Patenty so značkou «alifatických»

Spôsob výroby alifatických amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285700

Dátum: 30.05.2007

Autori: Dlouhý Ivan, Koubek Josef, Kozma Július, Škubla Pavol, Sandtner Stanislav, Pašek Josef

MPK: C07C 209/00

Značky: spôsob, alifatických, výroby, amínov

Zhrnutie / Anotácia:

Alifatické amíny sa získavajú kontinuálnou adíciou amoniaku na alkény v plynnej fáze v prítomnosti heterogénneho alebo homogénneho katalyzátora pri tlaku 2 až 8 MPa. Syntézny systém pozostáva z dvoch vzájomne prepojených a podmienených sekcií a deflegmátora, pričom v prvej, separačnej sekcii vybavenej vostavbou na zväčšenie povrchu medzifázového kontaktu plynu a kvapaliny sa z reakčnej zmesi oddeľuje koncentrát amínu od zmesi alkénov a...

Spôsob oddelenia jednej alebo niekoľkých rozvetvených nasýtených alifatických dikyselín obsahujúcich 6 atómov uhlíka zo zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282209

Dátum: 15.10.2001

Autori: Perron Robert, Denis Philippe, Patois Carl

MPK: C07C 51/573, C07C 55/02, C07C 51/64...

Značky: atómov, jednej, oddelenia, zmesí, nasýtených, alifatických, uhlíka, rozvetvených, obsahujúcich, niekoľkých, spôsob, dikyselín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob oddelenia nasýtených alifatických dikyselín zo zmesí, ktoré taktiež obsahujú aspoň kyselinu adipovú, prevedením aspoň časti uvedených dikyselín na zodpovedajúce anhydridy. Presnejšie ide o spôsob oddelenia aspoň jednej alebo niekoľkých rozvetvených nasýtených alifatických dikyselín obsahujúcich 6 atómov uhlíka zo zmesí, ktoré ich obsahujú s aspoň kyselinou adipovou, spočívajúci v tom, že sa uvedená dikyselina alebo uvedené...

Spôsob prípravy monoesterov alifatických, nasýtených alebo nenasýtených, s nerozvetveným alebo rozvetveným reťazcom, C2 až C24 monokarboxylových kyselín a alkoholov s viacerými hydroxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281382

Dátum: 12.07.1999

Autori: Davies Christine, Macrae Alasdair Robin

MPK: C12P 7/20, C12P 19/44, C12P 7/62...

Značky: alkoholov, monokarboxylových, hydroxylovými, alifatických, monoesterov, spôsob, nerozvetveným, viacerými, přípravy, nenasytených, nasýtených, reťazcom, kyselin, rozvětveným, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Alifatické, nasýtené alebo nenasýtené, s nerozvetveným alebo rozvetveným reťazcom C2 - C24 monokarboxylové kyseliny a alkoholy s viacerými alkoholovými skupinami, najmä glycerol, selektívne reagujú na monoestery za prítomnosti enzýmu, ktorý má aktivitu zemiakovej lipidovej acylhydrolázy. Spôsob sa môže použiť aj na zvyšovanie kvality technických monoglyceridov, ktoré obsahujú voľné mastné kyseliny.

Spôsob výroby vyšších alifatických a/alebo cykloalifatických ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279092

Dátum: 03.06.1998

Autori: Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Komora Ladislav

MPK: C07C 45/69

Značky: vyšších, spôsob, cykloalifatických, ketónov, alifatických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vyšších ketónov všeobecného vzorca R'COR'', v ktorom R' je propyl až hexadecyl s rovným alebo rozvetveným reťazcom, cyklopentyl až cyklododecyl, R'' je metyl až hexadecyl s rovným a/alebo rozvetveným reťazcom iniciovanou adíciou dialkylketónov C3 až C19 a/alebo cykloalkylketónov C5 až C12 pri teplote 100 až 180 °C, za iniciačného účinku najmenej jedného organického peroxidu (di-terc. butylperoxid) alebo hydroperoxidu s polčasom...

Spôsob výroby ketónov alicyklických C5 až C11 a/alebo alifatických C3 až C13

Načítavanie...

Číslo patentu: 280688

Dátum: 11.07.1995

Autori: Macho Vendelín, Vojtko Ján, Mravec Dušan

MPK: C07C 45/54

Značky: alifatických, spôsob, ketónov, alicyklických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alicyklických ketónov sa uskutočňuje z dikarboxylových alifatických kyselín alebo ich alkylesterov s alkylmi C1 až C5, najmä in situ z mono- a dialkylesterov vytváraných na heterogénnom katalyzátore z dikarboxylových kyselín a alkoholov, alifatické ketóny z monokarboxylových kyselín C2 až C12 za prítomnosti alkoholov a prípadne iných kyslíkatých organických zlúčenín alebo alkylesterov pri teplote 150 až 600 °C (250 až 450 °C) a...

Způsob substituční chlorace nenasycených alifatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269905

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schejbal Ivo, Čáp Miloslav, Hyngar Karel, Henke Heřman

MPK: C07C 17/10

Značky: nenasycených, substituční, způsob, alifatických, uhlovodíku, chlorace

Text:

...řeší způsob aubstituční ohlorsce nenasycenách alifatických uhlovodíků, vyuäívsjící oyklonovó sněěovüní reagujících složek pri teplotách 350 až 550 °c a tlaku 130 až 300 kPa podle vynálezu tak, že se cyklonové radiální proudění reakční směsi následně ueněrní na proudění sxiální z výhodou do 1/3 doby prodlení reakční směsi v reaktoru, přičemž vzdálenost tangenciálních vstupu reagujících složek od počátku reakčního prostoru je Ieněí než polovina...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268956

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: alifatických, urychlující, reakce, epoxidy, aminu, plastifikátor

Text:

...je nutno použít zvýšené teploty, např. 70 °C) nebo jako produkty vhodné vedené reakce allylchloridu s.naftolem. Někdy je vhodné pro lepší zprscovatelnost přidat k urychlovači ínartní plastiŕikétor či ředidlo.Nové urychlující pleotifíkátory jsou obvykle tmavočervené čiré kapaliny bez výraznějšího zápachu 0 viskozitš 15 až 50 mPa.s/25 °C. Vzhledemok vyšší proměrné molekulové hmotnosti se mohou používat va většim množství než dosud užívané...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268955

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: reakce, plastifikátor, alifatických, epoxidy, aminu, urychlující

Text:

...až 35 dílo na 100 dílo epoxídu.Hlavním přínosem je současný efekt řadící, plaetífíkujicí e urychlujíci. Nizkávíekozite je zejména potřebná pro práci při nižších teplotách e pro případné plnění systému.Jako biafanoly se hlavně uživá bisfanoi A, ale může aa použit 1 biafanol F spod.Nová urychlujici plaatifikátory Jaou obvykle žluté až hnědá kapaliny o viakozitě 15 až 60 nPa.s/25 °C, nazapáchaji, biafenoly z nich navypadávaji. maji výrazně nižši...

Kyselé amoniové soli vícesytných karboxylových alifatických kyselin a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268011

Dátum: 14.03.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 87/30

Značky: kyselin, způsob, jejich, karboxylových, přípravy, alifatických, kysele, amóniové, vícesytných

Text:

...i obráceně, tedy nejprve se rozpusti kyselina a potom aminoalkylbenzen. Vhodná je i varianta, kdy se připravi roztoky, jednak aminoalkylbenzenu, jednak kyseliny, s výhodou za zvýšených teplot, načež se oba roztoky smichají.V případech, kdy při přípravě dojde k rychlému vysráženi kyselých soli obecného vzorce I, lze reakčni směs zahřát, případně až k teplotě varu směsi, eventuálně za přidavku rozpouštědla, ą získaný roztok pomalým ochlazovánim...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265857

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: reakce, plastifikátor, epoxidy, urychlující, aminu, alifatických

Text:

...1/~renol, trifenylfosfit a j.Nyní jsme zjistili, že řada výše uvedených potíží s urychp lením tvrzení epoxidovýoh pryskyřie nebo kspelných epoxidovýchelsstomerů alifetickými polyaminy se vyřeši užitím plestirikujíoiho uryohlovače eestávajíoiho hmotnostně z3 až 50 dílů biofenolů A,25 až 85 dílů diallyléteru bisfenolu A,5 až 25 dílů monoalyléterů bisfenolů A,2 až 10 dílů allylovaného monoallyléteru bisfenolů A a 3 až 18 äílů...

Směs na bázi alifatických polyesteruretanů pro vytváření krycí vrstvy pro plastové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 265102

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fiala František, Řezníčková Iva, Netolický Václav, Kříž Jiří

MPK: C08L 27/06, C08L 75/06

Značky: polyesteruretanů, vrstvy, alifatických, směs, plastové, krycí, materiály, vytváření, bázi

Text:

...filmu s povrchem dezénovacího papíru. Tento vztah se však v průběhu výroby mění vzhledem k difuzi části změkčovadel z následně nanášené vrstvy pasty polymerů či kopolymerů vinylchloridu v důsledku ustavování termodynamické rovnováhy mezi oběmaUvedené nedostatky se odstraní podle vynálezu tím, že se směr difuze obrátí, tj. tím,že se do roztoku PUR přidá určité množství vhodného změkčovadla PVC. To ve fázi sušení usnadní vytěkání rozpouštědel a...

Ionexový katalyzátor pro výrobu alifatických éterů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261026

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jirásek Stanislav, Šrejber Josef, Prokop Zdeněk, Jeřábek Karel, Tesařík Jaroslav, Dostál Antonín, Musil Václav, Setínek Karel, Jeřábek Oldřich, Pražák Václav, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 41/05, B01J 31/10

Značky: eterů, ionexový, katalyzátor, způsob, výroby, výrobu, alifatických

Text:

...1 až 10 atomy uhlíku bud samotných nebo ve směsi S přísadou až 20 (počítáno na množství alkoholů) aromatických uhlovodíků s 6 až 12 atomy uhlíku nebo/a alifatických halogenovaných uhlovodíků s 1 až 4 atomy uhlíku nebo/a halogenovaných derivátů benzenu a vzniklý polymerní skelet se po případném předbotnání V rozpustidle, např. 1,2-dichloretanu, sulfonuje kyselinou sírovou o počáteční koncentraci96 až 98 při teplotách nepřesahujících 95...

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 2 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 258706

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mravec Dušan, Čihová Milina, Ilavský Ján, Vojtko Ján

MPK: C07C 69/035

Značky: spôsob, karboxylových, alifatických, počtom, esterov, výroby, uhlíkov, benzylových, kyselin

Text:

...prepadom sitonom organickej fázy z deličky fáz do reaktora, sa nadávkuje 108 g 1 Inól benzylalkoholu, 78 g L 3 mólu kyseliny octovej 1,02 g 0,01 mólu kyseliny sírovej o koncentrácii 96 0/0 hmot. a 50 cm 3 n-heptánu. Esterifikáoia trvá 1 hod., počas ktorej vznikne 18 r reakčnej Vody, čo zodpovedá úplnej premene benzylalkoho-lu na ester. Voda sa priebežne vydestilováva vo forme azeotropu s n-heptánom a kyselinou octovou, ktorá V množstve celkove...

Modifikátory alifatických nitrózamínov a/alebo azozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258208

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zemanová Eva, Belko Dušan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Mikeštík Antonín

MPK: C08K 5/34

Značky: modifikátory, alifatických, nitrózamínov, azozlúčenín

Text:

...399,18 mg hydroxidu draselného na 1 g- farebnosť podľa Hanzenovej stupnice . . . . . . . menší ako 1Chromatograficky je stanovené ( hmot) 27,4 dimetyladipátu, 6,3 dimetylglutarátu,5,4 dimetylsukcinátu, 0,5 metylvalerátu, 0,9 metylkapronátu, 0,01 metylpropionátu,0,46 metanolu a 10,0 1,2-cyklohexándiolu takto stanovené estery predstavujú 67,25 hmot.,všetkých esterov vo frakcií a podobne stanovené alkoholy predstavujú 79,91 hmot....

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 1 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 256085

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čihová Milina, Vojtko Ján, Mravec Dušan, Ilavský Ján

MPK: C07C 69/02

Značky: počtom, výroby, alifatických, esterov, spôsob, benzylových, kyselin, uhlíkov, karboxylových

Text:

...OTP 5, teplomerom a siíónovým prepadom lorganickej fázy z deličky fáz do reaktora sa nadavkovalo- 108 g 1 mól benzylalkioh-olu, 92 g 2 möly kyseliny mravčej a 1,1 g 1 hmot. vztahovaué na benzylalkohol aktivovaného práškového zeolítu H~ ZSM-ő. Reakčná zmes sa Lidržiavala pri nekoinečnom refluxe 30 minút. Potom sa do reaktora pridalo 40 cm 3 n-heptánu a vzniknuta voda sa oddestilovala. Kyselina mravčia sa v reakčnej zmesi doplnila tak, že sa...

Zmes alifatických azozlúčanín so zvýšenou tepelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255312

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Belko Dušan, Zemanová Eva, Truchlik Štefan, Kabátová Viera

MPK: C08J 9/10, C08K 5/23

Značky: alifatických, stabilitou, zvýšenou, azozlúčanín, tepelnou

Text:

...vysokej výťažnosti bielkuovín zo zpracovávaného mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú technolögiu z hladiska využitia bielkovín a tiež možnosť dosiahnutia zlepšenej mikrobiologickej akosti syrov.Mlieko o obsahu tuku 3 g v 100 g sa ultrafiltráciou a diatiltráciou koncentruje na sušinu 23 g v 100 g a nasledne na vákuových odparkách na sušinu 35 g v 100 g. Do koncentrátu sa pridá čistá mliekárenská kultúra v množstve 4 g na 100 g a...

Spôsob výroby vysokokoncentrovaných alifatických alkoholov a ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236219

Dátum: 01.02.1988

Autori: Maťaš Michal, Skalák Pavol

MPK: C07C 27/10

Značky: spôsob, vysokokoncentrovaných, výroby, ketónov, alkoholov, alifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokokoncentrovaných alifatických alkoholov a ketónov, obsahujúcich v molekule 6 až 22 atómov uhlíka, získaných oxidáciou alkánov po prípadnom oddelení katalyzátora vyznačujúca sa tým, že reakčná zmes axidovaných alkánov sa adsorbuje na adsorbente, pozostávajúcom zo zeolitu s molárným pomerom Si02 Al203 najmenej 2,6 vo vodíkovej forme alebo forme obsahujúcej najmenej jeden katión prvej alebo druhej skupiny periodickej sústavy...

Způsob přípravy alifatických halogeniniferů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239995

Dátum: 01.02.1988

Autor: Fratina Štipán

MPK: C08F 110/10, C08F 2/06

Značky: přípravy, alifatických, halogeniniferů, způsob

Text:

...XRM » MG) (5)- 3 213 995 kde XRX je inifer typu I nebo II, Mexh je Lewisova kyselinaPoužití aromatických iniferů Ř přípravě telechelických polymerů isobutylenu má následující nevýhody- drahá a poměrně náročná synthésa aromatických iniferů,cenová bilance synthesy 1 molu iniferu typu I nebo II je v roz mezí US Š 50-60 podle katalogu Aldrich,- omezená. stabilita iniferů, již při teplotách 20 °C avyšších probíhá samovolná dehydrohalogenace na...

Způsob kontinuálního čištění surovin pro výrobu alifatických éterů od bázických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250195

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tesařík Jaroslav, Setínek Karel, Prokop Zdeněk, Jeřábek Karel, Dostál Antonín

MPK: G01N 27/26, C07C 43/00

Značky: látek, výrobu, eterů, bazických, způsob, alifatických, čištění, surovin, kontinuálního

Text:

...JeJíoh složek.Krátka dobe kontaktu stačí k chemisorpci znećiětěnin ale katalytická reakce probíhá Jen do velmi nízkeho stupně. Protože chemisorpce Je Jen velmi málo tepelne zabarvena(vybavuje se nebo absorbuJe se Jen malé množství tepla) a probíhá velkou rychlostí při normální teplotě, mení třeba adsorpční reaktor isolovet, ohřívat ani chledit.Pokud Je adnorpční reaktor unístěn tak, že je vyetoven teplotě počasí, Je třeba Jen zajistit, aby v...

Deriváty alifatických aldehydů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238949

Dátum: 16.03.1987

Autori: Konjuchov Valerij, Kovalev Boris, Streinz Ludvík, Romaňuk Miroslav, Vrkoč Jan

MPK: C07C 109/097

Značky: jejich, způsob, alifatických, přípravy, aldehydů, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty alifatických aldehydů obecného vzorce I, kde R1 je zbytek nerozvětveného nebo rozvětveného necyklického uhlovodíku s 7 až 20 atomy uhlíku a jednou až čtyřmi dvojnými vazbami, A je skupina obecného vzorce nebo N-pyridinioacetylová skupina, kde R2 je alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, X je atom halogenu a způsobu jejich přípravy. Deriváty se používají pro přípravu prostředků uvolňujících feromony pro monitoraci, masový odchyt nebo desorientaci...

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfojantaranů z oxypropylenovaných alifatických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249429

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bareš Milan, Peterka Vlastimil, Paulovič Milan, Kepl Jiří, Nikl Stanislav, Haumer Jaroslav

MPK: C11D 1/28, C11D 1/29

Značky: alifatických, alkoholů, oxypropylenovaných, sulfojantaranů, tenzidy, anionaktivní, bázi

Text:

...vzorcekde R, je allql se 5 až O atomy uhlíku v základním skeletu oqpropylenovený 2 aš 16 jednot kami propylenoxidu R 2 je R, anebo lie e le je alkelický kov, amonná anebo snoniová skupina.49 už 79 5 hmot. vody s zbytek do 100 i hmot. je tvořsn produkty vsdlojších reskci, které probíhudí pri oxyproyylsnsci, estorifikaci maleinmnhydridu a sulfitaci.Zbytek do 100 í tvoří voda, produkty vedelejších reskcí z prípravy vlastního alkoholu,jeho...

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfátů oxypropylenovaných alifatických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249428

Dátum: 12.03.1987

Autori: Peterka Vlastimil, Nikl Stanislav, Kepl Jiří, Paulovič Milan, Bareš Milan, Haummer Jaroslav

MPK: C11D 1/29

Značky: alifatických, alkoholů, tenzidy, bázi, oxypropylenovaných, sulfátu, anionaktivní

Text:

...sulfáty i když se nepodílí na povrchovä aktivních vlastnosteoh mohou v některých případech zlepsovat reologická vlastnosti roztoku oonzidl podle vy-ndlezu. Vzhledem k zvladnutým sulfatačním procesům a ekonomicwm relacím jsou tenzidy podle vynalozu vhodnědlí i z cenového hlediska.Průměrna molokulová hmotnost onqpropylenovaných alkoholů, případně Jejich směsí s propylenglykoly se stanoví na základě obsahu aktivní hvdroxylové skupiny.554...

Způsob stanovení aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235808

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novrocík Jan, Novrocíková Marta

MPK: G01N 31/08

Značky: uhlovodíku, vodách, aromatických, alifatických, způsob, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stanovení alifatických a aromatických uhlovodíků ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentracích do 10-1 g.l-1 za současné přítomnosti dusíkatých zásad, fenolů, organických esterů a jejich degradačních produktů, chromatograficky s přídavkem vnitřního standardu. Jeho podstata spočívá v tom, že se násada analyzované vody okyselí minerální kyselinou rozpustnou ve vodě nejméně do pH = 1 a v mikroextrakčním zařízení se v parní i...

Způsob bělění esterů alifatických karboxylových kyselin o počtu uhlíkových atomů 8 až 22

Načítavanie...

Číslo patentu: 223721

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šmidrkal Jan, Krob Václav, Novák Jan

Značky: atomů, počtu, kyselin, bělění, karboxylových, esterů, způsob, alifatických, uhlíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu bělení esterů alifatických karboxylových kyselin o počtu uhlíkových atomů 8 až 22 s monosacharidy a/nebo disacharidy. Tyto produkty jsou povrchově aktivní látky s dobrou emulgační schopností a používají se jako přísady do detergentů. Výše uvedené estery karboxylových kyselin se sacharidy se aplikují buď bez úpravy do detergentů, nebo se bělí přídavkem 1 procenta 30% peroxidu vodíku. Větší množství peroxidu vodíku nemá...

Polyamidy typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze a,á-disubstituovaných dikarboxylových alifatických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229080

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

MPK: C07D 241/38

Značky: bránených, dikarboxylových, piperazíndiónov, báze, polyamidy, alifatických, kyselin, a,á-disubstituovaných, stericky

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidy typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze ?,??´-disubstituovaných dikarboxylových alifatických kyselín, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q je alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, m má hodnotu v rozmedzí 0 až 6 a n je v intervale 2 až 10.

Způsob stanovení množství aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 229188

Dátum: 01.01.1986

Autori: Novrocík Jan, Novrocíková Marta

MPK: G01N 31/08

Značky: alifatických, způsob, vodách, uhlovodíku, aromatických, množství, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob stanovení množství aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentraci pod 10-1 g.l-l za současné přítomnosti dalších kontaminujících složek, například fenolů, dusíkatých zásad, organických esterů nebo jejich degradačních produktů. Jeho podstatou je, že se provede mnohonásobná kontinuální mikroextrakce aromatických, či alifatických uhlovodíků do nízkovroucí organické fáze minimálně...

Způsob úpravy 2-ethylhexylesterů alifatických dikarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219978

Dátum: 15.10.1985

Autor: Sasín Miroslav

Značky: dikarboxylových, alifatických, kyselin, způsob, 2-ethylhexylesterů, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy 2-ethylhexylesterů alifatických dikarboxylových kyselin C6 až C10, připravených reakcí odpovídajících kyselin s 2-ethylhexylalkoholem pro zlepšení teploty zakalování. Z reakce izolovaný diester se zahřívá z 20 na 100 °C během 30 až 50 min. za současného probublávání suchým inertním plynem za sníženého tlaku 7000 až 1500 Pa a po ukončení zahřívání se nechá diester za současného probublávání plynem zchladit na teplotu místnosti....

Použití oxidů železa vzniklých při redukci aromatických nebo alifatických nitro- nebo nitrososloučenin železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218931

Dátum: 15.06.1985

Autori: Wilczek Bronislav, Špinka Jiří, Šandera Josef, Cenek Miroslav, Toušková Anežka

Značky: železem, vzniklých, aromatických, alifatických, použití, železa, oxidů, nitro, nitrososloučenin, redukci

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je použití oxidů železa vzniklých při redukcích aromatických nebo alifatických nitro nebo nitrososloučenin železem k přípravě železokadmiové aktivní akumulátorové hmoty, jejíž použití v alkalických akumulátorech dovoluje při výrazném snížení obsahu kadmia dosáhnout srovnatelných životností i výkonových parametrů ve srovnání s komerční kadmiovou hmotou v článkové soustavě alkalických akumulátorů.

Spôsob prípravy aldehydov z primárnych alifatických alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216417

Dátum: 01.06.1985

Autori: Gažo Ján, Sýkora Jan, Horváth Eduard, Ilavský Ján, Jakubčová Mária, Cvengrošová Zuzana

Značky: primárnych, alkoholov, přípravy, aldehydov, spôsob, alifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy aldehydov z primárnych alifatických alkoholov s počtom uhlíkov 1 až 4 fotoasistovanou reakciou chloromeďnatých komplexov. Postupuje sa tým spôsobom, že sa pripraví roztok z 10 hmotnostných dielov roztoku chloridu meďnatého v acetonitrile o koncentrácii Cu(II) 1.10-2mol.dm-3, z 2 až 25 dielov hmotnostných primárneho alifatického alkoholu s počtom uhlíkov 1 až 4 doplnený do 100 hmotnostných dielov acetonitrilom a...

Vyššiemolekulové svetelné stabilizátory na báze esterov alifatických dikarboxylových kyselín a 2-hydroxy -1,3-disubstituovaných derivátov propánu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219192

Dátum: 01.06.1985

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

Značky: stabilizátory, esterov, báze, vyššiemolekulové, 1,3-disubstituovaných, derivátov, spôsob, propánu, 2-hydroxy, alifatických, kyselin, přípravy, světelné, dikarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vyššiemolekulových svetelných stabilizátorov na báze esterov alifatických dikarboxylových kyselín a 2-hydroxy-1,3-disubstituovaných derivátov propánu a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v tom, že sa na zlúčeniny typu 2-hydroxy-1,3-bis(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-14-16-dión-15- yl) propánu pôsobí zlúčeninami typu dichloridu kyseliny štavelovej v prostredí suchého organického rozpúšťadla v prítomnosti organickej bázy,...

Způsob výroby esterů alifatických karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217646

Dátum: 15.09.1984

Autori: Krob Václav, Lopata Václav, Šmidrkal Jan, Novák Jan

Značky: esterů, alifatických, kyselin, výroby, karboxylových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů alifatických karboxylových kyselin o počtu uhlíkových atomů 8 až 22 s monosacharidy a disacharidy, vycházejíc z esterů výše uvedených kyselin, výhodně triglyceridů, a monosacharidu a/nebo disacharidu, katalyzovaný bází, výhodně bezvodým uhličitanem draselným, za přítomnosti emulgátoru, výhodně monoglyceridů a diglyceridů alifatických karboxylových kyselin s počtem uhlíkových atomů 8 až 22 a/nebo fosforylovaných...

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov a zariadenie pre uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217472

Dátum: 15.05.1984

Autori: Ježek Marián, Fratrič Ján, Vörös Viliam, Mosný Ivan, Molnár Alexander, Klučovský Pavol

Značky: výroby, cykloalifatických, spôsobu, zariadenie, aromatických, sulfenylchloridov, alifatických, tohoto, spôsob, uskutočnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov obecného vzorca I R - S - Cl (I) kde R je alkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom s 3 až 12 atómami uhlíka, cykloalkyl s 5 až 8 atómami uhlíka alebo fenyl substituovaný v orto-, meta- alebo para- polohe elektroakceptórnym alebo elektrodonorným substituentom, napríklad nitroskupinou alebo metylovou skupinou, chloráciou disulfidov obecného vzorca II R - S - S -R...