Patenty so značkou «amperometrické»

Ampérometrické čidlo s planparalelním systémem elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269814

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Pavelka Ivan, Marek Miroslav

MPK: G01N 27/07

Značky: planparalelním, elektrod, systémem, amperometrické, čidlo

Text:

...je pokryt anodovou oddělovací vrstvou, například z niklu Ni, a dále překrývaoí vrstvou z indiferentního kovu,například zlata Au, která je pokryte enodovou krycí vrstvou ze stříbra Ag, opatřenou povlakem chloridu střibrného Agcl.Účinok doeehovaný využitím ampérometrických čidel podle vynálezu se projeví především ve snížení epotřeby drahých kovů. Při zhotovení anody a katody podle vynálezu je spotřeba etříbre na enodu 1,64 mg a spotřeba...

Zařízení pro kontinuální amperometrické měření koncentrace oxidantů v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228898

Dátum: 15.08.1986

Autor: Dolejš Petr

MPK: G01N 27/26

Značky: kontinuální, měření, koncentrace, oxidantů, amperometrické, zařízení, plynech

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální amperometrické měření koncentrace oxidantů v plynech, sestávající z měrné cely, ve které jsou vytvořeny reakční prostory s elektrodami, případně bez nich, oddělené diafragmami a spojené kanálky, a měřicí části, vyznačující se tím, že měrná cela sestává alespoň ze dvou reakčních prostorů ( 7, 10 ) s nejméně dvěma elektrodami, nejméně jednou anodou ( A ) a nejméně jednou měřicí katodou (Kind), jejíž reakční prostor (7) je...

Zapojení amperometrické cely

Načítavanie...

Číslo patentu: 229166

Dátum: 01.01.1986

Autor: Šlais Karel

MPK: B01D 15/08

Značky: amperometrické, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká oblastí chromatografické analýzy látek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke vkládání referenčního (polarizačního) napětí na amperometrickou celu a k převodu elektrického proudu celou je využíván současně jediný operační zesilovač. Zapojení přitom umožňuje spojení cely se společným vodičem propojeným se společnou svorkou výstupu výstupního napětí. Zapojení je možno využít v chromatografii ke sledování převodu koncentrace...

Způsob amperometrické detekce látek v roztoku pomocí rtuťové elektrody a detektor pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225719

Dátum: 15.10.1985

Autor: Trojánek Antonín

Značky: detekce, rtuťové, provádění, detektor, tohoto, způsob, roztoku, amperometrické, pomocí, způsobu, elektrody, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob detekce ja založen na postupu že do rtuťové elektrody s vloženým polarizačním napětím se přivádí po kapkach analizovaný roztok, který je ve vodivém styku s alespoň jednou pomocnou elektrodou. Měřicí zařízení indikuje procházející proud, který odpovídá složení roztoku. Detektor k provádění amperometrické detekce má těleso detektoru (1) vodivě rozděleno separačním prostředkem (3) do dvou komůrek. V prvé komůrce je rtuťová elektroda (4),...