Patenty so značkou «alkenů»

Chladiace kompozície na báze fluórovaného alkénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11952

Dátum: 25.10.2004

Autori: Thomas Raymond, Singh Rajiv

MPK: C09K 5/04, C10M 171/00

Značky: kompozície, fluorovaného, chladiace, báze, alkenů

Text:

...Inou dôležitou vlastnosťou pri mnohých aplikáciách je horľavosť. To znamená, že pri mnohých aplikáciách, vrátane aplikácií zahrnujúcich predovšetkým prenos tepla, je dôležitéalebo nevyhnutné používať také kompozície, ktoré sú nehorľavé. Je teda často výhodné v takýchkompozícíách používať zlúčeniny, ktoré sú nehorľavé. Výraz nehorľavý, ako je tu použitý,znamená zlúčeniny alebo kompozície, ktoré sú nehorľavé podľa štandardu ASTM E-681 z...

Spôsob oxidácie delta-5-steroidného alkénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282278

Dátum: 09.11.2001

Autori: Miller Ross, Corley Edward, Bakshi Raman, Thompson Andrew

MPK: B01J 21/06, B01J 23/02, B01J 23/30...

Značky: oxidácie, alkenů, spôsob, delta-5-steroidného

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob oxidácie delta-5-steroidných alkénov na zodpovedajúce delta-5-7-ketosteroidné alkény spočívajúci v tom, že sa na delta-5-steroidný alkén v rozpúšťadle pôsobí hydroperoxidom v prítomnosti katalyzátora na báze ruténia. Výsledné produkty je možné použiť ako inhibítory 5-alfa-reduktázy.

Způsob výroby kopolymerů alkenů se siloxany

Načítavanie...

Číslo patentu: 267639

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kimmer Dušan, Majerová Karla, Kuřera Miloslav

MPK: C08G 81/02

Značky: siloxany, kopolymerů, způsob, výroby, alkenů

Text:

...jev-i použití. lcopolymerů se siloxany pro výrobu mechanických převodových ústrojí. z plastů.Modifiłmcc polyaucenů je obecně obtížné Uhlovodikové řetězce ,jsou velmi nestálé vůči účinkům běžných. chemických činidel. Teprve za extrémnich podmínek je tato čixxidla napadoçjí Obvykle to však vode k nov-ratné destrukci makromolekul se všemi nopřímivými důsledky.Pro vytváření lcationtových aktivnich center Jsou zvláště Vhodné polyalkeny...

Způsob aktivace katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239682

Dátum: 13.03.1987

Autori: Fehrer Ernst, Fettweis Ewald, Torenb Reinder, Verhelst Willem Franciscus

MPK: C07C 47/00, B01J 23/74

Značky: alkenů, aktivace, hydroformylaci, způsob, katalyzátoru

Text:

...výrazná zkrácení indukční periody aktivace.Postup podle tohoto vynálezu lze aplikovat zejména při zahejování výroby nldehydů hydroformylací. Lze jaj využít při kontinuálním i diskontinuálhím provedení ektivace a hydroformylace. Při kontinuálním provedení aktivece je vhodným zařízením k aplikaci postupu podle tohoto vynálezu průtočný míchený reaktor, napŕ. probublávaný, který lze opatřit ještě mechanickým míchadlem. Předaktivace malého...

Způsob katalytické izomerizace lineárních alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247903

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bartoš Svatopluk, Jírů Pavel, Křen Jaroslav, Janáček Leoš, Rosenthal Jakub, Wichterlová Blanka, Janák Miloš, Bednářová Soňa, Rubáš Vlastimil

MPK: B01J 21/04, C07C 5/22

Značky: izomerizace, lineárních, alkenů, způsob, katalytické

Text:

...izomerizace lineárních alkenů známým způsobem byl vybrán postup podle DOS 2534459, podle něhož se v současné době dosahuje nejlepších výsledků.Podle BOS 2534459 se izomerizace C-4 frakce s obsahem 78,4 hm.d. 1- a 2-butenů a 1,5 hm.á. izobutenu provádí s použitím katalyzátoru na bázi aluminy s 2,4 hm.d. oxidu křemíku. Tento katalyzátor byl připraven opracováním oxidu hliníku esterem kyseliny křemičité.Takto připravený katalyzátor byl...

Způsob epoxidace nižších alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227653

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hildon Anthony Macdonald, Greenhalgh Peter Frederick

Značky: alkenů, epoxidace, způsob, nižších

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob epoxidace nižších alkenů obsahujících v molekule 2 až 5 atomů uhlíku, reakcí s kyselinou peroctovou a peroxypropionovou, vyznačující se tím, že se zavádí vodná fáze, která obsahuje kyselinu sírovou, peroxid vodíku a vodu, a organická fáze, která obsahuje kyselinu octovou nebo propionovou v chlorovaném uhlovodíku jako rozpouštědle, do extrakčního zařízení k extrakci kapaliny kapalinou, ve kterém se tyto dvě fáze vedou v protiproudém toku,...

Způsob přípravy katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220532

Dátum: 15.11.1985

Autori: Macek Vladimír, Oháňka Vlastimil, Kopecký Ivan, Kolena Jiří

Značky: alkenů, přípravy, hydroformylaci, katalyzátoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy homogenního kobaltového katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů, při němž je výchozí složkou směs mastných kyselin, obsahující alifatické kyseliny nasycené i nenasycené s uhlíkatým řetězcem v osmi až dvacetičtyřech uhlíkových atomech. Reakce probíhá za přítomnosti organického rozpouštědla a při molárním poměru aromátů mastných kyselin ke kationtu kobaltnatému 1,1 : 1 až 6 : 1, při teplotách v rozmezí 60 až 90 °C...