Patenty so značkou «amonným»

Kompozície na báze homogénnej fázy a ich stabilizácia dusičnanom amónnym, spôsob ich prípravy a použitie týchto kompozícií ako bioregulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287567

Dátum: 21.01.2011

Autori: Fricke Hans-michael, Rademacher Wilhelm, Kober Reiner

MPK: A01G 7/00, A01N 33/00, A01N 25/00...

Značky: přípravy, použitie, fázy, amonným, spôsob, bioregulátorov, kompozícií, kompozície, stabilizácia, dusičnanom, týchto, báze, homogénnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú kompozície na báze homogénnej vodnej fázy obsahujúcej aspoň jednu aktívnu zložku z triedy kvarternizovaných zlúčenín, etylénoxid-propylénoxidových blokových kopolymérov a dusičnanu amónneho. Zahrnuté môžu byť aj ďalšie aktívne zložky. Homogénna fáza sa stabilizuje dusičnanom amónnym. Je taktiež opísaný spôsob ich prípravy a použitie kompozícií ako bioregulátorov.

Technické směsi trojamonných solí kyselin 4- a 3-sulfoftalových se síranem amonným a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236112

Dátum: 01.08.1987

Autori: Holub Miroslav, Horyna Jaroslav, Mach Karel

MPK: C07C 143/68

Značky: směsi, amonným, technické, trojamonných, 3-sulfoftalových, kyselin, jejich, způsob, výroby, síranem, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Technické směsi trojamonných solí kyselin 4- a 3-sulfoftalových se síranem amonným sestávající z 7,0 až 9,0 dílů hmot. trojamonné soli 4-sulfoftalové kyseliny, 1,0 až 3,0 dílů hmot. trojamonné solí 3-sulfoftalové kyseliny a 10 až 30 dílů hmot. síranu amonného. Směs obsahuje popřípadě dále až 1 hmotový díl dvojamonné soli kyseliny ftalové a až 15 dilů hmot. vody. Způsob výroby těchto solí, spočívá v tom, že se na reakční směsi, získané sulfonací...