Patenty so značkou «alkalickej»

Činidlo na zlepšenie alkalickej rezistencie rastliny a spôsob zlepšenia a alkalickej rezistencie rastliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20091

Dátum: 28.03.2008

Autori: Iwai Kazuya, Kobori Toshihiro, Tanaka Tohru, Watanabe Keitaro

MPK: A01N 59/00, A01N 59/16, A01N 37/44...

Značky: spôsob, činidlo, zlepšenia, alkalickej, rastliny, zlepšenie, rezistencie

Text:

...na raste rastlín za silnealkalických pôdnych podmienok nikdy nebol známy.0007 Teda, cieľom tohto vynálezu je poskytnúť činidlo a spôsob zlepšenia alkalickej tolerancieProstriedky na riešenie problémov0008 Vyššie uvedený nepatentový dokument l opisuje rozprašovanie kyseliny 5 aminolevulínovej V kombinácii s chelátom železa. Podľa opisu, výnos lístia u rastlín V oblasti poprášenej kombináciou je nižší ako V oblasti ošetrenej vodou bez...

Dietetická, výživová alebo farmaceutická kompozícia s obsahom alkalickej sfingomyelinázy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285901

Dátum: 17.09.2007

Autor: De Simone Claudio

MPK: A61K 38/43, A23L 1/29, A61K 35/66...

Značky: farmaceutická, obsahom, alkalickej, použitie, dietetická, kompozícia, výživová, sfingomyelinázy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa dietetická, výživová alebo farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje alkalickú sfingomyelinázu v dostatočnom množstve na dietetický, výživový alebo terapeutický účinok u jedinca, ktorý to potrebuje, a jej použitie.

Riadenie teploty pri alkalickej extrakcii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7216

Dátum: 15.03.2006

Autori: Frenzel Stefan, Michelberger Thomas, Arnold Jochen

MPK: A23F 3/00, C13D 1/00, A23F 5/24...

Značky: teploty, riadenie, alkalickej, extrakcii

Text:

...na vstupe materiálu, najmä pri vložení rezkového materiálu, od O °C do 40 °C, výhodne 25 až 36 °C. Teplota sa v priebehu extrakcie zvyšuje od vstupu materiálu, najmä vstupu rezkovk výstupu materiálu, najmä výstupu rezkov z extrakčného zariadenia, a sice výhodne na teplotu od 40 do 80 °C. V obzvlášť výhodnom uskutočnení sa predpokladá, že teplota biologického materiálu, obzvlášť repných rezkov je na výstupe materiálu, obzvlášť výstupe...

Spôsob a súprava na stanovenie prítomnosti alkalickej sfingomyelinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4673

Dátum: 19.12.2002

Autor: De Simone Claudio

MPK: C12Q 1/44

Značky: sfingomyelinázy, súprava, přítomnosti, stanovenie, spôsob, alkalickej

Text:

...známe. Aktivita SMázy môže byť stanovená bud in vivo prostredníctvom buniek označených s rádioaktívnym prekuizorom SM a potom stanovením hladín značeného produktu alebo in vitro použitím rádioaktívne označeného SM alebo chromogénneho analógu SM alebo farebných a tluorescenčných derivátov neutrálneho SM.0012 Tieto známe zvyčajne používané testy nie sú celkom uspokojivé, pretože sú potenciálne veľmi nebezpečné natoľko, že sú rádioaktívnymi...

Spôsob prípravy alkalickej proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234180

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rojeková Jarmila, Sitkey Vladimír, Šnajdrová Anna, Kuzmová Elena

MPK: C12N 9/56

Značky: alkalickej, spôsob, přípravy, proteázy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na prípravu alkalickej proteázy, enzýmoveho prípravku, submerznou fermentáciou pomocou produkčného mikroorganizmu Bacillus subtilis CCM 3701, vhodného pre použitie pri výrobe biologicky aktívnych pracích prostriedkov.

Spôsob prípravy alkalickej soli 2-pyrolidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219663

Dátum: 01.12.1985

Autori: Starigazda Ján, Bernátová Mária, Šanda Karel

Značky: alkalickej, přípravy, 2-pyrolidónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy alkalickej soli 2-pyrolidónu v 2-pyrolidóne z 2-pyrolidónu na podklade alkalického kovu pre prípravu polymerizačnej zmesi vhodnej pre prípravu polypyrolidónu tak, že 2 až 30 % mol bázy sa rozpustí v 70 až 98 % mol 2-pyrolidónu pri teplote 25 až 95 °C v priebehu doby t, vyhovujúcej vzťahu 0,0009 t + 0,002 ? X ? 0,0044 t + 0,058, kde t je doba rozpúšťania bázy v 2-pyrolidóne v minútach X je množstvo hydrolýzou vzniknutej...

Spôsob chemickej úpravy alkalickej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214500

Dátum: 01.07.1984

Autori: Guniš Jozef, Letenay Alexej

Značky: úpravy, spôsob, chemickej, alkalickej, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu chemickej úpravy alkalickej celulózy predsulfidáciou pomocou prísady malého množstva sírouhlíka s výhodou cca 5 hmotnostných percent vzhľadom k obsahu alfa celulózy. Presulfidácia prebieha súčasne s predzrievaním alkalickej celulózy. Chemicky upravená alkalická celulóza je potom reaktívnejšia než normálne predzrievaná alkalická celulóza, čoho sa dá technologicky využívať pri výrobe derivátov celulózy, ktoré sa pripravujú...