Patenty so značkou «aktívny»

Izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu, prostriedok majúci fosfolipázovú účinnosť, farmaceutický prostriedok, antigénny fragment a izolovaná nukleová kyselina, biologicky aktívny prostriedok, vektor, rekombinovaná hostiteľská…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287687

Dátum: 23.05.2011

Autori: Jaye Michael, Amin Dilip, Krawiec John, Lynch Kevin, South Victoria, Doan Kim-anh Thi

MPK: C12N 15/52, C07K 16/40, A61K 38/46...

Značky: lipázu, kodovaný, účinnost, aktívny, hostiteľská, rekombinovaná, vektor, podobným, prostriedok, nukleová, genů, majúci, fosfolipázovú, izolovaná, izolovaný, farmaceutický, biologicky, génom, kyselina, fragment, polypeptid, antigénny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu (LLG), kde uvedený polypeptid (a) sa viaže na heparín, (b) má homológiu s ľudskou lipoprotínovou lipázou a pečeňovou lipázou a (c) obsahuje 39 kD katalytickú doménu triacylglycerol-lipázovej rodiny, kde (i) tento izolovaný polypeptid obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO:8 a zdanlivú molekulovú hmotnosť približne 55 kD na 10 % SDS-PAGE gélu, aminokyselinovú sekvenciu...

Opticky aktívny viacvrstvový systém pre solárnu absorpciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16949

Dátum: 05.11.2010

Autor: Dasbach Reinhard

MPK: F24J 2/48

Značky: opticky, systém, absorpciu, solárnu, aktívny, viacvrstvový

Text:

...vo formecermetu priamo na medený podklad. Táto zmes bola vyvinutá, pretože odstupňovanéchromoxidové vrstvy sú ťažko uskutočniteľné. Existujú totiž ostré prechody stability medzi kovovým chrómom a oxidom chrómu, takže aj malé zmeny výrobných podmienok vedú k naneseniu kovu namiesto oxidu kovu a naopak. Pomoc poskytuje pridanie dusíka k atmosférickému kyslíku, pretože pre nitridy existuje široká škála rôznych stechiometní. Avšak v tomto...

Aktívny absorbér energie pre motorové vozidlo a motorové vozidlo vybavené týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9942

Dátum: 06.08.2009

Autor: Laurent Claude

MPK: B60R 19/38

Značky: vozidlo, absorbér, vybavené, aktívny, zariadením, motorové, týmto, energie

Text:

...súdržnosť karosérie pri náraze vo veľkej rýchlosti.0017 Absorbér energie 12 má tiež konštrukciu 16, ktorá slúži ako základ pre vonkajší plášť nárazníka (nie je zobrazené) a prostriedok na absorpciu stredne silných nárazov, ako sú kolízie s chodcom a nárazy opraviteľnosť. Konštrukcia 16 je upevnená na prednú stranu 25 nosníka 14, napriklad svorkami. Konštrukcia 16 má prednú stranu 26, ktorá je s výhodou prispôsobená vonkajšiemu povrchu...

Fyziologicky aktívny konjugát, prostriedok a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286898

Dátum: 17.06.2009

Autor: Bailon Pascal Sebastian

MPK: A61K 47/48, C07K 14/435

Značky: prostriedok, aktívny, fyziologicky, spôsob, přípravy, konjugát

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané fyziologicky aktívne konjugáty PEG-GCSF všeobecného vzorca (I), v ktorom G je faktor stimulujúci kolónie granulocytov bez svojej amínovej skupiny alebo skupín, ktoré vytvárajú amidovú väzbu s polyetylénglykolovou zložkou v konjugáte
R je nižší alkyl, ktorý má 1 až 6 atómov uhlíka
n je celé číslo od 240 do 550
m je celé číslo od 1 do 5, prostriedky s ich obsahom a spôsob ich prípravy.

Aktívny pohybový systém poľnohospodárskeho alebo priemyselného úžitkového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14009

Dátum: 30.04.2008

Autori: Tarasinski Nicolai, Hahn Klaus

MPK: B60G 17/016, B60N 2/50

Značky: vozidla, užitkového, systém, priemyselného, pohybový, aktívny, poľnohospodárskeho

Text:

...pri rozpoznaní nezamýšľaného opustenia jazdného pruhu, v ktorom vozidlo ide, spôsobí vydávanie haptickýoh výstražných signálov vo forme drnčania alebo podobne príslušnými zásahmi do aktívneho odpruženia vozidla. Použitie tohto výstražného zariadenia sa ponúka predovšetkým V oblasti osobných automobilov, avšak nemôže byť bez všetkého prenesené do oblasti úžitkových vozidiel. Vysoké hmotnostivozidiel vtejto oblasti totiž vedú kpomerne...

Aktívny diferenciál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7906

Dátum: 04.08.2007

Autori: Sue Armin, Petersen Rainer, Lutz Andreas, Tenberge Peter

MPK: B60K 23/00

Značky: diferenciál, aktívny

Text:

...potom Vedie kpodmienke io invjm,,ax/nph.,.,,a×. Na udržanie čo itajmenšieht) reakčného momentu na unášači satelitovatým minimálnej straty výkonu pri regulačnom zásahu by ale aj prevodové pomeryvprevodovke s premenlivým prevodovým pomerom nemali byt podstatne vyššie akonvý stupunlax/npohonll,Inłlx Pri planétových prevodovkách s prevodovými pomermi v blízkosti 1, reakčný moment na unášači satelitov úplne závisí od stupňa účinnosti a smeru...

Opticky aktívny derivát pyridyl-4H-1,2,4-oxadiazínu a jeho použitie na výrobu liečiva na liečenie vaskulárnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 285582

Dátum: 12.03.2007

Autori: Ürögdi László, Dénes László, Szilbereky Jenö, Ürge László, Krajcsi Péter, Jednákovits Andrea, Korom Zsuzsanna, Nagy Zoltán, Barabás Mihály, Csákai Zita, Török Magdolna, Acsai Károly, Márványos Ede, Kurucz István, Bácsy Ernö

MPK: C07D 413/00, A61P 9/00, A61K 31/5395...

Značky: ochorení, výrobu, vaskulárnych, derivát, opticky, liečivá, pyridyl-4h-1,2,4-oxadiazínu, liečenie, použitie, aktívny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný (-)-5,6-dihydro-5-[(1-piperidinyl-metyl-3-(3-pyridyl)]-4H-1,2,4- oxadiazín určený na farmaceutické použitie a farmaceutické prostriedky, ktoré obsahujú túto zlúčeninu ako aktívnu zložku.

Aktívny systém opierky hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12215

Dátum: 01.09.2006

Autori: Saveski Alexander, Siegrist Ronald

MPK: B60N 2/48

Značky: systém, opierky, aktívny, hlavy

Text:

...aktívnej opierky hlavy a zostavy sedadla. Napríklad nastavitelná bedrová opierka aleboelektricky nastavitelný sklápací mechanizmus zvyšuje užívateľský komfort a pohodlietak, že umožňuje jednoduchššie a širšie úpravy opierky sedadla oproti spodku sedadla. Anijedna nie je zlúčitelná s klbovým akčným členom 924 znázorneným na OBR. 2 A až 2 C.0006 Ďalej, zatial čo návrh, znázornený na OBR.2 až 3 je funkčný, vyžaduje významné množstvo obalového...

Fyziologicky aktívny pegylovaný konjugát interferónu alfa, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284458

Dátum: 21.03.2005

Autori: Palleroni Alicia Vallejo, Bailon Pascal Sebastian

MPK: A61K 47/48

Značky: aktívny, alfa, použitie, spôsob, interferonu, pegylovaný, prostriedok, fyziologicky, konjugát, farmaceutický, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Fyziologicky aktívny konjugát PEG-IFNalfa všeobecného vzorca (I), v ktorom R a R' znamenajú od seba nezávisle C1-C6 alkylovú skupinu, X skupinu NH alebo atóm kyslíka, n a n' sú čísla, ktorých súčet je 600 až 1 500, priemerná molekulová hmotnosť jednotiek polyetylénglykolu v konjugáte je 26000 až 66000 Daltonov, spôsob jeho prípravy a jeho použitie. Opísaný konjugát PEG-IFNalfa je farmaceuticky aktívny proteín s antivírusovým a...

Aktívny rozbočovač anténového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4020

Dátum: 03.01.2005

Autor: Janotka Július

MPK: H01Q 25/00, H01P 5/00

Značky: aktívny, signálu, anténového, rozbočovač

Text:

...odporovým deličom. Zaťažovacia impedancia každého zosilňovača je tvorená širokopásmovým transformátorom s galvanicky oddeleným sekundámym vinutím, na ktoré je pripojený Výstupný konektor izolovaný od kovového bloku V ktorom sú všetky zosilňovače umiestnené. Ďalšou výhodou tohto riešenia je zvýšená systémová spoľahlivosť vyplývajúca z paralelného radenia zosilňovačov, ktorá vo väčšine prípadov kompenzuje vyššiu cenu zariadenia.Prehľad...

Aktívny lístok s dynamickou charakteristikou, ako je vzhľad, s rôznymi možnosťami overovania platnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6927

Dátum: 28.09.2004

Autori: Lahteenmaki Mia, Saarinen Petteri, Yan Zheng

MPK: G07B 15/00, H04K 1/00

Značky: platnosti, charakteristikou, lístok, overovania, možnosťami, rôznymi, vzhľad, dynamickou, aktívny

Text:

...funkcia aktívneho lístka ukazuje infonnácie na lístku a iné informácie pomocou videa, zvuku, animácie,alebo niektorej ich kombinácie. Aktívny lístok je dynamický, pričom obsahuje algoritmus na zmenusvojho vzhľadu, ked nastane určitá udalosť (napriklad keď nastane čas exspirácie, ked sa lístok použil, atď.). Okrem toho do aktívneho lístka možno taktiež vysielať nové riadiace dáta, aby sa ďalej ovládal budúci vzhľad lístka.0017 Túto...

Syntetické peptidy, biologicky aktívny fragment a netoxická soľ syntetického peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278537

Dátum: 10.09.1997

Autori: Brazeau Paul Ernst, Esch Frederick Stephen, Ling Nicholas Chai-kwan, Guillemin Roger Charles Louis, Bohlen Peter

MPK: A61K 38/31, C07K 14/655

Značky: netoxická, aktívny, peptidy, fragment, peptidů, syntetického, syntetické, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetické peptidy všeobecného vzorca H-Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu- Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-R34-Asn-Gln-Glu-R38-Gly-R40-R41-R, kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise, ako aj biologicky aktívne fragmenty týchto látok, obsahujúce aspoň prvých 27 zvyškov aminokyselín a netoxické soli syntetického peptidu.

Stabilná vodná kompozícia obsahujúca aspoň jeden biologicky aktívny peptid na podanie pacientovi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281470

Dátum: 05.02.1997

Autori: Tenhammar-ekman Birgitta, Harris Alan

MPK: A61K 38/11, A61K 47/18, A61K 38/04...

Značky: peptid, kompozícia, aktívny, aspoň, obsahujúca, vodná, stabilná, podanie, pacientovi, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaná vodná kompozícia na podávanie pacientovi obsahuje biologicky aktívny peptid, pufer, kvartérnu chrániacu látku amínového typu alebo dezinficiencium a činidlo upravujúce osmotický tlak. Kompozícia môže byť skladovaná a použitá pri teplote miestnosti. Pufre stabilizujú pH kompozície na hodnotu medzi asi 4 a 6 a obsahujú citrát a/alebo fosforečnan. Ako dezinficiencium je použitý benzalkóniumchlorid. Kompozcícia chráni peptid, ktorý je...

Aktívny obvod s prepínaním funkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278159

Dátum: 12.01.1994

Autor: Malý Petr

MPK: H03K 17/00

Značky: funkcie, obvod, aktívny, přepínáním

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupná svorka (11) riadiaceho obvodu (1) je pripojená na vstupnú svorku (21) spínacieho obvodu (2). Výstupná svorka (22) spínacieho obvodu (2) je pripojená na vstupnú svorku (31) aktívneho obvodu (3) so svorkami (U1) vstupného signálu a výstupnými svorkami (U2) kombinovaného signálu.

Racemický, alebo opticky aktívny 5-(1-hydroxy-2-piperidínopropyl)-2-(1H,3H)-indolový derivát, 5-(1-oxo-2-piperidínopropyl)-2-(1H,3H)-indol ako medziprodukt na jeho prípravu a farmaceutický prostriedoks jeho obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280833

Dátum: 13.05.1992

Autor: Chenard Bertrand Leo

MPK: A61K 31/445, A61K 31/46, C07D 401/06...

Značky: derivát, 5-(1-oxo-2-piperidínopropyl)-2-(1h,3h)-indol, farmaceutický, opticky, 5-(1-hydroxy-2-piperidínopropyl)-2-(1h,3h)-indolový, medziprodukt, racemický, prostriedoks, použitie, přípravu, obsahom, aktívny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný racemický alebo opticky aktívny 5-(1-hydroxy-2-piperidínopropyl)-2-(1H,3H)-indolový derivát všeobecného vzorca (I), (II) alebo (III), v ktorých A je -C(=O)-CRR1-(Y)n-, -C(X)=CR-(Y)n-, -SO2-CRR1-(Y)n-, -C(=O)-O- alebo SO2-O-, n je 0 alebo 1, m je 0 alebo celé číslo od 1 do 6, R, R1 a R2 sú nezávisle atóm vodíka alebo C1-C3 alkyl, R3 a R4 oddelene znamenajú vodík alebo spoločne predstavujú etylénovú skupinu, X je vodík, alkoxyskupina...

Aktívny RC korektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259359

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bilka Miroslav

MPK: H03F 1/44

Značky: korektor, aktívny

Text:

...korektora podľa vynálezu je na obrázku. Sériový reťazec je vyznačený v rámčeku 14 a spolu s ďalším sériovým členom 3, 4 tvorí frekvenčne závislý blok určujúci zdôrazňované potlačované frek 4venčné pásmo. Kladná spätná a dopredná väzba je realizovaná rezistormi 1 D, 10, 11.Vstupná svorka 5 je prepojené cez vstupný rezistor 3, tretí kondenzátor 4, prvý kondenzátor 2, druhý kondenzátor 4, rezistor 3 s výstupom 6 korektora a zároveň s výstupom...

Aktívny limitér rýchlosti pohybu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220888

Dátum: 15.02.1986

Autor: Švec Anton

Značky: rychlostí, aktívny, vozidiel, motorových, limitér, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automobilového a rieši obmedzovanie rýchlosti pohybu motorového vozidla v závislosti na podmienkach jeho prevádzky. V podstate pozostáva z vyhodnocovacieho zariadenia spojeného s tachometrom a s riadiacim ústrojenstvom, ktoré je ďalej prostredníctvom servomotora a pružného elementu spojené s akceleračným ústrojenstvom.