Patenty so značkou «alkylácie»

Spôsob regenerácie zeolitového katalyzátora a spôsob alkylácie alebo transalkylácie aromatického substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286214

Dátum: 30.04.2008

Autori: Biddau Gianfranco, Girotti Gianni, Bencini Elena, Perego Carlo, Amarilli Stefano, Cappellazzo Oscar

MPK: B01J 29/00, B01J 38/00, C07C 2/00...

Značky: substrátů, transalkylácie, aromatického, regenerácie, spôsob, zeolitového, katalyzátora, alkylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie zeolitového katalyzátora, aspoň čiastočne vyčerpaného, pochádzajúceho z procesu prípravy monoalkylovej aromatickej zlúčeniny alkyláciou aromatického uhľovodíkového substrátu alkylačným činidlom vybraným zo súboru zahŕňajúceho olefíny obsahujúce dva až štyri atómy uhlíka, izopropylakohol a zmesi izopropylalkoholu a propylénu alebo transalkyláciou aromatického substrátu vybraného z benzénu, toluénu alebo ich zmesí jedným alebo...

Spôsob alkylácie benzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16884

Dátum: 18.12.2002

Autori: Girotti Gianni, Rivetti Franco, Ramello Stefano

MPK: B01J 29/072, B01J 29/06, C07C 2/86...

Značky: benzenu, spôsob, alkylácie

Text:

...a následnépreskupenie, pri ktorom je získaný fenol a acetón.0010 Pri alkylácii benzénu na kumén sú v petrochemickom priemysle veľa využívané katalyzátory na báze kyseliny fosforečneja infuzoriovej zeminy pre reaktory s pevným lôžkom alebo AlCl 3 Vkaši, a propylén ako alkylačné činidlo.0011 Tieto postupy sú však problematické z hľadiska dopadov na životné prostredie a bezpečnosť používanie týchto katalyzátorov je zvlášť problematické kvôli...

Katalytická zmes, jej použitie a spôsob alkylácie uhľovodíkovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280410

Dátum: 08.06.1994

Autori: Abbott Ronald Gordon, Williams Ralph Parker, Vanderveen John Warren, Johnson Marvin Merrill

MPK: C01B 7/19, C07C 2/62, C07B 37/02...

Značky: alkylácie, použitie, katalytická, spôsob, zmesí, uhľovodíkovej, změs

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa katalytická zmes obsahujúca halogénvodík a sulfón, v ktorej sulfónová zložka je prítomná v množstve nižšom ako 50 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť tejto zmesi. Halogénvodíkovou zložkou je prednostne fluorovodík a sulfónovou zložkou je prednostne sulfolán. Opísané je aj použitie tejto katalytickej zmesi ako katalyzátora alkylácie olefínov parafínmi a spôsob alkylácie uhľovodíkovej zmesi obsahujúcej olefíny a parafíny, pri...

Spôsob alkylácie izoparafínu olefínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277832

Dátum: 18.11.1992

Autori: Kennedy Clinton Robert, Tabak Samuel Allen, Marler David Owen, Han Scott, Kevill Kathleen Marie, Child Jonathan Edward, Huss Albin, Thomson Robert Thomas, Kirker Garry Wayne

MPK: B01J 29/04, C07C 2/58

Značky: izoparafínu, olefínom, spôsob, alkylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylácia izoparafínu olefínom za vzniku alkylátu sa uskutočňuje za prítomnosti katalyzátora, zeolitu, majúceho nasledujúce čiary difrakčného diagramu röntgenových lúčov: interplanárna d-vzdialenosť (A) relatívna intenzita I/Io x 100 kde relatívne intenzity sú označené nasledovne: W = 0 až 20, M=20 až 40, S=40 až 60, VS = 60 až 100.

Spôsob zvýšenia selektivity katalytickej redukčnej alkylácie aromatických amínov alifatickými ketónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278068

Dátum: 14.10.1992

Autori: Grüner Alexander, Doležel Pavel, Pašek Josef, Volf Jiří, Mlynár Jaromír

MPK: C07C 209/26, C07C 211/48, B01J 23/72...

Značky: selektivity, redukčnej, amínov, spôsob, alifatickými, ketónmi, alkylácie, katalytickej, zvýšenia, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Z východiskovej zmesi reagujúcich látok sa pred redukčnou alkyláciou, ktorá sa uskutočňuje v prítomnosti vhodného medeného a kyslého heterogénneho katalyzátora, separuje reakčná voda a potom sa táto reakčná zmes, vrátane použitého heterogénneho katalyzátora hydrogenuje. Pri hydrogenácii takto získanej reakčnej zmesi sa potlačuje paralelná hydrogenácia ketónu na zodpovedajúci alkohol.

Spôsob alkylácie p-krezolu a/alebo terc-butyl-p-krezolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233221

Dátum: 17.04.1987

Autori: Macho Vendelín, Matušková Mária, Kavala Miroslav, Krútel Vojtech, Poór Robert, Šmida Vladimír

MPK: C07C 39/06

Značky: spôsob, terc-butyl-p-krezolu, alkylácie, p-krezolu

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylácia, resp. terc-butylácia p-krezolu, ako aj terc-butyl-p-krezolu s cieľom výroby hlavne 2,6-di-terc-butyl-p-krezolu sa uskutočňuje podľa čs. A0 202 607, pričom terc-butylačným činidlom je terc-butylalkohol alebo metyl-terc-butyléter, prípadne tiež s izobuténom. Dôležité je z reakčného prostredia odvádzať vedľajšie produkty, hlavne metanol a vodu, ako aj dimetyléter a diizobutény. Prítomnosť metanolu a vody nesmie prevýšiť v reakčnom...

Spôsob alkylácie arylalkylfenolu alebo zmesi arylalkylfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236019

Dátum: 01.02.1987

Autori: Jureček Ľudovít, Guba Gustáv, Kavala Miroslav, Komora Ladislav, Šingliar Michal, Macho Vendelín, Matušková Mária

MPK: C07C 39/12

Značky: alkylácie, arylalkylfenolov, spôsob, zmesí, arylalkylfenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylácia arylalkylfenolov obecného vzorca C6H 5 C (R R´) C6 H4 0H, kde R a Ŕ sú H alebo Me (benzylfenol, kumylfenol) sa robí katalyticky v parnej alebo kvapalnej fáze pôsobením alkylačného činidla v mol. pomere k arylalkylfenoiu 0,5 až 5 : 1 pri teplote 30 až 260 °C. Alkylačným činidlom ja dvoj- až desaťkomponentná zmes uhľovodíkov C2 až Cl8 s obsahom alkénov a prípadne tiež diénov 20 až 100 % a/alebo aspoň jedna zlúčenina obecného vzorca...

Spôsob alkylácie aromatických uhľovodíkov alkénmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214922

Dátum: 30.10.1984

Autor: Maťaš Michal

Značky: spôsob, alkénmi, uhľovodíkov, aromatických, alkylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu alkylácie aromatických uhľovodíkov alkénmi obsahujúcimi minimálne dva uhlíkové atómy v molekule, za použitia kovového hliníka ako zdroja katalyzátora vznikajúceho v reakčnej zmesi v najaktívnejšej forme, v stave zrodu. Cieľom vynálezu je jednoduchým a technicky realizovateľným spôsobom zefektívniť výrobu alkylaromátov, napr. výroba alkylbenzénov obsahujúcich 10 až l4 uhlíkových atómov v molekule slúžiacich pre výrobu...

Spôsob izolácie butylciničitých zlúčenín z alkylácie cínu alebo chloridu ciničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 218093

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kizlink Juraj, Rattay Vladimír

Značky: zlúčenín, cíničitého, cínu, alkylácie, chloridů, spôsob, izolácie, butylciničitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob izolácie butylciničitých zlúčenín z alkylácie cínu alebo chloridu ciničitého s prvotným oddelením tetrabutylcínu v prostredí alkoholu tak, že na zmes ostatných butylciničitých zlúčenín z alkylácie sa pôsobí alkalickými soľami kyseliny octovej. Získané acetáty sa delia ďalej destilačne tak, že zo zmesi sa oddelí dibutylcínacetát a v destilačnom zvyšku zostane tributylcínácetát.