Patenty so značkou «akčního»

Zařízení pro elektromagnetické ovládání vícepolohového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258758

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: G05D 3/00

Značky: členu, elektromagnetické, vícepolohového, ovládání, zařízení, akčního

Text:

...s neznázorněnými kotvami v elektromagnetech gg. Elektromagnety gg jsou pevně spojeny s tělesem l. Uvedené uspořádání umožňuje posouvání táhel lg, natáčení prvního sečítacího prostředku âg a posouvání a natáčení následných sečítaoích prostředků a posledního sečítaoího prostředku âg. Zdvihy jednotlivých elektromagnetů gg jsou různé a nastaveny tak, aby zdvih elektromaqnetu gg spojeného táhlem lg s následným sečítacím prostředkem nebo posledním...

Zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovládaného vícepolohového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258757

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: G05D 3/10

Značky: vícepolohového, ovládaného, řízení, zapojení, elektronické, akčního, členu, elektromagnetický

Text:

...výstupních vodičů s příslušnými elektromagnety elektromagnetického akčního členu.Výhodou zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovladanáho vícepolohováho akčního členu je prakticky přímé spojení číslicověho signálu s elektromagnetickým akčním členem a z toho plynoucí jednoduohost zdůrazněná ještě tím, že odpadá zpětná vazba a přísluš né elektornické obvody, přičež přesnost a opakovatelnost nastavení polohy výetupního členuje...

Zapojení k ovládání analogového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215644

Dátum: 15.10.1984

Autori: Synek Pavel, Fárka Josef

Značky: akčního, členu, ovládání, analogového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ovládání analogového akčního členu pro použití v regulačních obvodech ve spojitosti s číslicovým řídícím počítačem. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti regulace a zlepšení dynamických vlastností zapojení, zejména odstranění nežádoucího kmitání výstupní analogové hodnoty kolem její rovnovážné polohy. Tohoto účinku se dosáhne takto /viz např. obr. l/: Na výstup číslicově-analogového převodníku je připojen jeden vstup analogových...

Zapojení regulace střídavého reversibilního motoru pro přesné nastavení polohy akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214226

Dátum: 01.06.1984

Autor: Skála Miroslav

Značky: střídavého, nastavení, motorů, akčního, polohy, regulace, zapojení, členu, přesné, reversibilního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru silnoproudé nebo slaboproudé elektroniky. Zapojení regulace podle vynálezu spočívá v tom, že potenciometr má připojen jezdec na neinvertující vstup komparátoru, který má invertující vstup připojen na zpětnou vazbu členu a výstup komparátoru je připojen přes ochranný odpor jednak na anodu první diody, katodu spojenou s řídící elektrodou prvního triaku a jednak na katodu druhé diody, anodou spojenou s řídící elektrodou...