Patenty so značkou «akrylové»

Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc zavádzajúci akrylové hrebeňové kopolyméry s hydrofóbnymi skupinami ako spojovacie činidlá, samoväzbové pigmentové častice a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15751

Dátum: 11.01.2010

Autori: Hunziker Philipp, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02, C09C 1/36, C09C 1/40...

Značky: pigmentové, samoväzbové, činidla, spojovacie, použitie, skupinami, hydrofóbnymi, akrylové, hřebenové, kopolymery, zavádzajúci, samoväzbových, částice, přípravy, částic, spôsob, pigmentových

Text:

...vodnom prostredí so styrén-akrylátovým spojívom a Poligenom m WE 4. Avšak žiadna zo získaných výsledných suspenzii samoväzbových pigmentových častíc nemá obsahpevných látok väčší než 30 hmotn.0008 FR 2 913 420 A, rovnako ako tu citovaný doterajší stav techniky, sa týka mlecích činidiel na použitie V suchom mletia uhličitanu vápenatého. Predmetom FR 2 913 420 A je, aby sa zaistilo mlecie činidlo, ktoré nevedie k vysokému množstvu prchavých...

Združené akrylové sklo odolné proti krupobitiu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2532

Dátum: 21.02.2003

Autori: Hasskerl Thomas, Wiebel Wolffgang, Neeb Rolf, Seyoum Ghirmay

MPK: B32B 27/30, C08F 230/00, C08F 246/00...

Značky: výroby, spôsob, akrylové, odolné, krupobitiu, združené, proti

Text:

...dvoma fóliami. Tentolaminát sa môže strihat nožnicamí. Tuhost združeného systému je nepatrná.V dokumente JP 79-96,541 (Tejin Ltd 31. 07. 1979) sa opisuje združené sklo s 0,03 mm silnou, žiarením vytvrditeľnou medzivrstvou lepidla na báze polyvinylbutyralu s obsahom glycidylmet akrylátu.V dokumente DE 2 951 763 (Bridgestone, 03. 07. 1980) sa opisuje automobilové bezpečnostnésklo z dvoch sklenených tabúl s medzivrstvou zo svetlom...

Vodné disperze na bázi homopolymerů kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a jejich kopolymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270012

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vaško Pavel, Pařízek Rudolf, Motlík Karel

MPK: C08L 33/06

Značky: methakrylové, bázi, kyseliny, homopolymerů, kopolymerace, disperze, jejich, vodné, akrylové

Text:

...oothokrylanidu a akryldta nobo oothakryláto vioofunkönich alkoholo, Jako oiĺujioich konononorů.Pro otobilizaoi určitá okryldtovó kopolyoorni dioporzo oo podla vynilazu zvoli poměr obou aložok otabilizútoru tok aby oo po otabilizoci důlozito vlaotnooti filnu otabilizovanó dioporzo proti dioporzi povodni liłily Jon novýznaoni. Dálo uvodono přiklody použiti Joou volony tak aby núzornč ukázaly vliv znłny poołru obou olotok vo otobilizátoru na...

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269225

Dátum: 11.04.1990

Autori: Teplý Petr, Mandík Lumír, Máca Jan, Procházka Vlastislav, Drobný František

MPK: C09D 3/80

Značky: hmoty, rozpouštědlové, nátěrové, plasty, akrylové

Text:

...z aromatických uhlovodíků benzen, toluen a xylen. Z katonú se uplatňují především methyethylketon, diethylketon, ethylpropylketon, ethylisopropylketon, dipropylketon, diisopropylketon, metylbutylketon, methylisobutylketon, ethylbutylketon, ethylisobutylketon, cyklohexanon a methylcyklohexanon, z jednomocných alkoholů pak ethanol, n-propanol, isopropanol, butanol, lsobutanol, pentanol, hexanol, cyklohexanol a methylcyklohexanol. K nejčastěji...

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty tvrditelné polyisokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268241

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sachl Vladimír, Mandík Lumír, Teplý Petr, Černá Vendula, Lebduška Jan, Brandejs Vladislav

MPK: C09D 3/80

Značky: rozpouštědlové, polyisokyanáty, hmoty, tvrditelné, akrylové, nátěrové

Text:

...3-nethylatyren, 4-aethylotyran e 4-terc.butylatyren.Pod pojmom akrylový kopolynar e regulovanou etavbou nolakuly ae rozulí kopolyuer o čioalnóa průměru nolakulových hmotnoati 3 000 až 70 000 e pooiru hnotnoatnlho e čiaelnóho průměru nolekulových haotnoati 2 až 6 při aoučaanen zachování etatlattckć dietrlbuce mononarnich aegnentd. Přĺpravuja se radlkálovou kopolynarací za čaeově řízanáho plynulóho nobo postupného přidavku aněei nonoaard...

Způsob stanovení monomerní kyseliny akrylové a nebo methakrylové ve vodních disperzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265930

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hanuš Jiří, Blažková Dana

MPK: G01N 30/26

Značky: způsob, kyseliny, monomerní, akrylové, stanovení, vodních, disperzích, methakrylové

Text:

...octovou) ve směsi s methanolem.této doby se samdraselný s kyselinou fosforečnou nebo octan sodnle vynálezu přináší několik výhod proti dosavadnímu postupu umožňuje odpadá při něm hledání srážedla vhodného užity snadno dostupnéZpůsob stanovení pod analyzovat i špatně se srážející typy disperzí, o daný vzorek a k vlastnímu chromatografickému stanovení jsou vypr oratorní přístroje Praha).kolony tuzemské výroby (Separon SGX NH 2, výrobce...

Kopolymery kyseliny akrylové nebo methakrylové respektive jejich solí alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263644

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čefelín Pavel, Doležal Vladimír, Hudečková Iva, Hudeček Slavko

MPK: C08F 283/00, C08F 220/06

Značky: kopolymery, akrylové, solí, alkalických, methakrylové, kyseliny, jejich, respektíve, kovů

Text:

...a dietylenglykol(3-oxa-1,5-pentandiol).oligouretan s jednou nebo dvěma koncovými vinylovými skupinami se připraví buč postupně,tj. nejprve se nechá reagovat diisokyanát s hydroxyakrylátem, resp. metakrylátem a po skončení reakce se provede adice s příslušným diolem. Reakci lze provést rovněž jednostupňově, kdy reagují obě hydroxysloučeniny, monohydroxy- a dihydroxy- současně s diisokyanátem. Jak v prvním, tak i v druhém případě funguje...

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262495

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křeček Jan, Drobný František, Máca Jan, Procházka Vlastislav, Vachl Vladimír, Teplý Petr, Mandík Lumír

MPK: C09D 3/81, C09D 3/80

Značky: rozpouštědlové, hmoty, nátěrové, akrylové

Text:

...I-hydroxybutylakrylát a příalušné metakryláty,dále monomery obsahující amidické skupiny, zvláště akrylamíd, metylakrylamid, N-metoxymety 1 akrylsmid, N~butoxymety 1 akry 1 amid, N-isobutoxymetylakrylamid, N,N-dimetylakrylamid, N-terc.butylakrylamid, N,N-butylakrylamid a obdobné sloučeniny odvozené kyseliny metakŕylové.Z funkčních monomerů cbsahujících oxyranovou skupinu jsou nejvhodnější qlycidylakrylátV a...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262252

Dátum: 14.03.1989

Autori: Havel Miroslav, Beránek Jan, Machová Marta, Seifert Jan

MPK: C07C 67/02, C07C 67/03, C07C 67/00...

Značky: akrylové, metakrylové, přípravy, způsob, esterů, kyseliny

Text:

...nebo je třeba k suspenzi předat pomocnou filtrační hmotu. Pro snazší manipulaci a zabránění rozprachu je také možné přlpravit a manipulovat se suspenzí či pastou uhličitanu vápenatého a hydroxidu vâpenatéhoNeutralizace přebytečné kyseliny a rozložení síranu hoŕečnatého se obvykle provádí za zvýšené teploty a za míchání postupným dávkováním sloučenin kovů ałkaliokých gemin za současného měření pH. pH suspenze po neutralizaci musí být...

Způsob přípravy vyšších esterů kyseliny akrylové a metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259978

Dátum: 15.11.1988

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: akrylové, vyšších, přípravy, metakrylové, esterů, způsob, kyseliny

Text:

...při přípravě butylmetakrylátu je možné provést 5 až 10 operací, než ee zastaví destilace a zařízení je nutno vyčietit. Při přípravě cetostearylmetakrylátu le takto možné po sobě.Předložený vynález se klade za úkol vyvinout takový postuppřípravy vyšších estarů kyseliny akrylové a metakrylové, který by zabránil poklesu aktivity hořačnatého alkoholátu, používa ného jako katalyzátorą a závažným poruchám ve výměně tepla při daatia lačním...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové a metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259635

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beránek Jan, Beneš Radomír, Kantor Milan, Seifert Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: způsob, metakrylové, esterů, kyseliny, akrylové, přípravy

Text:

...při zvýšené teplotě a zvýši se tak stabilita reakční směsi, což umožňuje snižit ttčinné množství inhibitorů polymerace. Za těchto podmínek nedocházi proti očekávání ve spojení s katalyzátorem roesteriiikace na bázi alkoholátu hořčíku prakticky ke snížení rychlosti reesteritikace a naopak bylo možné množství katalyzátoru proti údajům patentové literatury snížit.Uvedené inhibitory, 2,6-di-terc.butyl-p-metyllenol dále DTBMF a...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259632

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kantor Milan, Beránek Jan, Beneš Radek, Machová Marta, Gutwirth Karel

MPK: C07C 69/54

Značky: metakrylové, způsob, kyseliny, esterů, akrylové, přípravy

Text:

...kyslíkom, aby se zabránil.o polymeraci. nenasycených esterů. Na druhé straně zředění oxidu uhličitého se v důsledku pornalejších difúzních pochodů projeví V jeho zhoršeném využití a ve vyšších nákladoch na jeho spotřebu.zdrojem oxidu uhličitého může být stlačený plyn z ocelových tlakových nádob nebo plyn získaný tepelným či chemickým rozkladem uhličitanů, popřípadě i kouřové plyny vzniklé spalováním nejlépe čistých kapalných paliv...

Akrylové vypalovací nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 259074

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Bohumil, Hudec Pavol, Mandík Lumír, Soukalová Nina, Křečková Vendula, Blahník Aleš, Drobný František, Grimmer Jiří, Teplý Petr, Sachl Vladimír

MPK: C09D 3/80, C09D 8/81

Značky: tmely, vypalovací, akrylové, hmoty, nátěrové

Text:

...Á tjedné až tři různých směsi monomerů s inicátorem polymeraece do rozpouětědel vznikajiciçh polymerů při jejich tepló~tě varu po doou 20 minut až 4 hodin bez časového odàtupu ne bo 3 časovým odstupem jednotlivých fází dávkováni až 3 Ah . Nátěrové hmoty podle vynálezu obsahují akrylová pojiva, která svou vhodnou molekulovou hmotnoatí a výhodným rozlo-°ženim monomerních segmentú v polymernim řetězci umožňüái dosáhnout optimálnich...

Způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257161

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ryšavá Jaroslava, Šíma Milan, Horna Aleš

MPK: G01N 30/02

Značky: stanovení, monomerních, akrylové, styrenu, technických, kyseliny, způsob, polymerních, alkylesterů, bázi, methakrylové, produktech, jejich, vodných, disperzích

Text:

...předložený vynález, jehož předmětem je způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo V technických produktoch na jejich bázi s využitím plynové chromatografie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzorek hodnocené látky se nejpxve okyseluje přídavkem anorganické kyseliny, zejména kyseliny fosforečné nebo chlorovodíkcvé,až dojde ke koagulaci dispegovaného...

Způsob přípravy směsí vícefunkčních esterů kyseliny akrylové její přímou esterifikací pentaerythritolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253156

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlíček Wolfgang, Pařízek Rudolf, Kociánová Marcela

MPK: C07C 69/54

Značky: pentaerythritolem, akrylové, přípravy, směsi, esterů, způsob, přímou, její, esterifikaci, vícefunkčních, kyseliny

Text:

...filtrovatelnéPostup, jehož principem je zpracování produktů esterifikace po přidání supenze oxidů nebo uhličitanů alkalických kovů, či kovů žíravých zemin, uváděním přehřáté vodní páry za zvýšeného či naopak sníženého tlaku, je předmětem patentu NSR č. 2 112 492.Taktéž při tomto způsobu provedení následuje filtrace vyloučených solí jako konečná operace výrobního cyklu. Nevýhodou je skutečnost, že k neutralizaci zbytkových kyselín je nutno...

Katalyzátor pro esterifikaci kyseliny akrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252797

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jeřábek Karel, Šrejber Josef, Martinec Alexandr, Havlíček Werner, Setínek Karel, Musil Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, akrylové, katalyzátor, esterifikaci

Text:

...hodinách provozuą Rovněž íonex KASTEL - C - 351 italské firmy Montedison udržuje při esterifi kací kyseliny akrylové etanolem po dlouhou dobu ustálenou akti vitu. Přesto je žádoucí dále zvýšit odolnost ionexů pro ti zaná 252 797šemí a tím prodloužit dobu jejich použitelnosti v katalytickém reaktoru.Zvýšení odolnosti ionexovéhoíkatelyzátoru proti zanášení po lymery e tím zvýšení jeho životnosti při katalytické esterifikaci kyseliny akrylové...

Tvrditelná kompozice ba bázi aduktů kyseliny akrylové s epoxidovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241728

Dátum: 15.09.1987

Autor: Abilev Serikbaj Karimovie

MPK: C08L 63/10

Značky: tvrditeľná, epoxidovými, aduktů, kyseliny, pryskyřicemi, kompozice, bázi, akrylové

Text:

...se jako pojiva při výrobě laminátů nebo tmelů, vytvrzovaných Svazky elektronů. Přípravuji se známymi způsoby adicí kyseliny akrylové na epoxidovou pryskyřici v molárním poměru 2 1, obvykle za katalýzy bazickými látkami.Směs mono- a diesteru kyseliny akrylové s epoxidy se upravuje dále plastifikátory,což jsou zejména C 4 až C 10 estery kyseliny italové, tetrachlorttalovê, tetrabromftalové,citrónová, adipové, trifenylfosfit a další. S výhodou...

1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl estery kyseliny akrylové a methakrylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249095

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pošta Antonín, Hrabák František

MPK: C07C 69/653

Značky: methakrylové, jejich, akrylové, výroby, estery, 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl, kyseliny, způsob

Text:

...polymerace do reakční směsi.249 095 výsledné monomery mohou být izolovány z reakční směsi frakCionací za snížsného tlaku nebo jen oddestilováním rozpouštědla z reakční směsi po jejím případném promytí vodou nebo vodným alkalickým roztokem.Způsob výroby esterů kyseliny akrylové a methakrylové obecného vzorce l je objasněn dále v příkladech.benzenu,(vysušeného nad sodíkem), ochlazenému ledovou vodou, byl za intenzívního michání přidán...

Způsob výroby kyseliny akrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 223888

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kadowaki Koju, Sarumaru Kohei, Shibano Takeshi

Značky: akrylové, výroby, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny akrylové dvoustupňovou katalytickou oxidací v plynné fázi, při němž se plynná směs obsahující propylen, molekulární kyslík a vodní páru, podrobí katalytické oxidační reakci v prvním stupni pro převedení propylenu na akrolein, vytvořené plyny při katalytické oxidační reakci v prvním stupni se upraví přidáním plynné směsi molekulárního kyslíku a vodní páry a upravené plyny se podrobí katalytické oxidační reakci v druhém...

Způsob výroby akroleinu nebo methakroleinu a kyseliny akrylové nebo methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226199

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hardman Harley Foch, Grasselli Robert Karl, Suresh Dev Dhanaraj

Značky: způsob, výroby, akroleinu, kyseliny, methakrylové, akrylové, methakroleinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby akroleinu nebo metakroleinu a kyseliny akrylové nebo metakrylové z propylenu nebo isobutylenu v parní fázi, oxidací propylenu nebo isobutylenu molekulárním kyslíkem při teplotě 200 až 600 °C v přítomnosti jednoho katalyzátoru na bázi molybdenu, kyslíku, vizmutu, fosforu, wolframu, niklu, kobaltu a alkalických kovů, vyznačený tím, že se použije katalyzátoru obecného vzorce I SbaAbDcEdFefBigMo12Ox, kde A je alkalický kov, thalium...

Způsob výroby akroleinu nebo methakroleinu a kyseliny akrylové nebo methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226198

Dátum: 15.03.1986

Autori: Suresh Dev Dhanaraj, Hardman Harley Foch, Grasselli Robert Karl

Značky: methakroleinu, výroby, způsob, methakrylové, akroleinu, akrylové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby akroleinu nebo metakroleinu a kyseliny akrylové nebo metakrylové z propylenu nebo isobutylenu v parní fázi, oxidací propylenu nebo isobutylenu molekulárním kyslíkem při teplotě 200 až 600 °C v přítomnosti jednoho katalyzátoru na bázi molybdenu, kyslíku, vizmutu, fosforu, wolframu, niklu, kobaltu a alkalických kovů, vyznačený tím, že se použije katalyzátoru obecného vzorce I XaAbDcEdFefBigMo12Ox, kde X je niob, germanium, chrom...

Způsob výroby akroleinu nebo methakroleinu a kyseliny akrylové nebo methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226158

Dátum: 15.03.1986

Autori: Suresh Dev Dhanaraj, Grasselli Robert Karl

Značky: methakroleinu, methakrylové, výroby, kyseliny, akrylové, způsob, akroleinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby akroleinu nebo metakroleinu a kyseliny akrylové nebo metakrylové z propylenu nebo isobutylenu v parní fázi, oxidací propylenu nebo isobutylenu molekulárním kyslíkem při teplotě 200 až 600 °C v přítomnosti jednoho katalyzátoru na bázi molybdenu, kyslíku, vizmutu, fosforu, wolframu, niklu, kobaltu a alkalických kovů, vyznačený tím, že se použije katalyzátoru obecného vzorca I XaAbDcEdFefBigMo12Ox (I) kde X je cer, thorium, mangan,...

Způsob přípravy vodných disperzí kopolymeru styrenu, akrylové nebo methakrylové kyseliny a butylesteru maleinové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221813

Dátum: 15.07.1985

Autori: Starzak Marian, Ficek Mieczysław A Gołdynia Józef, Mieczkowska Ewa, Pałubicki Romuald, Siemanowice Ślaskie, Knypl Maria, Pawlus Urszula, Knypl Eugeniusz

Značky: styrenu, kyseliny, methakrylové, kopolymerů, způsob, akrylové, přípravy, vodných, disperzí, maleinové, butylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodných disperzí kopolymerů styrenu, butylesterů kyseliny maleinové a kyseliny akrylové nebo metakrylové podle vynálezu spočívá v tom, že monomerní směs, obsahující styren v množství 40 až 90 % hmotnosti, dibutylmaleinan v množství 10 až 60 % hmotnosti a kyselinu akrylovou nebo metakrylovou nebo monobutylmaleinan v množství 1 až 10 % hmotnosti, vztaženo na celkovou hmotnost styrenového monomeru a dibutylmaleinanu, k emulzní...