Patenty so značkou «aktivačný»

Aktivačný modul pre prinajmenšom jeden plynový prepínací ventil spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19080

Dátum: 23.01.2012

Autori: Gebauer Klaus, Wawrik Norman, Hartel Kai, Dussenpond Hannes, Kriete Jens, Schiller Heino, Gehl Oswald

MPK: F01L 1/047

Značky: plynový, přepínací, prinajmenšom, aktivačný, ventil, motora, spaľovacieho, modul

Text:

...spoľahlivé añmkčne bezpečne stvámenie aktivačného modulu sa docieli tým, že vačkový hriadeľ vykazuje ozubený hnací hriadel, pričom tento je uložený na nedelenomSystém prepínania ventilov sa docieli tým, že najmenej jedna vačka je stvárnenáa usporiadaná tak, že je axiálne presúvateľná na vačkovom hriadeli.Jednoduchá montáž sa docieli tým, že základňa ložiska je stvárnená jednodielne s vekomhlavy valca. Ďalej sú pri spôsobe vyššie...

Ľudské protilátky využívajúce a viažuce sa na lymfocytový aktivačný gén-3 (LAG-3)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18770

Dátum: 11.08.2009

Autori: Korman Alan, Thudium Kent, Selby Mark, Yamanaka Mark, Zens Kyra, Leblanc Heidi

MPK: C12N 5/16

Značky: viažúce, lymfocytový, protilátky, ľudské, využívajúce, gén-3, lag-3, aktivačný

Text:

...protilátok (najmä ľudských monoklonálnych protilátok) a antigénväzbových častí, ktoré špecificky viažu ľudský LAG-3 a zhŕňajú(a)ťažký reťazec premenlivého sekvenčného regiónu s minimálne95 zhodou aminokyselín podľa SEQ ID NO 37 a ľahký reťazecpremenlivého sekvenčného regiónu s minimálne 95 zhodouaminokyselín podľa SEQ ID NO 43.0006 Protilátky a taktiež antigén viažuce úseky patentu majú žiaduce funkčné vlastnosti. Tieto vlastnosti zahrňujú...

Aktivačný komplementový faktor H na použitie pri liečení chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17500

Dátum: 21.06.2007

Autori: Rohrer Baerbel, Gilkeson Gary, Holers Michael, Tomlinson Stephen

MPK: C07K 14/47, C07K 14/705

Značky: liečení, použitie, chorôb, aktivačný, faktor, komplementový

Text:

...448 až H 457), a syndrómu respiračnej úzkosti dospelých (R. Rabinovici a ďalší, J. lmmunol, 1992, 149 strana 1744 až 1750). Okrem tohosú saktiváciou komplementu tiež úzko spojené ďalšie zápalové stavy aautoimunitné/imunitné komplexné ochorenia (BP Morgan Eur J. Clin invest, 1994, 24 strana. 219 až 228), vrátane tepelných poškodení, ťažkej astmy, anafylaktického šoku,črevných zápalov, urtikárie, angioedému, vaskulitídy, roztrúsenej sklerózy,...

Aktivačný roztok pre zhotovovanie kovových tlačových foriem pre tlač z plochy difúznym prenosom z halogénstrieborných fotomateriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270550

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lederleitner Milan, Trokan Peter, Mračna Peter

MPK: G03C 5/54

Značky: halogénstrieborných, difúznym, fotomateriálov, aktivačný, roztok, tlač, zhotovovanie, plochy, foriem, prenosom, kovových, tlačových

Text:

...,pre tlač z plochy difiznyn prenoson z halogenstrieborných fotomateriálov podIa vynálezu, pozostňuajki z 0,4 až 1,2 x hnot. rozpúčtadla nikrokryštálov halogenidov striebra, 1,0 až 2.0 z hnnt. alkilie aktivujúcej redukčné látky, 0,8 až 1,8 x hmot. látky, resp. zmesi lůtokudržujúcich stabilnú hodnotu pH, 6 ež 12 x hmot. látky, resp. znesi látok zvyšujúcídl rýchlou difčzie, 0,8 až 1,2 x hnot. hydroxyetylcelulőzy, ktorého podstata spočíva v...

Aktivačný roztok pre spracovanie halogénstrieborných difúznych fotomateriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270148

Dátum: 13.06.1990

MPK: G03C 5/54

Značky: roztok, fotomateriálov, aktivačný, halogénstrieborných, difúznych, spracovanie

Text:

...toavnú, őio znečiotujú prenooovú podložku vyolednáho zobrozonio o zneoožñujú jeho dlhodobú orohivlciu.Uvadonó nedostatky odstraňuje aktivačný roztok pre spracovanie hologánotrioborných difůznycü fotooetoriúlov podľa vynúlozu pozostávojuoi z 25-4 boot. rozpúiłodlo oikrokryätálov halogonidov striebra, 0,6 az 1,9 x hmot. alkllie aktivujúcej rodukčná látky,1,6 ož 2,3 hoot.zosoi litok udrłujúoioh stabilnú hodnotu pH, 4 až 6 hoot. zoooi...

Aktivačný roztok pre spracovanie halogénstrieborných difúznych fotomateriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264990

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panák Ján, Trokan Peter, Hlavatý Miroslav

MPK: G03C 5/54

Značky: fotomateriálov, halogénstrieborných, difúznych, roztok, aktivačný, spracovanie

Text:

...obraz vytvorený difúznym prenosom menšie krycie vlastnosti, čím dochádza k čiastočnému podkopírovaniu menších prvkov autotypického zobrazenia tlačovej formy.Uvedené nedostatky odstraňuje aktivačný roztok pre spracovanie halogénstrieborných difúznych fotomateriálov podľa vynálezu pozostávajúce z 3,5 až 4,5 hmot. rozpůšťadla mikrokryštálov halogenidov striebra, 1,9 až 2,1 hmot. alkálie aktivujúcej redukčné látky,5,9 až 6,1 hmot....