Patenty so značkou «akumulačních»

Zapojení regulátoru pro nabíjení akumulačních spotřebičů spínaných sazbovým spínačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270689

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: spínaných, spínačem, akumulačních, regulátoru, sazbovým, nabíjení, zapojení, spotřebičů

Text:

...E. druhý můatkový lrlmr 14 a můslková díoda łg vytváří můsłak. na kterém se řídí závislost počátku doby nabíjení a jeho .intenzita v závislostí na vhnkovní teplolě. První bázový rezlalor 2 o. druhý bázový rezistor gł, emííorový reziaior g a sleuovačový írnnzialor 33 vytváří siodovnč. Siouží k vywořoní signálu v závisiosli na velikosti signálu prochćzgjicího můslkovou diodou 1 ą. Děiičový rczisíor § 43 a napěľővý trimr g vytváří dělič...

Zapojení pokojového termostatu pro řízení otáček ventilátoru akumulačních kamen

Načítavanie...

Číslo patentu: 270688

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: akumulačních, zapojení, řízení, termostatu, ventilátoru, otáček, kamen, pokojového

Text:

...vinutí síľĺavého tranalormátoru 2. Záporný vývod dlodového ueměrňovače g je spojen a prvním vývodem termíatoru g. s prvním vývodem rezíetoru Ľ teplotní zpětné vazbry a e prvním vývodem druhého děllčového reziatoru 1. Kladný výstup dlodového usměr~ říovače g je spojen ne druhým vývodem poměrového rezístoru i. se druhým vývodem koiektorováho rezíatoru g. se druhým vývodem prvního děilčováho rezístoru Š. se druhým vývodem emitorováho reziotoru 33...

Zapojení regulátoru pro nabíjení akumulačních kamen řízeného hromadným dálkovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269937

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: řízeného, hromadným, dálkovým, ovládáním, zapojení, nabíjení, regulátoru, akumulačních, kamen

Text:

...prvním vývodom omltorovőho rozlstoru 33 a so olgrzúlovou výatupní avorkou i zapojení. Zapomá vstupní svorka § 33 zapojení jo spojene oo druhým vývodom omltorověho razíetoru gg. oo druhým vývodom druhőho můotlcovőho trlmru l a oo druhým vývodom prvního můatkového rezístoru g. Kledna vetupní svorka g zapojení jo epojona s kladnou napájecí ovorkou i aotabllního obvodu ž, s božoom a a prvním vývodom prvního můotkového trímru 3.2. o kolektorom...

Zapojení řídicího obvodu pro určování doby dobíjení tepelných akumulačních spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267599

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: F24C 7/08

Značky: tepelných, spotřebičů, obvodů, určování, řídicího, akumulačních, dobíjení, zapojení

Text:

...31, se druhým wwodem zpätnovązebniho rezistoru gg n s anodou Lndikační diody ä. Katoda indikačrxí diody aj Jo spojene. se druhým vývodam druhého indikačrdho rezistoru 35. První vývod druhého indikačního rezistoru 31 g Je spojen s kolektorem řidicího tranzistoru 33, so zápornou napájení svorkou lži Schmittova obvodu 12, s prvním vývodem třetího můstkového rozistoru ê, so zápor-nou vstupní svorkou 5,3 zapojení, se záporným pőlem odruäovnoíłxo...

Zařízení na měření interferenčních účinků v porézních a/nebo rozpraskaných akumulačních vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262403

Dátum: 14.03.1989

Autori: Toth Béla, Megyeri Mihály

MPK: G01V 1/133

Značky: akumulačních, měření, porézních, interferenčních, vrstvách, účinků, zařízení, rozpraskaných

Text:

...jak ukázaly pokusy, je možno spoleblivě dosahnout požadované vysoké citlivosti.Vynälez je dále blíže objasněn poníoeí obrázku, na němž je schematícl-y znázorněn příklad provedení zařízení podle vynel.z.í.Na obrázku je označena akumulační vrstva 2, ve které je známým způsobem uložena kapalina, například olej. Do této akírmulačííí vrstvy 2 byla zavedenia neznázorněííá těžní sonda, jejíž interíerenční vlivy mají být měřeny měřicí sondou...

Zapojení pro automatické nabíjení akumulačních topných systémů v závislosti na venkovní teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245369

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mlynek Juraj

MPK: G05D 23/19

Značky: nabíjení, závislosti, venkovní, systému, akumulačních, topných, automatické, zapojení, teplotě

Text:

...členem vyhodnocena jako signál k ovládání topného systému.Navrhované zapojení je převážně číslícové elektronické zařízení. Tím je jeho řešení jednoduché, levné, spolehlivá, snadno reprodukovatelné, s minimálním objemem. Umožňuje přesnější regulaci v kratších časových intervalech. Zařízení je vhodné i pto doplnění dosavadních systémů akumulačního vytápění, které pracují 5 termostatickou requlací, přičemž přinese úsporu až 15 E elektickě...

Sada úsporných elektrických akumulačních desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250067

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šafková Ludmila, Skřišovský Erik, Šafek Miroslav, Karásek Milan

MPK: H05B 3/26

Značky: elektrických, akumulačních, desek, úsporných

Text:

...desky vyzařujĺ akumulované lteplo pouze horní stěnou, přičemž nemůže dojít v žádném případě k úrazu elektrickým proudem, protože přívodní zdířky jsou upevněny V úzkých hlubších drážkách ,umístěných proti sobě kolíky jsou kryty deskami, přičemž taktoumístěné kontaktní prvky umožňují jejich snadnou výměnu.Příklad jednoho z možných provedení sady úsporných akumulačních elektrických desek podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, kde...

Regulátor nabíjení elektrických akumulačních kamen s ohledem na venkovní teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231815

Dátum: 15.06.1986

Autor: Brýdl Zdeněk

MPK: G05F 5/00

Značky: venkovní, ohledem, elektrických, teplotu, kamen, regulátor, akumulačních, nabíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor podle vynálezu na základě průběžně vyhodnocované denní i noční venkovní teploty provádí zapnutí kamen k síti více nebo méně zpožděně po zahájení intervalu nočního tarifu. Kamna jsou potom vypínána až s ukončením nočního tarifu, čímž se zkrátí doba jejich nežádoucího samovybíjení. Regulátor je velmi jednoduchý, snadno realizovatelný a je možno snadno jej i dodatečně zamontovat. Jeho nejdůležitější částí je čidlo venkovní teploty. Je...

Dno úchovných chlazených akumulačních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 226960

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hlaváček Jiří, Bartoň Josef, Bohdanecký Ladislav, Rybák Vít

Značky: nádrží, úchovných, akumulačních, chlazených

Zhrnutie / Anotácia:

Dno úchovných chlazených akumulačních nádrží, vyznačené tím, že pod dnem (3) nádrže (1) je umístěn plášť (4) ve tvaru dna (3), jehož okraje jsou zvednuty podél stěn nádrže, vy tváří přepad (5), přičemž v nejnižším místě pláště (4) je otvor (6) pro výtok chladicí kapaliny.

Zapojení pro samočinné ovládání nabíjení akumulačních kamen v závislosti na venkovní teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221612

Dátum: 15.05.1985

Autor: Fejtova Jana

Značky: venkovní, závislosti, samočinně, kamen, zapojení, akumulačních, ovládání, teplotě, nabíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro samočinné ovládání nabíjení akumulačních kamen v závislosti na venkovní teplotě tak, že se posouvá začátek nabíjení do pozdějších nočních, resp. ranních hodin. Tím se v závislosti na předchozí venkovní teplotě mění doba nabíjení a vytvářejí se předpoklady pro úspory elektrické energie. V zapojení podle vynálezu je použito článků pro měření teploty, relé a spínacích hodin.

Zapojení pro regulaci doby nabíjení akumulačních kamen

Načítavanie...

Číslo patentu: 214519

Dátum: 28.02.1984

Autor: Malínek Miloslav

Značky: zapojení, nabíjení, kamen, akumulačních, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci doby nabíjení akumulačních kamen se silnoproudým stykačem, hodinovým spínačem a elektronickou ovládací částí, vyznačené tím, že výstup teploměrné sou stavy (1) je připojen na první vstup komparátoru (3), na jehož druhý vstup je připojen výstup časového generátoru (2), zatímco výstup komparátoru (3) je spojen s ovládacím vstupem spínače (4) zapojeného v obvodu cívky silnoproudého stykače (5), který je zařazen mezi síťový...