Patenty so značkou «agomelatínu»

Nový spôsob syntézy agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18866

Dátum: 04.01.2012

Autori: Sire Béatrice, Boumediene Mehdi, Zard Samir

MPK: C07C 233/31, C07C 233/18, C07C 231/14...

Značky: nový, agomelatínu, syntézy, spôsob

Text:

...s menšími nákladmi.0010 Táto syntetická cesta spočíva v aplikácii menej bežných, ale napriek tomu veľmi účinných radikálových reakcií. Prenesenie týchto reakcií do priemyselného meradla do prietokových reaktorov je sľubné Vtom, že sa stáva ľahším kontrolovať postup reťazovej0011 Tento nový postup okrem toho umožňuje získavať agomelatín reprodukovateľným spôsobom a bez požiadavky prácneho čistenia, pritom s čistotou, ktorá je...

Hydrát hydrochloridu agomelatínu a jeho príprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18067

Dátum: 17.03.2011

Autori: Yuan Zhedong, Zhang Peng, Zhu Xueyan, Pan Hongjuan, Shan Hanbin, Yu Xiong

MPK: A61K 31/165, C07C 231/12, A61P 25/24...

Značky: hydrát, príprava, hydrochloridu, agomelatínu

Text:

...preferovaná teplota 0-20 °C.0010 Vo vyššie spomenutom spôsobe prípravy uvedeného hydrátu hydrochloridu agomelatínu nie je organické rozpúšťadlo konkrétne obmedzené, pokiaľ dokáže rozpustiť východiskové látkyagomelatín a HCl a zároveň pritom umožní, aby sa vyzrážal uvedený hydrát hydrochloriduagomelatínu. Vhodné rozpúšťadlo, ktoré je možné použiť, zahmuje etyl-acetát, metyl-acetát, nbutyl-acetát, acetón, acetonitril apod. a preferovaný je...

Komplex agomelatínu s halogenvodíkom a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18066

Dátum: 26.02.2010

Autori: Shan Hanbin, Pan Hongjuan, Cheng Xingdong, Zhang Peng, Wang Hubo, Huang Yu, Yu Xiong, Cao Xufeng, Yuan Zhedong, Jiang Xudong

MPK: C07C 233/18, C07C 231/12

Značky: agomelatínu, halogenvodíkom, komplex, spôsob, přípravy

Text:

...acetónom, acetonitrilom apod. a najviac sa preferuje etyl-acetát. Avšak vhodné nie sú rozpúšťadlá s nízkou polaritou, ako súPrínos tohto vygálezu 0010 Predložený vynález prináša výhodu vtom, že pôvodcovia zistili, že medzi toľkýmikonvenčnými kyselinami môže agomelatín reagovať len s halogenvodíkmi za vzniku stabilnćhokomplexu, ktorého fyzikálne vlastnosti ako stabilita, rozpustnosť a hygroskopickosť, sú lepšie než pri produktoch...

Nový spôsob syntézy agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13615

Dátum: 04.08.2009

Autori: Jalenques Xavier, Starck Jérome-benoit, Bontempelli Pascal, Sery Jean-pierre

MPK: C07C 209/48, C07C 231/10, C07C 231/02...

Značky: nový, spôsob, syntézy, agomelatínu

Text:

...priemyselnej syntézy zlúčeniny vzorcacharakterizovaného tým, že sa do reakcie uvedie (7-metoxy-1-naftyl)acetonitril vzorca (II)ktorý sa podrobí redukcii vodikom za prítomnosti Raneyovho niklu v prostredí obsahujúoom acetanhydrid, v reakčnej zmesi obsahujúcej etanol a vodu, čim sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa izoluje vo forme tuhej látky.0013 Zlúčenina vzorca (II) sa získa klasickými reakciami organickej chémie. Zlúčenina vzorca...

Nový spôsob syntézy agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11818

Dátum: 04.08.2009

Autori: Lecouve Jean-pierre, Bragnier Nicolas, Hardouin Christophe

MPK: C07C 231/12, C07C 231/02, C07C 233/11...

Značky: spôsob, agomelatínu, nový, syntézy

Text:

...vzorcacharakterizovanćho tým, že sa uvedie do reakcie 7-metoxy-1 -nañol vzorca (II)s ktorým sa v prítomnosti paládia, po transformácii hydroxylovej ñmkcie na odstupujúcuskupinu, ako halogén, tosylát alebo trifluórmetánsulfonát, kondenzuje zlúčenina vzorca (III) CH 2 CH-R (III)kde každé z R a R, rovnakých alebo rozdielnych, predstavuje lineárnu alebo rozvetvenú(Cl-Cgalkylovú skupinu, alebo R a R spolu dohromady tvoria (C 2-C 3)alkylénový...

Nový spôsob prípravy kryštalickej formy V agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10398

Dátum: 04.08.2009

Autori: Coquerel Gérard, Langlois Pascal, Martins Damien, Linol Julie

MPK: C07C 231/24, C07C 233/18

Značky: agomelatínu, formy, kryštalickej, přípravy, nový, spôsob

Text:

...technikou na získavanie pevných častíc s malými rozmermi. Vznikajúca hmota je často amorfná (S. Petit a G. Coquerel Amorphous state, Polymorphísm in pharmaceutical industry, Editor R. Hilñker, Wiley-VCH Weinheim 2006, Kapitola X, str. .259285). V predkladanom vynáleze naproti tomu rozprašovanie umožňuje získavať dobre definovanú kryštalíckú formu, formu V, ktorá Však navyše vykazuje omnoho lepšiu trvanlivosť0010 Podrobnejšie sa predložený...

Nový spôsob syntézy agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9947

Dátum: 04.08.2009

Autori: Lecouve Jean-pierre, Hardouin Christophe

MPK: C07C 235/78, C07C 233/18, C07C 231/02...

Značky: spôsob, nový, agomelatínu, syntézy

Text:

...sjeho použitím ako0011 Konkrétne sa predložený vynález týka spôsobu priemyselnej syntézy zlúčeniny vzorca15 charakterizovaného tým, že sa vprítomnosti silnej bázy uvedie do reakcie 3-metoxy MeOčím sa získa zlúčenina vzorca (III)ktorá sa podrobí pôsobeniu redukčnćho systému, čím sa získa zlúčenina vzorca (V)ktorá sa postupne podrobi pôsobeniu octanu sodného a potom acetanhydridu, čím sa získazlúčenina vzorca (I), ktorá sa izoluje vo forme...

Nový spôsob syntézy (7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu a jeho použitie v syntéze agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16180

Dátum: 01.08.2008

Autori: Dubuffet Thierry, Hermet Jean-paul, Lecouve Jean-pierre

MPK: C07C 231/02, C07C 233/18, C07C 253/14...

Značky: syntéze, 7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu, použitie, agomelatínu, spôsob, syntézy, nový

Text:

...a ľahšie dostupnej.0013 Konkrétne prihlasovateľ teraz vyvinul nový spôsob priemyselnej syntézy umožňujúcej získavať (7-metoxy-l-nañybacetonitril reprodukovateľným spôsobom a bez nutnosti prácneho čistenia, ktorý ako východiskovú látku používa kyselinu 7-metoxy-1-naftoovú. V doterajšom stave techniky opisujú D. Becker et al. prístup ku kyseline 7-metoxy-1-naftoovej z anizolu svynikajúcimi výťažkami Tetrahedron Letters, 27(32), 3775-3776,...

Použitie agomelatínu na prípravu liečiv určených na liečenie syndrómu Smith-Magenis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9502

Dátum: 23.11.2007

Autori: Fabiano Agnés, Mocaer Elisabeth

MPK: A61P 25/00, A61K 31/165

Značky: syndrómu, agomelatínu, liečenie, smith-magenis, určených, přípravu, liečiv, použitie

Text:

...antagonistov (acebutolol, propranolol) na blokáciu endogénnej sekrécie melatonínu spojenej s podávaním exogénneho melatonínu každý večer De LeersnyderH. a spol., J. Med. Genel. 40, 74-78 (2003). Avšak melatonín zostáva zbavený účinku na0010 Hlavný záujem teda predstavuje poskytnutie novej liečby pre toto vzácne detské ochorenie. Najmä vyvinutie liečby dosahujúcej úľavy pri vážnych poruchách spánku a zároveň aj pri poruchách...

Použitie agomelatínu na získanie liečiv určených na liečenie periventrikulárnej leukomalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8480

Dátum: 23.11.2007

Autori: Mocaer Elisabeth, Spedding Michael

MPK: A61P 25/00, A61K 31/165

Značky: získanie, leukomalácie, použitie, periventrikulárnej, určených, liečenie, liečiv, agomelatínu

Text:

...nerovnováhu, genetické faktory, poruchy súvisiace sfaktormi rastu, materské infekcie vedúce k nadmernej produkcii cytokínov, vystavenie účinkom pro-zápalových činidiel. Tieto mnohopočetné rizikové faktory majú spoločné molekuláme incidencíe, najmä nadbytok uvoľňovania excitačných aminokyselín, ako aj nárast produkcie reaktívnych oxidačných látok.Prihlasovateľ teraz zistil, že agomelatín má neuroprotekčný účinok, ktorého následkom...

Použitie agomelatínu na prípravu liečiv určených na liečenie generalizovanej úzkostnej poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8072

Dátum: 06.04.2007

Autori: Fabiano Agnés, Delalleau Bruno, Millan Mark, Mocaer Elisabeth

MPK: A61K 31/165, A61P 25/22

Značky: úzkostnej, přípravu, určených, generalizovanej, liečenie, použitie, liečiv, agomelatínu, poruchy

Text:

...a0010 Okrem toho sa vo väčšine prípadov prerušenia týchto liečení prejavuje vznikomsyndrómu odňatia, ktorý je pre pacienta akceptovateľný s ťažkosťami.001 l Poskytnutie nových liečebných postupov pre túto patológiu je teda nevyhnutnosťou, ako to zdôrazňuje metodika CPMP.0012 Agomelatín, nová chemická entita s inovatívnymi farmakologickými vlastnosťami,vykázal pri klinických štúdiách kontrolovaných proti placebu účinnosť pri klinickej...

Orodisperzibilná farmaceutická kompozícia na orálne, oromukozálne alebo sublingválne podanie agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8025

Dátum: 14.12.2006

Autori: Pean Jean-manuel, Julien Marc, Wuthrich Patrick, Tharrault François

MPK: A61K 9/36, A61P 1/00, A61K 31/165...

Značky: oromukozálne, orálne, orodisperzibilná, farmaceutická, kompozícia, agomelatínu, podanie, sublingválne

Text:

...(iii) desenzibilízácia nervových zakončení zaisťujúca programované uvoľňovanie (v čase a množstve) dráždívých produktov z farmaceutických foriem určených na uchovávanie v dutine ústnej dlhší čas (US 5762963).Tieto rôzne prístupy napriek tomu vykazujú nevýhody, pretože použitie lokálnych anestetík alebo molekúl schopných interagovať s receptormi zúčastnenými na dráždivom vneme, nie je uspokojujúce, pretože tieto zlúčeniny majú nežiaduce...

Kombinácia agomelatínu a tymoregulačného prostriedku a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10396

Dátum: 08.09.2006

Autor: De Bodinat Christian

MPK: A61P 25/24, A61K 31/165, A61K 31/22...

Značky: obsahom, prostriedku, kombinácia, kompozície, agomelatínu, tymoregulačného, farmaceutické

Text:

...spojeným s ochoreniami ako klinická depresívna porucha trpia subjekty postihnuté dystýmiou všeobecne miernou sociálnou a profesionálnou dysfunkciou. Napríklad navzdory typickým poruchám v ich všeobecnom interpersonálnom fungovaní je často vidieť dystyrnické subjekty usilovne pracovať v ich0007 Hoci existuje veľký počet molekúl účinných V tejto oblasti - konkrétne je možné uviesť tymoanaleptiká a regulatory činnosti týmusu - žiadna znich plne...

Nová kryštalická forma V agomelatínu, spôsob jej prípravy a farmaceutické kompozície s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12679

Dátum: 02.08.2006

Autori: Linol Julie, Coquerel Gérard, Souvie Jean-claude

MPK: A61P 25/00, A61K 31/165, A61P 15/08...

Značky: krystalická, přípravy, nová, obsahom, forma, kompozície, spôsob, agomelatínu, farmaceutické

Text:

...bude pri tomto druhom spôsobe kryštalizácie podľa vynálezu agomelatín roztavený pri 110 °C.0013 Množstvo kryštalickej formy V pridávané pri tomto druhom spôsobe kryštalizácie podľa vynálezu je výhodne medzi l/ 100 a 1/50 hmotnosti agomelatínu.0014 Pri tomto druhom spôsobe kryštalizácie podľa vynálezu môže byť použitá zlúčenina0015 Získavanie tejto kryštalickej formy je výhodné vtom, že Lunožňuje prípravu farmaceutických formulácií,...

Použitie agomelatínu na prípravu liečiv určených na liečenie bipolárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8915

Dátum: 19.04.2006

Autori: Mocaer Elisabeth, De Bodinat Christian

MPK: A61P 25/18, A61K 31/165, A61P 25/00...

Značky: bipolárnych, agomelatínu, použitie, určených, přípravu, liečenie, liečiv, poruch

Text:

...Očakávané účinky používania agomelatínu pri bipolámych poruchách a zvlášť pri bipolámych poruchách typu I, boli v dôsledku jeho aktivity pri depresii účinkami antidepresívopisovaných v literatúre, ako je napríklad paroxetín.0009 Agomelatín sa prekvapujúcim spôsobom nechová ako klasické antidepresívum, ako to mohlo byť pozorované vpriebehu klinickej štúdie uskutočňovanej u pacientov trpiacich bipolámymi poruchami typu l. Tieto výsledky...

Nový spôsob syntézy (7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu a jeho použitie pri syntéze agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7049

Dátum: 11.02.2005

Autori: Gonzalez-blanco Isaac, Souvie Jean-claude

MPK: C07C 255/00, C07C 253/00

Značky: agomelatínu, nový, syntéze, syntézy, použitie, 7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu, spôsob

Text:

...reñux benzénu nutný pre tretístupeň, nezodpovedajú obmedzeniam priemyslu z hľadiska nákladov a životného prostredia.0012 Prihlasovateľ teraz vypracoval nový spôsob priemyselnej syntćzy, ktoráreprodukovateľným spôsobom a bez nevyhnutnosti prácneho čistenia vedie k agomelatínu sčistotou, ktorá je zlučiteľná s jeho použitím ako fannaceutická účinná látka.0013 Alternatíva k problémom, s ktorými sa stretával spôsob opísaný v patente EP 0 447...

Nový spôsob syntézy a nová kryštalická forma agomelatínu ako aj farmaceutické kompozície s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4650

Dátum: 11.02.2005

Autori: Damien Gérard, Thominot Gilles, Chapuis Geneviéve, Gonzalez-blanco Isaac, Horvath Stéphane, Souvie Jean-claude

MPK: C07C 233/00

Značky: syntézy, agomelatínu, nová, spôsob, kompozície, krystalická, obsahom, farmaceutické, forma, nový

Text:

...pri reakcii dehydrogenácie, ako aj nevyhnutné refluxovanie benzénu V treťom stupni nezodpovedá priemyselným obmedzeniam zdôvodu0011 Prihlasovateľ teraz vypracoval nový postup priemyselnej syntézy, ktorýreprodukovateľne a bez nutnosti problematickćho čistenia vedie k agomelatínu s čistotou, ktoráje kompatibilná s jeho použitím ako farmaceutickej účinnej látky.0012 Altematívou k problémom, s ktorými sa stretával spôsob opísaný v patente EP 0...

Spôsob syntézy (7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu a jeho použitie v syntéze agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3820

Dátum: 11.02.2005

Autori: Souvie Jean-claude, Gonzalez-blanco Isaac

MPK: C07C 253/00

Značky: agomelatínu, 7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu, spôsob, syntéze, syntézy, použitie

Text:

...benzénu v treťom stupni, nezodpovedá priemyselným obmedzeniam z hľadiska nákladov a0012 Prihlasovateľ teraz vypracoval nový postup priemyselnej syntézy, ktorý vedie reprodukovateľne a bez nutnosti pracného čistenia k agomelatínu sčistotou, ktorá jekompatibilná s jeho použitím ako účinnej farmaceutickej substancie.0013 Altemativou k ťažkostiam, S ktorými sa stretával spôsob opísaný V patente EP O 447 285, bolo vziať do úvahy...

Nový spôsob syntézy (7-metoxy-3,4-dihydro-1-naftalenyl)acetonitrilu a jeho použitie pri syntéze agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3238

Dátum: 11.02.2005

Autori: Gonzalez-blanco Isaac, Souvie Jean-claude

MPK: C07C 253/00

Značky: 7-metoxy-3,4-dihydro-1-naftalenyl)acetonitrilu, syntéze, agomelatínu, použitie, nový, syntézy, spôsob

Text:

...účinnej látky.0012 Altematíva k ťažkostiarrt, s ktorými sa stretával spôsob opisaný v patente EP 0 447 285,bola dosíałmutá priamou kondenzáciou kyarloderivátu s 7-metoxy-1-tetralónom. Navyše bolo potrebné, aby zlúčenjna získaná kondenzáciou mohla byť ľahko podrobená aromatizácii, aby sa dospelo k (7-metoxy-1-naftyl)acetonitrilu.0013 Ukázalo sa, že (7-metoxy-3,4-dihydro-l-naftalenybacetonitril tvorí syntetický medziprodukt, ideálne...

Farmaceutická kompozícia s obsahom agomelatínu dispergovateľná v ústnej dutine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 742

Dátum: 22.01.2003

Autori: Wuthrich Patrick, Rolland Hervé, Julien Marc, Tharrault François

MPK: A61K 9/20, A61K 31/165

Značky: obsahom, agomelatínu, kompozícia, dispergovateľná, farmaceutická, dutině, ústnej

Text:

...Kompozícia podľa vynálezu môže tiež obsahovať zvýrobných dôvodov jeden alebo niekoľko lubrikantov a prostriedok na úpravu tokových vlastností, rovnako ako klasicky0016 Zdôvodov zlepšenia lokálnej tolerancie agomelatínu (zmenšenie pocitu mravčenia)môže byt agomelatín pripadne spájaný s excipientmi ako sú cyklodextríny, alebo obaľovanýexcipientmi spoužitim odborníkom známych technológií, ako napríklad obaľovanie vo0017 Predmetom vynálezu je...