Patenty so značkou «alfa-metylstyrenu»

Spôsob získavania alfa-metylstyrénu polymerizačnej kvality z produktov oxidácie kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278803

Dátum: 04.03.1998

Autori: Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Šarfická Ildikó, Mandík Ladislav, Souček Ivan, Tatranský Ivan, Sochor Jiří, Zajačik Anton, Kadaňka Jaroslav, Konečný Dušan, Vyoral Leopold, Tuba Ivan, Bučko Miloš

MPK: C08F 20/18, C08F 6/12

Značky: získavania, oxidácie, produktov, kuménu, kvality, polymerizačnej, spôsob, alfa-metylstyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

alfa-Metylstyrén polymerizačnej kvality sa získava úpravou vedľajšieho produktu z procesu oxidácie kuménu na fenol a acetón, t. j. alfa-metylstyrénovej frakcie obsahujúcej kumén, acetofenón, terc-butylbenzén, diméry alfa-metylstyrénu, fenol a alfa-metylstyrén. Odpadová frakcia alfa-metylstyrénu s vyšším obsahom alfa-metylstyrénu sa najprv podrobuje extrakcii vodným roztokom alkalickej zásady a v ďalšom stupni sa podrobuje rektifikácii na...

Spôsob výroby kopolymérov alfa-metylstyrénu s vinylovými monomérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278702

Dátum: 14.01.1998

Autori: Štaudnerová Anna, Beniska Jozef, Chrástová Viera, Pristačová Jana, Citovický Pavol

MPK: C08F 10/06, C08F 2/30, C08F 12/12...

Značky: vinylovými, alfa-metylstyrenu, kopolymérov, monomérmi, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokomolekulových kopolymérov alfa-metylstyrénu s metylmetakrylátom, akrylonitrilom a styrénom alebo blokových kopolymérov metylmeta-krylát-b-(metylmetakrylát/alfa-metylstyrén) alebo styrén-b-(styrén/alfa-metylstyrén) so zvýšenou termickou a svetelnou stabilitou. Polymerizácia prebieha v emulzii pri nízkych teplotách v systéme obsahujúcom aktivátor pozostávajúci z 0,06 až 0,15 hmotnostných dielov heptahydrátu síranu železnatého,...

Spôsob výroby alfa-metylstyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252726

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 15/46

Značky: výroby, alfa-metylstyrenu, spôsob

Text:

...titaničitý, oxid molybdénový, oxid fosforečný na nosičoch, kyseliny polyfosforečné na nosičoch a pod. Ďalej sulfonované homopolyméry a kopolyméry, ako sulf-onovanä kopolymérira styrěndivinylbenzénovä živice, sulfonovaný polyfenylén, resp. polyfenylénoxid a pod.Pri výrobe je treba dbať, aby katalytickým,resp. termokatalytickým štlepením dimérov oe-metylstyrénu alebo kumylfenolov sa vytvorený a-metylstyrén čo najskôr odviedol zo styku s...

Spôsob izolácie alfa-metylstyrénu z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234827

Dátum: 15.01.1987

Autori: Štefánik Ivan, Danilla František, Brezuľa Ľudovít, Křižka Pavel, Komorová Hana, Révus Miloš, Tatranský Ivan, Kovaľ Ján, Mikula Oldřich, Sůva Jan

Značky: spôsob, spôsobom, izolácie, výrobe, alfa-metylstyrenu, vedľajších, fenolů, vznikajúcich, kuménovým, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba alfa-metylstyrénu pozostáva z vydestilovania kuménu a alfa-metylstyrénu vo forme azeotropu s vodou spolu s acetónom z rozkladnej zmesi pozostávajúcej z fenolu, acetónu, kuménu, alfa-metylstyrénu a vedľajších produktov. Destiláciou acetón-kumén-alfa-metylstyrénovej frakcie sa po pridaní hydroxidu sodného oddestiluje acetón a destilačný zvyšok pozostávajúci z kuménu a alfa-metylstyrénu sa použije k izolácii alfa-metylstyrénu frakčnou...

Způsob funkcionalizace oligomerů alfa-metylstyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213798

Dátum: 01.05.1984

Autori: Schulz Hans-peter, Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Urban Otto, Plaschil Edgar, Stubenrauch Dieter

Značky: alfa-metylstyrenu, způsob, oligomerů, funkcionalizace

Zhrnutie / Anotácia:

Funkcionalizace oligomerů alfametylstyrenu připravených aniontovou polymerací, majících molekulovou hmotnost 500 až 800, reakcí s kysličníkem uhličitým, etylenoxidem, propylenoxidem nebo sirouhlíkem. Centrálně proudící roztok obsahující živý oligomer v polárním rozpouštědle se rozpráší funkcionalizačním činidlem, které je v plynném stavu, nebo smíchá s kapalným funkcionalizačním činidlem na rotujícím disku.