Patenty so značkou «aktivace»

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Grapl Jiří, Dvořák Bohumír

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74

Značky: selektivní, aktivace, katalyzátoru, způsob, kobaltového, anilinu, hydrogenaci

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rubáš Vlastimil, Švajgl Oldřich, Novák Vlastimil, Grosser Vojtěch, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš

MPK: B01J 23/44, C07C 5/02

Značky: včetně, přípravy, selektivní, katalyzátor, konjugovaných, vinylaromatických, uhlovodíku, aktivace, způsob, hydrogenaci, dienů

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob aktivace povrchu niklových anod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262953

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zaremba Vlastimil, Pisinger René

MPK: C01G 45/12, C25B 1/14

Značky: niklových, povrchu, způsob, aktivace

Text:

...též specifičnost na nich zachycovaných úsad.K zpětné aktivaci anod se dosud používá bud mechanického očištění jejich povrchu, nebo praní ve 20 roztoku kyseliny sírové po dobu 24 hodin. Při prvém způsobu čištění dochází k odstranění pouze části krust, přičemž na povrchu anod však zůstává pevně lpící inaktivní slabý povlak. Kyselina sírová rozpouští pouze povrchové vrstvy úsad a je nutno používat mechanickéhodbčištění s uvedenými nevýhodami....

Způsob aktivace katalyzátoru pro zneškodňování koncových plynů z výroby kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 262483

Dátum: 14.03.1989

Autori: Melichar Bruno, Zdvořák Jaroslav, Jaroš Stanislav, Čejka Jiří

MPK: C01B 21/40

Značky: aktivace, výroby, zneškodňování, katalyzátoru, dusičné, koncových, kyseliny, způsob, plynů

Text:

...nadměrném nadbytku paliva pro redakční proces, s výhodou pri koeficientu nadbytku paliva nepřevyšujícím jeho hodnotu na novém nebo aktivovaněm katalyzátoru o 0,5 až 0,1, při nedosahoviní žddané účinnosti i při nadmšrnám nadbytku paliva, v počátečním chodu výroby najetím reaktoru na oxidační proces s převedením na redukční a před odstavením výroby, které se provede po prevedení reaktoru na oxidační proces.Oxidační chod katalytickěho reaktoru...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259469

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rosenthal Jakub, Vašina Jan, Janáček Leoš, Křemenák Lubomír, Oháňka Vlastimil, Kubíček Karel

MPK: B01J 20/34

Značky: reaktivace, hlinitého, aktivace, způsob, přítomnosti, hydroxidů, organických, sorbovaných, látek, oxidů

Text:

...organických útek se V současné době používá hlavně aktivní uhlí, jež vyniká extrémně vysokou sorpčni kapacitou nevýhodou aktivního uhlí je však velmi nízká mechanickápevnost, která snižuje jeho životnost při provoznim nasazení.Podle uvedeného vynálezu byl nalezen optimalizovaný způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organických látek spočívajíci v tom, že oxid hlinitý s obsahem adsorbovaných...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257975

Dátum: 15.07.1988

Autori: Janáček Leoš, Křemenák Lubomír, Kubíček Karel, Rosenthal Jakub, Oháňka Vlastimil, Vašina Jan

MPK: B01J 20/34

Značky: způsob, hydroxidů, aktivace, reaktivace, přítomnosti, organických, oxidů, sorbovaných, hlinitého, látek

Text:

...organické látky zvyšují tedy energetickou účinnost aktivačního a reaktivačního procesu a zvolené podmínky včetně lokálního krátkodobého přehřátí podmiňují rozklad přítomného hohmitu 2 dehydratace a zvýšení adsorpční účinnosti aktivovanéhc a reaktivovaného oxidu hlinitého v oblasti nízkych parciálních tlaku vodníDruhým významným důsledkem krátkodobého přehřátí oxidu hlinitého s adsorbovanýmił organickými látkami při žíháni v oxidační...

Způsob aktivace bentonitu ve vodné suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252080

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kačín Jan, Engelthaler Zdeněk, Ottová Miloslava, Duchek Petr

MPK: B01J 20/30, C02F 1/28

Značky: bentonitu, vodné, suspenzí, aktivace, způsob

Text:

...mokrám mleti výšší. než při suchém. V ñaděípřípadů je dodávka bentonitavá suspsnze eko mnomičtějěí než aplikace sušeného mletého bentonitu z důvodu nižpäích energetických nároků s snsžši připrsvy materiálu e manipu lsce e ním.-L Přiklady , 1/ 100 g přirodniho bentonitu bylo společně s 950 m 1 vody a 5 g bezvodného uhličitanu sodného třeno v kulovém mlýně tak dlouho, až zbytek na sítě 63/um byl menší než 1 (3 hodiny). . Ziskaná viskőzni...

Způsob aktivace katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239682

Dátum: 13.03.1987

Autori: Verhelst Willem Franciscus, Fettweis Ewald, Fehrer Ernst, Torenb Reinder

MPK: C07C 47/00, B01J 23/74

Značky: aktivace, katalyzátoru, způsob, alkenů, hydroformylaci

Text:

...výrazná zkrácení indukční periody aktivace.Postup podle tohoto vynálezu lze aplikovat zejména při zahejování výroby nldehydů hydroformylací. Lze jaj využít při kontinuálním i diskontinuálhím provedení ektivace a hydroformylace. Při kontinuálním provedení aktivece je vhodným zařízením k aplikaci postupu podle tohoto vynálezu průtočný míchený reaktor, napŕ. probublávaný, který lze opatřit ještě mechanickým míchadlem. Předaktivace malého...

Způsob aktivace jílových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231830

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šebek Vladimír, Malechová Věra

MPK: C04B 33/02

Značky: způsob, aktivace, jílových, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob aktivace jílových materiálů elektrickým polem. Jeho podstatou je vystavení materiálu účinku stejnosměrného nebo střídavého pole tak, že jím prochází proud od 0,08 do 18 A/dm2 exponovaného průřezu, přičemž maximální doba exposice se omezí dosažením teploty 110 °C. Tento způsob je možno uplatnit s výhodou před, v průběhu nebo po skončení aktivace odležením, mechanickým namáháním, přídavkem chemických činidel, ultrazvukovou...

Způsob degradace, aktivace a rozpouštění celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221478

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kudláček Ladislav, Kašparová Zdenka, Kacetl Lubomír, Krejčí František

Značky: aktivace, degradace, rozpouštění, celulózy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pro přípravu vláknotvorného roztoku celulózy je použit zkrácený postup katalytického odbourání a rozpouštění celulózy v systému diméthylsulfoxid-paraformaldehyd. K odbourání celulózy v dimetylsulfoxidu jsou použity katalyzátory typu alkalických kovů, hydridů a amidů alkalických kovů, alkoholátů a organokovových sloučenin. U celulózy odbourané jiným způsobem je možno po užít tyto látky DMSO bez kyslíku jako aktivátorů, zvyšujících reaktivitu...

Způsob aktivace jílových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226227

Dátum: 01.02.1986

Autori: Magliová Helena, Babůrek Jiří, Tejrovský Jaromír, Šebek Vladimír, Šimon Ivan, Gabriel Zdeněk

Značky: materiálů, jílových, aktivace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob aktivace jílových materiálů vyznačený tím, že jílový materiál je vystaven účinku magnetického pole o indukci vyšší než 0,1 Tesla po dobu od 1 mikrosekundy do 7200 sekund jednou až stonásobné, přičemž tento způsob může být použit samostatně nebo v kombinaci s jiným druhem aktivace,

Způsob aktivace Adkinsova katalyzátoru pro hydrogenolýzu 4-fenyl,-1 3-dioxanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227249

Dátum: 15.11.1985

Autori: Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Červený Libor, Srna Václav

Značky: katalyzátoru, aktivace, 4-fenyl,-1, hydrogenolýzu, adkinsova, 3-dioxanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor se aktivuje v prostředí 4-fenyl-1,3-dioxanu přímo v reaktoru, v kterém se provádí hydrogenolýza, přičemž se aktivace provádí v teplotním rozmezí 150 až 250 °C a reakční směs se rychle vyhřeje na tuto teplotu v interní nebo vodíkové atmosféře a vlastní aktivace se zahájí skokovým zvýšením tlaku vodíku na hodnotu 5 až 30 MPa za současného intenzivního míchání.

Způsob fyzikálně mechanické aktivace bentonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227548

Dátum: 01.09.1985

Autori: Čičel Blahoslav, Bulandr Jiří, Horváth Ivan

Značky: způsob, fyzikálne, aktivace, bentonitu, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fyzikálně mechanické aktivace bentonitu, vyznačený tím, že bentonit se vysuší na vlhkost nižší než 15 % hmotnostních vody, rozemele se na částice o zrnitosti jemnější než 2 mm a částice se uvedou plynem do turbulentního a/nebo vířivého pohybu vyvolávajídího jejich vzájemné srážky.

Způsob aktivace grafitu pro rozklad alkalických amalgamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219138

Dátum: 15.07.1985

Autori: Hodál Emil, Pohajda Jaroslav

Značky: aktivace, způsob, grafitu, alkalických, amalgamů, rozklad

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt efektivnější způsob aktivace grafitu pro rozklad alkalických amalgamů. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se grafit impregnuje roztokem soli železa a po vysušení se na něj působí alkalickým médiem jako je hydroxid, uhličitan, amoniak, atd. Takto preparovaný grafit se žíhá při teplotě 150 až 500 °C. Celý postup se opakuje s výhodou 2- až 7krát, aby obsah železa v aktivovaném grafitu byl 2 až 5 %.

Způsob čerpání, odplyňování a aktivace snímacích elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220441

Dátum: 15.04.1985

Autori: Ladman Rudolf, Barborka Josef, Ohanka Bohumil

Značky: snímacích, elektronek, čerpání, aktivace, odplyňování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čerpání a odplyňování a aktivace snímacích elektronek, zejména vidikonového typu s nejrůznějšími typy targetů, vyznačený tím, že elektronka se umístí při čerpání, odplyňování a aktivaci termokatody ve vertikální poloze s targetem směřujícím proti gravitaci země a tepelný zdroj se umístí nad targetem na opačné straně elektronky.

Způsob aktivace karboxymetylcelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224465

Dátum: 25.10.1984

Autori: Bachir Vitold Michajlovič, Mamadžanov Ulmas Džurajevič, Bachir Taťána Michajlovna, Aljochin Stanislav Afanasjevič

Značky: aktivace, karboxymetylcelulózy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vrtného roztoku při vrtání vrtů, kterého lze využít pro těžbu ropy a plyna. Cílem vynálezu je snížení spotřeby karboxymetylcelulózy za současného snížení viskozity a hydraulického odporu vrtného roztoku. Podstata vynálezu spočívá v přidávání karboxymetylcelulózy do roztoku, přičemž k aktivaci dochází v zóně záporné elektrody. Intenzita elektrického působení je udržována v rozmezí 1 000 až 7 200 kl/1 a hodnota redox-potenciálu...

Způsob aktivace organických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216153

Dátum: 15.10.1984

Autor: Andrews Timothy Douglas

Značky: aktivace, materiálů, organických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob aktivace organických materiálů zvláště na bázi ve vodě rozpustných nebo ve vodě bobtnajících polymerů před bez proudovým pokovováním, při kterém se do substrátu nebo na substrát ukládá aktivační látka odvozená od kationtu obecného vzorce kde Rl až R12 znamená atom vodíku, atom halogenu nebo organickou skupinu a n nulu nebo celé číslo. Aktivační látka, odvozená od uvedeného kationtu, se může nanášet na substrát jakýmkoliv způsobem,...

Způsob aktivace zpevněného biosorbentu obsahujícího biomasu telomových rostlin nebo řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 224158

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mikoláš Petr, Řezáč Jan, Biheller Jan, Stříhavka Vladimír, Krtil Josef, Bor Jan

Značky: biosorbentů, způsob, biomasu, zpevněného, obsahujícího, rostlin, aktivace, telomových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob aktivace zpevněného biosorbentu obsahujícího biomasu telomových rostlin nebo řas za účelem dezaktivace vody od směsi štěpných produktů. Zatím není známý účinný způsob čištění vody od směsi štěpných produktů. Dosavadní stagnace v tomto oboru není způsobena jenom rozdílnou sorpční afinitou samotných radionuklidů. Radionuklidy jsou v daném případě odvozeny od více než deseti prvků, a to z velké většiny naprosto...

Způsob aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 217426

Dátum: 09.04.1984

Autori: Thomas Wilhelm, Franke Herman, Neubauer Hans Dieter, Vieweg Hans-günther, Kögler Wolfgang, Becker Karl, Klempin Jürgen, Gramm Reinhard, Anders Klaus, Nowak Siegfried, Limmer Heinz

Značky: aktivace, reaktivace, selektivizace, aromatizaci, způsob, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci, které mohou být použity zejména pro přeměnu uhlovodíků v rozsahu teplot varu benzinů na aromatické uhlovodíky. Podle vynálezu je toto umožněno nad katalyzátory složenými z gama-kysličníku hlinitého a zejména eta-kysličníku hlinitého jako nosiče, s katalyticky účinnými látkami sestávajícími z jednoho nebo několika prvků a/nebo jejich sloučenin VIII...