Patenty so značkou «agregátov»

Odstraňovanie agregátov s vysokou molekulárnou hmotnosťou s využitím chromatografie na hydroxyapatite

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18058

Dátum: 06.10.2004

Autori: Kelley Brian, Sun Shujun, Gallo Christopher

MPK: C07K 16/06, B01D 15/08

Značky: vysokou, využitím, chromatografie, hmotnosťou, hydroxyapatite, molekulárnou, agregátov, odstraňovanie

Text:

...koncentrácii fosfátového pufra aadsorbované proteíny sú potom eluované pomocou koncentračného gradientufosfátového pufra. Giovannini, Biotechnology and Bioengineering 73522-529 (2000). Niekedy sa s úspechom používa plytký gradient fosfátu sodného na elúciu proteínov,zatiaľ čo v iných prípadoch boli úspešne použité koncentrované gradienty až do 400 mM fosfátu sodného. Pozri napr. Stanker, J. Immunological Methods 762157-169(1985) (elučný...

Odstránenie agregátov s vysokou molekulovou hmotnosťou použitím chromatografie na hydroxyapatitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14524

Dátum: 06.10.2004

Autori: Gallo Christopher, Sun Shujun, Kelley Brian

MPK: B01D 15/08, C07K 16/06

Značky: použitím, agregátov, hmotnosťou, odstránenie, vysokou, chromatografie, molekulovou, hydroxyapatitu

Text:

...vo vyšších prietokovýchrýchlostiach a tlakoch než kryštalický hydroxyapatit. Vola et al., BíoTechniques 14 650-655 (1993).0006 Hydroxyapatit je používaný pri chromatografickej separácií proteínov, nukleových kyselín, a tiež protilátok. Pri chromatografii na hydroxyapatitu je kolóna normálne ekvilibrovaná a pri nízkej koncentrácii fosfátového pufra je aplikovaná vzorka a adsorbované proteíny sú potom eluované v koncentračnom gradientu...

Rám agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2572

Dátum: 11.07.2000

Autori: Cetl Marian, Kakus Slavomír, Záhoranský Jozef, Malík Boris, Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel, Malina Michal

MPK: B61F 1/00

Značky: agregátov, lokomotívy

Text:

...že pri poruche jedného alebo viacerých agregátov sa odkrytuje len strop strojovne a pomocou žeriavu sa celý rám agregátov aj so samotnými agregátmi vyjme zo strojovne a prenesie sa do oprávarenského boxu. V ňom sa poškodené agregáty opravia alebo vymenia a celá sústava agregátov sa nastaví na prevádzkové parametre a opakovaným postupom sa vloží do priestoru strojovne lokomotivy. Takto uskutočnená oprava savyznačuje veľmi krátkym časom...

Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279349

Dátum: 07.10.1998

Autori: Bouchal Stanislav, Macůrek Ivan

MPK: F27B 7/14

Značky: prvky, rozbíjacie, presýpacie, tepelných, agregátov

Zhrnutie / Anotácia:

Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregátov sú tvorené vstavanými prvkami (1) v tvare dosiek, ktoré sú umiestnené v najteplejšej časti bubna, v jeho ďalšom pásme sú umiestnené vstavané prvky (2) s rovnou vyčnievajúcou časťou alebo ich kombinácia so vstavanými prvkami (1) v tvare dosiek, zatiaľ čo vstavané prvky (3) oblúkového tvaru sú umiestnené v ďalšom pásme bubna a prvky (11) hákovitého tvaru sú umiestnené na konci bubna tepelného...

Tlmič vibrácií rámu agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1885

Dátum: 08.07.1998

Autori: Štrbka Peter, Bednár Miroslav, Cetl Marian, Kováčik Stanislav, Záhoranský Jozef, Pavlásek Pavel

MPK: F16F 7/12

Značky: tlmič, agregátov, rámu, vibrácií, lokomotívy

Text:

...Obr.2 zobrazuje rez vrstvou tvrdenej gumy a jejnárys. Obr.3 zobrazuje umiestnenie tlmiča vibrácií medzizákladným rámom lokomotivy a rámom agregátov. Obr.4 zobrazuje detail tohoto umiestnenia.Príklady uskutočnenia Príklad 1V tomto príklade je opisovaný tlmič vibrácií rámu agregátov lokomotivy zobrazený na obr.l. Pozostáva z troch vrstiev l z tvrdenej gumy. Medzi prvou a druhou vrstvou z tvrdenej gumy sa nachádza prvá plechová doska g. Medzi...

Rám agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1799

Dátum: 08.04.1998

Autori: Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Pavlásek Pavel, Štrbka Peter

MPK: B61F 1/00

Značky: lokomotívy, agregátov

Text:

...so samotnými agregátmi vyjme zo strojovne a prenesie sa do oprávarenského boxu. V ňom sa poškodené agregáty opravia alebo vymenia a celá sústava agregátov sa nastaví na prevádzkové parametre a opakovaným postupom sa vloží do priestoru strojovne lokomotivy. Takto uskutočnená oprava savyznačuje veľmi krátkym časom opravy.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje horný a...

Spaľovací systém vykurovacích plynových kondenzačných agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277937

Dátum: 09.08.1995

Autor: Mikušek Hynek

MPK: F23L 15/00, F23L 15/04, F23C 7/06...

Značky: kondenzačných, agregátov, vykurovacích, spalovací, plynových, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostávajúce zo spaľovacej komory (12) a nad ňou umiestnenej zmiešavacej komory (6) s plošným horákom (11) a tepelného výmenníka, pripojeného ku spodnej časti spaľovacej komory (12). Zmiešavacia komora (6) má predradený difuzér (1) tvaru Venturiho rúrky a vybavený axiálnym prívodom vzduchu a v blízkosti svojho najmenšieho vnútorného priemeru najmenej tromi obvodovými dýzami, okolo ktorých je vytvorená obvodová komora (3) s radiálnym...

Spôsob čistenia odťahových ciest sklárskych taviacich agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270508

Dátum: 12.07.1990

Autori: Malenka Peter, Hudec Anton, Lackovič František, Sékely Stanislav

MPK: C03B 5/16

Značky: taviacich, čistenia, agregátov, spôsob, sklářských, ciest, odtahových

Text:

...pomere možno použit len pre nánosy, ktorých hlavnou zložkouVzniknutý nános pozostávajúci z 30 až 70 1 hmotnosti oxidu kremičitáho sioz, 15 až50 hmotnosti oxidu hlinitého Alzos a L 0 až 25 S hmotnosti oxidu vápenatého cao a s tým spojená problémy pri prevádzkovaní taviacich agregátov sa najlepšie odstránia, poprípade podstatneznížia,použitím spôsobu podla yynáhu, ktorého podstata spočíva V tom, že do prúas spalín opúštajúcich taviace...

Spôsob vákuovania chladiacich agregátov pred ich plnením chladivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240455

Dátum: 15.08.1987

Autor: Völker Herbert

MPK: F17C 5/00

Značky: spôsob, vákuovania, agregátov, chladivom, chladiacich, plnením

Text:

...podľa vynálezu je, že umožňuje podstatne skrátiť celý technologický čas a tým aj energetickú náročnosť vákuovania. Pri vhodne volených parametroch vákuovania možno znížiť aj zostatkovú hodnotu parciálneho tlaku ochranného plynu v agregáte na konci vákuovacieho procesu.Spôsob podľa vynálezu možno aplikovať napríklad u chladiacich agregätov pre domáce chladničky, kde sa ako ochranný plyn používa dusík a ako chladivo freón 12.U spôsobu podla...

Spôsob sušenia chladiacich kompresorových agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228577

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cervan Ľudovít

MPK: F26B 3/32

Značky: spôsob, sušenia, chladiacich, kompresorových, agregátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sušenia chladiacich kompresorových agregátov hermeticky uzatvorených pomocou sušiaceho plynu, napr. vzduchu privádzaného dovnútra nádoby kompresora za spolupôsobenia ohrevu tohoto vnútorného priestoru. Riešeným problémom je úspora energie a zlepšenie pracovného prostredia, čo sa dosahuje tým, že vnútorný priestor nádoby kompresora sa ohrieva vlastným vinutím jeho motora.

Rozvádzací valec navíjacích agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223691

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vrána Miroslav, Ivančák Alojz

Značky: válec, rozvádzací, agregátov, navíjacích

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvádzací valec navíjacích agregátov pre tvorbu krížového návinu s dvomi navzájom protismernými závitovkovými drážkami, na priľahlých stranách valca vzájomne spojenými prechodovými drážkami v tvare krivky vyhovujúcej vzťahu: kde x, y sú súradnice obecného bodu na krivke v smere osi x a y xo je súradnica styčného bodu na krivke so závitovkou v smere osi x (o je uhol stúpania závitovky n ? 2 je exponent premennej z a celé číslo z je premenná...

Rozvádzací valec navíjacích agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223690

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vrána Miroslav, Ivančák Alojz

Značky: navíjacích, rozvádzací, válec, agregátov

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvádzací valec navíjacích agregátov pre tvorbu krížového návinu a dvomi protiľahlými prechodovými drážkami v tvare krivky spájajúcimi navzájom protismerné závitové drážky, ktorá krivka vyhovuje vzťahu kde x, y sú súradnice obecného bodu na krivke v smere osi y a x
xo je súradnica styčného bodu na krivke so závitovkou v smere osi x
(o je uhol stúpania závitovky
z je premenná z intervalu (O, x(.

Zariadenie na vysávanie kvapalin z nádrží, najmä oleja z agregátov automobilov pomocou stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225853

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bulla Jozef, Stacho Ivan, Stacho Miloslav

Značky: najmä, nádrží, stlačeného, oleja, pomocou, automobilov, zariadenie, vzduchu, agregátov, vysávanie, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vysávanie kvapalín z nádrží, najmä oleja z agregátov automobilov, pomocou stlačeného vzduchu, tvorené vákuovou nádržkou, ejektorom a vysávacou sondou, vyznačujúce sa tým, že vákuová nádržka (1) spolu s držiakom (3) ejektora (19), ejektorom (19) a strmeňmi (4) pre uloženie zvinutej vysávacej hadice (21), zakončenej vysávacou sondou (20), tvorí samonosný kompaktný celok, opatrený pre prenášanie rukoväťou (2).