Patenty so značkou «albuminu»

Nízkoenergetická hmota z vaječného albumínu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6539

Dátum: 02.10.2013

Autor: Polomský Jozef

MPK: A23J 3/26, A23J 3/28, A23J 3/04...

Značky: vaječného, použitie, albuminu, hmota, nízkoenergetická

Text:

...pásu výslednej koagulovanej hmoty.Následne je opísané prednostné uskutočnenie opísaného riešenia.Ako bolo uvedené skôr, základnou zložkou nízkoenergetickej hmoty podľa tohto riešeniaje nepasterizovaný vaječný albumín, získavaný separáciou z celých konzumných slepačích vajec. Tento nepasterizovaný vaječný albumín so sušinou ll hmotn. sa zahustí na zariadení využívajúcom systém reverznej osmózy(ako napríklad Ultrafilter SAF 1500 od...

Spôsob balenia albumínového proteínu, pružný polymérny obal na uchovávanie koncentrátu vodou riediteľného albumínu a pružný polymérny obal naplnený albumínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287656

Dátum: 20.04.2011

Autori: Habison Georg, Lewis James, Langer Theodor, Schmidt Josef, Card John Carl, Baccia William, Vandersande Johan, Eder Helmut

MPK: B65B 39/04, A61J 1/00, B65B 9/08...

Značky: pružný, riediteľného, polymérny, proteínu, naplnený, balenia, koncentrátů, vodou, albumínového, albuminu, uchovávanie, albumínom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pružný polymérny obal na uchovávanie albumínu. Obal (12) je vyrobený z plochej, pružnej fólie z polyméru, vytvarovanej do vrecka, ktoré má dutinu vymedzenú prvou stenou a protiľahlou druhou stenou, ktorá je po obvode prvej steny a protiľahlej druhej steny utesnená. Tesnenia spájajú vnútornú časť prvej steny a protiľahlej druhej steny a vytvárajú vnútri dutiny kvapalinotesnú komoru na uchovanie koncentrátu albumínu. Je tiež opísaný spôsob...

Spôsob získania vysokoúčinného ľudského albumínu na použitie v detoxifikačnej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19932

Dátum: 06.11.2008

Autori: Costa Rierola Montserrat, Jorquera Nieto Juan Ignacio, Ristol Debart Pere

MPK: A61K 38/38, C07K 14/765

Značky: detoxifikačnej, ľudského, získania, terapii, spôsob, albuminu, vysokoúčinného, použitie

Text:

...karboxylových kyselín, ako je citrát (španielsky patent 2107 390). Táto ultraíiltrácia tiežumožňuje, aby sa albumínový roztok upravil na požadovanú koncentráciu.0012 Navyše, existuje tiež možnosť vykonať tepelné ošetrenie roztoku (prednostne tepelný šok medzi 56 °C a 63 °C), aby sa denaturovala a insolubilizovala akákoľvek tennolabilná zlúčenina, ktorá zostala V albumínovom roztoku a ktorá by mohla destabilizovať konečný produkt. Toto...

Použitie terapeutického ľudského albumínu na prípravu lieku na liečenie pacientov trpiacich kognitívnymi poruchami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15090

Dátum: 22.10.2008

Autor: Grifols Roura Victor

MPK: A61K 38/38

Značky: terapeutického, použitie, liečenie, přípravu, albuminu, ľudského, kognitívnymi, poruchami, lieku, trpiacich, pacientov

Text:

...hlbokýrn zmenám v cholínergických a glutamátergických systémoch neurotransmiterov, dnešné liečebné postupysa snažia zmiemiť patologické synaptické prejavy v súčasnosti používanými liekmi na bázeanticholínesteráz a glutamátergických antagonistov NMDA. Tieto cholinergické a antíglutamátergické lieky sa môžu indikovať aj v budúcnosti, pretože pre značnú molekulámu zložitosť tejto choroby môže byť prispôsobená polyterapia v každom vývojovom...

Terapeutické roztoky ľudského albumínu s nízkou aktivitou aktivátora prekalikreínu (PKA) a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3002

Dátum: 03.06.2005

Autori: Jorquera Nieto Juan Ignacio, Hosta Mateu Nuria, Santaeularia Lozano Olga

MPK: A61K 51/02

Značky: roztoky, spôsob, terapeutické, ľudského, pka, prekalikreínu, nízkou, přípravy, aktivátora, aktivitou, albuminu

Text:

...kryoprecipitačného supematantu, frakcie I supematantu alebo IIIII supematantu.0011 Táto čiastočná extrakcia antitrombínu môže byť vykonaná nastavením parametrov, ktoré ovplyvňujú priebeh Chromatografia, napr. zmenou pomeru nanášaného množstva a chromatograñe tak, aby eŕluent obsahoval dostatočné množstvo antitrombínu na detekciukoncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná 0,03 mg aktívneho antitrombínu na g albumínu vo0012 Vo výhodnom...

Spôsob purifikácie konjugátov albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6050

Dátum: 22.04.2005

Autori: Bousquet-gagnon Nathalie, Bridon Dominique, Quraishi Omar

MPK: B01D 15/08, A61K 47/48, A61K 47/42...

Značky: spôsob, konjugátov, albuminu, purifikácie

Text:

...albumínu, myšieho albumínu, prasacieho albumínu,hovädzieho albumínu, psieho albumínu a králičieho albumínu, výhodnejší je ľudský sérový albumín.0009 Vo Výhodnom uskutočnení je albumín modifikovaný aspoň jedným vybraným zo skupiny pozostávajúcej z mastných kyselín,kovových iónov, malých molekúl majúcich vysokú afinitu k albumínu, a cukrov, ako napríklad glukózy, laktózy a manózy.Uvedené príklady nie sú obmedzujúce.0010 Vo Výhodnom...

Postup čistenia albumínu obsahujúceho etapu nanofiltrácie, roztok a kompozície pre lekárske použitie obsahujúce tento roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2678

Dátum: 23.02.2005

Autori: Chtourou Sami, Boulange Paul, Padrazzi Bruno, Boyer Stéphane, Schmitthaeusler Roland

MPK: C07K 14/435

Značky: albuminu, obsahujúceho, lékařské, roztok, kompozície, obsahujúce, etapu, postup, nanofiltrácie, čistenia, použitie

Text:

...čistenia veľmivýroba rekombinačného albumínu môže V porovnaní s jeho výrobouInou možnosťou, ako sa vyhnúť vyššie uvedeným nevýhodám,je použitie techník filtrácie uživaných na retenciu vírov a chemických alebo bakteriologických nečistôt atd. s pomocou filtrov s variabilnou priepustnosťou. Príkladne môžeme uviesť ultrafiltráciu, ktorá bola používaná práve pri absencii iných prostriedkov na eliminovanie vírov pre zaistenie biologickej...

Spôsob výroby roztoku albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2467

Dátum: 13.02.2004

Autori: Römisch Jürgen, Gehringer Werner, Svae Tor-einar, Kannicht Christoph, Pock Katharina

MPK: A61K 38/38

Značky: spôsob, výroby, roztoku, albuminu

Text:

...výkresochObr. 1 znázorňuje správanie albumínov rôzneho pôvodu pri UVabsorpcii v závislosti od elučného času v priebehuObr. 2 znázorňuje správanie albumínov rôzneho pôvodu priviazaní v prítomnosti rôznych koncentrácii fenylbutazónu.Obr. 3 znázorňuje správanie albumínov rôzneho pôvodu priviazaní v prítomnosti rôznych koncentrácii warfarínu.Problém sa rieši prostredníctvom terapeuticky použiteľného albumínu s inaktivovanými vírusmi so zvýšenou...

Frakcia plazmatického albumínu so zníženým obsahom prekalikreínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 833

Dátum: 25.11.2003

Autori: Gehringer Werner, Pock Katharina

MPK: A61K 38/38

Značky: plazmatického, prekalikreínu, albuminu, zníženým, frakcia, obsahom

Text:

...proteínu aspoň 20 . Potom sa môže uskutočniť ďalšia filtrácia prednostne použitím membrány s veľkosťou pórov 0,2 m.Pridajú sa stabilizátory, napríklad N-acetyl-DL-tryptofán a nátrium-kaprylát, každý V množstve 0,08 mmol/g albumínu,potom nasleduje ďalšie nastavenie pH V rozpätí 6,7 až 7,3. Uskutočni sa nastavenie obsahu proteínu a sodíka a uskutočňuje sa celková pasteurizácia prednostne V intervale 58 °C až 65 C aspoň 9 hodín. Po tomto stupni...

Stabilizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIII bez albumínu s malým obsahom cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 282207

Dátum: 12.10.2001

Autor: Nayar Rajiv

MPK: C07K 14/755, A61K 38/37

Značky: faktorom, stabilizovaný, cukrů, prípravok, malým, albuminu, obsahom, rekombinantným

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIII (rFVIII) bez albumínu v lyofilizovanej forme, ktorý je tvorený tak kryštalickými, ako aj amorfnými komponentmi a obsahuje, ak je rekonštituovaný s vodou, približne 65 až 400 mM glycínu, až do 50 mM histidínu, 15 až 60 mM sacharózy, až do 50 mM chloridu sodného, až do 5 mM chloridu vápenatého a 50 až 1500 medzinárodných jednotiek rFVIII na mililiter. Veľmi výhodný prípravok obsahuje, po...

Spôsob prípravy krvného albumínu na terapeutické účely so zníženým obsahom solí a zvýšeným obsahom monoméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280751

Dátum: 06.08.1997

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: C07K 14/765

Značky: obsahom, monomerů, terapeutické, účely, krvného, albuminu, spôsob, přípravy, zníženým, solí, zvýšeným

Zhrnutie / Anotácia:

Čistenie albumínového roztoku odstraňovaním relatívne nízkomolekulových zlúčenín, vyjadrené molekulovou hmotnosťou do 67 000, a relatívne vysokomolekulových zlúčenín, vyjadrené molekulovou hmotnosťou nad 70 000, z albumínového roztoku gélovou filtráciou, diafiltráciou a ultrafiltráciou vzhľadom na destilovanú apyrogénnu vodu alebo na roztoky v destilovanej apyrogénnej vode s pH 3,0 až 9,0 a teploty 0 až 60 °C, ako sú 0,05 M roztok chloridu...

Spôsob prípravy krvného albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278348

Dátum: 15.09.1991

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: C07K 4/12

Značky: albuminu, krvného, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Bielkovinný roztok frakcie IV podľa Cohna, v apyrogénnej vode s koncentráciou bielkovín 10g až 100 g na liter, sa pri pH 5,8 +/- 0,3 precipituje etanolom na celkovú koncentráciu etanolu 40 +/- 10 % z celkového objemu reakčnej zmesi pri teplote -5°C+/- 0,5°C, pričom balastné bielkoviny nealbumínovej povahy sa vyzrážajú v podobe suspenzie, ktorá sa oddelí centrifugáciou, supernatant sa podrobí čeriacej filtrácii a precipituje sa z neho albumín...

Spôsob izolácie albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269556

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mikula Ivan, Bulík Jozef, Rosocha Ján

MPK: C07K 15/14, C07K 3/28

Značky: albuminu, spôsob, izolácie

Text:

...a kol. Čiaatková záverečná správa VII-4-7/O 2 - Využitie krve z odporazaných zvierat pre výrobu prípravku na báze albumnu, 1987 3 A 0 258203 Spôsob izolácie zvioraciaho albuminu 3 Hoch,H., Chenuain Arch.Biochem.,Biophye. 51, 27, 1954 Lundblad,3. Vox Sang. 5, 122, 1971 5 chnelder,w.etal. Folia hematol. 104, 116, 1977). Nevýhodou týchto postupov ja skutočnoat, že k stabilizácii albuminu sa používajúťažko dostupna zahraničné atabilizátory,...

Způsob standardizace stanovení selektivního vypadávání albuminu z roztoku krevního séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 269399

Dátum: 11.04.1990

Autori: Turek Stanislav, Hyánek Josef

MPK: G01N 33/50

Značky: stanovení, standardizace, způsob, séra, vypadávání, krevního, selektivního, albuminu, roztoku

Text:

...analytickým filtrem. Připrevuje se nejdéle za 1 měsíc čerstvý.II. Mědnaté činidlo ve 180 ml roztoku I. se rozpustí 0,300 g síranu měčnatého(pentahydrát) p. a. a doplní se na objem 200 ml tímtéž roztokemf Promíchá se.Provedení Do zkumavek se odměří po.0,075 ml krevního séra, přidá se po 2,50 ml činidla I., promíchá se, přidá se po 0,50 ml činidla II. a opět se promíchá. zkumavky se postaví do vodní lázně temperované na 37 Í 0,1 °C na dobu...

Sposob izolácie zvieracieho albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258203

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mikula Ivan, Bulík Jozef, Rosocha Ján

MPK: A61K 37/02

Značky: spôsob, izolácie, albuminu, zvieracieho

Text:

...resp. séra jednostupňovým technologickým úkonom, pri ktorom dochádza k denaturácii všetkých plazmatíckých bielkovín mimo albumínu. Prednosť uvedeného postupu oproti doteraz použivaným je v tom, že mimo skrátenia výrobného cyklu a nižšej denaturačnej teploty sa dosahuje výťažnost cca o 30 S vyššia.Podstata izolácie zvieracieho albumínu spočíva v tom, že ku krvnej plazma, resp. séru sa pridá 0,04 M NÁ-kaprylátu a 0,04 M...

Spôsob získavania albumínu z Cohnovej frakcie 4

Načítavanie...

Číslo patentu: 256710

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bulík Jozef

MPK: A61K 37/02

Značky: albuminu, frakcie, cohnovej, spôsob, získavania

Text:

...stabilizátorov, organického činidla a hodnoty pH dovoľuje podstatne znížiť reakčnú teplotu a skrátiť technologický postup pri ganancii nativ.ity izolovanej bielkoviny.Podstata získavania albumínu z Cohnovej frakcie IV spočíva v tom, že 2- až 4 -ný roztok Cohnovej frakcie lV sa stabilizuje0,013 M Na-kaprylánorn a 0,01 M acetyl-DL-tryptofánrom a pri pI-l 5,0 až 5,5, koncentrácii etanolu 5,0 až 9,0 objemových a teplote 40 až 45 °C po dobu...

Způsob izolace albuminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254391

Dátum: 15.01.1988

Autori: Khain Bohuslav, Vodrážka Zdeněk, Demnerová Kateřina, Loučka Miloslav, Králová Blanka, Hrdlička Jiří, Caudrová Jitka

MPK: A23J 3/00

Značky: albuminu, způsob, izolace

Text:

...druhý den při skladování V chladírně.b) Antikoagulační roztoky přidávat přesně a opatrně. Nadměrné množství by způsobilo změnu osmotického tlaku, porušení krvinek a také přílišně naředěni. Nepřisolovatani kuchynskou soli ani dusitanovou směsi. c) Vyvarovat se styku plazmy se železem, které ji tmavě zbarvuje.d) Pro dopravu je vhodné krátké potrubí a samospád, neboč čerpadlo může krev poškoditVýhodou metody podle vynálezu je, že vychází z...

Intravenózny prípravok na báze zvieracieho apyrogenného albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254008

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rosocha Ján, Mikula Ivan, Bulík Jozef

MPK: A61K 35/54

Značky: apyrogenného, albuminu, báze, intravenózny, prípravok, zvieracieho

Text:

...Vyrá 254008bajú sa preparáty na báze albumínu, avšak pre vysoký obsah pyrogénnych látok sa aplikujú intramuskulárne alebo intrakutánne, čím liečebný efekt je minimálny.To isté platí o prípravkoch na báze amínokyselín, ktoré sú vyrábané pre veterinárne použitie, ktorých liečebný efekt je značne obmedzený.Podstata lntravenózneho prípravku na báze zvieracieho albumínu je v tom, že je zložený z 5-20 hmotnostných apyrogénneho zvieracieho...

Spôsob prípravy alkoholického roztoku albumínu určeného k lyofilizačnému procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246431

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: C07K 3/24

Značky: albuminu, roztoku, přípravy, alkoholického, procesu, určeného, lyofilizačnému, spôsob

Text:

...cez molekulárne sitá o hmotnosti 10 000 až 50 000 pod tlakom 10 až 50 kPa, a-by celkový objem roztoku .sa znížil o 5 až 10 objemových °/0. Uvedeným postupom koncentrácia alkoholu albumínu sa zníži na hodnotu 3 až 7 objemových .Výhoda uvedeného spôsobu prípravy albumínu so zníženým obsah-om alkoholu určeného k zmrazova-niu a následnej lyofilizácii oproti doteraz používanému spočíva V tom, že objem roztoku albumínu z rovnakéh-o východzieho...

Způsob výroby infúzního roztoku lidského sérového albuminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239715

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesner Ivo, Pauzer Václav, Vágner Josef

MPK: A61K 37/02

Značky: způsob, albuminu, výroby, infúzního, sérového, roztoku, lidského

Text:

...ktorý je možno vyhŕívat i chladit vodou. Chloroformovąý roztok kyseliny kaprylové je výhodné přidávat do kotle pod tlakom pomocí trysky zavedené pod hladinu a obrácené proti pevné překážce, takze ihned docházíK odstranění chloroformu rozpuětěnćho v roztoku čistého albuminu je vhodná průtoková kolona, ve které stěká roztok v tenké vrstvě proti proudu filtrovanáho vzduchu, např po skleněné nebo bavlněné tkanině.Roztok Cohnovy frakce IV V...

Sposob prípravy krvného albumínu so zníženým obsahom solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249861

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: A61K 39/395

Značky: krvného, obsahom, albuminu, solí, spôsob, přípravy, zníženým

Text:

...miešaním. Po rozpustení -sa albumín-ový roztok vyčíri napríklad filtráciou.V technologických podmienkach sú vyššie uvedené podmienky zpravidla zachova-né keď rozpúštame 1 kg albumínovej pasty frakcie V V 2 000 ml destilovanej apyrogennej vody o teplote O °C až -j- 6 °C. Hodnota pH takto vznitlínutého roztoku vbýVa zpraviudla medzi pH 4,0 až 8,0. tlodnota ovptima pH je pH 7,0. Koncentrácie bielkovín pri zachovaní pomeru pasta Ivoda býva skoro...

Způsob izolace sérového albuminu na sférickém makroporézním celulózovém afinitním sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237930

Dátum: 15.03.1987

Autori: Ulrych Stanislav, Pommerening Klaus, Beneš Milan, Pokorný Miloš, Holinka Milan

MPK: A23J 1/06, A23J 1/00

Značky: sorbentu, sérového, sférickém, izolace, albuminu, makroporézním, afinitním, celulózovém, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolace sérového albuminu na modrém celulózovém sorbentu. Podstatou vynálezu je způsob izolace sérového albuminu na sférickém makroporézním celulózovém afinitním sorbentu s navázanou reaktivní modří 2 podle čs. AO č. 237 620, vyznačený tím, že se albumin izoluje z frakcí získaných při frakcionaci krevního séra ethanolovou srážecí metodou nebo ionexovou chromatografií tak, že se albumin z roztoku bílkovin zachytí během průtoku...

Sposob apyrogennej úpravy zvieracieho albumínu pre veterinárne intravenózne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248086

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bulík Jozef, Mikula Ivan, Rosocha Ján

MPK: C07K 3/24

Značky: spôsob, albuminu, zvieracieho, použitie, veterinárne, úpravy, intravenózne, apyrogennej

Text:

...Zvierací albumín sa rozpusti v apyrogennej vode na 2 až 2,5 hmotnostných bielkovín a za stáleho miešania sa upraví jeho pH 1 M kys. octovou na hodnotu 5,6 až 5,9 a za stáleho miešania sa pridáva chlorotorm v pomere 5 až 35 mililtrov na 100 m 1 roztoku. Vznikla zrazenina predstavujúca bala-stné bielkoviny hlavne lipoidného charakteru, predstavuje odpad, ktorý sa centrifugáciu odstráni v podobe sedimentu. Ziskaný supernatant je roztok...

Způsob výroby albuminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247887

Dátum: 15.01.1987

Autori: Khain Bohuslav, Loučka Miloslav, Králová Blanka, Vodrážka Zdeněk, Demnerová Kateřina

MPK: A23J 1/06

Značky: albuminu, způsob, výroby

Text:

...drůbežf krve Jsou méně odolné vůči mechanickýmAvlívům než erythrocyty savoů. Při nešetrné manípulaci s drůbçžíkrvi dojde proto snadno k uvolnění krevního barviva a k zbarvení sěra Aby se tomu zabránilo, je nutné dodržovat.optímá 1 nI podminà ky při přípravě krevniho sére zdrůbeží krve. Další odlišností drůboži krve od krve savčí je její vyšší srážlivost. Toho se dá vhodnou úpravou využít pro snàdnější a šetrnější přfpŕhvu sêra Byly proto...

Způsob přípravy roztoku sérového albuminu s nízkým obsahem nízkomolekulárních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236096

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pardon Jan, Pešková Danica, Slunečko Miloslav, Ulrych Stanislav

MPK: C07G 7/00

Značky: albuminu, způsob, sloučenin, přípravy, sérového, obsahem, roztoku, nízkým, nízkomolekulárních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy roztoku sérového albuminu s nízkým obsahem nízkomolekulárních sloučenin. Uvedené sloučeniny, doprovázející izolovanou albuminovou frakci, se vyznačují vlastnostmi, které v některých případech kontraindikují možnost aplikace a nemají terapeutické účinky. Podstatou vynálezu je odstranění shora uvedených sloučenin, přítomných v neomezené koncentraci, diafiltrací na definovaných membránách tubulárního nebo plošného...

Způsob isolace albuminu z lidské krevní plazmy a z náhradních surovin, zejména retroplacentárního séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 221883

Dátum: 15.06.1985

Autori: Štamberg Jiří, Pokorný Miloš, Beneš Milan Ing, Holinka Milan, Pešková Danica, Foukal Zdeněk, Pardon Jan

Značky: surovin, retroplacentárního, způsob, séra, lidské, náhradních, plazmy, zejména, albuminu, isolace, krevní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace albuminu z lidské krevní plazmy a z náhradních surovin, zejména retroplacentárního séra, vyznačený tím, že 1 až 3,5 objemu zpracovávaného vodného roztoku bílkovin o pH 5,0 až 5,5, zejména 5,2 až 5,3, se vede kolonou s 1 objemem filtrační vrstvy upravené pufrem o pH i iontové síle zpracovávaného roztoku, sestávající ze sférických makroporézních částic ionexové celulózy, vyrobené z dřevné buničiny, obsahující ve struktuře výměnné...