Patenty so značkou «analytov»

Kódovaný mikronosič a spôsob jeho výroby, spôsob jeho čítania, spôsob detekcie prítomnosti analytov vo vzorke a chemická knižnica

Načítavanie...

Číslo patentu: 287052

Dátum: 30.09.2009

Autori: Roelant Christiaan Hubert Simon, De Smedt Stefaan Cornelis, Demeester Joseph, Pauwels Rudi Wilfried Jan

MPK: G01N 33/532, G01N 33/533, C12Q 1/68...

Značky: kodovaný, detekcie, knižnica, vzorke, výroby, chemická, spôsob, přítomnosti, analytov, čítania, mikronosič

Zhrnutie / Anotácia:

Kódovaný mikronosič, ktorý je kódovaný zachovaným kódom zapísaným na povrchu mikronosiča alebo v hĺbke vnútri mikronosiča, pričom mikronosič obsahuje jeden alebo viac ligandov, ktoré sú k nemu viazané. Spôsob jeho výroby, ktorý zahŕňa zapisovanie zachovaného kódu na povrch mikronosiča alebo do hĺbky vnútri mikronosiča. Spôsob jeho čítania konfokálnym mikroskopom. Spôsob detekcie prítomnosti analytov vo vzorke, ktorý zahŕňa výber ligandov...

Zariadenie na spriestupnenie kože na snímanie analytov alebo na podávanie liečiv cez kožu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9561

Dátum: 25.04.2008

Autori: Eslava Juan, Krystyniak Keith, Hurley James, Ghosh Debashis, Kellogg Scott, Chuang Han

MPK: A61B 18/14, A61B 18/20, A61B 18/08...

Značky: kôže, podávanie, spriestupnenie, zariadenie, liečiv, kožu, snímanie, analytov

Text:

...umiestnenie, vystavenie slnku, použitie0006 Dokument W 0 2006/045149 zverejňuje ručné zariadenie nakontrolovanú abráziu zahŕñajúce ručnú časť, abrazívny hrot a elektrický motor. 0007 Dokument W 0 2006/054150 zverejňuje spôsob a prístroj napodávanie liečiv cez kožu. Spôsob zahŕňa uskutočnenie dermoabrázie tak, abydošlo k zníženiu impedancie kože pod prvú úroveň. Prístroj je schopnýposkytnúť aspoň jednu dávku prúdovo stabilizovaných elektrických...

Prenosné zariadenie na meranie a reguláciu analytov v biologických tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14380

Dátum: 06.12.2007

Autori: Dall'oglio Giorgio, Valgimigli Francesco

MPK: A61B 5/00

Značky: prenosné, meranie, tekutinách, zariadenie, analytov, reguláciu, biologických

Text:

...milivoltov.0006 Predložený vynález sa týka prenosného zariadenia opatreného biosenzorom na meraniea reguláciu biologických tekutín, ako je glukóza a ďalšie analyty.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1. Bloková schéma prenosného zariadenia na meranie a reguláciu analytov v biologickýchtekutinách podľa predloženého vynálezu.0008 Predložený vynález sa pozostáva zo zariadenia na kontinuálne meranie a reguláciu analytov prítomných v biologických...

Nové markerovacie stratégie na citlivú detekciu analytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8343

Dátum: 28.04.2006

Autori: Burley Glenn Ashley, Gierlich Johannes, Mofid Mohammad Reza, Carell Thomas, Schwoegler Anja

MPK: C07H 19/16, C07H 19/10, C07H 19/06...

Značky: analytov, markerovacie, stratégie, nové, detekciu, citlivú

Text:

...partnerom, pričom druhý reakčný partner ďalej obsahuje markerovú skupinu alebo skupinu markerových prekurzorov(iv) ak je nevyhnutné, konvertovanie skupín markerových prekurzorov na markerove skupiny(v) detegovanie uvedených markerových skupín.0013 Ďalšie uskutočnenie podľa tohto aspektu sa týka reagenčnej súpravy na detegovanie analytu vo vzorke, ktorá zahŕňa(i) najmenej jednu click funkčnú skupinu vybranú zalkínových a azidových...

Spôsob a zariadenie na detekciu analytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20723

Dátum: 23.11.2005

Autori: Wilkins Tracy, Boone James, Lyerly David

MPK: C12M 1/36, C12M 3/00, C12M 1/38...

Značky: analytov, spôsob, zariadenie, detekciu

Text:

...citlivosť a jednoduchosť použitia.0007 Predkladaný vynález rieši potreby daného stavu techniky poskytnutím spôsobu na rýchlu detekciu látok vkvapalných vzorkách, ktorý je citlivý a jednoduchý na použitie. Predkladaný patent tiež opisuje zariadenie na rýchlu detekciu látok v kvapalných vzorkách, ktoré je citlivé a jednoduché na použitie. Predkladané zariadenie a spôsob umožňujú klinickým pracovníkom rýchlo detegovat organizmy,...

Spôsob a zariadenie na stanovenie viacerých analytov súčasne s internou kontrolou v grafickej kombinácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14821

Dátum: 16.02.2005

Autori: Schwertner Heiko, Runge Dorothee Monika

MPK: G01N 33/543

Značky: súčasné, analytov, grafickej, kombinácii, spôsob, stanovenie, viacerých, internou, kontrolou, zariadenie

Text:

...of Milk allergens to a solid phase US 6,528,325, WO 02/056017, názovMethod for the visual detection of specific antibodies in human serum by the use of lateral flow assays EP 1327884, názov Reagent test strip comprising control means and timer means W 0 97/31268 Chromatographic strip having detection and control zones oriented parallel to the direction of flow US 6,040,195, názov Díagnostic sanitary test strip US 6,509,196, W 0...

Zariadenie na čo najcitlivejšiu magnetickú detekciu analytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283627

Dátum: 03.10.2003

Autori: Matz Hartmut, Weitschies Werner, Semmler Wolfhard, Drung Dietmar, Trahms Lutz, Kötitz Roman, Koch Hans

MPK: G01N 33/483

Značky: magnetickú, najcitlivejšiu, detekciu, zariadenie, analytov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kvalitatívne a/alebo kvantitatívne zisťovanie analytov, hlavne v biologických vzorkách pomocou väzby receptor - ligand tvorené magnetizačným zariadením na vytváranie magnetického poľa v mieste meranej vzorky a detekčným zariadením na meranie magnetických vlastností meranej vzorky, v ktorom je magnetizačné zariadenie (11', 11'') usporiadané priestorovo takým spôsobom k detekčnému zariadeniu (71, 8, 9, 10, 16, 20), aby magnetické...