Patenty so značkou «agregované»

Ligandy pre agregované tau molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18986

Dátum: 23.09.2009

Autori: Rickard Janet, Wischik Claude Michel, Kemp Steven John, Clunas Scott, Harrington Charles Robert, Storey Lynda Jane, Heinrich Tobias Kerst, Storey John Mervyn David

MPK: C07D 417/12, C07D 277/66, C07D 471/04...

Značky: ligandy, molekuly, agregované

Text:

...a medzi AD a inými degeneratívnymi demenciami (Hampel a další, (2004. Avšak potvrdenie takýchto testov s neuropatologicky potvrdenými prípadmi a prí-padmi v rôznych štádiách rozvoja bolo dosiaľ limitované (Clark a ďalší, (2003) Grossmann, a další, (2005) Engelborghs a ďalší, (2008. Aj ked takéto testy a iné skúšky (Wischik a ďalší, (2001 ) Carretero a ďalší, (1995 môžu poskytnúť podporné údaje o diagnóze, Iumbálna punkcia je viac invazívna,...