01J 49/08, H01J 37/05...

Značky: elektrostaticky, analyzátor, výstupem, válcový, referenčním

Text:

...ného vzhledem k signálovému spektrálnímu oknu, jehož podstatou je, že na výstupu analyzátoru je centrálne kolmo k optické ose analyzátoru umístěn plošný detektor nabitých částic referenčního kanálu, tvorený například ploěným násobičem se středním otvorem, za nímž je umístěna výstupní clona, opatřená centrálnímdotvorem, za kterou je unístěn násobič signálového kanálu, přičemž výstupní clona je elektricky izolo 3 246 395vána proti vnitřní...

Destilační analyzátor sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244175

Dátum: 01.06.1988

Autori: Holub Poemysl, Svoboda Karel, Netolický Ladislav, First Antonín

MPK: G21D 1/02

Značky: analyzátor, destilační, sodíku

Text:

...- v načo případě s čistý argonem, jednak na vývčvu,1, Uvnitř komory 1 je kolěbka ll, opatření na svých koncích čepy 13, sasasenýni do ložiska 11 a 1 oiieka.11. Přitom první loiisko 13 na straně chladiče Q je spojeno s komorou napevno druhé loiiskoL 1 na straně usávčru § je zasaseno do vyjínatelnévložky 12. Kolébke ll je otáčivá kolem čepů lg a je opatřena jamkou gg, do níž zapadá pojistka 2 ovledatelná táhlem gl z míst mimo komoru 1 a...

Selektivní číslicový kmitočtový analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241625

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hegedüs Béla, Szabadkai István, Pallagi Katalin

MPK: G01R 19/12

Značky: analyzátor, kmitočtový, číslicový, selektivní

Text:

...Ag a zároveň ke kompenzačnímu vstupu lg kcmparátoru l. Na obr. 2. 241 625 je znázorněno uspořádání, v němž je výstup invertoru 29 připojen ke srovnávacímu vstupu 55 kompenzačního frekvenčního modulátoru gg a současně ke kompenzačnímu vstupu gg komparátoru ł. zapojení se- lektivního číslicového kmitočtového analyzátoru sestává z aktivního frekvenčního modulátoru gł, jehož měrný vstup 3 je spojen se vstupní svorkou gł a současně s aktivním...

Radionuklidový rentgenofluorescenční analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240870

Dátum: 01.01.1988

Autori: Tluehoo Vladimír, Kaše Oldoich, Galíková Anna, Ptáeek Jaroslav, Galík Aftanas

MPK: G21H 3/02, G01N 23/223

Značky: analyzátor, rentgenofluorescenční, radionuklidový

Text:

...obsluhu A Na připojeném vyobrazení je znázorněno schéma analyzàtoruaRadionuklidový rentgenfluorescenčni analyzátor podle vynálezu sestávà z vyhodnocovaci části 1 a měřicí části 2, do hromady uspořádaných a krytých pláštěm 3 analyzátoru. Měřici část 2 je tvořena fotonásobičem Q, scintilâtorem5, dvojici Rossových filtrů Q, zapouzdřeným radionuklidem Z a měřici kyvetou 2. V analyzátoru může být uložena v poloze vo dorovné, /viz obr.I, nebo v...

Laboratorný počítačový analyzátor parametrov metabolizmu krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254010

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/05

Značky: analyzátor, parametrov, počítačový, metabolizmu, laboratórny

Text:

...hydrogenuhličitänu, hodnoty štandardného hydrogenuhličitanu, totálneho oxidu t 1 hličitého,excesu .K 152, .draslíka, Iaagnézía, sodíka ĺP° klávesnícovej korekcii empírický meranej hodnoty osmolalityj, chlorídov, ionizovaného vápnika.Algor-itmus daného programu pozostáva z.týchto následných matematických operácií1. vstupy hodnota parciálneho tlaku kyslíka a oxidu uhličitého, hemoglobín a klávesnícová korekcía empíriclty meranej hodnoty...

Analyzátor úrovně znečištění vody organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253832

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rezl Vlastimil, Kameníková Irena

MPK: C02F 1/26, C02F 1/00

Značky: znečištění, úrovně, organickými, analyzátor, látkami

Text:

...zařízení je, že při zachování požadované přesností a cítlivosti stanovení umožňuje autometízovaný provoz a jednoduchou obsluhu z jednoho řídicího místa, přičemž umožňuje přímá stanovení celkového organického uhlíku ve vodě.zařízení a jeho funkci blíže objasní přiložený výkres funkčního schéma.Zsřízení se skládá z větve kapalně fáze, extrakčního a absorpčního okruhu. větev kepalné fáze sestávd ze dvou peristaltických čerpadel ł, 3...

Polymérový kapacitný analyzátor vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 243923

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kajer Stanislav, Schober Reiner

MPK: G01N 27/60

Značky: vlhkosti, kapacitný, analyzátor, polymerový

Text:

...výhodou je okamžité stanovenie vlhkosti meraného materiálu. V prípade priemyselného použitia je možnost pripojetnia. na zapisovací alebo číslicový prístroj, ktorý môže byť prenosný alebo pevne inštalovaný v blizkosti meraného materiálu.Bližšie objasnenie zapojenia pomerovéhokapacitného analyzátora vlhkosti podla výkresu je objasnene na priloženo-m výkrese. Na tomto výkrese na obr. 1 je konkrétne zapojenie pomerového kapacitného analyzátora...

Magnetický analyzátor částic v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253518

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kovář Jiří, Otto Karel

MPK: G01R 33/00

Značky: analyzátor, magnetický, kapalinách, částic

Text:

...supermegnetů Ž. Kruhové ferrografická podložka g je bud ze slabého skla nebo z průhledného plastického materiálu. Pod válcovými supermagnety 2 je Kolem nich umistena soěrná nádoba Ž. Pólové nástevce A válcových supermagnetů Ž jsou ve tvaru písmene 0 a mají zaoblené hroty, které jsou paralelní s rovínou kruhové ferrografioké podložky g..Návrh nového řešení vychází z myšlenky využití daleko větší silové horizontální složky působicí na...

Počítačový analyzátor acidobázických parametrov krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253406

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/14

Značky: parametrov, analyzátor, acidobázických, počítačový

Text:

...5. Pacientovi sú pripojené transkutanna elektroda 1 pre snímanie p.arciálného tlaku kyslíka a transkutanná elektroda 2pre snímanie parciálného tlaku oxidu uhličitého, ktorých hodnoty rädíometer 3 zosiluje a prenáša do mikropočítača 4, kde sú spracované matematickým modelom stabilného programu s klávesnicovou korekciou hemoglobínu a teploty pacienta a tak vyhodnocovaně parametre acidobazy na displeji 5 v podobe hodnôt parciálny tlak...

Analyzátor menstruačního cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244736

Dátum: 14.08.1987

Autor: Faldýn Bohumír

MPK: A61B 10/00, G09B 23/28

Značky: cyklu, analyzátor, menstruačního

Text:

...patrno z obr. 1, čidlo l je umístěno v pracovním prostoru, starttlačĺtko lg je zapojeno na intermitentní zdroj 5, jehož vývody jsou připojeny na analogově číslicový převodnik g a mikropočítač Q. Signál z čidla l je veden na vstup analogově číslicového převodníku g,jehož výstup je zapojen na vstup mikropočítače A a změřená hodnota je vedena z mikropočítače 3 na vstup paměti 3. Hodiny á prepojené s mikropočítačem Q jsou zapojeny na napájecí...

Způsob stanovení uranu a analyzátor k jeho stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252118

Dátum: 13.08.1987

Autori: Havel Josef, Kohn Zdeněk, Vrchlabský Milan

MPK: G01N 21/64

Značky: analyzátor, uranu, stanovení, způsob

Text:

...9 zatímco balastní látky jsou z ní odvedeny do odpadu L 4, přes äesticestný kohout. Q v poloze Q.Zmenou polohy čtyřcostného kohoutu 2 do polohy B, jak je znázorněno na obr. 5, je proplachovací kapallna za zásobníku 2, čerpadlem 1 přes čtyřceetnýĺrohout i v poloze g,dávkovací kohout 1 v poloze Ľ e šesticeatrLý kohout § v poloze g dopravena na aorpční mlkrokolonu 2, kde vypláchne zbytky maskovecí směsi e upraví optické vlastnosti...

Příruční analyzátor obsahu oxidu uhličitého v kouřových plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251273

Dátum: 11.06.1987

Autor: Volák Vojtěch

MPK: G01N 7/04

Značky: kouřových, plynech, uhličitého, oxidů, příruční, analyzátor, obsahu

Text:

...je prodloužení délky měrné stupnice, které usnadňuje odečítání výše hladiny respektive obsahu oxidu uhličitého a při jeho odečítání nedochází k chybě způsobené paralaxou. Kryt přístroje zabraňuje potřísnění pracovníka, který provádí měření, kapičkami hydroxidu draselného.Příklad provedení přístroje podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde je znázorněn osový řez přístroje v jeho základní poloze.Tělo přístroje tvoří pruhlednâ nádoba l, ve...

Infračervený analyzátor plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251232

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zacharič Michail, Vereščagin Viktor

MPK: G01N 21/35

Značky: infračervený, plynů, analyzátor

Text:

...Moynsropa 9.coBnana 3ew c oömeñ BMCOTOŘ KOHYCOB H nexnr B onnoü nnocxqcrn c onTnwecKnMu ocamn naroxos nepnennxynapno npononhnoü ocu onrnqecxoň uacrn ycTpoňcT 5 a.Yron nyľH~OCHOBaHHH 220 ° suöpan nna TOTO, uwoöm B onpenenennme npouemywxn BDGMEHH Ha npnemunx 7 He nonanano Ksnyqenúe or ucroqnnxa I. 370 Heoöxonuo nan 4 H 0 DMaHbH 0 ä pa 6 oTm Bmöpannóü 9 neKTpoHHoů cxewm oöpaöorxu (Ha qepTexe.He yxašáĺĺ na). B sanucmmocru or npnnnworo...

Automatický analyzátor pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 232878

Dátum: 01.01.1987

Autori: Zavázal Jiří, Prusík Bohumil, Novák Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: koncentrací, stopových, látek, měření, redukčních, automatický, analyzátor, kontinuální, ovzduší, oxidačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického analyzátoru pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší. Automatický analyzátor pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší spočívá v tom, že je tvořen částí s elektricky ovládaným trojcestným ventilem napojeným na cejchovací zdroj s čerpadlem vzduchu a dále na přívod měřeného vzduchu a na nulovací filtr, přičemž nulovací filtr...

Coulometrický analyzátor pro kontinuální měření koncentrace oxidačních látek, například ozónu, chlóru nebo oxidů dusíku v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237506

Dátum: 15.12.1986

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/42

Značky: například, oxidačních, kontinuální, coulometrický, ozonu, oxidů, měření, látek, chlóru, analyzátor, koncentrace, plynech, dusíku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je coulometrický analyzátor pro kontinuální měření koncentrace oxidačních látek, například ozónu, chlóru nebo oxidů dusíku v plynech, vhodný zejména k měření stopových koncentrací těchto látek v ovzduší. Analyzátor obsahuje katodu z uhlíku nebo ušlechtilého kovu, například z platiny nebo paládia, spojenou s kladným pólem zdroje napětí, a anodu ze stříbra, spojenou se záporným pólem zdroje napětí, obě ponořené do společného...

Kompaktní polarografický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231860

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kočmíd Václav, Hořánek Ivan, Rosol Jaroslav, Gajda Vladislav, Poláček Bohdan, Podolák Miroslav

MPK: G01N 27/48

Značky: kompaktní, polarografický, analyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompaktního polarografického analyzátoru, zahrnujícího měřicí přístroj a čidlo - statickou rtuťovou kapkovou elektrodu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v jeho zapojení je řídicí blok, obsahující číslicové paměti typu PROM, EPROM, ROM, spojen s blokem generátoru polarizačního napětí, včetně polarizačního pulsu a potenciostatu, blokem analogových pamětí a zesilovači pro elektromagnety ventilu na rtuť a mechanický odtrhovač...

Přímočtoucí kapilární magnetický analyzátor částic v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233813

Dátum: 01.07.1986

Autori: Kůs Josef, Otto Karel, Kovář Jiří

MPK: G01N 27/00

Značky: částic, magnetický, přímočtoucí, kapilární, analyzátor, kapalinách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přímočtoucího kapilárního magnetického analyzátoru částic v kapalinách, opatřeného supermagnetem s pólovými nástavci vytvářejícími štěrbinu, umožňujícího kvantifikovat velikost a koncentraci otěrových částic v exploatovaných olejích či solubilizovaných plastických mazivech či v jiných kapalinách, které jsou součástí tribosystému nejen stroje, ale i živého systému, např. synoviálního mazu kloubních systémů člověka. Jeho podstata...

Analyzátor plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235936

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ďatlov Kim Nikolajevič, Šachlaj Igor Petrovič, Smirnovová Olga Michajlovna, Bezuch Boris Andrejevič, Daškevič Vasilij Dmitrijevič

MPK: G01N 21/00

Značky: analyzátor, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti výroby přístrojů k analýze, zejména zařízení k analýze plynů. Cílem vynálezu je zvýšení přesnosti měření a snížení gabaritu zařízení. Analyzátor plynů obsahuje zdroj záření, kulové zrcadlo, modulátor, pracovní a srovnávací kyvetu, navzájem rovnoběžné, IČ filtry a přijímač záření. Podstata vynálezu spočívá v tom, že modulátor je proveden jako dutý komolý kužel se dvěma otvory, umístěnými navzájem diametrálně protilehle,...

Analyzátor akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 231326

Dátum: 15.05.1986

Autori: Buchar Jaroslav, Dušek František, Seidl Ctibor

MPK: G10L 1/00

Značky: akustické, emise, analyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Analyzátor akustické emise slouží k detekci, zpracování a registraci signálů akustické emise, vyvolaných stimulací /mechanickou, tepelnou aj./ zkušebních vzorků či celých objektů v průběhu jejich exploatace. Analyzátor je vybaven nezávislými výstupy, které dovolují současný, průběžný zápis signálů akustické emise pomocí zapisovače, číslicový výstup dat a panoramatické zobrazování spektra akustické emise na obrazovce. Tím je umožněn operativní...

Dvoupaprskový absorpční analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 227801

Dátum: 15.04.1986

Autor: Janáč Jiří

Značky: analyzátor, absorpční, dvoupaprskový

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoupaprskový absorpční analyzátor, sestávající z alespoň jednoho zdroje záření, z přerušovací clony, z měrné a srovnávací kyvety, jejichž absorpční dráhy jsou stejně dlouhé, z diferenčního detektoru záření a z měřicího přístroje, přičemž měrná kyveta je rozdělena okénkem neabsorbujícím záření na dvě části, z nichž každá je opatřena přívodem a odvodem vzorku plynu, vyznačující se tím, že rozdíl ?L absorpční dráhy srovnávací kyvety (8) a...

Analyzátor ke kvantitativnímu měření koncentrace vodíku v tekutém sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229079

Dátum: 15.04.1986

Autor: Křenek Břetislav

MPK: G01N 7/10

Značky: kvantitativnímu, analyzátor, vodíku, koncentrace, sodíku, měření, tekutém

Zhrnutie / Anotácia:

Analyzátor ke kontinuálnímu měření koncentrace vodíku v tekutém sodíku a ke kontinuálnímu zjišťování průniku vody do tekutého sodíku tvořený sondou a difúzní kovovou membránou napojenou na iontovou vývěvu, vyznačený tím, že vnitřní prostor membrány (9) je od vnitřního prostoru iontové vývěvy (10) oddělen zúženým průřezem (11), vytvořeným podél stěny analyzátoru (1) nejméně jedním pouzdrem (13), souose umístěným v tělese analyzátoru (1).

Provozní analyzátor stupně inertizace uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220131

Dátum: 15.10.1985

Autori: Harašta Milouš, Břusková Hana, Kozubek Petr

Značky: prachu, provozní, uhelného, stupně, inertizace, analyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provozního analyzátoru stupně inertizace uhelného prachu. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z komory, ve které je umístěna ampule a ve spodní části je ventil, z víka spojeného hermeticky s komorou nábojem a přesuvnou maticí. Ve víku je umístěn trn, nad kterým je umístěna membrána a nad ní je ve víku upevněn manometr pomocí příruby a šroubu. Zařízení měří tlak kysličníku uhličitého v uzavřené nádobě, který vzniká rozkladem...

Analyzátor kyslíku ve spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 219365

Dátum: 15.08.1985

Autori: Brháček Lubomír, Horečka Jiří

Značky: spalinách, analyzátor, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Analyzátor kyslíku ve spalinách, tvořený galvanickým článkem a pevným elektrolytem, vyznačený tím, že sestává z oboustranně otevřené trubice (1) ze stabilizovaného kysličníku zirkoničitého, opatřené uvnitř i vně podélnými platinovými pruhy (2, 5), kde vnitřní platinový pruh (2) přesahuje jedno čelo trubice (1) a tvoři na jednom konci trubice (1) prstenec (3), a kde vnější platinový pruh (5) je na shodném konci trubice (1) zakončen dalším...

Automatický diskontinuální fotometrický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217217

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hejtman Jiří, Batík Jan, Novotný Luděk

Značky: analyzátor, automatický, diskontinuální, fotometrický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatický diskontinuální fotometrický analyzátor, zejména pro stanovení koncentrace uranu v roztocích při hydrometalurgickém zpracování uranových rud. Analyzátor obsahuje jednotku řízení a vyhodnocování, automatickou ředicí jednotku, reakční jednotku, fotometr, hlavní čerpadlo, měnič vzorků, pomocné čerpadlo, volič vzorků, první čerpadlo, první zásobník standardu, druhé čerpadlo, druhý zásobník standardu, první dávkovač, třetí...

Ferrografická podložka zejména pro magnetický analyzátor částic v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 216953

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kovář Jiří, Otto Karel

Značky: částic, kapalinách, zejména, podložka, magnetický, analyzátor, ferrografická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ferrografické podložky, zejména pro magnetický analyzátor částic v kapalinách a řeší otázku rovnoměrnosti rozdělení částic a otázku manipulace s ferrografickou podložkou. Jeho podstata spočívá v tom, že ke skleněné desce je připevněna šablona opatřená drážkou " U " do níž je vložena smyčka z hladkého paramagnetického materiálu.