Patenty so značkou «alkydových»

Způsob přípravy pružných alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269397

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kitzler Jaroslav, Krátký Bohumil, Růžičková Jiřina, Hájek Karel, Hochmannová Libuše

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: přípravy, pružných, pryskyřic, způsob, alkydových

Text:

...xylitol a manitol. Tyto alkoholy lze použít bud jednotlivé, lépe však ve vzájomných směsích.Kyselinové složky, které se mohou podílet na uvedené přípravě alkydů, příslušejí svým charakterom do těchto skupin Především jsou to acyklioké monokarboxylové kyseliny s rovným řetězcem, obsahující 4 až 22 uhlíkoyých atomů, které se vyskytují ve směsích různého složení v rastlinných olejích v podobě triglyceridů. Z rastlinných olejü přicházejí v úvahu...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258984

Dátum: 16.09.1988

Autori: Suran Pavol, Svačinka Jiří, Hájek Karel, Hireš Jaroslav, Hájková Bohuslava, Bandžuch Jan, Drobný František, Husák Jiří

MPK: C09D 3/04

Značky: vodou, nátěrové, disperzí, bázi, hmoty, alkydových, ředitelné

Text:

...použít je ve formě vodné disperze.Tyto nátěrové hmoty lze připravovat i přímou dispergací pigmentů, zejména kysličníku železa, titanu, olova,entikorozivních pigmentů, dále pak litoponu, zinkfosfátu,zinktetraoxychromátu a dalších. Jako plniv pak lze použít258 984 Nátěrové hmoty o složení podle vynálezu se připravují nejlépe tak, že se k alkydové disperzi přimíchá sikativ. Pigmentované nátěrové hmoty se připraví nejsnadněji dalším vmícháním...

Způsob přípravy alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240139

Dátum: 15.06.1987

Autori: Repáš Milan, Mlynareík Dušan, Eiha Miloslav

MPK: C09D 3/64

Značky: způsob, pryskyřic, alkydových, přípravy

Text:

...stupni reakcí lněného oleje s glycerinem při teplotě 235 až 255 °C po dobu 0,5 až 3 hodin V inolárním poměru 1 4,5 až 5,5 za katalýzy kysličníkem či jinou solí těžkého kovu v množství 100 až 250 g, vztaženo na l kg molu oleje. Reakční směs se ochladí na 140 až 180 °C a podrobí esterifikaci směsi mono- a dikarboxylových kyselín a jejichanhydridů za-teploty do 250 ŠC v inertní atmosfére až do poklesu čísla kyselosti pod 25 mg KOH/g v...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251132

Dátum: 11.06.1987

Autori: Drobný František, Hájek Karel, Hireš Jaroslav, Suran Pavol, Husák Jiří, Pilný Milan, Kaše Josef, Bandžuch Jan

MPK: C09D 3/64

Značky: disperzí, hmoty, alkydových, nátěrové, ředitelné, vodou, bázi

Text:

...Nárazově snesou teplotu ~ 10 °C a 60 OC. Jsou dostatečně stabilní při naředění vodou i při mechanickém namáhání. Jeimožně je nanášet štětcem, stříkáním, vzduchovou pistolí, máčením atd. Vytvořené mátěry jsou dobře slité a zasychají do stupně 1 za 1 až 6 h a do stupně 4 do l až 34 dnú. Nátěry po zasohnutí jsou odolné vodě, snášejí přetírání, mají výbornou přilnavost a dobré mechanické vlastností. Jsou vhodné zejména pro povrchovou úpravu ko...

Způsob přípravy alkydových pryskyřic na bázi kyseliny isoftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 248787

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hochmannová Libuše, Hájek Karel, Drábek Jan, Bandžuch Jan

MPK: C08G 63/20

Značky: isoftalové, způsob, přípravy, alkydových, kyseliny, bázi, pryskyřic

Text:

...která vždy obsahuje 1 až 25 kyseliny tereftalové. Dále jsou to anhydrid kyseliny orthoftalové, tetrachlorftalové, tetrahydroftalové, 3,6-endomethylentetrahydroftalové a hexahydroftalově. Lze také použít kyseliny naftalendikarboxylovou, dimerizované nenasycené acyklické kyseliny, anhydrid kyseliny trimellitové či pyromellitové. Kromě nejčastěji užívaných aromatických dikarboxylových kyselín se případně přídávají i aromatické...

Nátěrové hmoty na bázi alkydových pryskyřic na vzduchu zasychající

Načítavanie...

Číslo patentu: 233193

Dátum: 01.12.1986

Autori: Med Zdeněk, Suran Pavol, Hájek Karel, Kašpar František, Makeš Otakar, Matoušek Pavel, Krátký Bohumil, Drobný František

MPK: C09D 3/64

Značky: nátěrové, alkydových, zasychající, vzduchu, bázi, hmoty, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrové hmoty sestávají z alkydové pryskyřice, která má z celkového množství hydroxylových skupin přítomných ve výchozích reakčních složkách 10 až 35 % hydroxylových skupin volných, 6 až 11 % hydroxylových skupin vázaných v reakci s isokyanáty a 50 až 85 % hydroxylových skupin vázaných esterově s karboxylovými skupinami. Z celkového množství vázaných vícemocných alkoholů tvoří 15 až 65 % hmot. acyklické alkoholy a 35 až 85 % hmot. polymerní...

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230538

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hájek Karel, Pliný Miroslav, Seitl Jaromír, Kitzler Jaroslav, Sádlo Luboš

MPK: C08G 63/12, C08K 5/10, C08G 63/52...

Značky: kompozic, pryskyřic, alkydových, polyesterových, bázi, způsob, modifikátory, výroby, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikátory polyesterových a alkydových pryskyřic a kompozic na jejich bázi vyznačující se tím, že jsou tvořeny směsí obsahující 40 až 90 hmotnostních % methylbenzoátu a 10 až 60 hmotnostních % methyl-p-toluylátu.

Způsob přípravy alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223338

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bárta Zdeněk, Lešek František, Macků Vladislav, Hájek Karel

Značky: pryskyřic, alkydových, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologického postupu přípravy alkydových pryskyřic pro alkydové nátěrové hmoty vzájemnou polyesterifikací polykarboxylových kyselin nebo jejich anhydřidů, polyolů, vysychavých nebo polovysychavých rostlinných olejů nebo jejich mastných kyselin a případně dalších modifikujících složek jedno nebo vícestupňovým tavným způsobem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že během části nebo po celou dobu polyesterifikace se vedlejší...