Patenty so značkou «aktivovaných»

Zásobník kvapalín s výstupom požívateľných aktivovaných kvapalín, najmä aktivovanej vody, najmä pre pitný režim

Načítavanie...

Číslo patentu: 288198

Dátum: 29.05.2014

Autori: Pancurák František, Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/467, B65D 25/00

Značky: kvapalín, najmä, aktivovanej, pitný, aktivovaných, vody, výstupom, zásobník, požívateľných, režim

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník kvapalín s výstupom požívateľných aktivovaných kvapalín, najmä aktivovanej vody, najmä pre pitný režim, pozostáva z dutého telesa (1) so širokým nalievacím otvorom (2), na ktorý pomocou spojovacieho člena (3) odnímateľne nadväzuje veko (4), ktoré je ukončené hrdlom (5) alebo výpustom (6). V hrdle (5) alebo vo výpuste (6) je aplikovaná ionizačná vložka (7) na galvanickú úpravu kvapalín.

Spôsob výroby fotokatalyticky aktivovaných konštrukčných dielov s matricou viazanou minerálnym pojivom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12343

Dátum: 08.02.2010

Autor: Droll Klaus

MPK: C04B 41/65

Značky: viazanou, výroby, fotokatalyticky, matricou, dielov, konštrukčných, minerálnym, spôsob, pojivom, aktivovaných

Text:

...kryštalickej štruktúry stuhnutého pojiva stuhnutého cementu, takzvaného cementového kameňa, pričom voľne prístupné častice alebo plošné oblasti zotrvávajú.0011 Ako fotokatalicky aktívne častice, resp. čiastočky sa použijú napr. TiO 2 a/alebo ZnO a/alebo čiastočky, hlavne minerálne modifikované čiastočky so širokým absorpčným spektrom napr. ako je opísané V DE 10 2005 057 747 A 1 alebo W 0 01/00541 Al, ktoré môžu byť fotokatalyticky nabudené...

Spôsob prípravy aktivovaných esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16210

Dátum: 15.12.2009

Autor: Bigot Antony

MPK: C07D 207/46, C07D 401/12, C07D 213/71...

Značky: esterov, spôsob, aktivovaných, přípravy

Text:

...opis vynálezuVynález sa týka spôsobu prípravy aktivovaného esteru vzorca (I)v ktorom R znamená priamu alebo rozvetvenú (Cl-Cgalkylovú skupinu, arylovú skupinu,heteroarylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, heterocykloalkylovú skupinu a Alk znamená priamu alebo rozvetvenú (Cl-Cgalkylénovú skupinu, spočívajúcu v tom, že sa uvedie doreakcie dicyklohexylamínová soľ Pla dísukcínimidylkarbonát (DSC) V rozpúšťadle, V ktorom sa...

Identifikácia molekúl, ktoré modulujú interakciu proteín-proteín s použitím proteázou aktivovaných reportérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12783

Dátum: 28.08.2008

Autori: Wright Paul, Weissensee Paul, Cai Jidong, Eishingdrelo Haifeng

MPK: G01N 33/58

Značky: molekúl, aktivovaných, použitím, interakciu, reportérov, identifikácia, proteín-proteín, modulujú, proteázou

Text:

...prvé, rôzne GPCR sú napríklad spojené s rôznymi signálnymi transdukčnýmí dráhami regulovanými G proteinom. Tradičné testy na báze G proteínu sú závislé od znalosti G proteinovej špeciñckosti cieľového receptora alebo test vyžaduje konštrukciu bunkového systému, ktorý donúti cieľový receptor k tomu, aby sa spojil s vybranou G proteínovou efektorovou dráhou. Po druhé, pretože superrodina GPCR je taká veľká, všetky bunky exprimujú množstvo...

Deriváty pyridónu na modulovanie systému proteínkináz aktivovaných stresom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17690

Dátum: 09.05.2006

Autori: Beigelman Leonid, Seiwert Scott, Blatt Lawrence, Radhakrishnan Ramachandran

MPK: A61K 31/44, A61K 31/4412, A61K 31/4704...

Značky: stresom, aktivovaných, deriváty, modulovanie, proteínkináz, systému, pyridónu

Text:

...vynálezu možno použit V spôsobe na identifikáciu farmaceutický aktívnej zlúčeniny, vrátane poskytnutia knižnice zlúčenín testovania výberu množstva zlúčenín z knižnice na inhibíciu sekrécie TNF a kultivovanými bunkami in vitro a zvolenia aspoň jednej zlúčeniny z výberu množstva zlúčenín, pričom zvolená zlúčenina vykazuje BC 5 o V rozsahu od približne 1 M do približne 1000 pM na inhibíciu sekrécie TNFa kultivovanými bunkami in vitro.0011...

Selektívne modulátory receptorov aktivovaných peroxizomálnymi proliferátormi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2438

Dátum: 08.12.2004

Autori: Ferritto-crespo Rafael, Martin-ortega Finger Maria Delores

MPK: A61P 3/00, C07C 235/00, A61K 31/185...

Značky: aktivovaných, selektivně, peroxizomálnymi, receptorov, proliferátormi, modulátory

Text:

...tkanive. Táto rezistencía inzulínovej odpovede vedie k nedostatočnej inzulínovej aktivácii prijímanej glukózy, jej oxidácil a skladovaniu vo svale, a dalej k nedostatočne represii lipolýzy v tukovom tkanive inzulínom a k tvorbe a sekrécii glukózy zpečene. Pokiaľ sa bunky stanú nesenzitívne na inzulín,organizmus sa snaží situáciu kompenzovať produkciou abnormálne vysokých hladín inzulínu s výslednou hyperinzulinémiou. Hyperinzulinémia je...

Spôsob predĺženia skladovateľnosti aktivovaných nevyklíčených semien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283839

Dátum: 16.02.2004

Autori: Schipper Job, Van Der Toorn Peter, Bruggink Tonko

MPK: A01C 1/06, A01C 1/00

Značky: nevyklíčených, spôsob, aktivovaných, predĺženia, skladovateľnosti, semien

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob predĺženia skladovateľnosti aktivovaných nevyklíčených semien, ktorý má za následok predĺženie skladovateľnosti v porovnaní s prípadne usušenými bežne aktivovanými semenami rovnakého druhu v podstate s rovnakou vlhkosťou, pri ktorom sa aktivované semená vystavia stresu, tepelnému ošetreniu alebo ich kombinácii a následne sa, pokiaľ je to žiaduce, opätovne usušia na požadovanú vlhkosť.

Způsob dávkování aktivovaných plnidel do bezdřevých papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269322

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tauc Jaroslav, Nováková Milada, Štěpánková Helena, Opltová Marta, Moravová Jarmila, Loffajová Berta

MPK: D21H 3/28, D21D 3/00, D21H 3/66...

Značky: bezdřevých, aktivovaných, dávkování, způsob, plnidel, papíru

Text:

...aktivní ěkrob, nąčeä se proud suepenze druhé části takto aktivovaného plnidls smísí sméšovaoím čerpadla s proudem směsi suspensí bnničin a. první části zaručeného mnołą ství plnidlsoVýhody způsobu dâvlnovéní ektivovsných plnidel do bezdřevýoh papírů podle vynélezu spočívsjí zejména v doeehovíní stejnýoh pevnostních vlastností listu při zachování vygsbkó retenoe plnidel, eväek s podstatné sníženou spotřebou ektivačníoh činidel na bázi...

Zariadenie na optické čerpanie laserových tyčí aktivovaných iontami neodymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244972

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bansevieus Ramutis-petras Juozo, Gapšis Algis Adolfo

MPK: H01S 4/00, H01S 3/139, H01S 3/09...

Značky: tyčí, zariadenie, neodymu, iontami, aktivovaných, čerpanie, laserových, optické

Text:

...čerpaciehou svetla celkom odiiltrovaný alebo je odfiltrovaný nedostatočne.Laserová tyč z yttritohliniteho granátu aktivovaného iontami neodymu, ktorá má priemer 5 mm a dĺžku 70 mm, je umiestnená rovnobežne s kryptonovou výbojkou s rozmermi výbojkovej dráhy odpovedajúcimi rozmerom tyče vo valcovo-m pozlátenom reflektore s priemerom 50 mm a dĺžkou 75 milimetrov. Laserová tyč je pritom uložená v trubici o hrúbke steny 1,5 mm z...

Způsob sušení aktivovaných kalů z čistíren odpadních vod a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234588

Dátum: 01.01.1987

Autori: Smejkal Stanislav, Beran Zdeněk, Staněk Jaroslav

MPK: F26B 3/08

Značky: způsob, aktivovaných, odpadních, zařízení, kalů, způsobu, čistíren, sušení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontinuálního způsobu sušení aktivovaných kalů z čistíren odpadních vod ve vzestupně proudící ohřáté vzdušině, vytvářející vícestupňové fluidní lože. Aktivovaný kal s obsahem sušiny 10 až 40 % hmotnostních se přivádí do prvního stupně fluidního lože bezprostředně po jeho rozdružení v padající vrstvě vzájemně oddělených částic, přičemž podmínky sušicího procesu se volí tak, aby teplota sušeného kalu v prvním stupni nepřesahovala...

Způsob zahuštění biologických, zejména aktivovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228403

Dátum: 15.04.1986

Autori: Verner Miroslav, Aronsson Gunnar, Pardus Ivo, Barta Jiří, Veselý Dobromil

Značky: způsob, zahuštění, zejména, aktivovaných, biologických, kalů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zahuštění biologických aktivních kalů, vyznačený tím, že ke kalům se přidají kyslíkaté sloučeniny dusíku s výhodou dusičnany nebo dusitany, v množství 50 až 2 000 g/m3 za teploty 5 až 45 °C při pH 5 až 8,5, načež se po 15 minutách až 2 hodinách enzymatickou činností vzniklé kalové vločky se změněnou fyzikální strukturou přímo zahušťují centrifugací.