Patenty so značkou «aktivované»

Kompozície a častice obsahujúce celulózové vlákna a stabilizované a/alebo aktivované ureázové inhibítory, ako aj spôsoby ich výroby a ich požitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18867

Dátum: 23.05.2008

Autori: Shaver Linnea, Tan Zheng, Goyal Gopal

MPK: A61K 47/38, A61F 13/15

Značky: aktivované, částice, obsahujúce, ureázové, inhibitory, spôsoby, vlákna, celulózové, požitie, kompozície, stabilizované, výroby

Text:

...môže obsahovať najmenej jedno celulózové vlákno. Príklady celulózového vlákna zahŕňajú vlákna izolované zo stromov s tvrdým drevom, zo stromov s mäkkým drevom alebo so stromov s kombináciou tvrdého a mäkkého dreva, ktoré sú spracované na použitie v zariadení na výrobu papiera a/alebo v zariadení na výrobu jemnej buničiny akýmkoľvek známym vhodným štiepením, prečisťovanim alebo bielením. Celulózovými vláknami môžu byť recyklované vlákna...

Spôsob liečenia zápalu spojeného s amyloidnými depozitmi a mozgového zápalu, na ktorom sa podieľajú aktivované mikrogliá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9514

Dátum: 31.01.2006

Autori: Solomon Beka, Goren Orna

MPK: A61K 35/76, A61P 25/28

Značky: amyloidnými, depozitmi, spôsob, spojeného, ktorom, podieľajú, aktivované, zápalu, mikrogliá, liečenia, mozgového

Text:

...0016 Obrázky 2 A a 2 B sú grafmi znázorňujúcimi disagregaciu (obr. ZA), respektive prevenciu (obr. 2 B) agregácíe ji-amyloidu 1-40, prostredníctvom filamentózneho fága s použitím ThT testu. Na obrázku 2 A (test disagregácie) sa samostatne inkuboval B-amyloid (58 M) 21 dnl. Na 21. deň sa pridali rôzne koncentrácie fága a inkubovali sa cez noc. Na obrázku 2 B (test prevencie) sa B-amyloid (58 M) inkuboval bud samostatne, alebo s...

Vlhkosťou aktivované systémy na dodávanie pre cyklopropény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14034

Dátum: 23.04.2005

Autori: Jacobson Richard Martin, Wehmeyer Fiona Linette

MPK: A01N 27/00

Značky: systémy, vlhkosťou, cyklopropény, dodávanie, aktivované

Text:

...percentá sú hmotnostnými percentami a všetky časti sú hmotnostnými časťami, ak nie je špecifikované inak, a sú vrátane (inclusive) a kombinovateľné. Všetky pomery sú hmotnostné a všetky rozsahy pomerov sú Vrátane a kombínovateľné. Všetkymolárne pomery sú Vrátane a kombinovateľné.Tak ako sa tu používa, výraz alkyl znamená ako priamy tak i rozvetvený reťazec(Cy-Czo)zvyškov, ktoré zahŕňajú, napríklad, metyl, etyl, n-propyl, izopropyl,...

Alkalicky aktivované supersulfátové spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284237

Dátum: 28.10.2004

Autor: Ko Suz-chung

MPK: C04B 7/32

Značky: alkalický, aktivované, spojivo, supersulfátové

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované supersulfátované hlinitokremičité spojivo obsahuje hlinitokremičitany, síran vápenatý a aktivátor s obsahom solí alkalického kovu, pričom hlinitokremičitany sa vyberajú zo skupiny pozostávajúcej z vysokopecnej trosky, ílu, slieňa a sekundárnych priemyselných materiálov, ako sú popolčeky s výhradou, že obsah Al2O3 je väčší ako 5 hmotn. %, zatiaľ čo vysokopecná troska je prítomná v množstve väčšom ako 35 hmotn. % a íl, slieň a/alebo...

Aktivované hlinitokremičité spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 283966

Dátum: 24.05.2004

Autor: Ko Suz-chung

MPK: C04B 7/32

Značky: aktivované, hlinitokremičité, spojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je aktivované hlinikokremičité spojivo obsahujúce hlinikokremičitany, síran vápenatý a aktivátor s obsahom solí alkalického kovu, zatiaľ čo hlinitokremičitany sa vyberajú zo skupiny pozostávajúcej z vysokopecnej trosky, ílu, slieňu a sekundárnych priemyselných materiálov, ako sú popolčeky s výhradou, že obsah Al2O3 je väčší ako 5 hmotn. %, zatiaľ čo vysokopecná troska je prítomná v množstve menšom ako 35 hmotn. % a prach z cementárskej...

Priecestné zabezpečovacie zariadenie aktivované v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 283756

Dátum: 04.12.2003

Autori: Faran Antonín, Pšenička Pavel, Houser Jiří, Srb Stanislav

MPK: G05B 19/048, G05B 9/02

Značky: čase, aktivované, reálnom, zabezpečovacie, priecestné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Priecestné zabezpečovacie zariadenie aktivované v reálnom čase je usporiadané tak, že prostriedok (CPV) časovo podmienenej výstrahy priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZS) je pripojený priecestným komunikačným kanálom (PKK) na centrálu (C) umiestnenú v prvej stanici (100), ktorá vypravuje vlak. Centrála (C) je pripojená na vozidlové zariadenie (VZ) prostredníctvom rádiového komunikačného kanála (RKK). Výstraha signalizovaná priecestným...

Rozpustné a biodegradovatelné kopolymery aktivované pro vazbu biologicky aktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254355

Dátum: 15.01.1988

Autori: Drobník Jaroslav, Rypáček František, Saudek Vladimír

MPK: C08G 69/02

Značky: biodegradovatelné, látek, biologicky, rozpustné, kopolymery, aktivované, vazbu, aktivních

Text:

...etanolaminu, míchání pokračovalo 20 min, potom byla reakčni směs ponechána v klidu4 dny při 60 OC, vlita do 200 ml etanolu obsahujíciho 5 ml kyseliny octové, sraženina byla odfiltrována, rozpuštěna V okyselené vodě, dialyzována proti vodě a lyofilizována. Produktem je kopolymer gama-hydrazidu kyseliny L-qlutamové (11 mol ) a NY -(2-hydroxyethyl)-L-glutaminu 499 mol s) 11.01 g).2 g po 1 y(sukcinimidu) byly rozpuštěny ve 20 ml dimetylformamidu...

Aktivované práškové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238697

Dátum: 15.01.1987

Autori: Moc Miloš, Křivánek Jiří, Klátil Karel, Füssel Jan

MPK: C08L 33/04, C08L 33/08

Značky: aktivované, práškové, plnivo

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované práškové plnivo do tmelů, které je možné vytvrzovat i při teplotách 15 °C. Cíle se podle vynálezu dosáhne aktivovaným práškovým plnivem dvousložkových tmelů, obsahujících jako jednu složku práškové plnivo a jako druhou složku vzduchem inhibovanou akrylátovou kompozici nebo nenasycenou polyesterovou pryskyřici s přídavkem peroxidického iniciátoru. Podstatou vynálezu je, že práškové plnivo je aktivováno urychlovačem, který je produktem...

Aktivované aditivum pro odsiřování plynů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223916

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ouhrabka Miloslav, Novák Emil, Jílek Pavel

Značky: způsob, plynů, přípravy, aktivované, aditivum, odsířování

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované aditivum pro odsiřování plynů, vyznačené tím, že sestává z aditiva v pevné formě, tvořeného alespoň jedním oxidem, hydroxidem, uhličitanem, hydrouhličitanem nebo siřičitanem kovu alkalických zemin, a dále z roztoku aktivační látky, kterou je alespoň jedna anorganická nebo organická kyselina nebo jedna sůl silné anorganické nebo organické kyseliny alkalického kovu, amonia nebo kovu alkalických zemin, nebo oxid nebo hydroxid...

Polovodičové zařízení aktivované světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218597

Dátum: 15.03.1985

Autori: Shirasaka Yokoshihiro, Ohashi Hiromischi

Značky: aktivované, zařízení, polovodičové, světlem

Zhrnutie / Anotácia:

Polovodičové zařízení s fototyristorem, na jehož fotocitlivou plochu se přivádí světelný signál světlovodem procházejícím pouzdrem polovodičového prvku. Mezi zúženým výstupním koncem světlovodu a fotocitlivou plochou je umístěno pružné světlovodné těleso, např. ze silikonového kaučuku, které ustavuje mechanicky světlovod vůči polovodičovému prvku a vede světelný signál na fotocitlivou plochu.

Způsob stanovení katalytické aktivity kreatinkinasy aktivované thiolovými deriváty ve viditelné oblasti spektra

Načítavanie...

Číslo patentu: 218345

Dátum: 15.02.1985

Autori: Ráček Jaroslav, Slabý Pavel

Značky: oblastí, stanovení, aktivované, viditelné, katalytické, způsob, deriváty, thiolovými, kreatinkinasy, spektra, aktivity

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení katalytické aktivity kreatinkinasy aktivované thiolovými deriváty ve viditelné oblasti spektra. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přebytek thiolových aktivátorů, interferujících při reakci redukované formy nikotinamidadenindinukleotidu s chromogenem, se odstraní přidáním N-etylmaleinimidu v množství 2 až 4 moly na 1 mol thiolového aktivátoru, načež se přidá chromogen a vzniklé zabarvení se měří ve viditelné...