Patenty so značkou «aminu»

Nový spôsob diastereoselektívnej prípravy chirálneho primárneho amínu na steroide

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10367

Dátum: 11.12.2007

Autori: Simonnet André, Bernard Daniel, Bousquet-frances Joëlle, Oddon Gilles, Cazenave Gérard

MPK: C07J 41/00

Značky: nový, diastereoselektívnej, aminu, chirálneho, primárneho, spôsob, steroide, přípravy

Text:

...sa v rozsahu -33 °C a -90 °C, v zmesi rozpúšťadla éterového typu a alifatického alkoholu, a získa sa očakávaná zlúčeninav ktorej amín V konfigurácii (1 alebo B je v polohe, ktorá zodpovedá polohe oxímu V zlúčenine vzorca (II).Získaný amín je v ekvatoriálnej konfigurácii, ktorá zodpovedá termodynamicky najstabilnejšej polohe.Skupiny citlivé na reakčné podmienky, o ktorých sa pojednávalo skôr, sú v organickej chémii dobre známe, ale ako...

Spôsob prípravy 1-(2S,3S)-2-benzhydryl-N-(5-terc.-butyl-2-metoxybenzyl)chinuklidín-3- amínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3055

Dátum: 26.01.2005

Autori: Taber Geraldine Patricia, Smith Julian Duncan, Post Ronald James, Basford Patricia Ann

MPK: C07D 453/00

Značky: přípravy, spôsob, aminu, 1-(2s,3s)-2-benzhydryl-n-(5-terc.-butyl-2-metoxybenzyl)chinuklidín-3

Text:

...v tomto opise je zahrnutý v tomto texte formou odkazu.0005 Niektoré stupne v opise spôsobu syntézy monohydrátu citrátovej soli zlúčeniny vzorca lboli uskutočnené sreakčnými činidlami, ktoré sú zpohfadu bezpečnosti nežiaduce, aposkytovali neuspokojivé výťažky na uskutočnenie tohto spôsobu vpriemyselnom meradle. Predmetný vynález sa týka spôsobu, pri ktorom sa chemické premeny uskutočňujú bez potreby použitia agresívnych podmienok na...

Zmes obsahujúca organický fosfit alebo fosfonit, spôsob stabilizácie organických fosfitov a fosfonitov, použitie organického amínu v kombinácii so soľou kovu, ktorý viaže kyselinu, a stabilizovaný organický fosfit alebo fosfonit

Načítavanie...

Číslo patentu: 282554

Dátum: 06.09.2002

Autori: Pauquet Jean-roch, Zingg Jürg, Salathé Ronald, Quotschalla Udo, Linhart Helmut

MPK: C08K 3/22, C07F 9/32, C07F 9/40...

Značky: fosfitov, stabilizovaný, solou, použitie, organického, stabilizácie, ktorý, viaže, fosfonit, kombinácii, organicky, spôsob, obsahujúca, fosfonitov, kovů, organických, aminu, kyselinu, fosfit

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zmes obsahujúca (a) 25 až 99 % hmotn. organického fosfitu alebo fosfonitu, (b) 0,01 až 50 % hmotn. organického amínu a (c) 0,01 až 25 % hmotn. soli kovu, ktorý viaže kyseliny, vztiahnuté vždy na celkovú hmotnosť zmesi. Ďalej sa opisuje spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu proti hydrolýze pridaním organického amínu a soli kovu, ktorý viaže kyseliny. Opísané zmesi sa vyznačujú výbornou odolnosťou proti hydrolýze a...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268956

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: aminu, epoxidy, plastifikátor, alifatických, reakce, urychlující

Text:

...je nutno použít zvýšené teploty, např. 70 °C) nebo jako produkty vhodné vedené reakce allylchloridu s.naftolem. Někdy je vhodné pro lepší zprscovatelnost přidat k urychlovači ínartní plastiŕikétor či ředidlo.Nové urychlující pleotifíkátory jsou obvykle tmavočervené čiré kapaliny bez výraznějšího zápachu 0 viskozitš 15 až 50 mPa.s/25 °C. Vzhledemok vyšší proměrné molekulové hmotnosti se mohou používat va většim množství než dosud užívané...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268955

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: aminu, urychlující, plastifikátor, epoxidy, reakce, alifatických

Text:

...až 35 dílo na 100 dílo epoxídu.Hlavním přínosem je současný efekt řadící, plaetífíkujicí e urychlujíci. Nizkávíekozite je zejména potřebná pro práci při nižších teplotách e pro případné plnění systému.Jako biafanoly se hlavně uživá bisfanoi A, ale může aa použit 1 biafanol F spod.Nová urychlujici plaatifikátory Jaou obvykle žluté až hnědá kapaliny o viakozitě 15 až 60 nPa.s/25 °C, nazapáchaji, biafenoly z nich navypadávaji. maji výrazně nižši...

Způsob přípravy komplexu trimeru 2-propanolátu hlinitého a aminu nebo amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268204

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zatloukal Lubomír

MPK: C07F 5/06

Značky: amoniaku, hlinitého, aminu, přípravy, trimeru, způsob, komplexu, 2-propanolátu

Text:

...v alkénech i v nižších alkanolech, jako je metanol, etanol, 2-propenol,málo jsou rozpuatné v toluenu. chloroformu, trichlorethylenu, dobře jsou rozpuatně v amineoh obecného vzorce II.Teploty tavení těchto komplexních eloučenin jsou překvapivě vysoké, přeeahují 118 °c, což je počátek teploty tevení komplexu vzniklého vazbou trimeru 2-propanolátu hlinitého a amoniake.Komplexní aloučeniny obecného vzorce I jsou atélé i při teplotách do 190 °C,...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265857

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: urychlující, epoxidy, reakce, aminu, alifatických, plastifikátor

Text:

...1/~renol, trifenylfosfit a j.Nyní jsme zjistili, že řada výše uvedených potíží s urychp lením tvrzení epoxidovýoh pryskyřie nebo kspelných epoxidovýchelsstomerů alifetickými polyaminy se vyřeši užitím plestirikujíoiho uryohlovače eestávajíoiho hmotnostně z3 až 50 dílů biofenolů A,25 až 85 dílů diallyléteru bisfenolu A,5 až 25 dílů monoalyléterů bisfenolů A,2 až 10 dílů allylovaného monoallyléteru bisfenolů A a 3 až 18 äílů...

Způsob stanovení volných aromatických aminů ve vodorozpustných organických barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245222

Dátum: 01.07.1988

Autori: Fuxa Lubomír, Roleík Zdenik

MPK: G01N 27/44

Značky: vodorozpustných, aminu, stanovení, způsob, barvivech, organických, aromatických, volných

Text:

...voli nitrozačni titraci amperometricky indikovanou na stacionárním grafitu, bud v přítomnosti barvivalnebo tam, kde činidlo nevyvolá žádanou proudovou odezvu na elektrodě,extraktu, které obsahují izolované aminy.U barviv, které jsou tak jako aminy rozpustné a tudíž nelzeV zbytkové aminy extrahovat a grafitová stacionárni elektroda se pří tomností barviva dezaktivuje, nelze výše uvedenou metodu použít- 2 Y y 245 222 Nyní byl nalezen...

Způsob přípravy N-allylovaných derivátů aromatických aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237067

Dátum: 01.10.1987

Autori: Růžička Karel, Vyskočil František, Přikryl Josef

MPK: C07C 87/66, C07C 87/52

Značky: aminu, přípravy, aromatických, derivátů, způsob, n-allylovaných

Zhrnutie / Anotácia:

N-allylované aromatické aminy podle tohoto vynálezu mají obecný vzorec I, kde R = naftyl nebo fenyl, případně substituovaný v poloze 2 chlorem, alkyl nebo alkoxyskupinou, kde alkyl obsahuje Cl- 2 a v poloze 5 chlorem, acetyl aminoskupinou, nebo propionylaminoskupinou a X je H, alkyl Cl-4' allyl ?-kyanetyl, ?-hydroxyetyl, nebo ? -acetoxyetyl, a podstata jejich přípravy spočívá v tom, že se na výchozí aminy obecného vzorce II kde R a X mají výše...

Způsob recykláže amoniaku obsaženého v odpadních plynech z výroby aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241748

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dittert Ivan, Pantueek Pavel, Starý Milan, Losa Evžen

MPK: C07C 87/00, C01C 1/12

Značky: plynech, obsaženého, výroby, amoniaku, způsob, aminu, odpadních, recykláže

Text:

...reaktoru -~ vstup 11 se chladí vodou nebo výměnou tepla s jiným technologickým proudem ve výměnících 1, 3. V obohacovací části amoniakové kolony 2 se plyny zbavují vody a organických látek. Tato část kolony je zkrápěna kondenzátem z chladiče 6 nebo kapalným amoníakem potřebným k aminaci vstup 12. Ochlazené plyny se vraceji do procesu pomocí kompresoru 7 - výstup 13.V ochuzovací části amoniakové kolony 2 se kapalná reakční směs zbavuje...

Způsob zvyšování selektivity měděných katalyzátorů používaných při reduktívní alkylaci aromatických aminů ketony

Načítavanie...

Číslo patentu: 235833

Dátum: 01.12.1986

Autori: Uhlár Ján, Jarkovský Lubor, Pašek Josef

MPK: B01J 23/72, C07C 85/08

Značky: selektivity, reduktívní, způsob, měděných, katalyzátoru, zvyšování, aminu, aromatických, ketony, používaných, alkylaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování selektivity měděných katalyzátorů aktivních pro hydrogenaci ketimínů při reduktivní alkylaci primárních aromatických aminů ketony v kapalné fázi při 130 až 220 °C a tlaku 2 až 10 MPa. Podstata vynálezu spočívá v tom, žese k reakční směsi přidá 0,3 až 2 % hmot. organické kyseliny s počtem atomů uhlíku 1 až 4, vztaženo na katalyzátor.

Způsob izolace aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241259

Dátum: 22.08.1985

Autori: Dušek Josef, Vinš Ludik, Veselý Milan, Burian František

MPK: C07C 85/26

Značky: izolace, aminu, způsob

Text:

...iontoměničí přímo na reakčni směsi, obsahující aminy obecného vzorce I, tak Jak se získaji po redukcí příslušných nitro-, nítroso-,azo- a azoxysloučenin, případně na směs aminů, definovaných obecným vzorcem I.Postupom lze izolovat např. aminofenoly, N-alkylaninofenoly, fenylendiaminy, N-alkylfenylendiaminy, N,N-dialkylfenylendiaminy, N-alky 1-N-hydroxyelkylfenylendiaminy, Nalkyl-N-sulfamidoalkylfenylendíaminy, N-alkyl- a N,Ndialkyl-...

Způsob přípravy aromatických primárních aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219112

Dátum: 15.07.1985

Autori: Terč Jiří, Práchenský Jiří, Vokál Josef

Značky: primárních, přípravy, aminu, aromatických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aromatických primárních aminů Béchampovou redukcí příslušných nitrosloučenin tak, že se jako redukčního železa použije litinové drtě specifikované jako měkká šedá litina perlitické nebo perliticko-feritické metalografické struktury s obsahem feritu do 40 %. `

Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225481

Dátum: 15.04.1985

Autori: Lukáč Ivan, Zvara Ivan, Hrdlovič Pavol, Chmela Štefan

Značky: světelný, stabilizátor, bráneného, přípravy, spôsob, stericky, aminu

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu, ktorý predstavuje zlúčenina 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylester kyseliny 2-metyl-3-{15-/7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadecyl/} propánovej obecného vzorca I kde R je protón alebo metyl.

Způsob dělení nebo/a identifikace terciárních a kvartérních aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218395

Dátum: 15.02.1985

Autor: Ponert Jiří

Značky: aminu, terciárních, způsob, dělení, kvartérních, identifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Dělení směsi terciárních a kvartérních aminů se provádí chromatografií na silikagelu vodným roztokem čpavku. Způsob je vhodný i pro jejich identifikaci, s ohledem na úzké rozpětí charakteristických hodnot Rf, nezávisle na celkové struktuře molekuly a přítomnosti dalších funkčních skupin. Postup je vhodný technologicky k získání aminů vysokého stupně čistoty. Možnost použití ve farmaceutickém a chemickém průmyslu.

Způsob přípravy nového aminu odvozeného od 2-chlor-11H-dibenz(b,f)-1,4-oxathiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217881

Dátum: 15.11.1984

Autori: Protiva Miroslav, Šindelář Karel

Značky: 2-chlor-11h-dibenz(b,f)-1,4-oxathiepinu, přípravy, aminu, nového, odvozeného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy nového 2-chlor-11-(1methyl-4-piperidyliden)-11H-dibenz(b,f)-1,4-osathiepinu a jeho solí. Jmenovaná látka je jednak meziproduktem přípravy neurotropně účinných léčiv, jednak sama zvláště ve formě solí vykazuje mírnou neuroleptickou účinnost má zřetelnou kataleptickou aktivitu, která není provázena rušivou centrálně tlumivou účinností. Způsob přípravy podle vynálezu spočívá v dehydrataci...