Patenty so značkou «albumín»

Albumín a/alebo manitol na liečenie nosovej polypózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13764

Dátum: 19.04.2010

Autor: Mercuri Luigi

MPK: A61K 31/00, A61K 31/047, A61K 31/19...

Značky: nosovej, liečenie, polypózy, manitol, albumín

Text:

...osmotických činidiel podľa nárokov napoužitie na liečenie nosovej polypózy.Vrozsahu tohto vynálezu je pod výrazom osmotické činidlo definovaná jedna alebo viacero zlúčenín v súlade s nárokmi. Ich použitie na liečenie pacientov postihnutých nosovou polypózou spôsobuje tvorbu osmotického gradientu dostatočného na zníženie vnútorného tlaku samotných polypov.Ďalej, onkotickć činidlá zodpovedajú osmotickým činidlám defmovaným pred...

Nanočastice obsahujúce paklitaxel a albumín v kombinácii s bevacizumabom na liečbu zhubného nádoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16585

Dátum: 06.11.2007

Autori: Desai Neil, Soon-shiong Patrick

MPK: A61K 31/7072, A61K 31/337, A61K 31/282...

Značky: liečbu, obsahujúce, kombinácii, zhubného, albumín, nanočastice, bevacizumabom, paklitaxel, nádorů

Text:

...následkom a vyčerpanlu kostnej drene.0011 Prevencia alebo ochrana pred vedlajšlmi účinkami chemoterapia by boli velkým prínosom pre jedinca so zhubným nádorom. Kvôli život ohrozujúcim vedľajším účinkom sa úsilie koncentrovalo na zmenu dávok a schém chemoterapeutickej látky na znlženie vedlajšlch účinkov. Dostupnými sa stávajú dalšie možnosti, ako je použitie faktorastimulujúceho kolónie granulocytov (G-CSF), granulocyt-makrofágového...

Proteíny viažuce sérový albumín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11376

Dátum: 17.05.2006

Autori: Revets Hilde Adi Pierette, Hoogenboom Hendricus Renerus Jacobus Mattheus, Beirnaert Els

MPK: C07K 16/18, C07K 19/00

Značky: proteiny, viažúce, sérový, albumín

Text:

...s molekulou sérového albumínu nebola väzbatejto molekuly sérového albumínu na FcRn (významne) znížená alebo inhibovaná (t.j. vporovnaní s väzbou tejto molekuly sérového albumínu na FcRn, ked na nej aminokyselinová sekvencía alebo polypeptidový konštmkt nie je viazaný). V tomto aspekte tohto vynálezu sa nie významným znížením alebo ínhibíciou mieni to, že sa väzbová añníta sérového albumínu na FcRn (meraná pomocou vhodného testu, napr....

Farmaceutický prostriedok obsahujúci ľudský albumín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284297

Dátum: 08.12.2004

Autori: Ristol Debart Pere, Camarero Torrecillas David

MPK: A61K 38/38

Značky: ĺudský, prostriedok, obsahujúci, farmaceutický, albumín

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok s nízkou väzbovou kapacitou na hliník, ktorý v stabilnom vodnom izotonickom roztoku ľudského albumínu v koncentrácii 2 g na 100 ml roztoku až po nasýtený roztok obsahuje do 0,5 mM citrátu.

Stabilizované kvapalné formulácie interferónu, ktoré neobsahujú ľudský sérový albumín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14569

Dátum: 29.04.2004

Autori: Del Rio Alessandra, Samaritani Fabrizio

MPK: A61K 38/21, A61K 47/00

Značky: sérový, albumín, interferonu, formulácie, neobsahujú, kvapalné, stabilizované, ĺudský

Text:

...najrôznorodejšiuskupinu tvorenú približne 15 typmi. Na chromozóme 9 leží klasterglykozylované. 0009 IFN-a a IFN-B majú všetky rovnakú dĺžku (165 alebo 166 aminokyselín) a podobné biologické aktivity. IFN-y majú dĺžku146 aminokyselín a menej sa podobajú skupinám a a B. Len IFN-y môžu aktivovať makrofágy alebo indukovať maturáciu zabíjačových T-buniek. Tieto nové typy terapeutických agens sú niekedy nazývané ako modifikátory biologickej...

Způsob předčištění neutrálních odpadních vod obsahujících lecithiny, kefaliny a vaječný albumin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263959

Dátum: 12.05.1989

Autori: Nonfried Jiří, Šedivý Josef, Staňková Milada

MPK: C02F 1/58

Značky: obsahujících, způsob, kefaliny, vaječný, předčištění, lecithiny, odpadních, neutrálních, albumín

Text:

...K ú-činné sorpci vaječného albuminu, lecithinů a kefalinů je zapotřefbí, aby velikost upraveného montmorillonitu byla nižší, než 250 m. Po přidání činidla se odpadní voda se sornbentem. míchá po dobu 10 až 60 minut, s výhodou 20 až 40 minut.vyšších ěisticích efektů se dosáhne, pokud se k odpadní vodě po přidání sorbentu pridá síran vápenatý v množství 1 až kg ..m 4, s výhodou 2 až 3 kg. m 4. Vznikiý kal se odstraní sedimentaoí nebo flnotací....

Sposob izolácie ludských plazmatických bielkovín obsahujúcich albumín

Načítavanie...

Číslo patentu: 248241

Dátum: 12.02.1987

Autori: Banda Imrich, Bulík Jozef, Stachý Alfréd

MPK: C07G 7/00, A61K 35/16

Značky: albumín, ľudských, spôsob, plazmatických, bielkovín, obsahujúcich, izolácie

Text:

...po dobu 1 až 12 hodín. Vyzrážané balastné bielkoviny sa od roztoku obsahujúceho stabilné plazmatické bielkoviny, prevažne albumín, oddelujú filtráciou alebo centrifugáciou. Takto pripravený bielkovinový roztok sa rozplňuje, namrazuje, ly-ofilizuje .a farmaceutický spracúvava bežným technologickým postupom. Prednosti uvedenej technológie sú v tom,že kombináciou peroxidu vodíka, etanolu akyseliny kaprylovej sa dosahuje dokonalejší...