Patenty so značkou «afinitou»

Protilátka so špecifickou afinitou pre epitop ED-B domény fibronektínu, konjugáty obsahujúce tieto molekuly a použitie týchto konjugátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286822

Dátum: 14.05.2009

Autori: Viti Francesca, Neri Dario, Tarli Lorenzo, Birchler Manfred

MPK: C07K 16/18, A61K 49/00, A61K 47/48...

Značky: špecifickou, použitie, protilátka, afinitou, molekuly, konjugátov, epitop, fibronektínu, domény, tieto, konjugáty, týchto, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané protilátky so subnanomolárnou afinitou špecifickou pre charakteristický epitop ED-B domény fibronektínu, markera angiogenézy. Ďalej je opísané použitie rádioaktívne značených vysokoafinitných ED-B protilátok na detekciu novotvorených krvných ciev in vivo, diagnostická súprava obsahujúca uvedenú protilátku, konjugáty obsahujúce uvedené protilátky, vhodné fotoaktívne molekuly (napríklad správne vybrané fotosenzibilizačné činidlo) a ich...

IH-chinolin-4-ónové zlúčeniny s afinitou na receptor GABA, postupy, použitie a kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10039

Dátum: 09.08.2007

Autori: Falcó José Luis, Palomer Albert, Guglietta Antonio

MPK: A61P 25/22, A61K 31/47, A61P 25/20...

Značky: zlúčeniny, gaba, ih-chinolin-4-ónové, afinitou, použitie, kompozície, receptor, postupy

Text:

...ktorý má nezanedbateľný anxiolytický účinok. Všetky tieto zlúčeniny vykazujú rýchle navodenie spánku a majú menej následných účinkov na druhý deň, nižší potenciál zneužívania anižšíe riziko vracajúcej sa nespavosti nežbenzodiazepíny. Mechanizmom pôsobenia týchto zlúčenín je alostérická aktivácia receptora GABAA prostredníctvom viazania na benzodiazepínové miesto viazania(C. F. P. George, The Lancet, 358, 1623 - 1626, 2001). Zatiaľ čo...

N-(1,5-difenyl-1H-pyrazol-3-yl)metyl sulfónamidové deriváty s afinitou voči receptorom CB1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7775

Dátum: 07.01.2005

Autori: Barth Francis, Martinez Serge, Rinaldi-carmona Murielle, Congy Christian

MPK: C07D 231/00, A61K 31/00, A61P 25/00...

Značky: voči, afinitou, sulfónamidové, receptorom, n-(1,5-difenyl-1h-pyrazol-3-yl)metyl, deriváty

Text:

...takéto adičnć soli tvoria súčasť vynálezu.Tieto soli sa výhodne pripravia s farrnaceuticky prijateľnými kyselínami, avšak aj ďalšie soli využiteľné pri čistení alebo izolácii zlúčenín vzorca (I) taktiež tvoria súčasť vynálezu.Zlúčeniny vzorca (I) môžu tiež existovať vo forme hydrátov alebo solvátov, t.j. vo forme asociácii alebo kombinácii s jednou alebo niekoľkými molekulami vody alebo s rozpúšťadlom. Aj taketo hydráty a solváty tvoria...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu s afinitou k ORL1 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3700

Dátum: 21.12.2004

Autori: Sundermann Bernd, Linz Klaus, Friderichs Elmar, Henkel Birgitta, Hinze Claudia, Saunders Derek, Schick Hans, Merla Beatrix, Englberger Werner, Schröder Wolfgang, Frormann Sven, Oberbörsch Stefan, Kögel Babette-yvonne

MPK: A61K 31/407, C07D 471/00, A61P 29/00...

Značky: receptora, spirocyklické, afinitou, deriváty, cyklohexanu

Text:

...ale tiež iné subtypy týchto opioidových receptorov, totiž ö a K. Zodpovedajúcim spôsobom je dobré, ked zlúčeniny vykazujú tiež účinok na tieto opioidové receptory.0007 EP 466 548 opisuje spirocyklické deriváty cyklohexánu na ošetrenie ZNS ochorení.0008 Úlohou predloženého vynálezu je dať k dispozícií lieky, ktoré pôsobia na systém nociceptín/ORL 1 receptor a aby boli vhodné pre lieky, obzvlášť na ošetrenie rôznych chorôb, spájaných s...

Antigén viažuci molekuly so zvýšenou Fc receptor viažucou afinitou a efektorovou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20002

Dátum: 05.11.2004

Autori: Ferrara Koller Claudia, Püntener Ursula, Brünker Peter, Mössner Ekkehard, Umana Pablo, Suter Tobias

MPK: C07K 16/28, A61K 39/00

Značky: molekuly, efektorovou, viažucou, antigen, viažuci, afinitou, funkciou, zvýšenou, receptor

Text:

...poklesnú), ako náhle je cudzí antigén neutralizovaný. Príležitostne však proliferácia určitých B buniek pokračuje neznížená, a taká proliferácia môže viesť k rakovinovému ochoreniu, nazývanému0005 T bunky a. B bunky obidve zahrnujú bunečné povrchové proteíny, ktoré môžu byť využité ako markery pre diferenciáciu a identifikáciu. Jedným takým B bunečným markerom je ľudský B lymfocyticky-obmedzujúci diferenciačný antigén Bp 35, ktorého...

CD20 protilátky so zvýšenou väzbovou afinitou pre Fc receptor a efektorovou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7603

Dátum: 05.11.2004

Autori: Ferrara Koller Claudia, Suter Tobias, Umana Pablo, Püntener Ursula, Mössner Ekkehard, Brünker Peter

MPK: C07K 16/18, A61K 39/395

Značky: protilátky, receptor, zvýšenou, väzbovou, efektorovou, funkciou, afinitou

Text:

...môžu byt užitočnými liečlvami na liečbu rakoviny, ako demonštruje rozhodnutie amerického Úradu na kontrolu potravín a liečiv schváliť rituximab (RituxanWH IDEC Pharmaceuticals, San Diego,CA, a Genentech Inc., San Francisco, CA) na liečbu CD 20 pozitívneho B Iymfocytárneho lymfómu s nízkym stupňom malignity, alebo folikulárneho nehodgkinského lymfómu, trastuzumab (HerceptinTW Genentech Inc) na liečbu pokročilého karcinómu prsníka...

Chinolínové a chinazolínové deriváty s afinitou k receptorom typu 5HT1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3772

Dátum: 15.07.2004

Autori: Rinaldi Marilisa, Vong Antonio Kuok Keong, Pizzi Domenica Antonia, Ward Simon Edward, Merlo Giancarlo, Leslie Colin Philip, Bertani Barbara, Bergauer Markus, Stasi Luigi Piero, Tibasco Jessica, Bromidge Steven Mark, Falchi Alessandro, Biagetti Matteo

MPK: A61K 31/4709, C07D 401/00, C07D 215/00...

Značky: chinazolínové, deriváty, chinolínové, afinitou, receptorom

Text:

...neprijateľný anión alebo katión spadajú do rozsahu Vynálezu ako výhodné medziprodukty pri príprave fyziologicky prijateľných solí a/alebo pri použitiu v neterapeutických prípadoch, napr. použitiu in vitro. Zlúčenina všeobecného vzorca (I) môže byť pripravená v kryštalickej alebo nekryštalickej forme, pričom v pripade krystalickej formy môže byť prípadne hydratovaná alebo solvátovaná. Tento vynález zahrnuje stechiometrické hydráty alebo...

N-[(piperazinyl)hetaryl]arylsulfónamidové zlúčeniny s afinitou k dopamínovému D3 receptoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3633

Dátum: 13.04.2004

Autori: Geneste Hervé, Haupt Andreas, Lubisch Wilfried, Sauer Daryl, Braje Wilfried, Unger Liliane, Grandel Roland, Turner Sean, Drescher Karla

MPK: A61P 13/00, A61K 31/505, A61K 31/44...

Značky: afinitou, n-[(piperazinyl)hetaryl]arylsulfónamidové, zlúčeniny, dopamínovému, receptoru

Text:

...fenyl alebo benzyl aR 6, R 7 sú každý nezávisle vybraný z Cl-C 4-alkylu, Cg-Cphalogénalkylu alebo spoločne s dusíkom, ku ktorému sú viazané, vytvárajú nasýtený 3-, 4-, 5- alebo 6-členný heterocyklus,ktorý navyše môže zahŕňať atóm kyslíka alebo ďalší atóm dusíka v kruhu, a ktorý môže niesť l,2, 3 alebo 4 Cl-Cą alkylové skupinyich N-oxidy a fyziologicky prijateľné adičné soli týchto zlúčenín s kyselinou.0009 Tieto zlúčeniny...

Nové tetracyklické arylkarbonylindoly účinné ako terapeutiká s afinitou k serotonínovému receptoru, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1373

Dátum: 19.06.2003

Autori: Jasti Venkateswarlu, Kambhampati Rama Sastri, Battula Srinivasa, Rao Venkata, Ramakrishna Venkata Satya Nirogi

MPK: A61P 25/00, A61K 51/00, A61K 31/407...

Značky: kompozície, terapeutiká, serotonínovému, receptoru, spôsob, přípravy, obsahom, nové, afinitou, tetracyklické, účinné, farmaceutické, arylkarbonylindoly

Text:

...receptorov, ktoré boli formálne rozdelené (References Glennon et al,Neuroscience and Behavíoral Reviews (1990), 14, 35 and Hoyer D. et al, Pharmacol. Rev.(1994), 46, 157-203). Nedávno objavené informácie týkajúce sa zhodnosti, distribúcie,štruktúry a funkcie jednotlivých subtypov predpokladajú, že je možné identifikovať nové agens, ktoré by boli špecifické voči konkrétnemu subtypu a mohli by mať zlepšené terapeuticke profily s menšími...

Aminokyseliny s afinitou k alfa-2-delta-proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6057

Dátum: 17.03.2003

Autori: Barta Nancy Sue, Wustrow David Juergen, Schwarz Jacob Bradley, Thorpe Andrew John

MPK: A61P 25/00, A61K 31/185, A61P 1/00...

Značky: afinitou, aminokyseliny, alfa-2-delta-proteínu

Text:

...a uvedeného pyridyl-(C 1 C 3)aIkylu môžu byt prípadne substituované jedným až tromi substituentmi,výhodne nula až dvomi substituentmi nezávisle vybranými zchióru, fluóru,aminoskupiny, nitroskupiny, kyanoskupiny,(C 1-Cgalkylaminoskupiny, (C 1-C 3)alkylu pripadne substituovaného jedným až tromi atómami fluóru a (C 1-C 3)alko×ylu prípadne substituovaného jedným ažtromi atómami fluóru za predpokladu, že keď R 1 je vodík, R 2 nieje vodík a...

Spôsoby a prípravky na prenos kyslíka a vysokou afinitou ku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3237

Dátum: 10.01.2003

Autori: Vandegriff Kim, Winslow Robert

MPK: A61K 38/00, A61K 35/14, A61K 35/12...

Značky: vysokou, kyslíka, spôsoby, prenos, kyslíku, přípravky, afinitou

Text:

...prípadu mutantov s veľmi s nízkou atinitou.Vo väčšine prípadov boli HBOC-látky zostavené tak, aby mali añnitu ku kyslíku rovnakú alebo nižšiu než pre prirodzený hemoglobín. Ako je však diskutované vyššie, môže to spôsobiť nedostatočné dodávanie kyslíka do tkanív. Podľa toho sa tento vynález týka krvnej náhrady, ktorá obsahuje HBOC-látku s vysokou afinitou ku kyslíku vo vodnom zrieďovadle.-3 Ajisaka a spol., Biochem. Biophys. Res. Comm.,...

Přípravek disperzního barviva s vysokou afinitou k barevným materiálům

Načítavanie...

Číslo patentu: 268240

Dátum: 14.03.1990

Autori: Odvárka Jaroslav, Tauchmanová Jindra

MPK: C09B 67/38

Značky: vysokou, materiálům, barevným, disperzního, afinitou, barviva, přípravek

Text:

...řešení epočivl v ton, Zee/ při finalizaci pigmentu dteperzního bervive pomocí navržonćho dieporgátoru je dosaženo vyhovující Jennoati diaporzo kreuěi dobou uleti, činž ee snižuje energetická ná ročnoet připrevy dieparzniho bnrvivob/ takto upravená p 1 gnenty obsahují nižší podíl diapergátoru z celkove hlotnosti připrovku a při bervení vykezují vyšší vyčerpőnitpignontu z líznč na vlákno bez použitíc/ navržená ůpreve epojujo funkcie...

Prostředky s afinitou pro virus žloutenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223818

Dátum: 15.04.1986

Autori: Borg Hakan Gunnar, Einarsson Gudrun Monica, Andersson Lars-olov

Značky: virus, prostředky, žloutenky, afinitou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou prostředky s afinitou pro virus hepatitidy, vyznačující se tím, že sestávají z matrice, propustné pro vodu, obsahující včleněný spacer, která je tvořena buď vysokomolekulárním uhlohydrátem jako celulózou, agarózou nebo polyamidovou plastickou hmotou, jako je polyakrylamid, s výhodou zesítěné bisepoxidem, glutardialdehydem, divinylsulfonem, dibrompropanolem nebo epichlorhydrinem, přičemž na tuto matrici je navázaná...