Patenty so značkou «alkylácie»

Spôsob regenerácie zeolitového katalyzátora a spôsob alkylácie alebo transalkylácie aromatického substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286214

Dátum: 30.04.2008

Autori: Cappellazzo Oscar, Girotti Gianni, Perego Carlo, Amarilli Stefano, Bencini Elena, Biddau Gianfranco

MPK: B01J 29/00, C07C 2/00, B01J 38/00...

Značky: aromatického, katalyzátora, substrátů, zeolitového, regenerácie, transalkylácie, spôsob, alkylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie zeolitového katalyzátora, aspoň čiastočne vyčerpaného, pochádzajúceho z procesu prípravy monoalkylovej aromatickej zlúčeniny alkyláciou aromatického uhľovodíkového substrátu alkylačným činidlom vybraným zo súboru zahŕňajúceho olefíny obsahujúce dva až štyri atómy uhlíka, izopropylakohol a zmesi izopropylalkoholu a propylénu alebo transalkyláciou aromatického substrátu vybraného z benzénu, toluénu alebo ich zmesí jedným alebo...

Spôsob alkylácie benzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16884

Dátum: 18.12.2002

Autori: Ramello Stefano, Rivetti Franco, Girotti Gianni

MPK: B01J 29/06, B01J 29/072, C07C 2/86...

Značky: alkylácie, spôsob, benzenu

Text:

...a následnépreskupenie, pri ktorom je získaný fenol a acetón.0010 Pri alkylácii benzénu na kumén sú v petrochemickom priemysle veľa využívané katalyzátory na báze kyseliny fosforečneja infuzoriovej zeminy pre reaktory s pevným lôžkom alebo AlCl 3 Vkaši, a propylén ako alkylačné činidlo.0011 Tieto postupy sú však problematické z hľadiska dopadov na životné prostredie a bezpečnosť používanie týchto katalyzátorov je zvlášť problematické kvôli...

Katalytická zmes, jej použitie a spôsob alkylácie uhľovodíkovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280410

Dátum: 08.06.1994

Autori: Abbott Ronald Gordon, Johnson Marvin Merrill, Vanderveen John Warren, Williams Ralph Parker

MPK: C07C 2/62, C07B 37/02, C01B 7/19...

Značky: katalytická, alkylácie, spôsob, změs, uhľovodíkovej, použitie, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa katalytická zmes obsahujúca halogénvodík a sulfón, v ktorej sulfónová zložka je prítomná v množstve nižšom ako 50 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť tejto zmesi. Halogénvodíkovou zložkou je prednostne fluorovodík a sulfónovou zložkou je prednostne sulfolán. Opísané je aj použitie tejto katalytickej zmesi ako katalyzátora alkylácie olefínov parafínmi a spôsob alkylácie uhľovodíkovej zmesi obsahujúcej olefíny a parafíny, pri...

Spôsob alkylácie izoparafínu olefínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277832

Dátum: 18.11.1992

Autori: Tabak Samuel Allen, Huss Albin, Marler David Owen, Kevill Kathleen Marie, Kennedy Clinton Robert, Kirker Garry Wayne, Thomson Robert Thomas, Child Jonathan Edward, Han Scott

MPK: C07C 2/58, B01J 29/04

Značky: olefínom, spôsob, izoparafínu, alkylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylácia izoparafínu olefínom za vzniku alkylátu sa uskutočňuje za prítomnosti katalyzátora, zeolitu, majúceho nasledujúce čiary difrakčného diagramu röntgenových lúčov: interplanárna d-vzdialenosť (A) relatívna intenzita I/Io x 100 kde relatívne intenzity sú označené nasledovne: W = 0 až 20, M=20 až 40, S=40 až 60, VS = 60 až 100.

Spôsob zvýšenia selektivity katalytickej redukčnej alkylácie aromatických amínov alifatickými ketónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278068

Dátum: 14.10.1992

Autori: Mlynár Jaromír, Doležel Pavel, Volf Jiří, Pašek Josef, Grüner Alexander

MPK: C07C 209/26, B01J 23/72, C07C 211/48...

Značky: spôsob, alkylácie, katalytickej, amínov, ketónmi, selektivity, redukčnej, zvýšenia, aromatických, alifatickými

Zhrnutie / Anotácia:

Z východiskovej zmesi reagujúcich látok sa pred redukčnou alkyláciou, ktorá sa uskutočňuje v prítomnosti vhodného medeného a kyslého heterogénneho katalyzátora, separuje reakčná voda a potom sa táto reakčná zmes, vrátane použitého heterogénneho katalyzátora hydrogenuje. Pri hydrogenácii takto získanej reakčnej zmesi sa potlačuje paralelná hydrogenácia ketónu na zodpovedajúci alkohol.

Spôsob alkylácie p-krezolu a/alebo terc-butyl-p-krezolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233221

Dátum: 17.04.1987

Autori: Matušková Mária, Šmida Vladimír, Poór Robert, Kavala Miroslav, Macho Vendelín, Krútel Vojtech

MPK: C07C 39/06

Značky: spôsob, terc-butyl-p-krezolu, p-krezolu, alkylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylácia, resp. terc-butylácia p-krezolu, ako aj terc-butyl-p-krezolu s cieľom výroby hlavne 2,6-di-terc-butyl-p-krezolu sa uskutočňuje podľa čs. A0 202 607, pričom terc-butylačným činidlom je terc-butylalkohol alebo metyl-terc-butyléter, prípadne tiež s izobuténom. Dôležité je z reakčného prostredia odvádzať vedľajšie produkty, hlavne metanol a vodu, ako aj dimetyléter a diizobutény. Prítomnosť metanolu a vody nesmie prevýšiť v reakčnom...

Spôsob alkylácie arylalkylfenolu alebo zmesi arylalkylfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236019

Dátum: 01.02.1987

Autori: Matušková Mária, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Guba Gustáv, Šingliar Michal, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav

MPK: C07C 39/12

Značky: arylalkylfenolov, spôsob, zmesí, arylalkylfenolu, alkylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylácia arylalkylfenolov obecného vzorca C6H 5 C (R R´) C6 H4 0H, kde R a Ŕ sú H alebo Me (benzylfenol, kumylfenol) sa robí katalyticky v parnej alebo kvapalnej fáze pôsobením alkylačného činidla v mol. pomere k arylalkylfenoiu 0,5 až 5 : 1 pri teplote 30 až 260 °C. Alkylačným činidlom ja dvoj- až desaťkomponentná zmes uhľovodíkov C2 až Cl8 s obsahom alkénov a prípadne tiež diénov 20 až 100 % a/alebo aspoň jedna zlúčenina obecného vzorca...

Spôsob alkylácie aromatických uhľovodíkov alkénmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214922

Dátum: 30.10.1984

Autor: Maťaš Michal

Značky: aromatických, alkénmi, spôsob, uhľovodíkov, alkylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu alkylácie aromatických uhľovodíkov alkénmi obsahujúcimi minimálne dva uhlíkové atómy v molekule, za použitia kovového hliníka ako zdroja katalyzátora vznikajúceho v reakčnej zmesi v najaktívnejšej forme, v stave zrodu. Cieľom vynálezu je jednoduchým a technicky realizovateľným spôsobom zefektívniť výrobu alkylaromátov, napr. výroba alkylbenzénov obsahujúcich 10 až l4 uhlíkových atómov v molekule slúžiacich pre výrobu...

Spôsob izolácie butylciničitých zlúčenín z alkylácie cínu alebo chloridu ciničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 218093

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kizlink Juraj, Rattay Vladimír

Značky: izolácie, spôsob, chloridů, cínu, cíničitého, butylciničitých, zlúčenín, alkylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob izolácie butylciničitých zlúčenín z alkylácie cínu alebo chloridu ciničitého s prvotným oddelením tetrabutylcínu v prostredí alkoholu tak, že na zmes ostatných butylciničitých zlúčenín z alkylácie sa pôsobí alkalickými soľami kyseliny octovej. Získané acetáty sa delia ďalej destilačne tak, že zo zmesi sa oddelí dibutylcínacetát a v destilačnom zvyšku zostane tributylcínácetát.