Patenty so značkou «aerobní»

Zařízení pro aerobní biologickou přeměnu organických odpadních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261886

Dátum: 10.02.1989

Autor: Cerroni Manlio

MPK: C05F 9/02

Značky: biologickou, odpadních, přeměnu, materiálů, aerobní, organických, zařízení

Text:

...šneků nevzdalovaly jejich konce o-de dna nádrže, kde by ialk zůstávala část materiálu nedotčená, jsou dopravní ~a míchací šneky uchycené .na mostu pře-stavitelně ve svislém směru. Tím je možno dosáhnout další vý 261886hody spočívajíci v tom, že hustota materiálu se udržuje na přibližně stejné úrovni. Protože je možno zpracovávat materiál s vyšší hustotou, je možno ve stejně velkém zařízení zpracovat větší množství odpndních materiálů,...

Zařízení zejména pro aerobní a anaerobní fermentace a biokonverse

Načítavanie...

Číslo patentu: 259735

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křen Vladimír, Řeháček Zdeněk, Křovák Přemysl

MPK: C12M 1/06

Značky: anaerobní, aerobní, zejména, biokonverse, zařízení, fermentace

Text:

...butor plynu jsou opatřeny samostatnou osou otáčení, takže se mohou stejně jako u zařízení na obr. 2 a 3 otáčet nezávisle na sobě..Na obr. 1 je schematlclry znázorněno za~ řízení dle vynalezu v nárysu, ktoré sestava z reakční nádoby 1 se zaarâžkami 2, která je nxaiplněna kajralnon tâzíi 15 va ve které,potopený pod hladinou kaparlné fáze 15, je otočné uložen duty rotor 3, jehož vnější plášť 5 i vnitřní plášť 7 mají tvar komolého kužele....

Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při kombinaci termofilní aerobní stabilizace kalů s následující anerobní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249020

Dátum: 12.03.1987

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 11/02

Značky: následující, kalů, tepelných, stabilizaci, zapojení, aerobní, kombinací, zlepšení, stabilizace, termofilní, anerobní, bilancí

Text:

...tepla při kombinaci termofilní aerobní~stabi 1 izace kalů s anaerobní stabilizací.Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při kombinaci termofilní aerobní stabilizace kalů s následující anaerobaí stabilizací sestává z izolovaného výměníku tepla g,ke kterému je napojeno přítokové potrubí lâ. U dna 2 výměníku tepla g je umístena soustava trubek 5 s děrováním §. Dále je ke dnu 2 výměníku tepla g rovněž připojeno odváděcí potrubí 2 kalu...

Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při termofilní aerobní stabilizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248758

Dátum: 12.02.1987

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 11/02

Značky: tepelných, termofilní, stabilizaci, bilancí, zapojení, zlepšení, aerobní

Text:

...bilancí při termofilní aerobní stabilizací sestává z tepelné izolované nádrže 1 reaktoru obsahující stabilizovaný kal Q, která je ve své spodní části propojena s tepelným výměníkem g pomocí tepelně izolovaného odváděcího potrubí 5.Tepelný výměník 3 je vytvořen jako plechová tlaková nádrž, rovněž tepelně izolovaná.Dno g tepelného výměníku 3 se nachází 300-500 mm pod vyústěním provzdušñovacího zařízení §, které je umístěno v nádrži l reaktoru....

Zařízení pro biologické čistění odpadních vod aerobní aktivací s fluidní separací aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223383

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich

Značky: fluidní, zařízení, čištění, biologické, odpadních, separaci, aktivovaného, aktivací, aerobní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod aerobní aktivací s fluidní separací aktivovaného kalu. Vynález řeší biologické čištění odpadních vod, vhodné pro větší kapacity a schopné intenzifikovat stávající čistírny vod. V nádrži s volnou hladinou, která obsahuje společný aerobní aktivační prostor s jednotným provzdušňovacím systémem, je umístěno několik dělicích stěn, zasahujících nad volnou hladinu a vytvářejících separační prostory pro...

Způsob aerobní kultivace kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225792

Dátum: 01.07.1985

Autori: Rut Miloslav, Adámek Lubomír, Karnet Jiří, Štros František

Značky: kultivace, aerobní, kvasinek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob aerobní kultivace kvasinek s průběžným doplňováním obsahu živin v kultivačním médiu a za průběžného stanovování koncentrace draslíku v kultivačním médiu, vyznačený tím, že se minerální živiny, tj. zdroje draslíku, fosforu, hořčíku a mikrobiogenních prvků, příp. i zdroj uhlíku do kultivačního média přidávají v závislosti na změnách koncentrace draslíku v kultivačním médiu.