Patenty so značkou «aktivácie»

Zariadenie a spôsob čistenia, leptania, aktivácie a následné úpravy povrchu skla, povrchu skla pokrytého kysličníkmi kovov a povrchu iných materiálov pokrytých SiO2

Načítavanie...

Číslo patentu: 287455

Dátum: 20.09.2010

Autor: Černák Mirko

MPK: H01L 21/00, H01J 37/32, C03C 23/00...

Značky: leptania, následné, materiálov, iných, zariadenie, aktivácie, skla, pokrytých, úpravy, kovov, spôsob, kysličníkmi, pokrytého, povrchu, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na čistenie, leptanie, aktiváciu a následné úpravy povrchu skla, povrchu skla pokrytého kysličníkmi kovov, povrchu iných materiálov pokrytých SiO2 a materiálov pokrytých vrstvou SiO2, na ktorej sa nachádza vrstva organického materiálu účinkom difúznej plazmy. Zariadenie obsahuje aspoň jeden systém elektród (1) pozostávajúci zo sústav elektród (2) a (3), ktoré sa nachádzajú vnútri telesa (4) z dielektrického materiálu....

Zapojenie aktivácie rozbehového člena vo viacfázových sústavách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5491

Dátum: 09.08.2010

Autor: Galbavý Jozef

MPK: H02J 3/00, H02J 3/26

Značky: rozběhového, aktivácie, viacfázových, sústavách, člena, zapojenie

Text:

...asymetrickej zložky napätia spojený s napäťovou sústavou a výstup bloku logického súčinu je cez prepoj rozbehového člena s kontrolovanou dĺžkou logického vstupného signálu spojený s rozbehovým členom s kontrolou dĺžky logického vstupného signálu.Zapojenie aktivácie rozbehového člena vo viacfázových sústavách, rozširuje možnosť aktivácie zariadení pracujúcich vo viacfázových synchrónnych sústavách.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l...

Spôsob fotokatalytickej aktivácie povrchu konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12344

Dátum: 08.02.2010

Autor: Droll Klaus

MPK: C04B 41/65

Značky: aktivácie, konštrukčných, spôsob, fotokatalytickej, povrchu, dielov

Text:

...resp. práškovej formy a suchých fotokatalyticky aktívnych častíc.0013 Podľa vynálezu sa známe fotokatalyticky aktívne častice, napr.TiO 2-častice nanoveľkosti medzi 1 a 1000 nm, a/alebo mikro-veľkosti, napr. medzi 1 a 50 m, prenesú, resp. nanesú na povrch stuhnutého konštrukčného dielu s minerálnou matricou, ktorý bude mať v zabudovanom stave plochu prijímajúcu svetlo. Stuhnutý znamená, že sa konštrukčný diel už nenachádza v čerstvom,...

Ťažobné zariadenie, obzvlášť na ťažbu nerastov a spôsob aktivácie ťažobného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10428

Dátum: 08.09.2008

Autori: Merten Gerhard, Wirtz Jörg, Böker Uwe, Bäumler Manfred, Schürer Karl-heinz

MPK: E21F 13/06, B65G 23/44, E21C 29/14...

Značky: zariadenie, ťažbu, ťažobné, zariadenia, ťažobného, spôsob, aktivácie, nerastov, obzvlášť

Text:

...stanicou, ktorý jeprerušovaný reťazovým pásom a potom vyvolá zodpovedajúci impulz. Alternatívne súako základné snímače taktiež uvádzané induktivne alebo kapacitné meracie zariadenia, bezdotykovo pracujúce vysielače a mechanicky pracujúce vysielače.Táto, ako aj ďalšie úlohy sú pri ťažobnom zariadení podľa vynálezu vyriešené tým, že každé snímacie zariadenie má ako detektor vysielač, tvorený zdrojom magnetického poľa, a pole detekorov,...

Spôsob aktivácie čistiacej, ventilačnej, dezinfekčnej a/alebo dezodorizačnej operácie a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285667

Dátum: 30.04.2007

Autori: Ehrensperger Markus, Meier Hans-peter

MPK: A47K 17/00, E03C 1/05, E03D 5/00...

Značky: spôsob, dezinfekčnej, dezodorizačnej, tohto, čistiacej, ventilačnej, uskutočňovanie, operácie, zariadenie, aktivácie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aktivácie čistiacej, ventilačnej, dezinfekčnej a/alebo dezodorizačnej operácie na toaletách a/alebo verejných záchodoch pomocou akustického senzora usporiadaného v tesnej blízkosti miesta, pri ktorom prebieha splachovacia a/alebo prítoková operácia s kvapalinou, spojeného s nastaviteľným signálovým zosilňovačom a filtrom, pričom pred signálový zosilňovač je zaradený a so signálovým zosilňovačom je spojený frekvenčný pásmový filter...

Spôsob aktivácie pretrombínu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10487

Dátum: 21.12.2006

Autori: Forstrom John, De Jongh Karen, Mallet Robert, Stenland Christopher, Boone Jonathon

MPK: C12N 9/00

Značky: pretrombínu-1, aktivácie, spôsob

Text:

...je oscutarin C imobilizovaný na pevnom podklade V koncentrácii od 0,1 do 5,0 mg oscutarinu C V jednom mililitri podkladu. V inom uskutočnenívynálezu pevný podklad obsahuje zreťazenú agarózovú matricu.koncentrácie NaCl vo vodnom roztoku pretrombínu 1 je 70 mM. V iných uskutočneniach spôsoby podľa vynálezu sa vykonajú pri teplote od 17 °C do 45 °C, pri teplote od 20 °C doj 37 °C, pri teplote od 20 °C do 30 °C alebo pri teplote 25 °C.0007 V...

Spôsob aktivácie protokolu dát v mobilnom prístroji po jeho lokalizácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6989

Dátum: 11.05.2006

Autor: Selmayr Peter

MPK: H04L 29/08

Značky: lokalizácii, aktivácie, spôsob, mobilnom, protokolu, přístroji

Text:

...aspekt a výhodu predloženého vynálezu je možné vidieť v tom, že je možné dosiahnutie podstatnej redukcie dát s ohľadom na dátovú komunikáciu medzi palubnou jednotkou a backofñce tým, že palubná jednotka vysiela do backofñce len dáta, ktoré bolizaznamenané V rámci relevantných vybraných geo-obj ektov.Pod pojmom servís sa V rámci výhodnej formy uskutočnenia rozumejú telematické služby, napríklad servis vzťahujúci sa na mýtne poplatky,...

Spôsob aktivácie na povrch bohatých ílov na výrobu bieliacich hliniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10653

Dátum: 08.06.2005

Autor: Schurz Klaus

MPK: B01J 20/12

Značky: hliniek, bohatých, spôsob, bieliacich, povrch, ílov, aktivácie, výrobu

Text:

...najmä vzhľadom na bieliaci účinok u olejov a tukov.0012 Táto úloha je vyriešené prostredníctvom spôsobu so znakmi patentového nároku 1, Výhodné rozvíjania spôsobu sú predmetom závislých nárokov.0013 Prekvapujúco sa ukázalo, že pri použití surových ílov definovaných vnároku 1 je možné prostredníctvom porovnatelne jednoduchej aktivácie získať adsorpčné činidlá resp. bieliace hlinky,ktorých aktivita je s tými vysokoaktívnymi bieliacimi...

Častice schopné aktivácie röntgenovými a/alebo UV lúčmi, ich príprava a ich terapeutické alebo diagnostické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4335

Dátum: 09.05.2005

Autori: Levy Laurent, Prasad Paras Nath, Hochepied Jean-françois, Panak Edouard André, Bergey Earl Jim, Balencie Jérémy, Boussaha Abdel Kader

MPK: A61P 35/00, A61K 51/12, A61K 9/14...

Značky: aktivácie, príprava, röntgenovými, terapeutické, lúčmi, použitie, diagnostické, schopné, částice

Text:

...na bunky či biologické tkaniva a ktore sú účinné tak, že narušia alebo modifikujú biologické tkanivo a/alebo bunku pod vplyvom0010 Konkrétny predmet vynálezu spočíva v častici alebo v kompozitnom biokompatíbilnomzhluku nanočastíc (schopnom pri excitácii röntgenovými lúčmi generovať voľné radikály alebo- jadro obsahujúce prvú anorganíckú zlúčeninu absorbujúcu röntgenové lúče a vyžarujúcu UV-viditeľnú energiu a druhú zlúčeninu, anorganickú...

Spôsob aktivácie riadiacej jednotky, umiestnenej v puzdre, ktorá je chránená proti vyzvedaniu utajovaných dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5909

Dátum: 20.08.2002

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G06F 21/00

Značky: umiestnenej, chránená, riadiacej, jednotky, utajovaných, vyzvedaniu, ktorá, spôsob, aktivácie, puzdre, proti

Text:

...s mikrokontrolérom 4.Mikrokontrolér 4, napríklad Motorola MC 68331, je použitý ako hlavný počítač. K mikrokontroléru 4 je jednak paralelne pripojená polovodíčová pamäť 5 a jednak navonok vedúce sériové rozhranie 8. Na rozhraní 8 je možné pripojiť extemé pamäťové médium. Z externéhopamäťového média sa zavádza zavádzací a aplikačný program.Ak sa na mikrokontrolér 3 privedie extemé napájacie napätie, tento vypočíta najskôr kontrolný súčet z...

Spôsob aktivácie organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281993

Dátum: 23.07.2001

Autori: Magač Andrej, Snopek Pavol, Bajús Martin, Kuľka Anton, Kaščák Stanislav

MPK: C10K 3/00, B01J 19/12, B01J 19/08...

Značky: spôsob, látok, aktivácie, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aktivácie organických látok, najmä uhľovodíkov a uhľovodíkových zmesí z ropy a/alebo zemného plynu využiteľných v energetike, ďalej ako východiskové suroviny pre petrochémiu alebo ako palivá pre vznetové, zážihové a prúdové motory. Uvedené organické látky sa vystavia pôsobeniu elektromagnetického poľa o frekvencii od 10 Hz do 100 kHz tvoreného súčasne jednosmernou aj striedavou zložkou prúdu, pričom intenzita jednosmernej ako aj...

Spôsob aktivácie genetickou technológiou získaných, heterológnych bielkovín s obsahom disulfidových mostíkov eukaryotického pôvodu po expresii v prokaryotických organizmoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 278317

Dátum: 02.10.1996

Autori: Mattes Ralf, Fischer Stephan, Rainer Rudolph

MPK: C07K 1/107, C12N 9/72, C07K 14/00...

Značky: prokaryotických, spôsob, získaných, expresii, technológiou, eukaryotického, povodu, organizmoch, obsahom, heterológnych, aktivácie, disulfidových, bielkovín, genetickou, mostíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob aktivácie genetickou technológiou získaných, heterológnych bielkovín s obsahom disulfidových mostíkov eukaryotického pôvodu po expresii v prokaryotických organizmoch, po rozrušení buniek solubilizáciou a následnej denaturácii, a redukcii, pri aktivácii v oxidačných podmienkach a za prítomnosti GSH/GSSG, pričom sa aktivácia vykonáva pri pH 9 až 12, pri koncentrácii GSH 0,1 až 20 mmol/l, koncentrácii GSSG 0,01 až 3 mmol/l a pri...

Spôsob čistenia, aktivácie a/alebo pokovovania vyvŕtaných dier v horizontálne vedených vodiacich doskách a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278074

Dátum: 11.06.1991

Autori: Bläsing Horst, Meyer Walter

MPK: B08B 5/02, B08B 17/06, B08B 3/12...

Značky: horizontálně, pokovovania, vykonávanie, spôsobu, čistenia, doskách, vedených, tohoto, spôsob, aktivácie, zariadenie, vyvrtaných, vodiacich

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiace dosky (8) sa vedú konštantnou rýchlosťou cez prúdovú dráhu, ktorá je vytvorená od dýzy (5), usporiadanej pod transportnou dráhou a kolmo k smeru transportu, z ktorej sa kvapalný spracovateľský prostriedok privádza vo forme stacionárnej vlny na spodnú stranu vodiacej dosky (8). Zariadenie pozostáva z dýzy (5), umiestnenej v hornej časti telesa (1) dýzy, ktoré je vytvorené z predkomory (2) s prívodným hrdlom (10), ktorá je oddelená...

Spôsob plazmatickej aktivácie wolfrámových, alebo molybdénových oxidových katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243932

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eejka Jioí, Koeí Miroslav, Rohleder Ladislav, Hvízdal Zdenik

MPK: B01J 23/24

Značky: molybdénových, wolframových, plazmatickej, aktivácie, spôsob, oxidových, katalyzátorov

Text:

...oxidových katalyzátorov v nizkoteplotnej plazme je založený na súčasnom vplyve všetkých zložiek plazmy elektrony, metastabily, ióny, teplo, fotochemické pôsobenie na katalyzátor nanesený na S 102 nosiči. Výsledkom pôsobenia je redukcia oxidov, zmena štruktúry povrchu silikagělu, predovšetkým odstránenie časti OH skupín, vody a siloxánových väzieb .a zmena distribúcie oxidov na povrchu a v póroch katalyzátora.Výhody spôsobu aktivácie...

Sposob aktivácie práškového polyméru pre prípravu farebných polypropylénových vlákien a iných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249206

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lodes Antonín, Jambrich Martin, Derco Ján, Blecha Jozef

MPK: D01F 6/06

Značky: spôsob, farebných, práškového, aktivácie, iných, vlákien, polypropylénových, polymerů, výrobkov, přípravu

Text:

...fotochemického účinku žiarenia plazmy, pôsobenia aktívnych častíc tony, excitované .atómy a molekuly, vol-né radizkály), vytvorených interakciou žiarenia plazmy a volných elektronov s molekulami neutrálneho plynu, ako .aj v dôsledku terrmiokého účinku elektrónov k zmenám chemického zloženia polyměru, ako aj k zmenám morfologie povrchu .práškového p 0 lypropylénu. Tieto zmeny majú za následok vytvorenie aktívnych centier pre naviazaąnie...

Spôsob aktivácie dezodoračnej prísady gumárenského nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227912

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zemanová Eva, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Charuza Emanuel, Fedák Ján, Procházka Bohumil

Značky: nadúvadla, gumárenského, aktivácie, dezodoračnej, spôsob, přísady

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názve "Sp(sob aktivácie dezodoračnej prísady gumárenského nadúvadla" sa týka sp(sobu aktivácie nadúvadla na báze 1,5-endmetylén-3,7-dinitrózo-1,3 5,7-tetraazacyklooktánu, ktorá je tvorená močovinoformaldehydovými kondenzátmi v nerozpustnej forme. Aplikácia sa robí p(sobením zlúčenín zo skupiny amidov a/alebo amínov. Vynález sa dá využiť v priemyselných podnikoch, vyrábajúcich nadúvadlá, alebo v podnikoch, v ktorých sa ho používa k...