Patenty so značkou «amínotiazolových»

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16144

Dátum: 23.08.2005

Autori: Nakao Ryu, Nagasawa Masaaki, Aida Yoshiyuki, Asami Kazuyasu, Tanaka Nobuyuki

MPK: C07D 277/56, C07C 51/377

Značky: derivátov, spôsob, medziprodukt, přípravy, amínotiazolových

Text:

...Lewisovej kyseliny a rozpúšťadla umožňuje selektívnu demetyláciu iba 2-metoxy skupiny aromatickej karboxylovej kyseliny, a to aj V prípade, kedy metoxy skupiny sú prítomné v polohách 3, 4 a 5. Pôvodcovia ďalej objavili, že v prípade, kedy je uskutočňovaná arnidačná reakcia 2-hydroxy aromatickej karboxylovej kyseliny s Z-aminotiazolom, t.j. použitie prostriedkov, pri ktorých reaguje fenylester 2-hydroxy aromatickej0009 Spôsob môže byť...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a výroba medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15910

Dátum: 23.08.2005

Autori: Aida Yoshiyuki, Nagasawa Masaaki, Tanaka Nobuyuki, Asami Kazuyasu, Nakao Ryu

MPK: C07D 277/56, C07C 51/377

Značky: přípravy, derivátov, medziproduktov, výroba, amínotiazolových, spôsob

Text:

...demetylácie 2-metoxy skupiny aromatických karboxylových kyselín, ktoré majú metoxy skupinu v polohe 2,pôvodcovia objavili, že kombinácia konkrétnej Lewisovej kyseliny a rozpúšťadla umožňuje selektívnu demetyláciu iba 2-metoxy skupiny aromatickej karboxylovej kyseliny, a to aj v prípade, keď metoxy skupiny sú prítomné v polohách 3, 4 a 5. Pôvodcovia ďalej objavili, že vprípade, keď je uskutočňované amidačná reakcia 2-hydroxy aromatíckej...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10116

Dátum: 23.08.2005

Autori: Tanaka Nobuyuki, Aida Yoshiyuki, Nakao Ryu, Nagasawa Masaaki, Asami Kazuyasu

MPK: C07C 51/377, C07C 67/08, C07C 65/21...

Značky: amínotiazolových, přípravy, medziproduktov, spôsob, derivátov

Text:

...skupiny aromatíckých karboxylových kyselín, ktoré majú metoxy skupinu v polohe 2,pôvodcovia objavili, že kombinácia konkrétnej Lewisovej kyseliny a rozpúšťadla umožňuje selektívnu demetyláciu iba 2-metoxy skupiny aromatickej karboxylovej kyseliny, a to aj V prípade, keď metoxy skupiny sú prítomné v polohách 3, 4 a 5. Pôvodcovia ďalej objavili, že vpripade, keď je uskutočňované amidačná reakcia 2-hydroxy aromatickej karboxylovej kyseliny...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19473

Dátum: 23.08.2005

Autori: Nagasawa Masaaki, Nakao Ryu, Asami Kazuyasu, Aida Yoshiyuki, Tanaka Nobuyuki

MPK: C07C 205/60, C07C 51/377, C07C 51/347...

Značky: přípravy, spôsob, medziproduktov, derivátov, amínotiazolových

Text:

...aromatickej karboxylovej kyseliny a poskytnúť touto demetylačnou metódouv priemyselnom meradle spôsob prípravy aminotiazolových derivátov použiteľných ako liečiv.0010 Tento vynález poskytuje spôsoby výroby podľa nárokov 1 a 2. Preto, výsledkom niekoľkých rôznych štúdií spôsobu selektívnej demetylácie 2-metoxy skupiny aromatických karboxylových kyselín, ktoré majú metoxy skupinu V polohe 2, pôvodcovia objavili, že kombinácia konkrétnej...

Sposob prípravy aminotiazolových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257471

Dátum: 16.05.1988

Autori: Veverka Miroslav, Motáček Tomáš, Stuchlík Jozef, Pek Rudolf, Považanec František

MPK: C07D 277/40

Značky: spôsob, přípravy, derivátov, amínotiazolových

Text:

...soli. Sú známe napr. pod obchodnými značkami Slovamin S-7 alebo S-20 (CHZWP-Nováky n. ó.) Príklady anionických tenzidov, ktoré možno použiť podľa vynálezu, sú známe pod obchodnými značkami Triton, napr. Triton X-152 (Rohm, Haas C 0) Hostàpon (Hoechst) alebo Neokal (Spolek).Všeobecne je preferované použitie neionových tenzidov, s Výhodou V synergickej kombinácii s ionovými. Príklad neionových tenzidov, ktoré môžu byt použité podľa...

Spôsob prípravy amínotiazolových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246443

Dátum: 13.03.1986

Autori: Vašina Josef, Fürst Pavel

MPK: C07D 277/38

Značky: derivátov, amínotiazolových, spôsob, přípravy

Text:

...volí talk, aby došlo k vytvoreniu 20 až 60 (Vo-ného roztoku zlúčeniny vzoroa Il.Po ukončení reakcie sa anorganžwcká zlúčenina odfiltruje a organické rozpúštadlo oddestiluje, s výhodou za vákua. Destilovaný odparok je surová zlúčenina vzorce I,ktorá sa čistí -konvenčne používanými metódami ako kryštalizácia alebo -cliromatografia.zlúčeniny vzorca I možno izolovať z reakrčnej zmesi tak, že po odfiltrovaní anorganickej zlúčeniny k jej...