Patenty so značkou «akumuláciu»

Rotačný elektrodynamický stroj, najmä zotrvačníkový motorgenerátor na akumuláciu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7077

Dátum: 01.04.2015

Autori: Masaryk Michal, Magdolen Luboš

MPK: F16C 32/04, F16C 39/06, F16F 15/30...

Značky: najmä, akumuláciu, rotačný, stroj, zotrvačníkový, elektrickej, energie, elektrodynamický, motorgenerátor

Text:

...vonkajšej a vnútomej strany ložiskového statora môže byť prepojené. Napríklad, ak sa v rámci vôle hriadeľa proti ložískovému statoru nepodarí vyvážiť vnútomý rotor, môže sa zámeme meniť os otáčania prstenca tak, aby sa kmitanie eliminovalo protikmitmi prstenca.Ložiskový stator má výčnelky, na ktorých sú navinuté elektromagnetické cievky. Tie vytvárajú riadené magnetické pole udržujúce hriadeľ aj prstenec v deñnovanej vzdialenosti od...

Zariadenie na akumuláciu tepla v skleníku a na odvod akumulovaného tepla na zužitkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5587

Dátum: 08.11.2010

Autori: Bartalos Aurel, Bartalos Eugen

MPK: F24J 2/42, A01G 9/24

Značky: skleníků, tepla, zúžitkovanie, zariadenie, akumulovaného, odvod, akumuláciu

Text:

...žiarením krátkovlnným, ked slnečná teplota dosahuje až 90 °C. Z uvedených príčin je potrebne slnečné kolektory umiestniť nad pestovacou plochou a tak zachytiť slnečné lúče ešte pred zmenou vlnových dĺžok. Slnečná energia, potrebná na udržanie požadovanej teploty v skleníku a na fotosyntézu rastlín sa zabezpečí rozmiestnením slnečných kolektorov v hodnom pomere ich plôch k pestovacej ploche alebo ich priepustnosťou potrebného množstva...

Geometria výfuku pre akumuláciu častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15438

Dátum: 28.03.2010

Autori: Katoshevski David, Sher Eran, Ruzal Michal

MPK: F01N 3/033, B01D 51/06, F01N 3/021...

Značky: částic, geometria, akumuláciu, výfuku

Text:

...cyklami.0009 Ked plyn obsahujúci inhalovateľné častice vstupuje do výfukového potrubia cez prvý otvorený koniec a vychádza cez výfukové potrubie cez druhý otvorený koniec,významné množstvo inhalovateľných častíc sa zoskupi pre vznik tiltrovateľných častíc,ktoré prúdia dovnútra výfukového potrubia, čím sa výrazne zvyšuje množstvo tiltrovatelných častíc a výrazne sa znižuje množstvo inhalovateľných častíc.0010 Typicky sa pozdĺžna os nachádza v...

Zariadenie na akumuláciu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12831

Dátum: 24.06.2009

Autor: Haager Alexander

MPK: B60C 23/10, B62K 19/42

Značky: vzduchu, akumuláciu, zariadenie

Text:

...uložené v elemente, respektive časti rámu vozidla, dá sa zabezpečiť, že tlakový vzduch, najmä dostatok tlakového vzduchu na zvyšovanie tlaku v pneumatikách vozidla, je vždy k dispozícii a predovšetkým na akomkoľvekmieste , a že okrem toho je možné dať na vozidle k dispozícii jednotku zloženú zo zariadenia na generovanie a/alebo akurnuláciu tlakového vzduchu, takže je možné poskytnúť nielen tvarovo pekný a estetický zovňajšok vozidla, avšak...

Konektor, najmä pre zariadenie na akumuláciu energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10222

Dátum: 28.05.2009

Autori: Abadia Roger, Guerin Fabien, Hosni Alexis

MPK: H01M 2/10

Značky: energie, akumuláciu, najmä, zariadenie, konektor

Text:

...elektronická jednotka obsahuje elektronickú kartu pripevnenú na nosiči,najmä drážkovanim, zacvaknutím alebo priskrutkovaním.Výhodne je nosič zhotovený z plastu a spojovacia jednotka obsahuje aspoň jedenelektrický kontaktný prvok čiastočne zapustený do plastu nosiča.Predmetom vynálezu je taktiež zostava, usporiadaná najmä na namontovanie do- zariadenie na akumuláciu energie, obsahujúce najmä množinu akumulačných článkov energie, obsahujúce...

Absorpčná štruktúra na zachytávanie, rozdeľovanie a akumuláciu telesných tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283196

Dátum: 17.02.2003

Autori: Lash Glen Ray, Moore Danny Raymond, Cook Jeffrey Todd, Young Gerald Alfred

MPK: A61F 13/15

Značky: akumuláciu, struktura, rozdeľovanie, zachytávanie, absorpčná, tělesných, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčná štruktúra (106) určená na zachytávanie, rozdeľovanie a akumuláciu telesných tekutín obsahuje zachytávaciu a rozdeľovaciu vrstvu (110) a akumulačnú vrstvu (108), umiestnenú pod zachytávacou a rozdeľovacou vrstvou. Zachytávacia a rozdeľovacia vrstva (110) má priemernú hustotu po nasýtení 1 % vodným roztokom chloridu sodného, prepočítanú na suchú hmotnosť, nižšiu ako 0,20 g. cm -3 a jej vrchná povrchová plocha je od 15 % do 90 % vrchnej...

Elektrochemické zariadenie na akumuláciu a dodávku elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280744

Dátum: 14.09.1995

Autor: Zito Ralph

MPK: H01M 8/18, H01M 8/20, H01M 12/00...

Značky: energie, akumuláciu, dodávku, elektrickej, zariadenie, elektrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené zoskupením (20) elektrochemických článkov a obsahuje koncovú kladnú elektródu (12E) a koncovú zápornú elektródu (14E), ktoré sú oddelené jednou alebo niekoľkými bipolárnymi medziľahlými elektródami (13). Každá z týchto bipolárnych medziľahlých elektród (13) má kladnú elektródovú časť (12A) a zápornú elektródovú časť (14A), ktoré sú orientované do kladnej komory (22C), resp. zápornej komory (24C), a bipolárne elektródy (13)...

Zapojenie kapacitného transformačného bloku najmä na akumuláciu energie a filtráciu zvlnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 265518

Dátum: 13.10.1989

Autor: Župa Ján

MPK: H03K 17/06

Značky: najmä, filtráciu, bloků, zvlnenia, akumuláciu, transformačného, energie, kapacitného, zapojenie

Text:

...2, vstupných svoriek lg, 11kapacitného transformačného bloku, ktorými je kapacitný transformačný blok pripojený k výkonovému obvodu lg jednosmerného napájania. Na prvú svorku prvého obojsmerného spinača 3 jepripojený prvým vývodom akumulačný kondenzátor 2, ktorého druhý vývod je pripojený na druhú svorku druhého obojsmerného spínača 5, pričom druhá svorka prvého obojsmerného spinačaQ je spojená s prvým vývodom lg iuçmlznej strany...