Patenty so značkou «aminokyselin»

Inhibítory retrovírusových proteáz na báze hydroxyetylaminosulfónamidu aminokyselín a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285688

Dátum: 18.05.2007

Autori: Brown David, Vazquez Michael, Sikorski James, Nagarajan Srinivasan, Mcdonald Joseph, Freskos John, Decrescenzo Gary, Getman Daniel, Devadas Balekudru

MPK: A61K 38/55, C07K 5/00

Značky: použitie, báze, hydroxyetylaminosulfónamidu, aminokyselin, proteáz, inhibitory, retrovírusových

Zhrnutie / Anotácia:

Vybrané hydroxyetylaminosulfónamidové zlúčeniny aminokyselín všeobecného vzorca (I), ktoré sú účinné ako inhibítory proteáz retrovírusov, osobitne ako inhibítory proteázy vírusu HIV. Sú opísané prípravky ich obsahujúce a spôsoby na potlačenie retrovírusových proteáz, ako je napríklad proteáza vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV), použitie týchto zlúčenín na prípravu liečiva na profylaktickú prevenciu retrovírusovej infekcie alebo šírenia...

Miestne špecifická inkorporácia aminokyselín do molekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17104

Dátum: 05.03.2007

Autori: Tirrell David, Wang Pin, Kwon Inchan, Tang Yi, Son Soojin

MPK: C12N 15/09

Značky: molekúl, špecifická, inkorporácia, miestne, aminokyselin

Text:

...bude nakoniec inkorporovať. Toto môže byťnežiaduce, pretože pri umelo pripravenom enzýme alebo proteíne môže inkorporácianekanonickej aminokyseliny do nezamýšľaného miesta nečakane narušiť funkciu proteínu, zatiaľ čo chýbajúca inkorporácia nekanonickej aminokyseliny do požadovaného miesta nedosiahne požadovaný ciel.0006 Všeobecne sú spôsoby uskutočnenia viacmiestnej substitúcie jednoduché, avšak všetky miesta zodpovedajúce konkrétnej...

Pyruvátkarboxylázový gén, génová štruktúra, vektor a transformovaná bunka s jeho obsahom, spôsob mikrobiálnej prípravy aminokyselín aspartátovej a glutamátovej skupiny a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284235

Dátum: 02.11.2004

Autori: Eikmanns Bernd, Peters-wendisch Petra, Sahm Hermann

MPK: C12P 13/04

Značky: přípravy, vektor, aspartátovej, skupiny, použitie, pyruvátkarboxylázový, obsahom, glutamátovej, transformovaná, buňka, génová, mikrobiálnej, struktura, spôsob, aminokyselin, gén

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob mikrobiálnej prípravy aminokyselín aspartátovej a/alebo glutamátovej skupiny, pri ktorom je zvýšená aktivita pyruvátkarboxylázy genetickou modifikáciou enzýmu a/alebo zvýšená expresia pyruvátkarboxylázového génu v produkčnom mikroorganizme. Ďalej sú opísané pyruvátkarboxylázový gén, génová štruktúra, vektor a transformovaná bunka s jeho obsahom.

Fenoxy-étery aminokyselín, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11158

Dátum: 13.01.2004

Autori: Nag Abhijeet, Dey Debendranath, Nag Bishwajit, Agarwal Shiv Kumar

MPK: A61K 31/426, A61K 31/422, A61K 31/421...

Značky: aminokyselin, použitie, fenoxy-étery, príprava

Text:

...zlyhania dospelých, alergie,Alzheimerova choroba atď.0008 Pretože nadprodukcia lL-1 B je združená s rôznymi chorobnými stavmi, je žiadúce vyvinúť zlúčeniny, ktoré by inhibovali produkciu alebo aktivitu lL-1 j 3.0009 Z vyššie uvedeného je zrejmé, že aj napriek značnému úsiliu vyvinutému s cieľom získať inhibičné zlúčeniny ako napríklad TNF-a, IL-1, lL-6, COX-2 alebo iné činidlá zodpovedné za imunitnú odpoveď, zápal alebo zápalové choroby...

Použitie amínov, aminokyselín alebo esterov aminokyselín ako modifikátorov mobilnej fázy v chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7202

Dátum: 24.10.2003

Autori: Goklen Kent, Dahlgren Mary Ellen, Antia Firoz, Nti-gyabaah Joseph

MPK: C07K 1/00, B01D 15/08, B01D 15/00...

Značky: mobilnej, fázy, esterov, modifikátorov, aminokyselin, chromatografii, amínov, použitie

Text:

...1.Pneumocandin Bo OH OH Me OH H OHPneumocandin E 0 Cní OH Me OH H H0007 Silikagélová Chromatografia využíva malé zmeny väzbovej afinity cyklického hexapeptidového jadra bohatého na hydroxyly požadovaného produktu a analogické nečistoty vrátane Pneumocandinov B 5 a E 0, aby sa dosiahla separácia. Pri silikagélovom HPLC čisteni sa Pneumocandiny B 5 a E 0, dva 2 kľúčových analogických nečistôt spolu produkovaných vo fermentácii Pneumocandinu Bo,...

Miestne špecifické inkorporovanie keto aminokyselín do proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5743

Dátum: 15.10.2003

Autori: Schultz Peter, Wang Lei

MPK: C12N 9/00, C12N 15/67, C12P 21/00...

Značky: miestne, proteínov, aminokyselin, inkorporovanie, specifické

Text:

...Polypeptid podľa vynálezu obsahuje umelý(napríklad umelo pripravený anie prirodzene sa vyskytujúci) polypeptíd obsahujúci aminokyselinu ako je uvedené v SEQ ID NO. 18-20, a/alebo konzervatívne varianty. Polynukleotid podľa vynálezu obsahuje umelý polynukleotíd, ktorý kóduje polypeptid obsahujúci aminokyselinu ako je uvedené v SEQ ID NO. 18-20.-3 0019 Vektory obsahujúce polynukleotid podľa vynálezu sú tiež v rozsahu vynálezu. Napriklad...

Spôsob fermentačnej výroby aminokyselín a derivátov aminokyselín fosfoglyceránovej skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 440

Dátum: 10.07.2003

Autor: Maier Thomas

MPK: C12P 13/00

Značky: výroby, skupiny, derivátov, spôsob, aminokyselin, fermentačnej, fosfoglyceránovej

Text:

...produkt L-cysteínu alebo 2 metyl-tiazolidín-2,4-dikarbónová kyselina ako kondenzačný produkt L-cysteínu a pyruvátu. Pretože L-cystein je ústredný sírny donor bunky, môžu byť opísané postupy použité tiež ako východzí bod na výrobu najrôznejších metabolitov s obsahom sírypredloženého vynálezu treba chápať ako deriváty L-cysteínu.Okrem toho bolo opísané, že pri vhodnom postupe môžu byť ako hlavné fermentačné produkty vytvorené tiež...

Prekurzory excitačných aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5255

Dátum: 06.06.2003

Autori: Moher Eric David, Monn James Allen

MPK: C07K 5/00

Značky: excitačných, aminokyselin, prekurzory

Text:

...-aminobutanonyl)amino-2,2-dioxo-2 A 6-tiabicýklo 3.1.0 hexán-4,6-dikarboxylovej kyseliny alebo jej farmaceutický prijateľnej soli navýrobu liečiva na liečenie psychiatrickej poruchy u pacienta.0012 (1 R,4 S,5 S,6 S)-4-(2 S-4-metyltio-2-aminobutanonyl)-amino-2,2 dioxo-2 A°-tiabicyklo 3.1.0 hexán-4,6-dikarboxylová kyselina sa môže pripravovať spôsobom, ktorý je analogický spôsobu známemu v chemickom odbore na produkciu štruktúrne analogických...

Zmes aminokyselín určená na riešenie metabolického rozvratu pri pooperačných stavoch, polytraumách a sepse

Načítavanie...

Číslo patentu: 283178

Dátum: 03.03.2003

Autori: Veselková Anna, Mašita Artur

MPK: A61P 43/00, A61P 41/00, A61K 31/195...

Značky: určená, rozvratu, sepse, stavoch, metabolického, polytraumách, pooperačných, riešenie, aminokyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes, ktorá je určená predovšetkým na nutričnú podporu a riešenie metabolického rozvratu pri pooperačných stavoch, polytraumách a sepsach, obsahuje dipeptid L-alanyl-L-glutamín a L-formy týchto aminokyselín: leucín, izoleucín, valín, metionín, fenylalanín, treonín, tryptofán, lyzín, alanín, arginín, cystín, glycín, histidín, prolín, serín a tyrozín.

Enzymatický spôsob pre enantiomérne štiepenie aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1303

Dátum: 30.08.2002

Autori: Dury Marie-odile, Salagnad Christophe, Gobert Claude

MPK: C12P 41/00, C12P 13/00, C12N 9/78...

Značky: aminokyselin, enantiomérne, enzymatický, štiepenie, spôsob

Text:

...V enantiomérnečistej forme podľa jednej z nasledujúcich reakčných schémpričom východiskový fenylacetamid sa získal acyláciou zodpoveda júceho amínu pôsobením kyseliny fenyloctovej, alebo tiež0005 Patentová prihláška W 0 98/50575 opisuje všeobecnejšie spôsob prípravy chirálnej l 3-aminokyseliny, ktorý zahŕňa uvedenie do styku racemickej zmesi uvedenej aminokyseliny s acylovým donorom a enzýmom Penicilĺn G-acylázou (alebo...

Deriváty aminokyselín so zlepšenou rezistenciou proti viacerým liečivám, farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje, ich použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282069

Dátum: 27.08.2001

Autori: Zelle Robert, Harding Matthew

MPK: A61K 31/395, C07C 237/02, A61K 31/16...

Značky: přípravy, použitie, farmaceutická, kompozícia, deriváty, rezistenciou, ktorá, aminokyselin, spôsob, proti, liečivám, zlepšenou, obsahuje, viacerým

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny, ktoré udržiavajú, zvyšujú alebo obnovujú citlivosť buniek na terapeutické alebo profylaktické činidlá. Sú opísané tiež farmaceutické prostriedky, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú. Zlúčeniny a farmaceutické prostriedky podľa vynálezu sú predovšetkým vhodné na ošetrenie buniek rezistentných proti viacerým liečivám (multi-drug resistant cells), na prevenciu vzniku rezistencie proti viacerým liečivám a na použitie na liečenie...

Deriváty aminokyselín, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280249

Dátum: 08.10.1999

Autori: Redshaw Sally, Martin Joseph Armstron

MPK: C07K 5/02, C07D 217/26, A61K 31/47...

Značky: spôsob, deriváty, aminokyselin, výroby, báze, liečivá, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), v ktorom R znamená benzyloxykarbonylovú alebo 2-chinolylkarbonylovú skupinu, ich farmaceuticky použiteľné adičné soli s kyselinami, ich použitie na výrobu liečiv, liečivá na ich báze a spôsob výroby týchto derivátov reakciou 2-[(3(S)-amino-2(R)-hydroxy-4-fenylbutyl]-N-terc.butyl-dekahydro- (4aS,8aS)-izochinolín-3(S)-karboxamidu s kyselinou so všeobecným vzorcom (III) alebo redukciou zlúčeniny so...

Zmes aminokyselín na nutričnú podporu a liečenie metabolických porúch pri pečeňovom zlyhaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 279246

Dátum: 05.08.1998

Autori: Koubková Hana, Mašita Artur

MPK: A61K 31/195

Značky: aminokyselin, nutričnú, pečeňovom, liečenie, zlyhaní, metabolických, poruch, podporu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes sa pripraví s využitím L-valínu, L-izoleucínu, L-leucínu, L-treonínu, L-arginínu, L-ornitínu, kyseliny L-asparágovej, kyseliny L-glutámovej, kyseliny jablčnej a ďalších prípadných účinných a pomocných látok, prevedie sa do sterilného roztoku a využíva na parenterálnu výživu a liečenie metabolických porúch rôznej etiológie.

Deriváty amidov substituovaných aminokyselín, spôsob ich výroby, prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279217

Dátum: 05.08.1998

Autori: Brandes Wilhelm, Seitz Thomas, Wollweber Detlef

MPK: C07C 271/22, C07C 271/54, A01N 47/22...

Značky: použitie, deriváty, prostriedok, spôsob, obsahom, výroby, substituovaných, amidov, aminokyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I), v ktorom Ar a Ar* sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vždy prípadne substituovaný aryl, aralkyl, heteroaryl alebo heteroarylalkyl, R1 až R6 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodík alebo alkyl, alebo R3 a R4 spolu s uhlíkom, na ktorý sú viazané, tvoria cykloalkylový kruh. Zlúčeniny vzorca (I) sa pripravujú reakciou substituovanej aminokyseliny vzorca (II), prípadne jej derivátu a aktivovanou karboxyskupinou, s amínom vzorca...

Spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281321

Dátum: 04.03.1998

Autori: Jeníček Pavel, Dohányos Michal, Bošanská Monika, Krempa Peter, Sýkora Miroslav, Zábranská Jana

MPK: C02F 11/02, C12P 35/00, C12P 13/04...

Značky: antibiotik, spôsob, anaeróbneho, aminokyselin, biomasy, spracovania, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín, ktorý spočíva v tom, že k substrátu sa následne pridáva aktivovaný zahustený kal z čistiarne odpadových vôd na dosiahnutie výslednej sušiny substrátu 5 až 15 %, substrát sa potom podrobí anaeróbnej mikrobiálnej fermentácii za vzniku bioplynu, kvapalnej zložky a zvyškov organickej hmoty.

Spôsob separácie aminokyselín a/alebo aminosulfónových kyselín adsorpciou na zeolitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281295

Dátum: 04.06.1997

Autori: Stockhammer Stefan, Knaup Günter, Schäfer-treffenfeldt Wiltrud, Sextl Elfriede, Drauz Karlheinz

MPK: C07B 63/00

Značky: spôsob, aminokyselin, zeolitoch, adsorpciou, aminosulfónových, kyselin, separácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob separácie aminokyselín a/alebo aminosulfónových kyselín adsorpciou na zeolitoch z roztokov, ktoré obsahujú dipeptidy alebo oligopeptidy, alebo sú z nich vyrobené, spočívajúci v tom, že sa roztoky uvádzajú pri vhodnej hodnote pH, prípadne v niekoľkých krokoch, do styku so zeolitom a dipeptidy alebo oligopeptidy, ktoré zostávajú v roztoku, sa oddeľujú od aminokyselín a/alebo aminosulfónových kyselín adsorbovaných na zeolite.

Zmes aminokyselín na parenterálnu výživu pri ťažkých katabolických stavoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 280523

Dátum: 07.05.1997

Autori: Veselková Anna, Mašita Artur

MPK: A61K 31/195, A61K 9/08

Značky: katabolických, aminokyselin, výživu, parenterálnu, stavoch, ťažkých

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zmes esenciálnych a asistujúcich aminokyselín určená hlavne na nutričnú podporu a riešenie metabolického rozvratu v polytraumatizme, pooperačných stavoch a sepse s prípadnou prísadou ďalších účinných alebo pomocných zložiek, predovšetkým vitamínov, elektrolytov, stopových prvkov, stabilizátorov alebo antioxidantov. Obsahuje L-formy týchto aminokyselín: leucín, izoleucín, valín, metionín, fenylalanín, treonín, tryptofán, lyzín,...

Spôsob fermentačnej výroby aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279888

Dátum: 10.01.1996

Autori: Friedrich Heinz, Pfefferle Walter, Lotter Hermann, Degener Wolfgang

MPK: C12P 13/08, C12P 13/04

Značky: aminokyselin, fermentačnej, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej výroby aminokyselín, pri ktorom sa kultivuje kmeň rodu Brevibacterium alebo Corynebacterium produkujúci jednu alebo viacero aminokyselín v živnom prostredí a na konci fermentácie sa z kultivačnej kvapaliny izoluje aminokyselina alebo aminokyseliny. Bakteriálna kultúra má po fáze silného rastu dispozícii menej využiteľného zdroja uhlíka na to, aby mohla v dôsledku konštrukcie kmeňa a množstva iných potrebných doplnkových...

Dusíkové deriváty yperitu s viazanými zvyškami aminokyselín, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia, dvojzložkový systém s ich obsahom a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281338

Dátum: 11.07.1995

Autori: Burke Philip John, Springer Caroline Joy, Mauger Athony Brian, Dowell Robert Ian

MPK: A61K 31/17, A61K 31/27, A61K 31/16...

Značky: yperitu, viazanými, medziprodukt, farmaceutická, systém, deriváty, aminokyselin, spôsob, obsahom, dvojzložkový, přípravy, dusíkové, kompozícia, zvyškami

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa prekurzory všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 každý nezávisle znamená atóm chlóru, atóm brómu, atóm jódu, skupinu OSO2Me alebo OSO2-fenylovú skupinu, X znamená atóm kyslíka, skupinu NH alebo skupinu -CH2- a Y znamená atóm kyslíka, sú určené na terapiu cielenou protilátkou (ADEPT). Tieto prekurzory sú substrátmi na karboxypeptidázu G2 (CPG2) a poskytujú účinnejšie cytotoxické liečivá ako sú známe produkty CPG2-katalyzovaných...

Spôsob oddeľovania aminokyselín z vodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279855

Dátum: 08.06.1994

Autori: Kiss Akos, Kinz Heike, Schäfer-treffenfeld Wiltrud, Sextl Elfriede, Yonsel Sems

MPK: C07C 227/40, C12P 13/04, C12P 13/08...

Značky: vodných, spôsob, aminokyselin, oddeľovania, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob oddeľovania aminokyselín z vodných roztokov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa hodnota pH roztokov v prípade bázických aminokyselín, (ktorých izoelektrický bod pI je vyšší než pH 7), upraví na hodnotu vyššiu alebo rovnajúcu sa pI, v prípade neutrálnych aminokyselín, (ktorých pI je v rozmedzí od pH 5 do pH 7), alebo v prípade kyslých aminokyselín, (ktorých pI je nižšie ako pH 5), upraví na hodnotu pH nižšiu alebo rovnajúcu...

Spôsob hydrolýzy reťazca aminokyselín preproinzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279686

Dátum: 18.03.1992

Autori: Koller Klaus-peter, Meiwes Johannes, Marquardt Rüdiger, Dörschug Michael

MPK: C07K 14/62

Značky: aminokyselin, hydrolýzy, spôsob, reťazca, preproinzulínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob špecifickej hydrolýzy reťazca aminokyseliny preproinzulínov na zodpovedajúce intermediáty pomocou clostripainu a tieto intermediáty sa môžu prípadne previesť karboxypeptidázou B na zodpovedajúce inzulíny.

Sulfonamidy na bázi aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266792

Dátum: 12.01.1990

Autori: Körner Jaroslav, Nováček Alois, Daněk Jaroslav, Sedláčková Venuše

MPK: C07C 143/80

Značky: sulfonamidy, aminokyselin, bázi

Text:

...na pH 5. Produkt se odsaje, promyje vodou a po přidavku prebyt ku 3 N vodného roztoku hydroxidu sodného se desacetyluje při teplotě 50 až 70 °C. Reakční doba je rozdílná (2 až 10 hodin). Konec reakce se sleduje zkouškou rozpustnosti 1 N HC 1. Po skončené desecetylaci se produkt vyloučí okyselením kyselinou octovou nebo zředěnou kyselinou solnou na pH 5. Finální produkty se čistí krystalizací ze zředěného ethenolu nebo srážením 2 vodných...

Spôsob izolácie chemicky čistých amínokyselín z ich smesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265510

Dátum: 13.10.1989

Autori: Szilasi Jozef, Pataky Anton, Sova Oto

MPK: C07K 3/16

Značky: aminokyselin, chemicky, izolácie, spôsob, čistých, směsi

Text:

...100 až 1 000,uS.cm 1 a autofukusuje jednosmerným elektrickým prúdom pri napätí od 200 do 1 000 V po dobu 24 až 48 hodin a jednotlivé aminokyseliny, nachádzajúce sa vo frakcíách 5 pH blízkym ich izoelektrickému bodu sa oddelene refokusujú a následne sa dehydratujú.Prednosťou vynálezu sú nízke náklady na zariadenie a energiu. Spôsob výroby je veľmi jednoduchý a vyžaduje minimálne nároky na obsluhu.Roztok kazeinového hydrolyzátu sa odsoli, s...

Komplex aminokyselin jako kombinační roztok pro parenterální výživu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260950

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koubková Hana, Mašita Artur, Kruf Miloslav

MPK: A61K 31/195, A23L 1/305

Značky: aminokyselin, roztok, kombinační, komplex, parenterální, výživu

Text:

...přípravek.Využity jsou vlastní zkušenosti v oblasti aminokyselín včetně nejmodernějších poznatků klinických v této oblasti. Vzájemnou kombinaci Nutraminu VL 1 a Nutraminu NEO (základní roztok), stejně tak Nutraminů specíalisovaných jako je Nutramin U, C (ledvinné selhání,detoxidace při jaterním selhání) nebo Nutraminu N a P (základní roztok pro nedonošencea novorozence), lze dooílit optimální přísun rozvětvenýoh aminokyselín ve vztahu k...

Způsob výroby derivátů aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255896

Dátum: 15.03.1988

Autori: Roos Otto, Lösel Walter, Wiedemann Ingrid, Gaida Wolfram, Höfke Wolfgang, Schnorrenberg Gerd

MPK: C07C 101/00, C07K 5/00

Značky: aminokyselin, výroby, derivátů, způsob

Text:

...guma, mastok oxid titaničitý nebo cukr. K docíleni depotního efektu nebo k zamezení projevü inkompatilíbity může jádro dražé rovněž sestávat z několika vrstev. stejně tak i povlaky dražó mohou k dosažení depotního účinku sestávat z několika vrstev. Při výrobě těchto lékových forom je možno používat pomocné látky uvedené výše u pří pravy tablet.Sirupy s obsahem účinných látek, mohou dále obsahovat ještě sladidlo, jako sacharin,cyklamát,...

Způsob výroby derivátů aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254345

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gaida Wolfram, Schnorrenberg Gerd, Wiedemann Ingrid, Lösel Walter, Höfke Wolfgang, Roos Otto

MPK: C07K 7/04

Značky: derivátů, výroby, aminokyselin, způsob

Text:

...jako rozpouštěudle. Reakcí rs .thiolkysellnami například s kyselín-ou thloloctovou) se získají odpovídající acylmerkaptosloučeníny, z nichž je možno acylovou skupinu odštěpit působe-ním silných ubází.- Výchozí látky obecného vzorce II se ,připravují obvyklými kondenzacemi, které se uskuvtečňuji za použití obecně známých metod, jak jsou pop-samy pro syntézu pepticlů v publikaci Houben-Weyl, sv. XV/, 4. vydání,1974.Obecně se používají v...

Způsob zvyšování obsahu aminokyselin v zrnech obilovin a luskovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254252

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koucký Milan, Ženíšek Zdeněk, Petr Otakar, Nováková Hana

MPK: A23K 1/00

Značky: aminokyselin, obsahu, zvyšování, zrnech, obilovin, způsob, luskovin

Text:

...podle vynálezu mohou plně nahradit bílkovinné komponenty krmných směsi,ktere jsou dováženy z kapitalistických států. Zrno je možno klíčit ve všech typech sladovnických zařízení, at už se jedná o klasický způsob na humnech či o mechanická klíčidla s automatickým řízením procesu. Jediným krokem navíc je zkrápění vodnými roztoky močoviny a amonných solí v pravidelných časových intervalech s následným převrstvením nebo při převrstvování,...

Způsob výroby opticky aktivních.alfa. -aminokyselin z racemických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240818

Dátum: 01.01.1988

Autori: Olejník Vincent, Ambrož František, Matanin Ján, Chovanec Ján, Lichvár Milan

MPK: C12P 13/04

Značky: směsi, racemických, aminokyselin, výroby, opticky, aktivních.alfa, způsob

Text:

...nebo bromkyanem.Vyná 1 ezje určen k přípravě opticky aktivních àminokyselin štěpenímracemátů pomocí imobilisované aminoacylasy s použitím vysoce hospodárného postupu,který lze provádět v laboratorním mčřítku v mikromolovém nebo v milimolovém objemu. Zpracovávat lze směsi racemátů aminokyselín značených stabilnimi ísotopy nebo racemické směsi radioaktívních či neproteinogennich aminokyselín stejně jako proteinogenních aminokyselín V...

Způsob oddělování aminokyselin z peptidů a bílkovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252790

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fusek Martin, Turková Jaroslava, Filka Karel

MPK: C12N 11/08

Značky: bílkovin, oddělování, aminokyselin, způsob, peptidů

Text:

...nebo bílkovínu,se podrobí působení enzymu karboxypeptidázy, imobilizovaném na poly-hydroxyethylmethakrylátovém gelu a to v ultrafiltrační cele opatřené membránou propouštějící pouze nízkomolekulární látky, jako aminokyseliny, uvolněné karboxypeptidâzou z peptidu nebo bílkoviny, za poměru enzym - substrát 1 ku 200 až l kuZákladní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v podstat~ ném zjednodušení postupu, nebot veškerá úprava vzorku před ami~...

Komplex aminokyselin pro základní parenterální výživu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234477

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mašita Artur, Kruf Miloslav

MPK: A61K 31/195, C07C 101/00

Značky: výživu, aminokyselin, parenterální, komplex, základní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komplexu aminokyselin pro základní parenterální výživu ve formě infúzního roztoku s případnou přísadou dalších účinných a/nebo pomocných složek, zejména vitaminů, kationtů a aniontů, zdrojů energie, stabilizátorů a/nebo antioxidantů. Komplex obsahuje L-formy těchto aminokyselin: valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, N-acetyl-L-tyrosin, tryptofan, metionin, cystin, treonin, hydrochlorid lysinu, hydrochlorid histidinu, arginin,...

Komplex aminokyselin se speciálním určením pro enterální výživu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230838

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čulík Karel, Kruf Miloslav, Voldán Miroslav

MPK: A61K 31/195

Značky: aminokyselin, speciálním, komplex, výživu, určením, enterální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komplexu aminokyselin (L-isoleucinu, L-leucinu, L-lysinu.HCl, L-metioninu, L-fenylalaninu, L-threoninu, L-tryptofanu, L-valinu, L-alaninu, L-argininu, L-kyseliny asparagové, L-glutaminu, Glycinu, L-histidinu, L-prolinu, L-serinu, L-tyrosin ethyl-esteru.HCl) se speciálním určením pro enterální výživu ve formě prášku, který se aplikuje ve formě suspenze v přiměřené koncentraci obsahující glycidy a esenciální mastné kyseliny, s...

Způsob hydrolýzy racemických hydantoinů na opticky aktivní deriváty aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230551

Dátum: 15.05.1986

Autori: Perricone Elena, Degen Ludwig, Fascetti Eugenio, Viglia Aurelio

MPK: C12P 13/04

Značky: hydrolýzy, hydantoinů, způsob, racemických, opticky, aminokyselin, aktivní, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrolýzy racemických hydantoinů (hydantoinu nebo jeho derivátů) na opticky aktivní deriváty aminokyselin. Způsob spočívá v enzymatické hydrolýze pomocí enzymu, odvozeného od mikroorganismů Bacillus brevis sp. NRRL B-11080 a Bacillus stearothermophilus sp. NRRL B-11079. Hydrolýzu lze provádět při poměrně vysoké teplotě, která může dosáhnout i 60 0C.

Komplex aminokyselin pro léčení ledvinného selhání, ve formě infúzního roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231084

Dátum: 01.03.1986

Autori: Čulík Karel, Kruf Miloslav, Mašita Artur

MPK: A61M 5/14, A61K 31/13

Značky: roztoku, komplex, ledvinného, infúzního, aminokyselin, selhání, léčení, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompexu aminikyselin pro léčení ledvinného selhání, ve formě infuzního roztoku, s případnou přísadou dalších účinných a/nebo pomocných složek, zejména vitamínů, kationtů a aniontů, zdrojů energie, stabilizátorů a/nebo antioxidantů komplex obsahuje L-formy těchto aminokyselin: valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, lysin-acetát, methionin, threonin, tryptofan, histidin, hydrochlorid argininu, N-acetyl-L-tyrosin, prolin a vodu pro...

Farmaceutický prípravok na báze kyseliny acetylsalicylovej, aminokyselín a uhličitanov kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: 219163

Dátum: 01.06.1985

Autori: Frimm Richard, Jozefíni Ľubor, Kubec František, Trnavský Karel, Minczinger Štefan

Značky: kyseliny, báze, prípravok, alkalických, acetylsalicylovej, zemin, kovov, aminokyselin, farmaceutický, uhličitanov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farmaceutického prípravku s vysokou stabilitou, ktorý obsahuje 1 diel hmot. kyseliny acetylsalicylovej odizolovanej škrobom od ostatných súčasti prípravku, ktoré sú tvorené ekvivalentným množstvom uhličitanu kovu alkalických zemín a 0,1 až 2 dielmi hmot. aminokyseliny v tuhej liekovej forme. Lieková forma môže byť použitá ako málo dráždivé analgetikum alebo antipyretikum a ďalej pri chronickom reumatizme.

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktanu, popřípadě jeho směsí s laktany w -aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217251

Dátum: 15.07.1984

Autori: Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír, Králiček Jaroslav Dr, Čásenský Bohuslav, Mařík Jiří

Značky: modifikovaných, směsi, 6-kaprolaktanu, bázi, jejich, atomy, výroby, popřípadě, aminokyselin, způsob, laktany, uhlíku, polyamidů, typů, kopolyamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymidů xeho kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu, popřípadě jeho směsí s laktamy (-aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů je použitelný pro kontinuální aktivovanou aniontovou polymeraci laktamů nad teplotou tání směsi monomeru a polymeru za adiabatických a kvasiisothermních podmínek a dopolymerací pod teplotou tání polymeru. Postup je charakteristický tím, že se provádí ve čtyřech stupních. V prvém...