Patenty so značkou «akaricídne»

Účinné kompozície obsahujúce fungicídny karboxamidový derivát a insekticídne alebo akaricídne alebo nematocídne účinnú zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20108

Dátum: 18.04.2012

Autori: Wachendorff-neumann Ulrike, Dubost Christophe, Dahmen Peter, Hungenberg Heike, Desbordes Philippe, Gary Stéphanie, Helmke Hendrik, Hellwege Elke

MPK: A01N 43/22, A01N 43/40, A01N 41/10...

Značky: účinné, nematocídne, insekticídne, účinnú, obsahujúce, derivát, akaricídne, kompozície, zlúčeninu, karboxamidový, fungicídný

Text:

...ako Synergická, ako je napriklad rozšíreniespektra účinnosti na ďalších škodcov a/alebo fytopatogénov, napríklad na rezistentné kmene rastlinných chorôb zníženie aplikačných dávok účinných zlúčenín dostatočné ničenie škodcov pomocou kombinácií účinných zlúčenin podľa vynálezu i v aplikačných dávkach, V ktorých jednotlivé zlúčeniny samostatne nevykazujú žiadnu alebo prakticky žiadnu účinnosť výhodné správanie pri príprave formulácie alebo pri...

1,4-Diaryl-2-fluór-2-buténové insekticídne a akaricídne činidlo, spôsob kontroly škodlivého hmyzu a škodlivých roztočov, spôsob ochrany rastúcich rastlín a kompozície na kontrolu škodlivého hmyzu a škodlivých roztočov obsahujúce uvedené činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284663

Dátum: 21.07.2005

Autori: Barnes Keith Douglas, Hu Yulin

MPK: A01N 31/14, C07C 255/34, C07C 25/24...

Značky: ochrany, insekticídne, kompozície, akaricídne, škodlivého, rastlín, spôsob, 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténové, obsahujúce, kontroly, kontrolu, uvedené, rastúcich, roztočov, činidlo, hmyzu, škodlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa pesticídne 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténové zlúčeniny majúce štruktúrny vzorec (I), kde Ar je substituovaný fenyl, 1- alebo 2-naftyl, prípadne 5- a 6- členný heteroaromatický kruh a ostatné substituenty sú opísané v opise. Ďalej sa opisujú kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny a spôsoby kontroly škodlivého hmyzu a roztočov.

3,6-Disubstituované deriváty 1,2,4,5-tetrazínu, spôsob ich prípravy a akaricídne účinné prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281778

Dátum: 28.05.2001

Autori: Hajimichael Janis, Botár Sándor, Mármarosi Née Kellner Katalin, Bleicher Edit, Székely István, Pap László, Öri János

MPK: C07D 257/08, A01N 43/713

Značky: přípravy, prostriedky, akaricídne, účinné, 3,6-disubstituované, 1,2,4,5-tetrazinu, deriváty, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 3,6-disubstituované deriváty 1,2,4,5-tetrazínu všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená fluór, chlór alebo bróm, Y znamená vodík alebo fluór, ako aj prostriedky, ktoré ich obsahujú a majú akaricídne, larvicídne a ovicídne účinky. Sú obzvlášť vhodné na potláčanie roztočov z rodu Tetranychus. Opísané sú aj spôsoby prípravy derivátov všeobecného vzorca (I) reakciou substituovaného bisazínu všeobecného vzorca (II) s hydrazínom alebo...

Deriváty propénovej kyseliny, spôsoby ich výroby, fungicídne, insekticídne a akaricídne prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279372

Dátum: 07.10.1998

Autori: Martin Anne, De Fraine Paul John

MPK: C07C 251/60, A01N 37/36, C07C 317/28...

Značky: obsahujú, propénovej, fungicidně, akaricídne, použitie, deriváty, spôsoby, kyseliny, insekticídne, prostriedky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty propénovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 je C1-6alkyl, C1-4alkoxyl, zvyšok CO2R3, PO(OR3)2 alebo S(O)nR3, kde R3 je C1-4 alkyl a n je 0, 1 alebo 2, -COR4, kde R4 je C1-4alkyl alebo fenyl, fenoxyl, benzyl, fenyl (C1-4)alkenyl, prípadne substituovaný fenyl alebo prípadne substituovaný heteroaryl, kde heteroarylová časť je 5- alebo 6-členný kruh obsahujúci 1 až 3 atómy O, N alebo S ako heteroatómy, prípadne...

N-Aminoalkylkarbonyloxyalkylpyroly, ich použitie a insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279841

Dátum: 09.11.1994

Autori: Kuhn David George, Donovan Stephen Francis, Furch Joseph Augustus

MPK: A01N 43/36, C07D 207/34

Značky: n-aminoalkylkarbonyloxyalkylpyroly, moluscicídne, použitie, prostriedky, insekticídne, báze, akaricídne

Zhrnutie / Anotácia:

N-Aminoalkylkarbonyloxyalkylpyroly všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v opise. Ďalej sa opisujú insekticídne, akaricídne a moluskocídne prostriedky na ich báze a spôsob ochrany rastlín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi.

N-Substituované karbonyloxyalkylpyroly, ich použitie a insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279783

Dátum: 09.11.1994

Autori: Donovan Stephen Francis, Kuhn David George, Furch Joseph Augustus

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36

Značky: moluscicídne, karbonyloxyalkylpyroly, akaricídne, n-substituované, báze, insekticídne, použitie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

N-Substituované karbonyloxyalkylpyroly všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v opise. Ďalej sa opisujú insekticídne akaricídne a moluskocídne prostriedky na ich báze a spôsob ochrany rastlín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi.

Pyroltiokarboxamidy, insekticídne a akaricídne prostriedky na ich báze a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280061

Dátum: 08.06.1994

Autori: Addor Roger Williams, Henegar Kevin Edward

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36, C07D 207/337...

Značky: pyroltiokarboxamidy, báze, akaricídne, prostriedky, použitie, insekticídne

Zhrnutie / Anotácia:

Pyroltiokarboxamidy, ktoré sú užitočné pri hubení hmyzu a roztočov, pesticídne prostriedky na báze týchto zlúčenín a ich použitie na ochranu rastlín pred napadnutím hmyzom a roztočmi.

N-Oxy- a tioalkylkarbonyloxyalkylpyroly, ich použitie a insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280085

Dátum: 11.05.1994

Autori: Kuhn David George, Donovan Stephen Francis, Furch Joseph Augustus

MPK: A01N 43/36, A01N 43/78, C07D 207/34...

Značky: prostriedky, tioalkylkarbonyloxyalkylpyroly, n-oxy, použitie, insekticídne, báze, akaricídne, moluscicídne

Zhrnutie / Anotácia:

N-Oxy- a tioalkylkarbonyloxyalkylpyroly všeobecného vzorca (I), jednotlivé substituenty majú význam uvedený v opise, insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze a spôsob ochrany rastlín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi.

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264272

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mcdonald Edward, Salmon Roger

MPK: C07D 239/26, A01N 43/54

Značky: insekticídne, pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, výroby, způsob, účinných, akaricídne, kyseliny, esterů

Text:

...nichž R 2 představujeZ-propylwovou skupinu,Z-butylovaou skupinu,Z-pentylovou skupinu,B-pentylovou skupícnu,Z-Inethylprop-Z-ylov-ou skujpínu,Z-Inethylbut-Z-ylolvou skupinu,cykloprwopylłovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMezíprodukty odpovídající shore uvedeInêmu obecnému vzorcí I, v němž R znamená alkoxyskupínu obsahující do B atomů uhlíku, které mohou sloužit k výrolbě výchozích...

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264271

Dátum: 13.06.1989

Autori: Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54, C07D 239/26

Značky: kyseliny, způsob, insekticídne, výroby, akaricídne, esterů, pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, účinných

Text:

...Z-butylovou skupinu,Z-pentylovou skupinu, S-pemtylov-ou skupinu, Z-methyluprop-Z-yiov-ou skupinu, Z-me»th-ylbuit-Z-ylovuou skupinu, cyklopropylovou skupinu nebo cykl-ohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMeziprnodukty odpovídající shore uvedenému olbecnému vzorci I, v němž R znamená alk-oxyskupinu obsahující do 6 atomů uhlíku, k-teré mohou sloužit k výrobě výchozích lćyselin obecného Ivz-orce II, je...

Insekticídne a akaricídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225039

Dátum: 15.02.1986

Autori: Wolfshörndlová Jozefína, Varkonda Štefan, Konečný Václav

Značky: prostriedky, akaricídne, insekticídne

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticídne a akaricídne prostriedky na ochranu poľnohospodárskych kultúr voči živočíšnym škodcom, vyznačujúce sa tým, že ako účinnú zložku obsahujú 3-chlórmetyl-0-alkyl-N- alkylamidotiofosfát všeobecného vzorca II v ktorom R1 a R2 znamenajú rovnaký alebo rôzny alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka.