Patenty so značkou «amplitudy»

Zariadenie na bezkontaktné meranie amplitúdy oscilácií objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4785

Dátum: 06.07.2007

Autori: Palček Peter, Turek Ivan

MPK: G01H 9/00

Značky: bezkontaktné, zariadenie, objektov, meranie, oscilácií, amplitudy

Text:

...prípade ako vyhodnocovacia jednotka môže postačit osciloskop, voltrneter, alebo iné jednoduché zariadenie zobrazujúce amplitúdu prijímaného signálu. Pri použití zdrojov svetla s intenzitou ktorá závisí od miesta vo svetelnom lúči je potrebné pri určovaní amplitúdy kmitov zohľadniť tvar rozloženia intenzity lúča a vyhodnocovacia jednotka musí, napríklad pomocou vhodného procesoru, toto vyhodnotenie umožniť. V takom prípade je často výhodné ako...

Spôsob a zariadenie na presné meranie závislosti množstva vysokofrekvenčných signálov od amplitúdy a fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8367

Dátum: 29.01.2004

Autor: Ursic Rok

MPK: G01R 19/00, G01R 19/25, G01R 13/28...

Značky: fázy, vysokofrekvenčných, spôsob, amplitudy, závislosti, množstva, signálov, zariadenie, meranie, přesné

Text:

...Čislicových signáloch sú odstránené filtráciou s pomocou dolnej priepuste. Sekvencie stavu RF-prepínača podľa vynálezu môžu byť cyklické v širokom frekvenčnom rozsahu, čím znížia chybu vzorkovania.0010 Signály ďalej smerujú z každej RF-jednotky k množstvu analógovodigitálnych prevodnikov. Každá z množstva základných RF-jednotiek obsahuje Iaditeľné zosilnenie a zoslabenie, z čoho vyplýva, že (vzhľadom na nastavenie všetkých základných...

Způsob cyklického měření amplitudy střídavého signálu a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267270

Dátum: 12.02.1990

Autor: Příhoda Karel

MPK: G01V 3/06

Značky: střídavého, zapojení, měření, provádění, cyklického, amplitudy, signálu, způsob

Text:

...měření amplitudy střidavého signálu,filtrovaného frekvenčním filtrem podle vynálezuje zmzomen na přiloženém výkresu, kde na obr.1 je blokové schéma zaphjeni a na obr. 2 je znázorněn průběh ustaą lování amplitudy usměrněného střídavého signálu během časové prodlevy a během vzorkovacího intervalu v aktívním stavu frekvenčního filtru.Součástí zapojení k provádění způsobu cyklického měření amplitudy střídavého signálu filtrovaného frekvenčnim...

Pákový převod pro plynulou změnu amplitudy vratného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258987

Dátum: 16.09.1988

Autor: Fejfar Ota

MPK: F16H 21/08

Značky: pákový, převod, plynulou, pohybu, změnu, amplitudy, vratného

Text:

...ke dráze výstupního vretného pohybu.Řešení regulace amplitudy vratného pohybu pomocí dvojice pák je proti výstředníku s měnitelnou excentricitou výrobné podstetně jednodušší. Síla na kliku jako zdroj vratného pohybu je při malé vzdálenosti nespolečných konců dvojice pák v poměru k jejich délce nižší než přímá síla působící na excentr lisu.Na obrázku je znázorněno základní schematické uspořádání prvků pákového převodu.Společný otočný čep pák g...

Zapojení pro měření amplitudy harmonického kmitání mechanických částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247376

Dátum: 16.11.1987

Autori: Ulrich Jioí, Hrubý Karel

MPK: G01H 1/00, G01H 11/06

Značky: amplitudy, zapojení, měření, mechanických, harmonického, částí, kmitání

Text:

...tubus a využívající světelné stopy dráhy lesklé plochy kuličky vsazené do vývrtu na čelněm profilu listu lopatky. není zobrazeno, protože je známé.Obr. 2 začíná dvojicí snímačů l, 11 impulsů od kmitající mechanické části. Každý zesnímačů l, 11 je prvním členem řetězceÍjehož dalšími členy jsou postupně za sebou vždy jeden Zesilovač 3, 21 a jeden Schmittův klopný obvod Qr ÍL Výstup z prvého schmittova klopného obvodu Q je propojen s prvým...

Zapojení pro řízení amplitudy kladných půlvln sinusového signálu, zejména pro frekvenční měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 253151

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šperka Pavol, Vonkomer Ivan

MPK: H02P 7/42

Značky: zapojení, zejména, amplitudy, půlvln, sínusového, řízení, měnič, frekvenční, signálu, kladných

Text:

...zesilovače.Výhodou tohoto řešení je jeho obvodové jednoduohost spočívající v řízení amplitudy pouze kladných půlvln sinusového signálu s tím, že náhradní úplný sinusový signál se pro řízení frekvenčního meniče generuje až v následných navazujícíoh obvodech.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je v blokovém schématu znázorněn na připojeném výkresu.zapojení pro řízení amplitudy kladných púlvln sinusového signálu obsahuje zadávaní...

Zapojení stabilizovaného zdroje pro potlačení kolísání amplitudy sinusového průběhu síťového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250805

Dátum: 14.05.1987

Autor: Indruch Jaroslav

MPK: H02M 5/44

Značky: potlačení, síťového, zapojení, napětí, amplitudy, zdroje, sínusového, kolísání, stabilizovaného, průběhu

Text:

...tyristor yâ.Tyristor vg je v každé půlperiodě síčového napětí gs spínán impulsy z řídicího obvodu gg. Na emitor tranzistoru yłg je přiváděno pilovité napětí kondenzátoru 93, který se nabíjí přes odpory 31, gä, a to z napětí, stabilizovaného Zenerovými diodami yg, E 1,gg. Na bázi téhož tranzistoru yłg je však přes dělič, tvořený odpory 35, 31, 35 přiváděno napětí, které je přímo úměrné síčovému napětí gs.za těchto okolností bude okamžik...

Zařízení pro záznam časů průchodů amplitudy seizmologického signálu třemi a více amplitudovými úrovněmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239489

Dátum: 15.04.1987

Autori: Peiger Pavel, Sochor Jioí

MPK: G01V 1/24

Značky: záznam, amplitudy, průchodu, úrovněmi, zařízení, času, seizmologického, třemi, více, amplitudovými, signálu

Text:

...přesností emplitudy aigndlu za strmoetí prdběhůmeřených seizmologicldchsignálu v okolí zvolełüch emplitudových úrovní. Zařízení je jednoduche, modulární konstrukce. Jako výstupní zařízení noino připojit dłrovač demá plsky, magnetický záznamník i přímo pamet vyhodnocovecího počítače.Na přilolenem výkresu je uvedene příkladno provedení zařízení podle vyndlezu. Komperatory LL, Ľ .u, .u úrovní jsou připojeny k bloku 39 výhodnocení, který...

Elektronický obvod pro stabilizaci amplitudy pro tříbodové oscilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 249434

Dátum: 12.03.1987

Autor: Neumann Přemek

MPK: H03B 5/04

Značky: elektronický, obvod, amplitudy, tříbodové, stabilizaci, oscilátory

Text:

...B je epojen jednak přes druhý kondenzátor Sa se štvrtým uzlem 4 a jednak přes druhou diodu D a přes první diodu 5. též se čtvrtým uzlem g. První dioda D a druhá díoda Bz jsou polov ny do vodívěho stavu. Spoločný bod první diody h a druhŕdiody B je připojen přes první kondenzátor a s výstupní svorkou i.Tříhodový oscílační obvod, ktorý se přípojuje mezi první svorku L, druhou svorku z a třetí svorku 1 je na výkrese vyznačen čárkovaně. Jak...

Zapojení pro stabilizaci amplitudy můstkových oscilátorů proti působení vnějších vlivů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237570

Dátum: 15.01.1987

Autor: Syrovátka Břetislav

MPK: H03L 1/00, H03B 5/26

Značky: amplitudy, působení, vnějších, můstkových, stabilizaci, zapojení, vlivů, proti, oscilátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zapojení je vyřešit stabilizaci amplitudy proti působení zejména změny napájecího napětí, teploty okolí, změny způsobené stárnutím součástek a jiných změn. Zapojení je provedeno tak, že na prvním zesilovacím stupni můstkového oscilátoru s Wienovým členem je zapojen tranzistor s předním řízením zisku a s pracovními podmínkami, nastavenými do oblasti poklesu výkonového zisku při vzrůstu jeho stejnosměrného bázového odporového trimru. Jeden...

Zapojení oscilátoru se stabilizací amplitudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233983

Dátum: 01.12.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: H03B 5/08

Značky: stabilizaci, oscilátoru, zapojení, amplitudy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení oscilátoru se stabilizací amplitudy a jednoduchým způsobem řeší stabilizaci velikosti napětí generovaného LC oscilátorem. Zapojení kromě zdroje kmitavého obvodu, aktivního trojpólu, vazební cívky a obvodu předpětí obsahuje spínač, který při vhodném zapojení obvodu předpětí zajistí, že v okamžiku, kdy napětí na kmitavém obvodu dosáhne velikosti napětí na výstupu zdroje, se přebytečná energie kmitavého obvodu přenese do...

Bezkontaktový menič amplitúdy harmonického prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235516

Dátum: 15.11.1986

Autor: Oetter Juraj

MPK: H02M 5/12

Značky: bezkontaktový, amplitudy, prúdu, harmonického, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ovládanie amplitúdy sínusového priebehu prúdu v záťaži pomocou analógového signálu výhradne s bezkontaktovými súčiastkami. Dosiahne sa to pomocou bezkontaktového meniča impedancie a s ním do uzavretej slučky za sebou zapojenej cievky s vhodnou indukčnosťou, záťaže a harmonického napäťového zdroja.

Zapojení obvodu stabilizace amplitudy generátoru RC

Načítavanie...

Číslo patentu: 229573

Dátum: 15.09.1986

Autor: Horský Jiří

MPK: H03L 5/00

Značky: generátoru, obvodů, zapojení, stabilizace, amplitudy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro stabilizaci amplitudy generátorů RC určených pro kalibrační účely. Smyčka regulace amplitudy má dvě větve. Pomalá větev zajišťuje přesnost a dlouhodobou stabilitu amplitudy kmitů generátoru RC, rychlá větev zabezpečuje rychlé ustálení, omezení překmitů napětí při skokové změně kmitočtu při zachování nízké hodnoty nelineárního zkreslení.

Zapojení pro řízení amplitudy vyzařovaného výkonu polovodičového zdroje elektromagnetického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 227160

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hudec Lubomír, Veselý Jan, Myslík Vladimír

Značky: řízení, zapojení, zdroje, polovodičového, amplitudy, záření, vyzařovaného, výkonu, elektromagnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení amplitudy vyzařovaného výkonu polovodičového zdroje elektromagnetického záření provozovaného v impulsním režimu, vyznačené tím, že zdroj (3) záření je jednou svorkou (8) přes výkonový stupeň (2) připojen ke svorce (1) budicích impulsů a druhou svorkou (9) k výstupu porovnávacího stupně (4), jehož první vstup (10) je přes první integrační článek (6) spojen se svorkou (1) budicích impulsů a druhý vstup (11) porovnávacího...

Zařízení na změnu amplitudy výstupního členu rovinného čtyřčlenného klikového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215629

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kostura Michal, Kepič Štefan, Pandula Ján

Značky: zařízení, rovinného, klikového, členu, mechanismu, amplitudy, změnu, čtyřčlenného, výstupního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zařízení na změnu amplitudy výstupního členu rovinného čtyřčlenného klikového mechanismu se týká oblasti pohybových mechanismů. Problémem, který vynález řeší, je změna amplitudy výstupního členu rovinného čtyřčlenného klikového mechanismu v závislosti na smyslu otáčení kliky. Zařízení podle vynálezu obsahuje kliku, jež je opatřena drážkou, ukončenou na obou koncích zářezy. Drážka a zářezy mají vzhledem k ose otáčení kliky konkávní tvar....

Zapojení řízení tranzistoru měniče změnou střídy a změnou amplitudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215658

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vála Lutz, Mareda Franjo

Značky: střídy, změnou, řízení, měniče, zapojení, amplitudy, tranzistorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řízení výkonového tranzistoru pulsních měničů změnou střídy, které je doplněno o řízení změnou amplitudy řídicího signálu. Signál z regulátoru je veden na vstup regulačního členu, ze kterého je připojen na vstup zdroje proudu, jehož výstup je připojen na jeden vývod primáru oddělovacího transformátoru a druhý vývod je připojen na kolektor budicího tranzistoru. Báze budicího tranzistoru je připojena na první vstup...

Zařízení na plynulou regulaci amplitudy vertikálního kmitání vibrační stolice na výrobu betonových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 216387

Dátum: 01.07.1984

Autor: Žalud Ladislav

Značky: stolice, amplitudy, zařízení, kmitání, vertikálního, plynulou, betonových, dílců, výrobu, regulaci, vibrační, stavebních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je dosíci při změně výroby stavebních betonových dílců /hmotnost, druh/ vždy optimálních podmínek pro účinnou vibraci a zhutnění zpracovávané beto nové směsi. Podstatou zařízení na plynulou regulaci amplitudy vertikálního kmitání vibrační stolice na výrobu betonových stavebních dílců podle vynálezu je to, že vibrační stolice je uložena na základu prostřednictvím dutých těles z pružného materiálu, z nichž každé má přívodní otrubí...

Zdroj pravouhlých impulzov konštantnej amplitúdy prúdu bez jednosmernej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213913

Dátum: 01.06.1984

Autor: Fodor Stanislav

Značky: prúdu, konštantnej, amplitudy, zložky, zdroj, jednosmernej, impulzov, pravouhlých

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj pravouhlých impulzov konštantnej amplitúdy prúdu bez jednosmernej zložky pre nekonštantnú záťaž vyznačujúci sa tým, že prvá vstupná svorka /16/ vetvy pauzy je prepojená cez kondenzátor /14/ pauzy, odpor /13/ pauzy a prechod emitor-báza tranzistora / 11 / pauzy prepojeným paralelne s opačne pólovanou diodou /12/ impulzu na zemniaci pól /7/, ktorý je prepojený cez prechod báza-emitor tranzistora /1/ impulzu prepojeným paralelne s opačne...

Zařízení pro omezení amplitudy torzních kmitů a k periodickému rušení rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 213634

Dátum: 01.03.1984

Autori: Procházka Karel, Odehnal Ervín

Značky: kmitů, amplitudy, rušení, rezonance, torzních, zařízení, periodickému, omezení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení amplitudy torzních kmitů a k periodickému rušení rezonance obecných vlastních kmitů s kmity, buzenými náhonovým systémem pracovních vřeten vícevřetenových operačních hlav jednoúčelových obráběcích strojů a automatických obráběcích linek, vyznačující se tím, že sestává ze středního hnacího ozubeného kola (l), které je uchyceno na hnacím hřídeli a je v záběru jednak s hnaným ozubeným kolem (4), které je upevněno na jednom...