Patenty so značkou «aminy»

C-28 amíny modifikovaných derivátov C-3 kyseliny betulínovej ako maturované inhibítory HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19836

Dátum: 27.01.2012

Autori: Regueiro-ren Alicia, Chen Yan, Liu Zheng, Chen Jie, Sit Sing-yuen, Swidorski Jacob, Meanwell Nicholas

MPK: A61K 31/56, C07J 63/00, A61P 31/18...

Značky: aminy, maturované, kyseliny, derivátov, inhibitory, betulinovej, modifikovaných

Text:

...látok, ktoré sú naďalej0004 Inhibítory naviazania HIV sú ďalšou podtriedou protivírusových zlúčenín, ktoré sa viažu na povrchový glykoproteín gp 12 O HIV a zabraňujú interakcii medzi povrchovým proteínom gp 12 O a receptorom CD 4 hosťovskej bunky. Teda brániaHIV naviazať sa na ľudské CD 4 T-bunky a blokujú HIV replikáciu vprvej fáze životného cyklu HIV. Vlastnosti inhibítorov naviazania HIV sa zlepšili V snahe získať zlúčeniny s...

Absorpčný prostriedok obsahujúci cyklické amíny na odstraňovanie kyslých plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15490

Dátum: 01.02.2010

Autori: Brughmans Steven, Lichtfers Ute, Sieder Georg, Spuhl Oliver, Garcia Andarcia Hugo Rafael

MPK: B01D 53/14

Značky: prostriedok, absorpčný, cyklické, kyslých, aminy, obsahujúci, plynov, odstraňovanie

Text:

...ppm síry alebo jej zlúčeniny, ktorá poskytuje atómy síry.V EP-A 538019 sú opísané vodné roztoky stéricky blokovaných amínov na odstraňovanie oxidu uhličitého z dymowjch plynov.W 0 2007/144372 uverejňuje spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z prúdu plynu, v ktorom je parciálny tlak oxidu uhličitého v prúde plynu nižší ako 200 mbar,napríklad z dymového plynu, uvedením do kontaktu s vodným roztokom terciárneho alifatického alkanolaminu, a...

Spôsob a zariadenie na regeneráciu pri čistení plynov vznikajúceho, amíny obsahujúceho pracieho roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12403

Dátum: 12.08.2008

Autor: Günther Lothar

MPK: B01D 53/14, C10L 3/10

Značky: regeneráciu, zariadenie, aminy, spôsob, pracieho, vznikajúceho, obsahujúceho, plynov, čištění, roztoku

Text:

...až na 160 °C, prednostne na 145 °C, a stláča na tlak najmenej 4 bary,prednostne 5 až 8 barov, a v druhom expanznom stupni expanduje na tlak , ktorý je najmenej o 0,5 baru, prípadne až o 3 bary, vyšší ako expanzný tlak prvého expanzného stupňa, pričom sa z pracieho roztoku vo forme plynu odlúčiprevažná časť ešte pritomného C 02 a zlúčenin siry (krok b) spôsobu). V prvoma druhom expanznom stupni prebieha expanzia prednostne ako...

Arylsubstituované polycyklické amíny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3005

Dátum: 16.08.2005

Autori: Schwink Lothar, Gossel Matthias, Hessler Gerhard, Stengelin Siegfried, Lennig Petra

MPK: A61K 31/407, A61P 3/00, A61K 31/4353...

Značky: použitie, aminy, spôsob, liečiv, polycyklické, arylsubstituované, přípravy

Text:

...byt nahradené skupinou Y za tvorby chemicky zmysluplnéhonavzájom nezávisle predstavujú H, (C 1-Cg)-alkylnavzájom nezávisle predstavujú H, (C 1-C 4)-alkyl, kde R 19 a R 20 v y skupinách môžu vkaždom prípade mať rovnaké alebo odlišné významyje 3 až 14-členná bivalentná karbocyklická alebo heterocyklická kruhová štruktúra s 0 až 4 heteroatómami z množiny N, O a S, ktorá môže prípadne niesť substituenty z množiny H, F, Cl, Br, I, OH, CF 3, CN,...

Polyalkénové amíny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284372

Dátum: 19.01.2005

Autori: Oppenländer Knut, Günther Wolfgang, Melder Johann-peter, Posselt Dietmar, Blum Gerhard

MPK: C08F 8/00

Značky: aminy, spôsob, polyalkénové, obsahom, použitie, kompozície, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Polyalkénové amíny všeobecného vzorca (I) so stopovým množstvom halogenidov, spôsob ich prípravy, ktorý spočíva v tom, že polyalkénový epoxid reaguje s dusíkatou zlúčeninou za získania aminoalkoholu, ktorý sa katalyticky dehydruje a vytvorený olefín sa hydrogenuje za vzniku amínu vzorca (I). Vynález sa tiež týka kompozícií, ktoré obsahujú polyalkénové amíny a použitia polyalkénových amínov.

Farmaceuticky aktívne tricyklické amíny, medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283378

Dátum: 23.05.2003

Autor: Bundy Gordon

MPK: C07D 487/00

Značky: farmaceutický, aktívne, medziprodukty, tricyklické, přípravu, aminy

Zhrnutie / Anotácia:

Tricyklické amíny všeobecného vzorca (IV) a ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú použiteľné na liečenie astmy
medziprodukty na ich prípravu.

Prostriedky obsahujúce triazoly a alkoxylované amíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1740

Dátum: 03.02.2003

Autori: Tiedink Johannes Gerardus, Van Der Flaas Mark Arthur Josepha, Paris Emmanuel

MPK: A01N 43/64

Značky: alkoxylované, prostriedky, obsahujúce, triazoly, aminy

Text:

...a tritikonazolu, a alkoxylovane amíny vzorca (I) na zvýšenie účinnosti alebo účinku, a nosič.10006 odla jedneho aspektu predkladaného vynálezu sú poskytnuté fungicídne prostriedky, ktoré v určitých širších limitoch (tzn. V určitých vzájomných pomeroch alebo nmožstvách účinných látok), pre odborníkov V odbore ľahko stanovených,obsahujú kombináciu jedného alebo viacerých fungicídnych triazolov plus alkoxylované amíny vzorca (I) V synergických...

Arylom substituované cyklické amíny ako selektívne D3 ligandy dopamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282725

Dátum: 28.10.2002

Autori: Lin Chiu-hong, Leiby Jeffrey, Haadsma-svensson Susanne, Darlington William, Cleek Kerry Anne, Romero Arthur

MPK: C07C 235/84, C07C 233/78, C07C 255/57...

Značky: aminy, ligandy, selektivně, cyklické, substituované, arylom, dopamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny a ich farmaceuticky prijateľné soli vhodné na liečbu porúch centrálneho nervového systému spojených s dopamínovou D3 receptorovou aktivitou všeobecného vzorca (I): kde X a Y sú na pozícii 5, 6 alebo 7, kde i) n je 1, potom X je (CH2)mCONR4R5, (CH2)mSO2R3, (CH2)mSO2NR4R5, (CH2)mNR4CONHR5, (CH2)mNHSO2R3, (CH2)mNHCOR3 alebo C(O)R4, kde m je 0 alebo 1 s tou výnimkou, že pokiaľ m je 0, potom Y nie je vodík alebo halogén a pokiaľ n je 1,...

Aminy 4,9-dihydrothieno/2,2-c/-2-benzothiepinové řady a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 263999

Dátum: 12.05.1989

Autori: Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav, Valchář Martin, Metyš Jan, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 495/04

Značky: aminy, jejich, řady

Text:

...u myší EDso 10,8 mg/kg p. o. účinek v tomto testu a v řaadě dalších je dobře srovnatelný s účinkem klasického tricyklického antidepresiva imipraminu. Latka konečně projevuje zřetelnou afinitu k vazebným místům/SH/imipraminu a FH/desipraminu v hypothalamu krys. Střed-ní inhibiční koncentrace látky pro inhibici vazby 4 nM /äH/imi 2pranlinu IC 50 je 169,4 nM a pro inhibici vazby nM /5 H/desipnaminu 512 nM. Látka má tedy celkově profil...

Způsob přípravy reakčních produktů vyšších karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257563

Dátum: 16.05.1988

Autor: Urbánek Josef

MPK: C07C 103/87

Značky: karboxylových, vyšších, způsob, reakčních, produktů, polytopickými, přípravy, aminy, kyselin

Text:

...vyznačují výrazně lepšími vlastnostmi, jelikož ve srovnání se stávajícími heterocyklickými produkty si zachovávají svou aktivitu a penetrační schopnost i při dlouhodobém zahřívání na teploty kolem 150 OC.Dále vyšší účinek produktů připravených postupem podle vynálezu spočívá ve zlepšení adhezivních schopností živic ke kamenivu, zvláště kyselému a mokrému až o 20 8 ve srovnání s pro~ dukty heterocyklického typu - hodnoceno metodikou ČSN 65...

Aminy 11,12-dihydro-6H-6,12-methanodibenzo(b,f)thiocinové řady a jejich maleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 256238

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holá Vladislava, Protiva Miroslav, Šindelář Karel, Buděšínský Miloš

MPK: C07D 495/08

Značky: jejich, aminy, maleináty, řady, 11,12-dihydro-6h-6,12-methanodibenzo(b,f)thiocinové

Text:

...vzorce I jsou base, které neutralisací kyselinami poskytují soli, z nichž některé jsou pro farmaceutické účely výhodnější než volné base. V tomto vynálezu jsou preferovâny kyselé soli-s kyselinou maleinovou, tj. hydrogenmaleináty, které jsou rovněž předmětem vynálezu.Roztok 1,6 g chloridu hlinitého V 10 ml etheru še po kapkách přidá k míchanému roztoku 0,6 g hydridu lithnohlinitého v 10 ml etheru v dusíkové atmosféře a potom se během 15 min...

Reakční produkty vyšších nasycených a/nebo nenasycených karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252771

Dátum: 15.10.1987

Autori: Buchta Jaroslav, Urbánek Josef

MPK: C07C 103/70, C07C 103/54

Značky: polytopickými, karboxylových, reakční, nenasycených, aminy, produkty, nasycených, vyšších, kyselin

Text:

...potřeb zpracovatelů a oproti stávajíoím tuzemským a dovozovým produktům na bázi imidazolů jsou devizově významně méně náročné. Mají vyšší schopnost zvýšit přilnavost živice ke kamenivu a to i mokrému a kyselému. Vyrobené produktynemění časom své rheologioké vlastnosti e snadno se zprecovévejí za normální teploty a nemusí ee před použitím zahřívet na vyšší teploty. Toxikologioká testy prokázaly, že reakční produkty podle vynálezu jsou...

Triethoxysilyl- a diethoxysilylmethylsubstituované aminy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215743

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín, Čapka Martin, Rmoutil Miroslav

Značky: jejich, výroby, aminy, diethoxysilylmethylsubstituované, triethoxysilyl, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou triethoxysilyl- a diethoxysilylmethylsubstituované aminy obecného vzorce (C2H5O)2RlSiR2X(CH3)2, kde představuje R1 methyl- nebo ethoxyskupinu a R2 (CH2)5- nebo (CH2)3C6H4O(CH2)2-skupinu. Tyto nové látky lze vyrobit například adicí triethoxysilanu nebo diethoxymethylsilanu na příslušné nenasycené terc. aminy typu CH2=CH(CH2)3N(CH3)2 a CH2=CHCH2C6H4OCH2CH2N(CH3)2. Reakci lze provádět bez rozpouštědla nebo v aprotickém...