Patenty so značkou «amónnych»

Morfínanové deriváty kvartérnych amónnych solí substituované v polohe 14, spôsob ich prípravy a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3841

Dátum: 27.06.2003

Autori: Schütz Johannes, Schmidhammer Helmut, Schüllner Falko, Spetea Mariana, Stübegger Kurt, Sailer Bettina, Greiner Elisabeth

MPK: C07D 489/00, A61P 25/00, A61K 31/485...

Značky: polohe, amónnych, spôsob, morfínanové, použitia, solí, substituované, přípravy, kvartérnych, deriváty

Text:

...6-alkenoyl C 3 C(,3 lklľl 0 yl Cg-Cjó-arylalkenoyl, kde aryl je C 6 C 0 aľyl a alkenoyl je Cj-Cú-Alkenoyl Cq-Cjó-arylalkinloyl, kde aryl je CG-Cm-aryl a alkinoyl je Cg-CóalkinoyR 3 vodík CjCó-ąlkyl Cg-Có-alkenyl Cy-Cm-arylalkyl, kde aryl je Có-Cjo-aryl a alkylje CCó-alkyl Cg-(Ějó-arylalkeląyl, kde aryl je Có-Cjo-aryl a alkenyl je Cz-Có-alkenyl alkoxyalkyl,kde alkoxy je Cj-Có-alkoxy a alkyl je Cj-Có-alkyl COg(Cj-C.~,-alkyl) CO 2 H CHgOH.R 4...

Spôsob zlepšenia čistoty kvartérnych hydroxidov amónnych elektrolýzou v dvojkomorových článkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1249

Dátum: 07.10.2002

Autori: Boerman Gerrit Jan, Rains Roger Keranen, Korpel Fred

MPK: B01D 65/00, C07C 209/00, B01D 61/42...

Značky: spôsob, elektrolýzou, dvojkomorových, kvartérnych, zlepšenia, článkoch, amónnych, čistoty, hydroxidov

Text:

...hydroxid fenyltrimetylamónny, hydroxid benzyltrimetylamónny, hydroxid bís-(dibutyletyDhexametylén-diamónny (hexametylén- 1,6-bis(dibutyletyl)amóniumdihydroxid). Iné vhodné príklady boli opísané v predchádzajúcom stave techniky uvedenom vyššie, napriklad US 4,714,530 (stlpec 2, riadok 60 až po stĺpec 3, riadok 2) aUS 5,3 89,211 (stlpec 5, riadky 43-60). Výhodne zmes obsahuje hydroxid tetrametylamónny (TMAH). Výhodnejšie je zmes...

Způsob odstraňování amonných iontů z odpadních roztoků hydrometalurgických provozů a hydrochemické těžby kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263605

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zubček Ladislav, Matoušek Pavel, Rajdl Josef, Novák Luboš, Řehák Alexandr, Šlosar Jindřich, Kysela Vladimír, Füssel Jan

MPK: C02F 1/76

Značky: amónnych, provozu, těžby, odpadních, hydrometalurgických, hydrochemické, odstraňování, roztoku, způsob, kovů, iontů

Text:

...1 až 14, teplotu 0 až 80 °c a obsah amonných iontů 3 až 1 000 mg.1-1, nejdříve zalkalizují na pH nejméně 11. vyloučenâ srałenina hydroxidů kovů se případně odstraní, načež se smísí s roztokom odpadníoh chlornanů z výroby chloru a jeho sloučenin, obeahujícím 50 až 170 g aktivního chloru a až 50 g volného hydroxidu v litru, v množství až 125 1 roztoku odpadního chlornanu na 1 m 3,odpadnich roztoků hydrometalurgiokých provozů a hydrochsmické...

Sposob kontinuálnej výroby taveniny polykondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 259372

Dátum: 17.10.1988

Autori: Harmaniak Ivan, Chromický Karol, Hutár Eduard, Lexa Vladimír, Vážny Emil, Teren Ján, Gabčo Milan, Hegner Pavel

MPK: C01B 25/28, C01B 25/38

Značky: taveniny, výroby, polykondenzovaných, fosforečnanov, kontinuálnej, amónnych, spôsob

Text:

...na dodávanie tepla do reakčného systému z vonku - autotermicky.Spíâsob prípravy taveniny polykondenzovaných iosforečnanov amónnych podľa tohoto závislého vynálezu dokumentujú a objasňujú, avšak v žiadnom prípade neobmedzujú nasledujúce príklady.V záujme štvrtprevádzkového overenia spôsobu kontinuálnej výroby taveniny kondenzovaných ľosiorečnanov amónnych v zmysle vynálezu sa do vertikálneho prebublávacieho reaktora podľa čs. autorského...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 257373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štec Boris, Hegner Pavel, Harmaniak Ivan, Teren Ján, Gabčo Milan, Vážny Emil, Hutár Eduard

MPK: C05B 7/00

Značky: kondenzovaných, taveniny, výroby, spôsob, amónnych, fosforečnanov

Text:

...tzv. supertosiorečnekyseliny a. často tiež nezaručujú rovnakú úroveň prevádzkovej istoty.V uplynulom období bola viacerými autormi študovaná molekulárna dehydratácia monofosforečnanov v prítomnosti močoviny,alebo tiomočoviny, ktorá plnia funkciu kondenzačného činidla. Procesy tohoto typu sú obsahom napríklad týchto vynálezovAutorské osvedčenie ZSSR č. 420 602 1974, patenty NSR č. 2308 408 1974,1925 068, 1969, 1228 593, 1963, DAS č....

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 244349

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šabata Stanislav, Srbek František, Žák Jioí

MPK: C01B 25/25

Značky: fosforečnanov, přípravy, kondenzovaných, amónnych, spôsob

Text:

...kyseliny fosfo 4rečné s vyšším obsahom kationických nečistôt.Nevýhodné je tiež i použitie močoviny ako kondenzačného činidla, vzhladom na tepelnú bilanciu neutralizačno-dehydratačnej reakcie, pretože jej rozklad má endotermický charakter.Teraz sa zistilo, že uvedené nedostatky odstraňuje spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amônnych podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že reakcia kyseliny fosforečnej a plynného amoniaku...

Způsob biologického zapracování pískových filtrů používaných k odstraňování suspendovaných látek při úpravě pitné vody, pro odstraňování amonných iontů, dusitanů a manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239712

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šrámek Karel

MPK: C02F 1/00

Značky: dusitanů, odstraňování, vody, manganu, amónnych, suspendovaných, iontů, pitné, biologického, látek, způsob, úpravě, filtru, pískových, zapracování, používaných

Text:

...podle vyndlezu o 30 i proti ohloraoi před filtry. Při ton obsah volneho chloru v upravene vodä se vidí a ve vcdovodní síti je etabilnějěí. «Voda o vstupní koncentraci 30 1113.14 železa, 1,4 1113.1- manganu a 2,8 1115.1 amoniaku se předupravila aerací, koagtzlaoí a sedimentací. Nedostatok lqrelíku byl nahrazen ddvkováním chloru, avlak Jen v taková množství, kterć bylo nutne pro vyardžení rozpustných solí železa do nerozpustnd hydroxidové formu...

Sposob prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 249214

Dátum: 12.03.1987

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Dvořák Jan, Hermann Lubomír, Valenta Rudolf

MPK: C05B 7/00

Značky: fosforečnanov, amónnych, přípravy, spôsob, kondenzovaných, taveniny

Text:

...a/alebo tiomočoviny.Zistílo sa tiež, že na 100 hmotnostných dielov fostoru dávkovaného do vysokoteplotnej simultánne vedenej neutralizácie a dehydratácie je účelne vnášat 4,4.103 až 12.102 hmotnostných diel-ov, s výhodou 4 až 53 hmotnostných dielov močoviny a/alabo ticmočoviny. Močovina a/alebo tiomočovina sa »do procesu môže vnášat vo forme čistých zložiek, a to ako tuhé látky, tavení-ny, roztoky, alebo suspenzie, alebo ve forme .aduktov...

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 237462

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hutár Eduard, Dvořák Jan, Teren Ján, Valenta Rudolf

MPK: C05B 7/00

Značky: fosforečnanov, amónnych, kondenzovaných, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu prípravy taveniny obsahujúcej kondenzované fosforečnany amónne reakciou trihydrogénfosforečnej kyseliny s koncentráciou 32 až 64 % P205 a teplotou 5 až 150°C alebo roztoku dihydrogénfosforečnanov amónnych v trihydrogénfosforečnej kyseline a plynným amoniakom, pričom neutralizačno-dehydratačná reakcia prebieha za podmienok, pri ktorých stredná hodnota mernej hmotnosti kvapalnej reakčnej zložky obsahujúcej kyselinu...

Způsob přípravy amonných solí tetrasulfonových ftalocyaninů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247731

Dátum: 15.01.1987

Autori: Holub Miroslav, Mach Karel, Horyna Jaroslav

MPK: C09B 47/24

Značky: ftalocyaninů, amónnych, přípravy, solí, způsob, tetrasulfonových

Text:

...antimounu, arsenu, zinku, olova, titanu a celou řadu dalších známých katalyzátorů Moser F. H. Thomas A. L. Phthalvícyanine Coinpnoivnds, Reinhold Publ. Corp. NY, Chapman 8 Hall Ltd., London, 1963.Pro přípravu tetrasulfonovainých ft-alocyaninů poedle tohoto vynálezu jsou vhodné reakčni teploty 170 ~ 240 °C. Při práci s vodnými roztoky komponent je výhodné první fázi postupsu tj. jejich zahušťování na pevnou hmotu, provést při teplotách 90 C...

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230266

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Hrušovský Jozef

MPK: C01B 25/28

Značky: taveniny, tohoto, prevádzanie, kondenzovaných, spôsob, přípravy, zariadenie, fosforečnanov, kontinuálnej, spôsobu, amónnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych reakciou kyseliny fosforečnej, obsahujúcej 50 až 80 % P2O5 a teploty 15 až 800 °C, alebo reakciou roztoku fosforečnanov amónnych v kyseline fosforečnej s plynným amoniakom, ktorý sa do reakčného prostredia dávkuje v prebytku vzhľadom na množstvo amoniaku viazané v tavenine vo forme fosforečnanov amónnych, vyznačujúci sa tým, že neutralizačno-dehydratačná reakcia medzi...

Způsob získávání amonných solí z koksárenských čpavkových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219500

Dátum: 15.08.1985

Autori: Trytko Otmar, Jach Zdeněk, Vojtovič Květoslav, Opálková Vendulka

Značky: způsob, čpavkových, amónnych, solí, získavání, koksárenských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob parciální separace amonných solí z koksárenských čpavkových vod pomocí vodního roztoku hydroxidu sodného. Nevýhody stávajícího stavu odstraňuje způsob získávání amonných solí z koksárenských čpavkových vod roztokem hydroxidu sodného přiváděného do čpavkového odháněče a podle vynálezu se tento roztok hydroxidu sodného dávkuje nad přívodem páry do čpavkového odháněče, nejvýše však do dvou třetin jeho účinné výšky. Způsob...

Způsob defluorace amonných solí kyseliny fosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 215483

Dátum: 01.01.1985

Autori: Jiráková Stanislava, Skalická Eva A Skalický Petr

Značky: solí, amónnych, defluorace, kyseliny, fosforečné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu defluorace amonných solí kyseliny fosforečné především fluoru na vápenatou nerozpustnou sloučeninu. Podstatou je to, že se ke srážení fluoru použije nerozpustná vápenatá sůl.

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216856

Dátum: 31.10.1984

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Juhás Milan, Nádvorník Róbert

Značky: prevádzanie, taveniny, kontinuálnej, spôsob, fosforečnanov, amónnych, zariadenie, tohoto, kondenzovaných, spôsobu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych reakciou horúcej kyseliny fosforečnej alebo horúceho roztoku dihydrogénfosforečnanu amónneho v kyseline fosforečnej s plynným amoniakom, prebiehajúcou prípadne za kontinuálneho pridávania 1 až 20 hmotnostných dielov močoviny na každých 100 hmotnostných dielov odlúčenej reakčnej zmesi, vyznačujúci sa tým, že kyselina fosforečná, alebo roztok dihydrogénfosforečnanu...

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 218193

Dátum: 15.09.1984

Autori: Herman Luboš, Teren Ján, Hutár Eduard, Franko Ján

Značky: kondenzovaných, fosforečnanov, spôsob, amónnych, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych termickým spracovaním dihydrogénfosforečnanu urónia pri teplote od 110 °C do 250 °C bez alebo v prítomnosti amoniaku tak, že kryštalický a/alebo roztavený a/alebo rozpustený dihydrogénfosforečnan urónia [CO(NH2) (NH3)]. .H2PO4 sa bez prídavku alebo za súčasného prídavku amoniaku uvedie do priameho kontaktu s kvapalnou a/alebo plynnou teplonosnou látkou zohriatou na teplotu od 110 °C do 250...

Spôsob odstraňovania chlórkrezolov z amonných alebo amínových solí kyseliny 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 217660

Dátum: 16.07.1984

Autori: Hauskrecht Peter, Husár Štefan

Značky: amónnych, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, kyseliny, amínových, solí, chlórkrezolov, odstraňovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši znižovanie chlórkrezolov v amónnych alebo amínových soliach 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Chlórkrezoly sa odstraňujú z amónnych alebo amínových solí 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny vodnou parou. V destiláte obsiahnuté chlórkrezoly sa pôsobením alkalického hydroxidu prevedú na alkalické chlórkrezoláty, ktoré kondenzáciou s chlóroctanom alkalického kovu vytvoria chlórsubstituované fenoxyoctové kyseliny. Vynález možno...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 214210

Dátum: 01.06.1984

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Nádvorník Róbert

Značky: taveniny, spôsob, fosforečnanov, výroby, amónnych, kondenzovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych termickou dehydratáciou dihydrogénfosforečnanu urónia - /CO//NH2//NH3//.H2PO4, pri teplota vyššej než 115 (C a nižšej než 230 (C termickou dehydratáciou, ktorá prebieha vo filmovej vrstve taveniny dihydrogénfosforečnanu urónia a jeho zmesí s produktami termického rozkladu, vytvorenej voľným roztekaním a/alebo mechanickým roztieraním a/alebo nanášaním taveniny do temperovaného...

Spôsob kontinuálnej výroby sulfonových kyselín, sulfonátov alkalických kovov a amonných a bielych olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223490

Dátum: 01.05.1984

Autori: Svitok Alojz, Maťaš Michal, Klucho Pavol

Značky: kovov, kontinuálnej, bielych, olejov, výroby, alkalických, sulfonových, spôsob, sulfonátov, amónnych, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru spracovania olejových frakcií. Rieši spôsob kontinuálnej výroby sulfonových kyselín, sulfonátov alkalických kovov a amonných bielych olejov, pri ktorom sa olejová frakcia privedie do styku so sulfonačným činidlom a sulfonové kyseliny alebo sulfonáty alkalických kovov alebo amonné sa extrahujú z reakčnej zmesi. Postupuje sa pri tom tak, že sulfonačné činidlo, zložené z 1 až 8 % objemových SO3 v dusíku alebo v inom inertnom...