Patenty so značkou «aglomerátu»

Spôsob výroby aglomerátu z jemného materiálu s obsahom oxidu kovu na použitie ako vysokopecná vsádzková surovina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18668

Dátum: 04.06.2010

Autori: Pust Christopher, Rückert Wolfgang, Günther Theo, Alfenas Moreira Denise, Pickbrenner Arnd, Blöser Matthias

MPK: C22B 1/20, C22B 1/24, C22B 1/16...

Značky: výroby, vsádzková, surovina, aglomerátu, vysokopecná, spôsob, materiálů, jemného, použitie, oxidů, obsahom

Text:

...uskutočňuje lisovanie. JP 2002 285251 A popisuje spôsob zlepšovania priedušností spekanej vrstvy a zvyšovania produktivity pri výrobe spekanej rudy, pri ktorom sa k spekanej surovine pridá zlúčenina ílového minerálu a zmes sa speká obvyklým spôsobom. JP 2005 097687 A popisuje mikročastice, ktore sa zmiešajú so surovinou na výrobu železa, určenou na spekanie, a granulujú. Uvedené mikročastice vykazujú stredný priemer častíc 200 m alebo menší a...

Produkt z aglomerátu hydrolyzovaného škrobu sušeného rozprašovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2156

Dátum: 19.02.2004

Autori: Vanhoutte Helena, Moyson Bart, Nezzal Amale

MPK: A23L 1/09, A23L 1/0522, A23P 1/02...

Značky: rozprašováním, produkt, škrobu, aglomerátu, sušeného, hydrolyzovaného

Text:

...ak nemá nastať tvorba malých zhlukov,ktoré sú na povrchu vlhké a vo vnútri suché.S cieľom prekonať uvedené problémy vznikajúce účinkom prášenia a zmáčavosti boli vyvinuté škrobové hydrolyzáty druhého typu, teda práškové produkty z aglomerovaného škrobového hydrolyzátu sušeného rozprašovaním.Aglomerácia častíc škrobového hydrolyzátu má však za následok zväčšenie velkosti častíc. Väčšie a viaceré porézne štruktúry takto zväčšujú objem medzier...

Zařízení pro využití fyzikálního tepla vysokopecního aglomerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269062

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lísek Jiří, Svozil Jan, Klíma Jiří, Papež Jaromír, Cintl Petr, Zwierzyna Edvard

MPK: F27B 21/06

Značky: vysokopecního, využití, tepla, fyzikálního, zařízení, aglomerátu

Text:

...Průběh teplot v odsávucíoh skříníoh spéksoího pásu Je mela charakteristický. Teprve ve sbčrnćm knloktorovém potrubí dochází ke smísení jednotlivých proudů s dosažení Průměrné teploty spelin. Spaliny ,jsou turboexhsustcrem vedomy přes odlučovscí zařízení, kterým je mechanický odlučovsö nebo elektrofiltr, do kcmínaVS ohledu na poměrně vysokou obecnou netäsnost celého odsávnoího systému připedáv provozníoh podmínkách na 1 t vyrobeného...

Způsob výroby aglomerátu z vodných uhelných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266318

Dátum: 13.12.1989

Autori: Keszler Ágnes, Kuslits Tibor, Szabó Ferenc, Geling Béla, Kroó Erik, Nemes István, Répasi Gellérrt, Héberger Károly, Németh András, Kovács László, Gál Dezsö, Kerekes András, Botár László, Móger Galina

MPK: C10L 9/00

Značky: kalů, výroby, aglomerátu, uhelných, vodných, způsob

Text:

...způsobu podle vynálezu je znázorněn na výkrese schematickým diagramem. Uhelnýkal obsahující asi 30 E hmotnosti sušíny a asi 35 až 40 hmotnosti hlušiny, vztaženok sušině, se přečerpává z usazovaci nádrže l čerpadlem lg přes tepelný výměník 5 do míchačky §. V míchačce É se případně přidává práškové uhlí ze zásobníku g a/nebo aglomerát za zásobníku gl. Uhelný kal se aglomeruje v míchacím reaktoru É, do kterého se jednak zavádi tečnýmsměrem pára...

Kruhový chladič aglomerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259374

Dátum: 17.10.1988

Autori: Liba Bohumil, Poneváč Ján, Racek Štefan

MPK: F28D 21/00

Značky: kruhový, chladič, aglomerátu

Text:

...žiadanú teplotu pri výhodnom využití ohriateho vzduchu pri ďalších technologiách, čo prináša podstatnú úsporu energie ako i in. vestícií na výstavbu ohrievačov vzduchu.Získaný horúci vzduch sa s výhodou môžepoužit priamo pri aglomeračnom procese pri úspora nákladov a prisúčasnom zvýšení produktivity aglomeračného zariadenia.Na pripojenom obr. 1 je znázornený kruhový chladič podľa vynálezu vo zvislom reze, na obr. 2 je znázornená praktické...

Způsob separace a transportu polydispersní směsi aglomerátů částic s nízkou mechanickou pevností a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246991

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krob Václav, Komínková Vendula, Mikulcová Dagmar, Šimůnek Jaroslav

MPK: B01D 43/00

Značky: polydispersní, aglomerátu, nízkou, separace, směsi, pevnosti, způsob, částic, transportu, provádění, způsobu, zařízení, mechanickou

Text:

...70 m 3/(m.h), výhodnč 10 až 35 mJ/(rmh). Při tom koagulační kapalinou je např. uhlovodíková frakce o rozmezích teploty varu benzinu, splsvovací kapalinu tvoří například vode.Způsob podle vynálezu se provádí na zařízení, ktere tvoří mechanická dčrovaná přepážka pro oddělení eglomerátů částic poüedované velikosti a transportní zařízení aglomerátd ćástic menších neł požadovaných rozměr-d které je upraveno tak, le transportní zařízení je...

Způsob rozdělování aglomerátu a koksu po průřezu sazebny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 220001

Dátum: 15.10.1985

Autori: Cintl Petr, Buroň Vladimír, Miklas František

Značky: aglomerátu, vysoké, způsob, koksu, sazebny, rozdělování, průřezu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozdělování aglomerátu a koksu po průřezu sazebny vysoké pece, řízeného v závislosti na granulometrii aglomerátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při sypání aglomerátu a koksu na dopravní místa a cesty, z nichž se aglomerát a koks bezprostředně dopravují do sazebny vysoké pece, se prachový oblak vzniklý sypáním prosvěcuje a fotometricky zjištěná procentuální hodnota zasítění světelného toku v době sypání aglomerátu...

Způsob kontroly procesu spékání a vlastností aglomerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219602

Dátum: 15.08.1985

Autor: Mojžíšek Jiří

Značky: vlastností, procesu, spékání, aglomerátu, způsob, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly technologie aglomeračního procesu a dílčích vlastností aglomerátu. Dosavadní způsoby kontroly poskytovaly pouze nedostatečné výsledky, které nedávaly věrný obraz procesu aglomerování, jakož i výsledného aglomerátu. Uvedené nevýhody odstraňuje způsob kontroly procesu spékání podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že z části vzorku o zrnění 1 až 2 mm se zhotoví mineralogický výbrus, na kterém se...